Indeks opracowała J. Garbowska

ANDRZEJ,  włościanin z Bokin z Heleną z Waniewa zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach 13.07.1664. 1845/1664

BOROWSKI Adam z Milewa Leśnego z Jadwigą z Sierk, 29.01.1664. 1826/1664

CZAJKOWSKI Jan z Czajk z Marianną Kropiewnicką, 10.06.1664. 1841/1664

CZAJKOWSKI Walenty z Aleksandrą Sikorską z Sikor Bartkowiąt, 22.07.1664. 1846/1664

DĄBROWSKI Paweł z Wnor Starej Wsi z Zofią Kłoskowską, 05.02.1664. 1828/1664

FRANKOWSKI Stanisław z Ewą Targońską z Kobylina Pieniążek, 25.05.1664. 1840/1664

GRODZKI Łukasz z Łucją Dąbrowską z Wnor Starej Wsi, 14.02.1664. 1831/1664

JABŁONOWSKI Jan z Kropiewnicy z Marianną Kropiewnicką, 25.05.1664. 1839/1664

KOBYLIŃSKI Franciszek z Kobylina Zarzecznego (Kuleszek) z Anną Kobylińską z Kobylina Latek, 23.11.1664. 1849/1664

KOBYLIŃSKI Wawrzyniec z Sikor z Anną Kobylińską z Garbowa Nowego, 20.07.1664. 1846/1664

KOBYLIŃSKI Wojciech przydomek Pietrzyk z Kobylina Latek z Anną Milewską, 26.02.1664. 1836/1664

KROPIEWNICKI Michał z Kropiewnicy z Marianną Kropiewnicką, 27.04.1664. 1837/1664

KROPIEWNICKI Stanisław z Kropiewnicy z Dorotą Kropiewnicką, 29.11.1664. 1850/1664

KRUSZEWSKI Wojciech z  Kłosk Młynowiąt z Anną Kłoskowską, 25.02.1664. 1833/1664

KURZYNA Łukasz z Kurzyn z Marianną Garbowską, 21.09.1664. 1848/1664

LEŚNIEWSKI Piotr z Leśniewa z Heleną Leśniewską, 25.02.1664. 1832/1664

MACIEJ, włościanin z Frank Piask z Apolonią z Garbowa, 20.01.1664. 1824/1664

PISZCZATOWSKI Wawrzyniec z Piszczat z Marianną Zaleską, 25.02.1664. 1835/1664

RUSIN Grzegorz włościanin z Marianną z Wnor Starej Wsi, 20.01.1664. 1823/1664

STYPUŁKOWSKI Paweł z Stypułk Szyman z Anną Stypułkowską, 05.02.1664. 1830/1664

STYPUŁKOWSKI Walenty Stypułk Szyman z Katarzyną Zaleską, 25.02.1664.  1834/1664

SZELIGOWSKI Wawrzyniec włościanin z Teodorą z Kobylina Kruszewa, 03.02.1664. 1827/1664

TRUSKOLASKI Kacper z Marianną Kłoskowską z Kłosk Młynowiąt, 15.06.1664. 1843/1664

WNOROWSKI Jakub z Katarzyną Wnorowską z Wnor Wypych, 08.05.1664. 1638/1664

WNOROWSKI Marcin z Wnor Kuzel z Anną Choińską, 05.02.1664. 1829/1664

WNOROWSKI Stanisław przydomek Skorczyk z Wnor Wypych z Anną Wnorowską, 15.06.1664. 1842/1664

WNOROWSKI Wojciech z Marianną Stypułkowską, 22.01.1664. 1825/1664

ZALESKI Andrzej z Zalesia Łabędzkiego z Agnieszką Makowską, 17.06.1664. 1836/1664