Indeks opracował L. Kocoń

BONCZUK Adolf lat 30, wdowiec po Mariannie Niewierowskiej, robotnik, syn nieżyjących już Adama i Rozalii Komarowskiej, Urodzony w Wólce, zamieszkały w Jabłonce z Marianną MYSTKOWSKĄ lat 35, córką Jana, właściciela domu i Józefy Sarajew, urodzoną w Mystkach, zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 01.03.1897, 6/1897.

BORECKI Wincenty lat 33, robotnik, syn nieżyjących już Józefa i Katarzyny Czyżewskiej, urodzony w Tyborach Jezierni, zamieszkały w Kamiance z Leokadią MYSIEWICZ lat 46, robotnicą, córką nieżyjących już Grzegorza i Klary Szajkowskiej, urodzoną w Trzciance, zamieszkałą w Tyborach, ślub 28.07.1897, 10/1897.

BRZÓSKA Paweł lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Piotra i Urszuli Leszczyńskiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Brzóskach Brzezińskich, parafia Wysokie Mazowieckie z Stanisławą MYSTKOWSKĄ lat 26, córką Wincentego, właściciela cząstkowego i Anny Korytkowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 26.01.1897, 1/1897.

DĄBROWSKI Jan lat 38, wdowiec po Michalinie Grabowskiej, syn nieżyjących już Kajetana i Karoliny Choińskiej, urodzony i zamieszkały w Guniach, parafia Kołaki z Anną BIAŁĄ lat 22, córką Feliksa i nieżyjącej już Teofili Menżeńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Jezierni, ślub 14.09.1897, 13/1897.

GAWKOWSKI Telesfor Sylwester lat 30, syn Grzegorza, właściciela cząstkowego i Ludwiki Mościckiej, urodzony w Wdziękoniu, parafia Zambrów i tamże przy rodzicach zamieszkały z Walentyną MIODUSZEWSKĄ lat 18, córką Piotra, właściciela cząstkowego i Ksawery Kaczyńskiej, urodzoną w Stoku i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.02.1897, 3/1897.

JABŁOŃSKI Teofil lat 25, syn nieżyjącego już Józefa i Marcjanny Jabłońskiej, urodzony w Dobkach, w Stasiowiętach na służbie zostający z Eleonorą KRASZEWSKĄ lat 17, córką Wiktora, właściciela cząstkowego i Franciszki Zaremby, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Stasiowiętach, ślub 01.06.1897, 8/1897.

KACZYŃSKI Piotr lat 39, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i Marianny Zaremby, urodzony w Mioduszach Wielkich, zamieszkały przy matce w Wólce Kosmatej, parafia Dąbrowa Wielka z Teofilą KRASSOWSKĄ lat 24, córką Leopolda, właściciela cząstkowego i Pelagii Janczewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Perkach, ślub 13.03.1897, 9/1897.

KORYTKOWSKI Józef lat 31, właściciel cząstkowy, syn Marcela i Balbiny Kotowskiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kozikach, parafia Puchały z Marianną DMOCHOWSKĄ lat 19, córką Izydora, właściciela cząstkowego i Anny Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 26.01.1897, 2/1897.

LEONIAK Aleksander lat 27, włościanin, syn Bazylego i nieżyjącej już Balbiny Kalinowskiej, urodzony w Trzciance, w Wólce na służbie zostający z Marianną TCHORZEWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Wincentego, włościanina i Rozalii Muszyńskiej, urodzoną w Wólce i tamże na służbie zostającą, ślub 22.11.1897, 16/1897.

MALISZEWSKI Stanisław Wojciech lat 25, urzędnik Warszawsko – Petersburskiej linii kolejowej, syn Karola, felczera i Heleny Wądołkowskiej, urodzony w Łomży, zamieszkały w Jabłonce, stały mieszkaniec Warszawy z Wiktorią CIBOROWSKĄ lat 19, córką Franciszka, organisty w parafii Jabłonka i Marianny Dołęgi, urodzoną w Płonce, zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 03.08.1897, 11/1897.

MARCINKIEWICZ Józef lat 21, robotnik, syn Juliana i nieżyjącej już Teofili Leszczyńskiej, urodzony i zamieszkały w Grochach Pogorzeli, parafia Zambrów z Anną WOJCICKĄ lat 23, córką Józefa, robotnika i Marianny Dmochowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 09.11.1897, 14/1897.

MIODUSZEWSKI Feliks lat 24, syn Macieja, właściciela cząstkowego i Felicjanny Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Stoku z Bronisławą WERPACHOWSKĄ lat 23, córką Antoniego i Marianny Zaleskiej, urodzoną w Zarembach Kromkach, w Mioduszach Wielkich na służbie zostającą, ślub 23.08.1897, 12/1897.

MYSIEWICZ Aleksander lat 50, wdowiec po Józefie Antonczuk, robotnik, syn nieżyjących już Wojciecha i Katarzyny, urodzony w Trzciance, zamieszkały w Kamiance z Ludwiką MIODUSZEWSKĄ lat 46, robotnicą, córką nieżyjącego już Mikołaja i Marianny Karpińskiej, urodzoną w Rembiszewie Zegadłach, zamieszkałą w Kamiance, ślub 01.03.1897, 7/1897.

SKAWSKI Stanisław lat 29, włościanin, syn nieżyjącego już Walentego i Anny Wądołkowskiej, urodzony i zamieszkały w Kamiance z Zofią OLECHWIEROWICZ lat 17, córką Jana, włościanina i Aleksandry Arasimowicz, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 22.11.1897, 15/1897.

SZEPIETOWSKI Feliks lat 28, syn nieżyjącego już Kazimierza, właściciela cząstkowego i Józefy Brzozowskiej, urodzony i zamieszkały w Średnicy Jakubowiętach, parafia Wysokie Mazowieckie z Bronisławą MIODUSZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Bartłomieja, właściciela cząstkowego i Marcjanny Dołęgowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Stoku, ślub 23.02.1897, 5/1897.

WRÓBLEWSKI Ksawery lat 31, właściciel ziemi, syn nieżyjącego już Stanisława i Marianny Uszyńskiej, urodzony i zamieszkały w Kaczynie Starym, parafia Dąbrowa Wielka z Weroniką KRASSOWSKĄ lat 19, córką Jana, właściciela cząstkowego i Józefy Dmochowskiej, urodzoną w Stoku i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1897, 4/1897.