Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Bolesław, syn Aleksandry z Balbiną Dąbrowszczyk, córką Jana i Balbiny Kuleszy, 23/1892.

CHOIŃSKI Teofil, syn Pawła i Rozalii Gołaszewskiej z Matyldą Grodzką, córką Antoniego i Kunegundy Choińskiej, 15/1892.

DUCHNOWSKI Piotr, syn Józefa i Brygidy Kuleszy z Walerią Godlewską, córką Onufrego i Marianny Perkowskiej, 24/1892.

FASZCZEWSKI Stanisław, syn Stanisława i Cecylii Wnorowskiej z Emilią Kaczyńską, córką Wincentego i Marianny Bagińskiej, 1/1892.

GĄSOWSKI Michał, syn Dominika i Teofili Targońskiej z Michaliną Łubnicką, córką Stanisława i Marcjanny Grodzkiej, 31/1892.

GOŁASZEWSKI Tomasz, syn Sylwestra i Aleksandry Śliwowskiej z Stefanią Choińską, córką Jana i Julianny Rosochackiej, 12/1892.

GOŁASZEWSKI Wincenty, syn Jana i Rozalii Saniewskiej z Józefą Gołaszewską, córką Wincentego i Apolonii Zalewskiej, 17/1892.

GRODZKI Wincenty, syn Pawła i Karoliny Krajewskiej z Marianną Borowską, 6/1892.

JAMIOŁKOWSKI Konstanty, syn Sylwestra i Marianny Roszkowskiej z Kunegundą Wnorowską, córką Wojciecha i Pauliny Dąbrowskiej, 28/1892.

KACZYŃSKI Franciszek, syn Julianny z Bronisławą Uszyńską, córką Bartłomieja i Joanny Tyborowskiej, 5/1892.

KALINOWSKI Hipolit, syn Antoniego i Antoniny Wróblewskiej z Teofilą Raciborską, córką Pawła i Agnieszki Kalinowskiej, 16/1892.

KALINOWSKI Ignacy Jan, syn Ignacego i Marianny Puchalskiej z Bronisławą Kalinowską, córką Franciszka i Karoliny Kalinowskiej, 18/1892.

KALINOWSKI Jan, syn Tomasza i Marianny Kalinowskiej z Domicelą Kuleszą, córką Jana i Anny Wnorowskiej, 7/1892.

KLIMASZEWSKI Aleksander, syn Franciszka i Marianny Kuleszy z Julianną Frankowską, córką Konstantego i Teofili Kuleszy, 27/1892.

KOĆMIEROWSKI Wincenty, syn Piotra i Teofili Zdrodowskiej z Marcelą Anną Kuleszą, córką Joachima i Anny Kuleszy, 32/1892.

KRUSZEWSKI Szczepan, syn Nikodema i Marianny Sakowicz z Cecylią Kalinowską, córką Tomasza i Kunegundy Stypułkowskiej, 14/1892.

KULESZA Aleksander, syn Franciszka i Antoniny Kuleszy z Józefą Kuleszą z domu Choińska, córką Stanisława i Franciszki Radłowskiej, 19/1892.

KULESZA Feliks, syn Piotra i Marianny Kalinowskiej z Justyną Choińską, córką Wawrzyńca i Antoniny Choińskiej, 26/1892.

KULESZA Jan, syn Wojciecha i Joanny Kuleszy z Bronisławą Kuleszą, córką Kazimierza i Małgorzaty Kuleszy, 30/1892.

KULESZA Józef, syn Walentego i Katarzyny Gołaszewskiej z Marianną Kuleszą, córką Andrzeja i Anastazji Kuleszy, 21/1892.

KULESZA Nikodem, syn Stanisława i Julianny Płońskiej z Antoniną Kuleszą, córką Adama i Julianny Gołaszewskiej, 2/1892.

LEŚNIEWSKI Aleksander, syn Macieja i Anny Zaniewskiej z Marianną Karpińską, córką Franciszka i Marcjanny Śliwowskiej, 11/1892.

MYSTKOWSKI Jan, syn Mateusza i Florentyny Brzózki z Feliksą Jakubowską, córką Kazimierza i Marianny Gołaszewskiej, 9/1892.

PIEKUTOWSKI Onufry, syn Onufrego i Anny Kalinowskiej z Józefą Choińską, córką Piotra i Marcjanny Choińskiej, 4/1892.

RYDEL Józef, syn Adama i Katarzyny Walendziak z Julianną Kalinowską, córką Jana i Justyny Kalinowskiej, 33/1892.

STYPUŁKOWSKI Józef, syn Franciszka i Marianny Choińskiej z Julianną Koboska, córką Stanisława i Marianny Czarnowskiej, 8/1892.

SZELIGOWSKI Apolinary, syn Jana i Teofili Łubnickiej z Karoliną Choińską, córką Filipa i Franciszki Choińskiej, 13/1892.

TYBOROWSKI Antoni Paweł, syn Onufrego i Antoniny Godlewskiej z Rozalią Kalinowską, córką Wojciecha i Antoniny Kuleszy, 20/1892.

TYBOROWSKI Karol Ireneusz, syn Wiktora i Marianny Kołakowskiej z Józefatą Krajewską, córką Idziego i Karoliny Krassowskiej, 29/1892.

WITKOWSKI Paweł, syn Juliana i Antoniny Kuleszy z Anną Kalinowską, córką Stanisława i Marianny Dąbrowskiej, 22/1892.

WOJCIK Antoni, syn Bernarda i Ludwiki Kondrackiej z Marianną Grodzką, córką Juliana i Agaty Dąbrowskiej, 10/1892.

WROBLEWSKI Marcin, syn Franciszka i Magdaleny Faszczewskiej z Emilią Kalinowską, córką Franciszka i Rozalii Bagińskiej, 25/1892.

WYRZYKOWSKI Marceli, syn Konstantego i Tekli Zalewskiej z Anną Sikorską, córką Józefa i Karoliny Zalewskiej, 34/1892.

WYSOCKI Kazimierz, syn Franciszka i Franciszki Choińskiej z Józefą Zarzecką, córką Antoniego i Antoniny Kruszewskiej, 3/1892.