Indeks opracował L. Kocoń

BIELECKI Józef lat 26, wdowiec po Cecylii Jabłonowskiej, w Kobylinie Kuleszkach służebnie zamieszkały, urodzony w Targoniach Witach z Heleny Mordorowny, wdowy po Antonim Bieleckim z Józefą ZMINKOWSKĄ lat 22, córką Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Czechińskich, w Tykocinie zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach służebnie zamieszkałą, ślub 13.02.1848, 12/1848.

CHMIELEWSKI Franciszek lat 28, gorzelnik w Kowalewszczyźnie zamieszkały, urodzony w Jenkach, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Hermanów z Joanną KALIŚCIŃSKĄ lat 21, córka Józefa i Antoniny z Balkowskich, gospodarzy, w Kapicach Jasiewiźnie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.11.1848, 46/1848.

CIBOROWSKI Tomasz lat 29, w Sikorach Bartkowiętach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Niecieckich z Katarzyną ZAMBROWSKĄ lat 21, córką Szymona i nieżyjącej już Anny z Komarowskich, w Żendzianach zrodzoną, w Sikorach Bartkowiętach służebnie zamieszkałą, ślub 05.11.1848, 44/1848.

DOBKOWSKI Antoni lat 21, w Stypułkach Szymanach zrodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Kacpra i nieżyjącej już Rozalii z Stypułkowskich z Rozalią FRANKOWSKĄ lat 21, córką Rafała, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, gospodarzy, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1848, 54/1848.

DUCHNOWSKI Michał lat 24, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkały, w Rutkach urodzony, syn Wincentego i Wiktorii z Bystrowskich, już nieżyjących z Marianną ANIELEWICZ lat 19, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Drabikowskich, w Targoniach Wielkich zrodzoną, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkałą, ślub 19.11.1848, 48/1848.

FRANKOWSKI Jan lat 22, dziedzic części w Kobylinie Borzymach zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Sikorskich, gospodarzy z Anną GĄSOWSKĄ lat 17, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Grochowskich, gospodarzy, dziedziców, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.02.1848, 6/1848.

FRANKOWSKI Maciej lat 47, wdowiec po Katarzynie z Sokołowskich, dziedzic części w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Anny z Targońskich, gospodarzy już nieżyjących z Ewą SKOWROŃSKĄ lat 34, córką Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji z Linkiewiczów, włościan, w Wnorach Pażochach zrodzoną, w Mojkach przy matce zamieszkałą, ślub 06.02.1848, 8/1848.

GARBOWSKI Jan lat 53, wdowiec po Mariannie z Targońskich, gospodarz w Garbowie Starym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Zuzanny z Garbowskich już nieżyjących z Joanną SADOWSKĄ lat 40, wdową po Janie zmarłym 17.09.1846, córką Mateusza i Marianny z Jaworowskich małżonków Dziekońskich, już nieżyjących, w Jaworówce zrodzoną, w Kobylinie Borzymach służebnie zamieszkałą, ślub 11.06.1848, 36/1848.

GARBOWSKI Paweł lat 20, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Kurzynów z Antoniną WNOROWSKĄ lat 23, córką Ignacego i Marianny z Wnorowskich, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1848, 19/1848.

GARBOWSKI Wincenty lat 22, dziedzic części w Stypułkach Koziołkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Sikorskich z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Jana i Marianny z Kamińskich, szlachty dziedzicznej, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.07.1848, 39/1848.

GRABOWSKI Wiktor lat 23, w Konopkach Klimkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Ciborowskich z Heleną POGORZELSKĄ lat 34, wdową po Marcinie, córką Onufrego i Katarzyny z Ciborowskich małżonków Targońskich, już nieżyjących, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.11.1848, 49/1848.

GROCHOWSKI Adam Mateusz lat 22, w Frankach Dąbrowie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefata i nieżyjącej Domiceli z Kropiewnickich, dziedziców z Katarzyną MAKOWSKĄ lat 28, córką Wojciecha i Marianny z Jaworowskich, już  nieżyjących, w Makowie zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 13.02.1848, 13/1848.

JAMIOŁKOWSKI Jakub lat 21, w Jamiołkach Kłosach zrodzony i tamże zamieszkały, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Jabłońskich z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córka Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Garbowskich, gospodarzy, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.02.1848, 28/1848.

JAMIOŁKOWSKI Marcin lat 27, dziedzic części w Jamiołkach Kowalach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Truskolaskich z Eleonorą DOBKOWSKĄ lat 24, córką Bartłomieja i nieżyjącej już Wiktorii z Zajkowskich, gospodarzy, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.02.1848, 11/1848.

JASIŃSKI Szymon lat 28, wdowiec po Magdalenie Zaleskiej, wyrobnik w Kobylinie Kruszewie zamieszkały, w Szczuczynie urodzony, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Wieczorków z Wiktorią KOWALEWSKĄ lat 30, córką Stanisława i Franciszki z Gałeckich, już nieżyjących, w Kobylinie Latkach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie służebnie zamieszkałą, ślub 24.09.1848, 41/1848.

JAWOROWSKI Stanisław lat 22,  w Zalesiu Łabędzkim przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Sylwestra i nieżyjącej już Katarzyny z Stypułkowskich, gospodarzy z Julianną KAPICĄ lat 35, wdową po Macieju zmarłym 03.05.1847, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Perkowskich małżonków Kłoskowskich, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Milewie Żółtkach zamieszkałą, ślub 06.02.1848, 7/1848.

KALINOWSKI Marcin lat 29, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkały, w Jeżewie urodzony, syn Jakuba i Józefy z Krzyżewskich już nieżyjących z Joanną IDŹKOWSKĄ lat 28, córką Jakuba i Marianny z Kropiewnickich, gospodarzy, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.01.1848, 1/1848.

KIERZKOWSKI Franciszek lat 28, gospodarz w Kierzkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i Marianny z Zaleskich, już nieżyjących z Konstancją WNOROWSKĄ lat 30, wdową po Stanisławie zmarłym 22.05.1844, córką Augustyna i Rozalii z Wnorowskich małżonków Pogorzelskich, już nieżyjących w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.10.1848, 43/1848.

KROPIEWNICKI Bernard lat 27, szlachcic dziedziczny, gospodarz w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i nieżyjącej już Antoniny z Kierzkowskich, szlachty z Małgorzatą ŁAPIŃSKĄ lat 30, wdową po Feliksie zmarłym 21.04.1847, córką Ignacego i nieżyjącej już Jozefaty z Łapińskich małżonków Roszkowskich, w Jamiołkach Kłosach zrodzoną, w Kurzynach zamieszkałą, ślub 06.02.1848, 5/1848.

KROPIEWNICKI Józef lat 21, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dobkowskich z Rozalią Julianną DOBROWOLSKĄ lat 22, córką Aleksandra i Marianny, w Kobylinie Borzymach zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 15.05.1848, 35/1848.

KRUSZEWSKI Andrzej lat 26, w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza i nieżyjącej już Anieli z Dobkowskich, gospodarzy z Franciszką ROSZKOWSKĄ lat 25, córką Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Choińskich, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1848, 21/1848.

KRZEWSKI Konstanty lat 26, dziedzic cząstkowy w Zambrzycach Plewkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i Marianny z Roszkowskich, już nieżyjących z Antoniną ZALESKĄ lat 23, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1848, 20/1848.

KRZEWSKI Stanisław lat 20, w Zambrzycach Plewkach zrodzony i tamże przy matce zamieszkały, syn Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjące Franciszki z Jamiołkowskich z Katarzyną PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką Ignacego i nieżyjącej już Joanny z Piszczatowskich, w Piszczatach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.02.1848, 27/1848.

KULESZA Marcel lat 22, w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Stypułkowskich z Eleonorą STYPUŁKOWSKĄ lat 30, wdową po Stefanie zmarłym 12.10.1844, córką Mateusza i Katarzyny z Wądołowskich małżonków Kruszewskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.11.1848, 45/1848.

KULIKOWSKI Ludwik lat 22, dziedzic części Kobylinie Kruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Jaworowskich z Emilią GĄSSOWSKĄ  lat 21, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Rakowskich, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.07.1848, 38/1848.

KURZYNA Jan lat 19, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Frankowskich z Konstancją MACIORKOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Marianny z Sikorskich, już nieżyjących, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.02.1848, 16/1848.

LEŚNIEWSKI Paweł lat 40, wdowiec po Petroneli z Kropiewnickich, gospodarz w Kropiewnicy Gajkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Reginy z Łapińskich, już nieżyjących z Anielą ZALESKĄ lat 36, córką Michała i Marianny z Frankowskich, już nieżyjących, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże dziedzicznie zamieszkałą, ślub 22.10.1848, 42/1848.

LEŚNIEWSKI Wilhelm lat 50, wdowiec po Barbarze z Perkowskich, dziedzic części w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Rozalii z Czajkowskich, już nieżyjących z Marianną GRODZKĄ lat 30, córką Szymona i Rozalii z Rząców, już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną, w Mojkach służebnie zamieszkałą, ślub 20.11.1848, 50/1848.

MALESZEWSKI Bartłomiej lat 33, wdowiec po Franciszce z Milewskich, dziedzic części w Krzewie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Marianny z Krzewskich, już nieżyjących z Wiktorią ZALESKĄ lat 39, wdową po Macieju zmarłym 26.08.1845, córką Antoniego i Katarzyny z Truskolaskich, już nieżyjących, w Jamiołkach Piotrowiętach zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 23.07.1848, 40/1848.

MALESZEWSKI Bartłomiej lat 19, w Zambrzycach Jankowie urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Stanisława i nieżyjącej już Marianny z Zambrzyckich, gospodarzy z Klementyną ZALESKĄ lat 17, córką Walentego i Małgorzaty z Pogorzelskich, gospodarzy, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.03.1848, 33/1848.

MILEWSKI Tomasz lat 21, w Kobylinie Pieniążkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mikołaja i Franciszki z Srzednickich, szlachty dziedzicznej z Konstancją FRANKOWSKĄ lat 20, córką Andrzeja i Izabeli z Wyszyńskich, szlachty dziedzicznych, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.02.1848, 22/1848.

MODZELEWSKI Walenty lat 18, w Śliwowie Łopienitym zamieszkały i tamże urodzony, syn Floriana, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Wnorowskich, gospodarzy z Julianną CHOIŃSKĄ lat 22, córką Jakuba i Teresy z Wnorowskich, gospodarzy, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.03.1848, 34/1848.

MOŚCICKI Kajetan Dominik lat 20, dziedzic części w Kobylinie Kruszewie zamieszkały, w Jabłonowie Kątach urodzony, syn Marcelego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Gąssowskich z Marianną MAKOWSKĄ lat 29, szlachcianką, córką Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty dziedzicznej, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.02.1848, 4/1848.

NIECIECKI Franciszek lat 24, w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Weroniki z Gąssowskich, gospodarzy już nieżyjących z Joanną MALESZEWSKĄ lat 24, córką Sylwestra i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich, w Maleszewie Porkusach zrodzoną, w Kobylinie Latkach służebnie zamieszkałą, ślub 26.01.1848, 2/1848.

NIECIECKI Konstanty lat 24, dziedzic części w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Ciborowskich, dziedziców z Weroniką MAKOWSKĄ lat 20, córką Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty dziedzicznej, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.06.1848, 37/1848.

OLĘDZKI Wojciech lat 23, w Kobylinie Pieniążkach służebnie zamieszkały, w Łopieniach Jeżach urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kruszewskich z Anną KAPICĄ lat 49, wdową po Franciszku zmarłym 02.01.1847, córką Franciszka i Petroneli z Babińskich małżonków Łapińskich, już nieżyjących, w Żędzianach Bagienkach zrodzoną, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 02.03.1848, 30/1848.

PERKOWSKI Ignacy lat 24, dziedzic części  w Kobylinie Kruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Franciszki z Targońskich, już nieżyjących z Józefą FRANKOWSKĄ lat 18, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Garbowskich, dziedziców, w Frankach Piaskach zrodzoną i przy matce zamieszkałą, ślub 27.02.1848, 23/1848.

PISZCZATOWSKI Stanisław lat 24, w Piszczatach Piotrowiętach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i nieżyjącej już Joanny z Piszczatowskich, gospodarzy z Marianną SIKORSKĄ lat 25, córką Dominika i nieżyjącej już Joanny z Targońskich, gospodarzy, w Sikorach Tomkowietach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 07.02.1848, 9/1848.

POGORZELSKI Franciszek lat 40, galanternik w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Joanny z Pogorzelskich, już nieżyjących z Emilią KURZYNĄ lat 23, córką Macieja i Rozalii z Sikorskich, już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną, w Frankach Piaskach dziedzicznie zamieszkałą, ślub 14.02.1848, 15/1848.

POGORZELSKI Jan lat 27, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich z Weroniką MILEWSKĄ lat 19, córka Stanisława i Anny z Pogorzelskich, już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 14.02.1848, 14/1848.

POGORZELSKI Józef lat 25, szlachcic wylegitymowany, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Gąssowskich, szlachty z Teklą POGORZELSKĄ lat 20, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Rakowskich, gospodarzy, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 20.02.1848, 18/1848.

POGORZELSKI Kacper lat 50, wdowiec po Jozefacie z Czajkowskich, dziedzic części w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Marianny z Wiszowatych, już nieżyjących z Julianną Ewą CZAJKOWSKĄ lat 33, córką Wilhelma i Franciszki z Krassowskich, szlachty dziedzicznej, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.11.1848, 53/1848.

POGORZELSKI Stanisław lat 21, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Augustyna i nieżyjącej już Rozalii z Wnorowskich z Marianną DĄBROWSKĄ lat 23, córką Daniela i Małgorzaty z Dąbrowskich, już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 28.02.1848, 26/1848.

RZĄCA Antoni lat 25, w Wnorach Wandach zrodzony i tamże zamieszkały, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Garbowskich, dziedziców z Julianną KULIKOWSKĄ lat 22, córka Antoniego i Elżbiety z Garbowskich, już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.02.1848, 29/1848.

SIKORSKI Julian lat 27, szlachcic dziedziczny, gospodarz w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Pogorzelskich, szlachty dziedzicznej z Marcjanną TARGOŃSKĄ lat 27, wdową po Feliksie zmarłym 01.01.1847, córką Stanisława i Antoniny z Maleszewskich małżonków Maleszewskich, dziedziców cząstkowych w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 30.01.1848, 3/1848.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 22, w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Martyny z Łubów z Anastazją KAMIŃSKĄ lat 21, córką Mateusza i Franciszki Dmochowskiej, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1848, 17/1848.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 24, w Wnorach Wandach urodzony i przy rodzicach zamieszkały, syn Tadeusza i Marianny z Targońskich, gospodarzy z Julianną KIERZKOWSKĄ lat 26, córką Marcina i Teresy z Idźkowskich, gospodarzy już nieżyjących, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 05.03.1848, 32/1848.

TARGOŃSKI Feliks lat 21, szlachcic dziedziczny w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Sylwestra i Antoniny z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Franciszką SIKORSKĄ lat 22, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Skłodowskich, szlachty dziedzicznych, w Sikorach Tomkowietach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 20.11.1848, 51/1848.

TRUSKOLASKI Ludwik Kazimierz lat 21, szlachcic dziedziczny w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Bernarda i nieżyjącej już Franciszki z Roszkowskich, szlachty dziedzicznych z Joanną ŁASKĄ lat 20, córką Felicjana, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Kuleszów, w Łasi Toczyłowie zrodzoną, Kobylinie Pieniążkach przy ciotce zamieszkałą, ślub 27.11.1848, 52/1848.

WĄDOŁOWSKI Hilary lat 28, dziedzic cząstkowy w Piszczatach Piotrowiętach, w Kobylinie Borzymach urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Sikorskich z Emilią KAPICĄ lat 24, , córką Pawła i Franciszki z Faszczewskich, już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną, w Kobylinie Borzymach przy siostrze zamieszkałą, ślub 05.03.1848, 31/1848.

WNOROWSKI Feliks lat 22, dziedzic cząstkowy w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Hipolita i Bogumiły z Stypułkowskich, już nieżyjących z Balbiną DĄBROWSKĄ lat 20, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Zofii z Wnorowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.02.1848, 25/1848.

WNOROWSKI Sylwester lat 47, wdowiec po Agnieszce z Tyborowskich, w Garbowie Nowym dziedzicznie zamieszkały, w Wnorach Wandach urodzony, syn Marcina i Anny z Piszczatowskich, już nieżyjących z Franciszką GARBOWSKĄ lat 33, wdową po Macieju zmarłym 14.04.1847, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zaleskich małżonków Idźkowskich, w Truskolasach Olszynie zrodzoną, w Garbowie Nowym na gospodarstwie zostającą, ślub 28.02.1848, 24/1848.

WNOROWSKI Wojciech lat 22, w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Marianny z Wnorowskich, gospodarzy z Marianną ROSOCHACKĄ lat 18, córką Jana i Anieli z Świętkowskich, gospodarzy, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 07.02.1848, 10/1848.

ZAMBRZYCKI Kazimierz lat 25, wdowiec po Kunegundzie z Bagińskich, w Zambrzycach Starych zrodzony i tamże zamieszkały, syn Andrzeja i Anny z Modzelewskich, tamże dziedzicznie zamieszkałych z Marianną POGORZELSKĄ lat 24, córką Antoniego i Rozalii z Dańkowskich, już nieżyjących, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1848, 47/1848.