Indeks opracował L. Kocoń

BACZEWSKI Jan lat 35, włościanin w Kobylinie Borzymach na służbie zamieszkały, urodzony w Goniądzu z Katarzyny Żykowiczowny w Milewie Leśnym zamieszkałej z Julianną ZAJKOWSKĄ lat 25, córką Walentego i Elżbiety z Kuleszów, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 01.09.1839, 34/1839.

CHORKO Stanisław lat 40, wdowiec, włościanin w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały, w Jabłonowie urodzony, syn Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Czajkowskich z Ewą KROPIEWNICKĄ lat 24, wdową po Franciszku zmarłym 09.12.1837, córką Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny małżonków Pogorzelskich, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 03.02.1839, 12/1839.

CIBOROWSKI Wojciech lat 25, strażnik lasów w dobrach prywatnych Zawady, wdowiec, w Zawadach zamieszkały, w Maleszewie Porkusach urodzony, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Janczewskich z Kunegundą KOBYLIŃSKĄ lat 27, wdową po Grzegorzu zmarłym 14.03.1838, córką Stanisława i Teresy z Łapińskich małżonków Dańkowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 03.11.1839, 36/1839.

CZAJKOWSKI Andrzej lat 39, szlachcic w Kobylinie Cieszymach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Marianny z Zaleskich, szlachty już nieżyjących z Marcjanną KOZŁOWSKĄ lat 24, córką Krystyny w Targoniach Witach zamieszkałej, tamże urodzoną wKobylinie Cieszymach zamieszkałą, ślub 18.11.1839, 43/1839.

CZAJKOWSKI Wojciech lat 21, szlachcic w Kruszewie Brodowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Marianny z Kruszewskich, szlachty tamże zamieszkałych z Julianną IDŹKOWSKĄ lat 18, córką Wawrzyńca i Marianny z Dąbrowskich, szlachty już nieżyjących, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.01.1839, 10/1839.

FRANKOWSKI Maciej lat 26, szlachcic w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Rafała i Katarzyny z Makowskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną MACIORKOWSKĄ lat 21, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.11.1839, 41/1839.

FRANKOWSKI Zachariasz Teodor lat 21, szlachcic w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Izydora i nieżyjącej już Anny z Gąssowskich, szlachty z Eleonorą MAKOWSKĄ lat 18, córką Ignacego i Tekli, szlachty, w Makowie zrodzoną, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1839, 54/1839.

GARBOWSKI Hilary lat 22, szlachcic w Garbowie Nowym na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Kruszewskich, szlachty z Franciszką TRUSKOLASKĄ lat 22, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Stypułkowskich,szlachty, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1839, 48/1839.

GARBOWSKI Julian lat 21, szlachcic w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Niecieckich, szlachty z Anną GARBOWSKĄ lat 23, córką Macieja i Katarzyny z Żółkowskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 17/1839.

GARBOWSKI Julian lat 19, szlachcic w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże zrodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Truskolaskich, szlachty z Rozalią ZALESKĄ lat 19, córka szlachetnych Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kłoskowskich, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 20/1839.

GARBOWSKI Kajetan lat 32, szlachcic w Garbowie Starym na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Katarzyny z Żółkowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Katarzyną GARBOWSKĄ lat 40, córką Stanisława i Zuzanny z Garbowskich, szlachty już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.11.1839, 49/1839.

HABUER Paweł lat 34, włościanin w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Katarzyną JABŁONOWSKĄ lat 29, córką Mateusza i Marianny z Idźkowskich, szlachty, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.05.1839, 28/1839.

KAPICA Aleksander Aleksy Marcin lat 20, szlachcic w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkały, w Ciszewie urodzony, syn Tomasza i Anny z Piwowarskich, szlachty w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałych z Katarzyną MILEWSKĄ lat 20, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Kapiców, szlachty, w Kapicach Jasiewiźnie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 12.11.1839, 40/1839.

KIERZKOWSKI Jakub lat 20, szlachcic w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Teresy z Idźkowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną RZĄCĄ lat 20, córką Macieja i Franciszki z Mojkowskich, szlachty, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.01.1839, 2/1839.

KOBYLIŃSKI Bonifacy lat 24, szlachcic w Kobylinie Borzymach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza i Katarzyny z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną KASSUSKĄ lat 28, wdową po Julianie zmarłym 12.01.1838, córką Jana i Anieli z Dąbrowskich małżonków Srzednickich, szlachty, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.06.1839, 30/1839.

KROPIEWNICKI Wiktor lat 22, szlachcic w Kropiewnicy Gajkach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza i Franciszki z Zaleskich, szlachty tamże zamieszkałych z Anną GARBOWSKĄ lat 26, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Roszkowskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.11.1839, 45/1839.

KRUSZEWSKI Jan lat 22, szlachcic w Truskolasach Niewisku zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Marianny z Roszkowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 23, córką Antoniego i Franciszki z Piszczatowskich, szlachty, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.06.1839, 29/1839.

KRZEWSKI Jan lat 49, wdowiec, szlachcic w Garbowie Nowym na gospodarstwie zamieszkały, urodzony w Krzewie Starym, syn Krzysztofa i Katarzyny z Zajkowskich, szlachty już nieżyjących z Teresą IDŹKOWSKĄ lat 38, wdową po Wawrzyńcu zmarłym 06.01.1838, córką Krzysztofa i Urszuli z Kalinowskich małżonków Stypułkowskich, już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną, w Kłoskach Świgoniach na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 11.11.1839, 38/1839.

KRZEWSKI Piotr lat 27, szlachcic w Krzewie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Rozalii z Kierzkowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marcjanną KAPICĄ lat 19, córką Walentego i Marianny z Kapiców, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.02.1839, 15/1839.

KURZYNA Hipolit lat 27, szlachcic w Kurzynach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Targońskich, szlachty z Julianną GARBOWSKĄ lat 22, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Zaleskich, szlachty, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.11.1839, 53/1839.

KURZYNA Maciej lat 18, szlachcic w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Krzewskich, szlachty z Anną KURZYNĄ lat 16, córką Józefa i Apoloni z Piszczatowskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1839, 22/1839.

MAKOWSKI Piotr lat 42, szlachcic w Kropiewnicy Kiernozkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Katarzyny z Kropiewnickich, szlachty już nieżyjących z Apolonią KROPIEWNICKĄ lat 29, córką Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Wnorowskich, szlachty, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 21/1839.

MAKOWSKI Wincenty lat 30, szlachcic w Makowie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Leona i Anieli z Garbowskich, szlachty z Ludwiką STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką Łukasza i Joanny z Kobylińskich, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.11.1839, 56/1839.

MĘŻYŃSKI Walenty lat 23, w Zalesiu Łabędzkim przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Anieli z Krzewskich, szlachty z Anną PISZCZATOWSKĄ lat 23, córką Antoniego i Anieli z Kapiców, szlachty, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.11.1839, 47/1839.

MIERZWIŃSKI Franciszek lat 25, służący w Kapicach Lipnikach, w Mierzwinie urodzony, syn Józefa i Marianny, już nieżyjących z Katarzyną OLSZEWSKĄ lat 26, córką Pawła i Franciszki z Brzozowskich, szlachty już nieżyjących, w Piętkach Szeligach zrodzoną, w Kapicach Lipnikach w służbie zostającą, ślub 29.01.1839, 11/1839.

MILEWSKI Jakub lat 20, szlachcic w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i nieżyjącej już Anny z Pogorzelskich, szlachty z Franciszką POGORZELSKĄ lat 24, wdową po Wojciechu zmarłym 27.11.1837, córką Pawła i Marianny z Czajkowskich małżonków Roszkowskich, szlachty w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Kobylinie Pogorzałkach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 21.01.1839, 1/1839.

PERKOWSKI Jan lat 21, szlachcic w Frankach Dąbrowie w pokomornym zamieszkały, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, syn Hieronima i Ludwiki z Łapińskich, szlachty, wyrobników tamże zamieszkałych z Marianną KULARZUK lat 19, córką Felicjana, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Jabłonowskich, wyrobników, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.11.1839, 46/1839.

POGORZELSKI Dominik lat 19, szlachcic w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dobkowskich, szlachty z Katarzyną POGORZELSKĄ lat 27, córką Jana i Konstancji z Dąbrowskich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.11.1839, 42/1839.

POGORZELSKI Mateusz lat 25, szlachcic w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały, syn Wiktora, już nieżyjącego i Marianny z Pogorzelskich, szlachty z Teofilą KURZYNĄ lat 23, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Targońskich, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.11.1839, 44/1839.

POGORZELSKI Seweryn lat 22, szlachcic w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Zachariasza i Marcjanny z Izmalickich, szlachty tamże zamieszkałych z Apolonią TRUSKOLASKĄ lat 20, córką Karola, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Idźkowskich, w Truskolasach Lachach zrodzoną, w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkałą, ślub 21.01.1839, 3/1839.

RZĄCA Walenty lat 22, szlachcic w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Franciszki z Czaczkowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Anastazją SIKORSKĄ lat 35, wdową po Józefie zmarłym 14.12.1837, córką Stefana i Marianny małżonków Szleszyńskich, szlachty już  nieżyjących, w Szlasach Mieszkach zrodzoną, w Wnorach Wandach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 28.01.1839, 7/1839.

SIKORSKI Franciszek lat 38, wdowiec, szlachcic w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Apolonii z Kruszewskich, szlachty tamże zamieszkałych z Julianną MAKOWSKĄ lat 25, córką Leona i Anieli z Garbowskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.05.1839, 25/1839.

SIKORSKI Wojciech lat 18, szlachcic w Sikorach Pawłowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Leonarda i Franciszki z Piekutowskich, szlachty już nieżyjących z Urszulą ZALESKĄ lat 26, córką Jakuba i Joanny, szlachty już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.01.1839, 5/1839.

STYPUŁKOWSKI Leonard lat 23, szlachcic w Stpułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Martyny z Łubów, szlachty z Anastazją STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Agnieszki z Stypułkowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.08.1839, 32/1839.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 23, szlachcic w Leśniewie Niedźwiedź przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Joanny z Leśniewskich, szlachty, z Weroniką STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córką Pawła i nieżyjącej już Elżbiety z Dobkowskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1839, 50/1839.

STYPUŁKOWSKI Wincenty lat 25, szlachcic w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Katarzyny, szlachty tamże zamieszkałych z Eleonorą POGORZELSKĄ, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Rakowskich, szlachty, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1839, 23/1839.

TARGOŃSKI Dionizy lat 36, szlachcic w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Zaleskich, szlachty z Rozalią BABIŃSKĄ lat 23, córką Ludwika i nieżyjącej już Franciszki z Maciorkowskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 19/1839.

WĄDOŁOWSKI Antoni lat 24, szlachcic w Chlebiotkach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Franciszki z Wądołowskich, szlachty już nieżyjących z Marcjanną TARGOŃSKĄ lat 22, córką Romualda i Marianny z Ciborowskich, szlachty, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1839, 13/1839.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 18, szlachcic w Chlebiotkach Nowych zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Kunegundy z Wądołowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marianną DOBKOWSKĄ lat 25, wdową po Hilarym zmarłym 03.05.1838, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Łętowskich małżonków Bagińskich, szlachty, w Zambrzycach Starych zrodzoną, w Kłoskach Młynowiętach zamieszkałą, ślub 05.05.1839, 26/1839.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 35, wdowiec, szlachcic w Sikorach Bartkowiętach na gospodarstwie rolnym zamieszkały, urodzony w Chelbiotkach Starych, syn Ludwika i Joanny z Jamiołkowskich, już nieżyjących z Anielą GARBOWSKĄ lat 22, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Sikorskich, szlachty, w Stypułkach Koziołkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.11.1839, 37/1839.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 24, szlachcic w Krzewie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Aleksandry z Krzewskich, szlachty z Julianną TARGOŃSKĄ lat 19, córką Kacpra i Franciszki, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.10.1839, 35/1839.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 22, szlachcic w Krzewie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Wnorowskich, szlachty z Anną ZALESKĄ lat 22, córką Wincentego i Agaty z Piszczatowskich, szlachty, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1839, 14/1839.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 27, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały, w Krzewie Starym urodzony, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Krzewskich, szlachty z Anną ZALESKĄ lat 17, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Czajkowskich, szlachty, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim przy matce zamieszkałą, ślub 05.05.1839, 24/1839.

WNOROWSKI Andrzej lat 35, szlachcic w Wnorach Wypychach zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Stypułkowskich, szlachty z Franciszką ROSOCHACKĄ lat 30, córką Andrzeja i Rozalii z Zambrzyckich, szlachty już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.05.1839, 27/1839.

WNOROWSKI Kazimierz lat 25, wdowiec, szlachcic w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i nieżyjącej już  Franciszki z Dąbrowskich, szlachty z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 28, córką Andrzeja i Agaty z Dąbrowskich, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 01.09.1839, 33/1839.

WNOROWSKI Stanisław lat 21, szlachcic w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, szlachty z Franciszką DĄBROWSKĄ lat 21, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Zofii, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 16/1839.

WNOROWSKI Stanisław lat 33, szlachcic w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wiktora, już nieżyjącego i żyjącej Anny, szlachty z Konstancją POGORZELSKĄ lat 21, córką Augustyna i nieżyjącej już Rozalii z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.01.1839, 9/1839.

WNOROWSKI Stefan lat 24, szlachcic w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Heleny z Śliwowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marcjanną KRZEWSKĄ, córką Jana i Marianny z Grabowskich, szlachty, w Krzewie Starym zrodzoną, w Garbowie Nowym przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.01.1839, 4/1839.

WNOROWSKI Walenty lat 20, szlachcic w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Marianny z Wnorowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Józefatą DĄBROWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Eleonory z Milewskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.01.1839, 6/1839.

WNOROWSKI Wojciech lat 23, szlachcic w Wnorach Więchach zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Eleonory z Sierzputowskich, szlachty z Julianną WNOROWSKĄ lat 18, córką Antoniego i Krystyny z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1839, 18/1839.

ZALESKI Antoni lat 25, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Ludwiki z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących z Wiktorią BABIŃSKĄ lat 21, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Truskolaskich, szlachty, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.11.1839, 39/1839.

ZALESKI Stefan lat 40, wdowiec, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza i Agnieszki z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Franciszką PISZCZATOWSKĄ lat 30, wdową po Janie zmarłym 06.08.1835, córką Szymona i nieżyjącej już Józefaty z Piszczatowskich małżonków Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 02.07.1839, 31/1839.

ZALESKI Tadeusz lat 19, szlachcic w Stypułkach Szymanach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Wnorowskich, szlachty z Franciszką WNOROWSKĄ lat 21, córką Jana i Konstancji z Leśniewskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1839, 51/1839.

ZALESKI Zachariasz lat 21, szlachcic w Stypułkach Szymanach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Marianny z Idźkowskich, szlachty z Ewą SIKORSKĄ  lat 22, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców, szlachty, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1839, 52/1839.

ZIMOROWICZ Jan lat 23, garncarz w Makowie zamieszkały, urodzony w Sikorach Pawłowiętach, syn Leona i Katarzyny z Fitonów, włościan już nieżyjących z Ewą BUJNOWSKĄ lat 24, córką Mateusza i Agnieszki, włościan już nieżyjących, w Waniewie zrodzoną, w Makowie w obowiązku służby zostającą, ślub 28.01.1839, 8/1839.