postheadericon Wstęp

Ten dział czeka na Was. Każdy, kto zechce przewietrzyć szufladę, wyjąć z niej to co tam swego czasu trafiło, bo dalej nie bardzo było wiadomo co z tym zrobić, może przez siebie ułożone biogramy tutaj zamieścić. Myślę, że jest to lepsze miejsce niż wspomniana szuflada. Pamiętać trzeba i o tym, że w różnych czasach każda z rodzin rozjechała się po niemalże całym świecie. Już widać, że korzystający z zawartości portalu odnajdują się na różnych kontynentach, w różnych krajach. Kto wie, czy zamieszczając tutaj swoje opracowania któregoś dnia nie doświadczymy tego samego?

Poprawiony (piątek, 25 marca 2011 16:23)

 

postheadericon Biogramy

Czajkowska Marianna
urodzona 1881 roku w Starej Litwie. Córka Aleksandra i Emilii z Kostrowskich. Zmarła w wieku 3 lata i 6 miesięcy w Starej Litwie, dnia 12.03.1885 roku.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowska Paulina
urodzona w 1873 roku w Starej Litwie ? par. Kulesze Kościelne. Córka Aleksandra i Emilii z Kostrowskich. Mąż Jan Kulesza.Zmarła 21.03.1897 roku w Starej Litwie.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowski Aleksander
urodzony w 1846 roku w Starej Litwie ? par. Kulesze Kościelne. Syn Michała i Agnieszki z Dąbrowskich. Żona Emilia Kostrowska. Miał co najmniej czworo dzieci: Wincentego, Jana, Paulinę (zamężna ?Kulesza) oraz Mariannę zmarłą we wczesnym dzieciństwie. Zmarł 1.06.1931 roku w Starej Litwie.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowski Jan
urodzony 1866 roku w Litwie Starej. Syn Aleksandra i Emilii z Kostrowskich. Zamieszkały tamże. Żona Marianna Kulesza. Co najmniej troje ich dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie: Jan, Ewa oraz Julianna.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowski Julian
syn Wincentego i Władysławy z Frankowskich. Urodzony dnia 01.03.1900 w Starej Litwie. Żona Magdalena Krzewska.  Ślub 28.11.1922 r. w Kuleszach Kościelnych. Zamieszkały w Starych Niziołkach w majątku żony, która była jedynaczką. Miał dwóch synów: Wacława i Henryka. Zmarł 25 września 1979 w Starych Niziołkach. Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowski Michał
urodzony 1812 roku w Starej Litwie ? par. Kulesze Kościelne. Syn Kaliksta i Anny z Kalinowskich. Pierwsza żona Agnieszka z Dąbrowskich, z którą miał co najmniej jednego syna Aleksandra. Ślub 19.01.1831 w Kobylinie. Druga żona Ewa Choińska. Zmarł w Starej Litwie 15.01.1895 roku.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Czajkowski Wacław
urodzony 23 października 1923 roku w Starych Niziołkach. Syn Juliana i Magdaleny z Krzewskich. W roku 1947 zawarł związek małżeński z Reginą Przestrzelską, z którą miał pięcioro dzieci. Dwoje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Był z zawodu kolejarzem. Po ślubie mieszkał wraz z żoną w kilku mieszkaniach kolejowych w Leśniewie- Niedźwiedziu i Wnorach, a w roku 1962 kupił posiadłość w Milanówku, gdzie zmarł 11 stycznia 1987.Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

CZAJKOWSKI Wincenty
urodzony w roku 1870 r. w Starej Litwie. Zamieszkały tamże. Syn Aleksandra i Emilii z Kostrowskich. Żona Władysława Frankowska. Ślub 27 września 1897 roku w Kuleszach Kościelnych. Miał dziewięcioro dzieci: 5 córek (Janina, Adela, Leokadia, Felicja, Jadwiga) oraz 4 synów (Julian, Wacław, Józef, Wiktor). Biogram opracowany przez Joannę Czajkowską.

 

Daniłowicz Mieczysław
syn Andrzeja i Józefy Daniłowicz z domu Piotrowicz, wnuk Apolinarego /Duchny/ i Tekli Daniłowicz, prawnuk Józefa i Zofii Daniłowicz, urodzony 08.07.1900 w Warszawie. Wykształcenie - ślusarz zbrojeniowy. Stopień wojskowy - kanonier rezerwy. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie w listopadzie 1918 roku. Wstąpił do W. P. ochotniczo, służył od 31.07.1919 roku do 23.03.1922 - do demobilizacji. Przydzielony do 1 Pułku Artylerii Lekkiej Litewsko - Białoruskiego odbył szkolenie w Wołkowysku, następnie skierowany na front Litewsko - Białoruski z III dywizjonem 7 baterii na froncie od 23.03.1920 do zawieszenia broni z Litwą. Z rozkazu Inspektoratu Artylerii Frontu Litewsko - Białoruskiego L. Dz. 505/op z dnia 15.03.1920. Przeszedł cały szlak bojowy swojego pułku /najważniejsze bitwy/.- Bitwa o Niemen - Bitwa pod Radzyminem. - tzw. "Bunt" gen. Żeligowskiego. Po zakończeniu służby wojskowej w wojnie 1920 roku i zajęciu Litwy pracował w instytucjach wojskowych: Departament Uzbrojenia - gen. Bławski /nie znam dat/. Cytadela, warsztaty rusznikarskie - od 16.10.1922 roku. Zbrojownia nr 2 warsztaty rusznikarskie - do 27.03.1936 roku. Odznaczenia cywilne i wojskowe II RP: Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości; Medal Pamiątkowy za wojnę 1918 -1920 No 16 ....; Krzyż Armii Ochotniczej; Krzyż Armii Ochotniczej dla Artylerii; Krzyż Frontu Litewsko ? Białoruskiego; Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej; Krzyż 1 Dywizji Litewsko - Białoruskiej No 5559; Dyplom "Za Waszą i Naszą Wolność" No 53. Prawo do noszenia Odznaki Ochotniczej na ubraniu cywilnym rozkazem Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 29/20/..../7659. Dwukrotnie w rozkazie Dowództwa Artylerii No 41 z dnia 10.07.1921 za pobyt na froncie. Za pobyt na froncie dwie naszywki w rozkazie Dowództwa Artylerii No 41 z dnia 10.07.1921.  Odznaczenia Honorowe II RP: Odznaka 19 Pułku Artyleii Lekkiej; Odznaka Wojsk Litwy Środkowej No 2259; Za wojnę 1920 roku 19 Pułk Artyleri Lekkiej /1 Pułk Artylerii Lekkiej Litewsko - Białoruski/; został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V klasy, No 6106 przez marszałka Piłsudskiego. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany do Zbrojowni nr 2. 17 września 1939 wzięty do niewoli sowieckiej. Nie wiem w jakich sowieckich obozach jenieckich przebywał.  Następnie przekazany do niewoli niemieckiej. Przebywał w Stalagach: Stalag VA i XIIIB. Nr jeńca 22214. Zwolniony z niewoli w połowie 1940 roku z powodu tragicznego stanu zdrowia powrócił do rodziny. Przeżył wojnę, zmarł tragicznie 03.01.1981 roku w Warszawie. Pochowany w grobie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Biogram opracowany przez Michała Łukasiewicza

 

Dzwonkowski Aleksander
ur. 1819 r. w Rajgrodzie, s. Piotra i Anieli ze Stypułkowskich małżonków Dzwonkowskich. Ojciec był po 1810 r. urzędnikiem Prefektury w Łomży a następnie do około 1824 r. burmistrzem Rajgrodu. Szlachcic niewylegitymowany. Uczył się w gimnazjum w Łomży, m.in. w latach 1833/34 promowany z klasy II do III. Po 1835 r. był kancelistą w tymże gimnazjum i guwernerem. Tam też włączył się w działalność kółka spiskowego zorganizowanego przez Rafała Błońskiego, porucznika wojsk polskich i byłego burmistrza Kolna. Obok Dzwonkowskiego i  Błońskiego należał do niego aplikant sądowy Jan Bogucki, absolwent gimnazjum łomżyńskiego Jan Mocarski, pisarz przy rewizorze skarbowym Feliks Sancewicz, uczestnik powstania listopadowego i pisarz prowiantowy Michał Popłocki, gimnazjaliści: Ignacy Podbielski, Teodor Ostrowski i Antoni Siennicki. Celem działalności miało przygotowanie sieci organizacji powstańczych, zgromadzenie broni i  wypędzenie wojsk rosyjskich z Polski.  O działalności spiskowców poinformował władze carskie ojciec Jana Boguckiego. Zostali oni aresztowani 12 maja 1839 r. Po prawie rocznym śledztwie odbył się proces przed Sądem Wojskowym. W pierwszym etapie śledztwa na wniosek Komisji Śledczej Dzwonkowski miał być wcie?lony do wojska ?do oddalonych pułków?. Ostatecznie  Podbielski, Siennicki i Ostrowski zostali uwolnieni od kary, Podpłocki oddany do wojska na Kaukaz, Śmiarowski skazany na rok twierdzy w Zamościu, Sancewicza  zesłano do Wiatki, a Dzwonkowski i Mocarski na osiedlenie się na Syberii.3 czerwca 1840 r. orzeczono konfiskatę ich majątków. Drogę na zesłanie Dzwonkowski odbył okuty w kajdany ?bryczką pocztową?, razem z R. Błońskim i J. Mocarskim pod eskortą czterech żandarmów i oficera. 9 dni jechali do Moskwy, kolejne 9 do Kazania, następne 9 dni do Permu. 16.09.1839 r. byli w Tobolsku , gdzie pozostał . W 1841 r. ułaskawiono go ?z okazji zaślubin carewicza Aleksandra?. W Tobolsku spotkała go E. Felińska, kiedy wybierał się w drogę do Warszawy. Tak wspomina w swoich pamiętnikach ??Wielu wygnańców otrzymało ułaskawienie albo przynajmniej złagodzenie kary. Właśnie z tej przyczyny przyjechali do Tobolska z miast powiatowych mieszkańcy niegdyś Królestwa Polskiego. Bieliński, Babiński, Dzwonkowski, Łępicki, którzy otrzymali pozwolenie wrócić na miejsce do kraju. Pan Bieliński z Karolem Balińskim, wybierają się w lubelskie, pan Łępicki z panem Dzwonkowskim do Warszawy?. Ostatecznie wrócił do kraju dopiero w 1845 r. Do końca życia pozostał pod dozorem policyjnym. Przez kilka kolejnych lat był guwernerem dzieci właścicieli podwarszawskich folwarków. Ożenił się z Antonią córką Kazimierza Rembalskiego, byłego zarządcy dóbr Góra koło Zegrza. Od tego czasu zamieszkał na stałe w Warszawie przy ul. Białej. Dzięki pomocy Antoniego Pruskiego uzyskał posadę oficjalisty Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Chory na płuca zmarł 19 maja 1859 r. Nie pozostawił potomstwa. Biogram nadesłany przez T. Dzwonkowskiego.

 

Frankowska Marianna
córka Emiliana Franciszka Frankowskiego i Józefy Bielińskiej, urodzona: 1844 - Siedlisko koło Grabowca (pow. zamojski). Mąż Ignacy Badurski, ślub 31 X 1871 w Trzeszczanach. Zmarła w Trzeszczanach 3 X 1926; Biogram dostarczony przez rodzinę.

 

FRANKOWSKA Władysława  
urodzona w 1879 roku w Starej Litwie. Zamieszkała tamże. Córka Benedykta i jego żony Marianny z Kuleszów. Ślub w Kuleszach Kościelnych 27 września 1897 roku. Mąż Wincenty Czajkowski. Miała dziewięcioro dzieci: 5 córek (Janina, Adela, Leokadia, Felicja, Jadwiga) oraz 4 synów (Julian, Wacław, Józef, Wiktor).Biogram opracowany przez Joannę Czajkowską.

 

Godlewski Antoni
Syn Bonifacego i Józefaty Boguckiej, urodzony w Uszy Małej w 1806r
Ślub w parafii Wyszonki Kościelne 06.02.1832r (dzieci: Ignacy, Agnieszka,  Piotr, Julianna, Jan, Feliks). Biogram przekazał Jan Godlewski

 

Godlewski  Bonifacy
Syn Stefana i Agnieszki, urodzony w Godlewie Warszach w 1758r
Ślub ok. 1800r (dzieci: Antoni, Jan, Rozalia Apolonia, Michał, Weronika).
Biogram przekazał Jan Godlewski

 

Godlewski Ignacy
Syn Antoniego i Józefy Wyszyńskiej, urodzony w Uszy Małej w dniu 23.11.1835r
Ślub w parafii Kuczyn  06.02.1855r (dzieci:  Konstanty, Józefa, Jan Wojciech, Julian Paweł, Wiktor, Antoni, Felicjanna). Biogram przekazał Jan Godlewski.

 

Godlewski Konstanty
Syn  Ignacego i Anny Łuniewskiej, urodzony w Nagórkach w dniu 23.01.1856r
Ślub w parafii Jabłonka Kościelna 17.10.1883r (dzieci: Aleksander, Bronisław, Natalia, Walentyna, Leokadia, Czesław, Bronisława, Eugeniusz). Biogram przekazał Jan Godlewski

 

JANCZEWSKA Pelagia
córka Jana i Jozefaty z Dąbrowskich, urodzona 29.08.1849 Zaręby Świerzki
parafia Rosochate. Mąż Leopold Krassowski. Zamieszkała Miodusy
Perki.Zmarła 26.12.1915 Czerykowo gubernia Mohylewska.
dzieci:
Tomasz 1867-1868 MiodusyPerki
Daniel 1868-1870 Miodusy Perki
Emilia 8.07.1871- ok1915 Białoruś
Teofila 1.01.1874 -2.02.1914  Białoruś
Franciszka 21.03.1876
Mikołaj 12.12.1878
Karolina 11.04.1881- 1959 Miodusy Wielkie
Bronisława 8.08.1885 -14.12.1971 Jabłonka Kościelna
Stefania 8.10.1890 - 16.04.1976
Władysław 18.09.1895 -12.12.1982 Lipno

Biogram dostarczył Jacek Krassowski.

 

Kalinowska Adolfa
urodziła się 9 czerwca 1894 roku w Ożarach Wielkich, jako córka małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich. 9 kwietnia 1918 roku poślubiła Władysława Przestrzelskiego. Ślub odbył się w Rutkach-Kossakach. Zamieszkała w majątku męża w Starych Niziołkach, gdzie zmarła 8 października 1921 roku po urodzeniu drugiego dziecka, które również zmarło. Pozostawiła córkę 2-letnią Reginę. Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

Kalinowska Helena
urodziła się 31.12.1898 roku w Ożarach. Córka małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich. W roku 1913 wyjechała do USA, gdzie w 1917 roku poślubiła Antoniego Piszczatowskiego ( polskiego emigranta z roku 1909, pochodzącego podobnie jak Helena z gminy Rutki).. Miała 3 córki: Helenę (Helen); Eugenię (Virgina) oraz Annę.  Mieszkała w Bloomfield/ Essex NJ, gdzie zmarła 11 marca 1997 roku.Biogram nadesłała Joanna Czajkowska.

 

Kalinowska Zofia

urodziła się w 1866 roku w Kalinowie Nowym. Córka małżonków Franciszka i Marianny z Kossakowskich. W roku 1887 poślubiła Aleksandra Kalinowskiego z Ożar i zamieszkała w majątku męża. Miała sześcioro dzieci: Mariannę (Gołaszewską); Aleksandra; Adolfę (Przestrzelską); Helenę (Piszczatowską); Pelagię oraz Czesława.Biogram nadesłała Joanna Czajkowska.

 

Kalinowski Aleksander

urodzony w1889 lub 1890 roku w Ożarach, gmina Rutki. Syn małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich. Zamieszkały tamże.
Aresztowany przez Rosjan dnia 23 marca 1940. Osądzony 1 lutego 1941 roku i skazany na 5 lat gułagu za agitację antyradziecką z art.72? ?? ????. Karę odbywał w karlagu koło Karagandy (Kazachstan). Uwolniony 22 września 1941 roku. Zrehabilitowany 10 maja 1980 roku przez prokuratora Grodzieńczyzny.
Ożenił się z wdową, i pozostał w Ożarach, gdzie prowadził gospodarstwo, które odziedziczył po rodzicach. Własnych dzieci nie miał. Zmarł w latach 80-tych lub 90-tych XX wieku.Biogram nadesłała Joanna Czajkowska.

 

Kalinowski Aleksander
urodził się w Ożarach w roku 1864. Syn małżonków  Macieja I Agnieszki z Wnorowskich. Zamieszkały tamże. W roku 1887 poślubił Zofię Kalinowską z Kalinowa Nowego. Miał sześcioro dzieci: Mariannę ( Gołaszewską); Aleksandra; Adolfę ( Przestrzelską); Helenę ( Piszczatowską); Pelagię oraz Czesława. Zmarł w roku 1935.Biogram nadesłała Joanna Czajkowska.

 

Kostrowska Emilia
urodziła się w roku 1848 we Wnorach Wiechach par. Kulesze Kościelne. Córka Andrzeja i Petroneli z Sadkowskich. Żona Aleksandra Czajkowskiego. Zamieszkała w Litwie Starej. Zmarła tamże dnia 17.10.1929. Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

KRASSOWSKA Czesława ( Charlote )
córka Władysława i Władysławy z Sadowskich urodzona 20.07.1920 w Jabłonce Kościelnej .
Mąż Stanisław Drzewiecki.ślub w 1945 Lipno. 1945 - 1950 przymusowa
emigracja do USA.
Dzieci:
Krzysztof urodzony ok 1944 Polska
Michał (Mike) urodzony ok 1951 USA

Biogram dostarczył Jacek Krassowski.

 

KRASSOWSKA Franciszka

córka Leopolda i Pelagii zd. Janczewskiej,urodzona 21 marca 1876 w Miodusy Perki parafia
Jabłonka Kościelna
Mąż Bolesław Wiśniewski ślub 1 luty 1911 Jabłonka Kościelna
Syn Władysław  ok.1912
Drugi mąż Komorowski ?

Biogram dostarczył Jacek Krassowski

KRASSOWSKI Władysław

syn Leopolda i Pelagii z Janczewskich, urodzony w Miodusach Perkach, parafia
Jabłonka Kościelna, żona Władysława z Sadowskich
Dzieci:
Henryk 28.10.1918
Czesława 20.07.1920 - 2002 ok USA
Mieczysław 25.02.1926-30.11.2003 Warszawa
Ryszard 14.06.1933

Biogram dostarczył Jacek Krassowski.

 

Krzewska Magdalena

urodzona 3-go stycznia 1903 roku w Starych Niziołkach. Jedyna córka Napoleona i Anny z Kuleszów. Żona Juliana Czajkowskiego. Ślub odbył się 22 listopada 1922 roku w Kuleszach Kościelnych. Ślubu udzielił ówczesny proboszcz parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja ? Wincenty Jonkajtys. Świadkami na ślubie byli: Stefan Kulesza oraz Józef Frankowski.
Na chrzcie wpisano imię Helena, natomiast w dokumentach USC ? Magdalena.
Miała dwóch synów: Wacława i Henryka.
Zmarła w Starych Niziołkach 7 października 1979 roku, w  dwa tygodnie po swoim mężu Julianie. Biogram nadesłany przez Joannę Czajkowską.

 

KRZEWSKI Napoleon

urodzony w 1870 roku w Krzewie Nowym par. Zawady. Syn Wincentego i Petronelii z  Maleszewskich. Ślub 14 lutego 1898 roku w Kuleszach Kościelnych. Żona Anna Kulesza. Zamieszkały w Starych Niziołkach. Miał jedną córkę-Magdalenę.Biogram opracowany przez Joannę Czajkowską.

 

KULESZA Anna

urodzona w 1881 roku w Starych Niziołkach. Zamieszkała tamże. Córka Emanuela i Justyny z Żajkowskich. Ślub 14 lutego 1898 roku w Kuleszach Kościelnych. Mąż Napoleon Krzewski. Miała jedną córkę - Magdalenę.Biogram opracowany przez Joannę Czajkowską.

LASKOWSKA Stanisława

córka Szymona i Małgorzaty Dawid, urodzona w Glinkach, parafia Lachowo 01.09.1893. Mąż Władysław Truszkowski. Zmarła w Łomży 28.09.1977. Biogram przekazał Ryszard Truszkowski.

LUBOWICKI Jan

urodzony 9 lut 1898 w Lubowiczu Wielkim parafia Kuczyn.
Syn Wiktora, zm. 11 mar 1947 i Bronisławy z Pruszyńskich, ur. 17 wrz 1876 w Piętkach Gręzkach, zm 1971, oboje pochowani na cmentarzu w Kuczynie .
Żona Janina z Niemyjskich, ur. 3 maj 1908 w Uszy Małej, zm. 14 cze 1979 we Wrocławiu.
Miał dwie siostry; Helenę, ur. 1900, zm. 15 sie 1993 w Uszy Małej, która wyszła za Jana Niemyjskiego, brata Janiny (żony) oraz drugą siostrę Marię ur. 9 kwietnia 1910 w Lubowiczu Wielkim, zm. 21 cze 1999, która poślubiła Stanisława Sienickiego, ur. 4 października 1904 w Piętkach Gręzkach, oficera zamordowanego przez NKWD w 1940r. w Charkowie (www.indeks.karta.org.pl/pl/szczegoly.jsp?id=70388).
Ojciec czwórki dzieci; Wandy, zamężnej z Zygmuntem Kłodnickim, Czesławy, która zmarła nie wychodząc za mąż, Władysława, który poślubił Alinę, córkę Antoniego Lubowickiego (przydomek Zakopny) oraz Eugeniusza, który wziął sobie za żonę Krystynę Kuleszę.
Został aresztowany i zesłany w 1940r. (http://www.indeks.karta.org.pl/pl/wyniki.jsp). Po utworzeniu Armii Andersa przedostał się do niej i przeszedł z nią cały szlak bojowy. Odznaczony Gwiazdą Italii.
Zmarł 6 lut 1986 we Wrocławiu.

Biogram nadesłał Jacek Krawczyk, mąż wnuczki Jana Lubowickiego, Renaty.

MACKIEWICZ Wiktor herbu Łabędź

syn Józefa i Anny Gosiewskiej, urodzony w Racienikach w powiecie Trockim 28.04.1860. Ochrzczony w Piwoszunach 20.05.1860. Ślub w Kownie 12.06.1885 z Anną Bielkiewicz, córką Wincentego i Konstancji Gilbinówny. Dzieci z tego związku: Maria Józefa urodzona 26.10.1886; Konstancja Seweryna urodzona 27.12.1887 i Wacław urodzony 14.04.1891. Pierwsza żona zmarła w wieku 30 lat w Suwałkach 06.06.1891. Kolejny ślub w Rajgrodzie 23.11.1892 z Bogumiłą Nawrocką. Dzieci z tego związku: Eugeniusz Eweryst urodzony w Suwałkach 14.11.1893, zmarł tamże 15.07.1894; Tadeusz Serafin urodzony w Suwałkach 25.10.1895; Leopold Teofil urodzony w Suwałkach 14.07.1899; Jadwiga Monika urodzona w Suwałkach 05.05.1901; Eugenia Anna, urodzona w Suwałkach 27.09.1903 ? późniejsza siostra Maria Kanizja, Nazaretanka, zginęła tragicznie w Nowogródku 01.08.1943, wyniesiona na ołtarze 05.03.2000 r.; Alfons urodzony w Suwałkach w roku 1906. Zmarł w Suwałkach 28.12.1945.

Biogram opracowany w oparciu o materiał nadesłany przez siostrę Różę, Nazaretankę.

MIKUCKI Andrzej

syn Antoniego i Antoniny Dzięgielewskiej, urodzony w Kurkowie, parafia Romany w dniu 16 grudnia 1872 roku; syn Antoniego i Antoniny z Dzięgielewskich (akt urodzenia nr 132/1872 ? parafia Romany).

Ślub w parafii Białaszewo w dniu 19 listopada 1901 roku z Konstancją z Chrzanowskich, córką Stanisława i Pauliny z Ramotowskich, urodzoną we wsi Łosewo ok 1880 roku (akt małżeństwa nr 39/1901) ? w akcie ślubu wskazano: ?żołnierz w stanie spoczynku?.

Dzieci: 1. Leokadia Mikucka (po mężu Włodarska), urodzona w 1903 roku w Kurkowie, 2. Władysława Mikucka (po mężu Gardocka), urodzona w 1909 roku w Kurkowie, 3. Janina Mikucka (po mężu Leszczewska), urodzona w 1912 roku w Kurkowie i 4. Antoni Mikucki urodzony w dniu 20 października 1916 roku w Kurkowie.

Zamieszkały początkowo we wsi Kurkowo ? na gospodarstwie po rodzicach, właściciel młyna we wsi Romany. Po roku 1916 sprzedał gospodarstwo w Kurkowie i młyn w Romanach na rzecz swego kuzyna ? prawdopodobnie Bolesława Mikuckiego i przeniósł się z rodziną do wsi Świdry-Dobrzyce, gdzie od Józefa Gardockiego - właściciela cząstkowego wsi Dobrzyce kupił ok. 30 ha ziemi i założył gospodarstwo. Zmarł w Świdrach-Dobrzycach w dniu 18 stycznia 1951 roku w wieku 78 lat. Biogram przekazał Maciej Mikucki


MIKUCKI Antoni

syn Woyciecha i Julianny z Gardockich urodzony ok. 1828 roku we wsi Grzymki. Ślub w parafii Romany w dniu 21 stycznia 1851 roku z Antoniną ? córką Woyciecha i Marynanny ze Święczkowskich małżonków Dzięgielewkich ze wsi Kurkowo, urodzoną we wsi Kurkowo ok. roku 1834.

Zamieszkały początkowo we wsi Grzymki ? po zawarciu małżeństwa przeniósł się do wsi Kurkowo na gospodarstwo teściów. Zmarł w dniu 3 grudnia 1899 roku w wieku ok. 71 lat. Znane dzieci: Maryanna, Anna, Stanisław, Aleksander, Kazimiera, Jan, Szczepan, Andrzej, Woyciech, Antoni, Józefa. Biogram przekazał Maciej Mikucki


MIKUCKI Woyciech

syn Konstantego i Elżbiety z Żebrowskich urodzony ok. 1801 roku we wsi Grzymki. Ślub przed rokiem 1828 (miejsce nie znane) z Julianną z Gardockich. Zmarł po dniu 14 stycznia 1853 roku (miejsce nieznane). Znane dzieci: Antoni, Stanisław, Teofil, Maryanna, Konstanty. Biogram przekazał Maciej Mikucki

 

Przestrzelski Władysław

urodził się w 1882 roku w Modzelach-Górkach, jako syn Stanisława i Agnieszki z Górskich. Około roku 1894 przeprowadził się wraz z rodzicami i zamieszkał w Starych Niziołkach. 9 kwietnia 1918 roku poślubił o 12 lat młodszą Adolfę Kalinowską. W październiku 1919 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Regina a w we wrześniu 1921 urodził się syn, który zmarł wkrótce po porodzie. W dwa tygodnie później zmarła także pierwsza żona Adolfa. Około roku 1925 powtórnie ożenił się. Ze swoją drugą żoną Marią miał 5-cioro dzieci: Stanisława; Wacława; Anielę ( zmarłą młodo w wypadku kolejowym); Zofię i Czesława. Zmarł w roku 1949 w Starych Niziołkach. Biogram przesłała Joanna Czajkowska.

 

SADOWSKA Władysława
córka Józefa i Julianny zd. Dorobis urodzona 19.luty 1892 w Żabikowie,
parafia Szumowo.
Rodzeństwo:
1.Stanisława 21.luty 1896 Żabikowo -16. maj 1981
2. Zygmunt 16 marzec 1905 Żabikowo - 6 czerwiec 1973
3. Władysław  1903- 1956
4.Jan
Mąż Władysław Krassowski

Biogram dostarczył Jacek Krassowski


ŚWIDERSKA Anna
córka Ludwika i Barbary Filipkowskiej. Mąż Aleksander Wiśniewski. Zmarła w Korzenistych, parafia Poryte 06.01.1895. Biogram dostarczony przez Hannę Świerczyńską.TRUSZKOWSKI Mikołaj herbu Drogosław
urodzony w roku 1819. Zamieszkały w Łosewie, parafia Białaszewo. Żona Anna Jankowska. Biogram przekazany przez Ryszarda Truszkowskiego.


TRUSZKOWSKI Władysław herbu Drogosław
syn Władysława Romualda i Józefy Karwowskiej, urodzony w Łosewie, parafia Białaszewo 07.04.1889. Chrzest 07.04.1889. Żona Stanisława Laskowska. Zmarł w Łomży 04.09.1926. Biogram przekazany przez Ryszarda Truszkowskiego.


TRUSZKOWSKI Władysław Romuald herbu Drogosław
syn Mikołaja i Anny Jankowskiej, urodzony w Łosewie, parafia Białaszewo 28.01.1859. Chrzest 07.02.1859.  Żona Józefa Karwowska. Biogram przekazany przez Ryszarda Truszkowskiego.

 

WIŚNIEWSKA Aleksandra
córka Aleksandra i Jadwigi Milewskiej, urodzona w Korzenistych, parafia Poryte 19.10.1895. Biogram dostarczony przez Hannę Świerczyńską.

 

WIŚNIEWSKA  Anna
córka Aleksandra i Anny Świderskiej, urodzona w Korzenistych, parafia Poryte 06.01.1895. Biogram dostarczony przez Hannę Świerczyńską.

 

WIŚNIEWSKA Marianna
córka Aleksandra i Jadwigi Milewskiej, urodzona w Korzenistych, parafia Poryte 10.01.1897. Biogram dostarczony przez Hannę Świerczyńską.


WIŚNIEWSKI Józef
syn Aleksandra i Jadwigi Milewskiej, urodzony w Korzenistych, parafia Poryte 17.03.1907. Żona Marianna Jamiołkowska. Ślub w Dąbrowie Wielkiej 07.07.1936. Biogram dostarczony przez Hannę Świerczyńską.

Poprawiony (środa, 11 listopada 2015 20:32)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 197 gości