Według opracowania Stanisława Dziadulewicza zamieszczonego w Miesięczniku Heraldycznym z roku 1932.

ARYNEK herbu Lubicz ? Adam z Arynowa, powiat czerski, parafia Mińsk.

BARCZEWSKI herbu Pobóg ? Jan z Barczyny i Osin, powiat czerski, parafia Mińsk.

BELINA herbu Belina ? Wawrzyniec, pleban z Ostrołęki, powiat warecki, Promny powiat grójecki; Aron z Wólki Wysokińskich, powiat grójecki z Pokrzywnej i Brońcic, powiat warecki, parafia Stromiec, wyszli z Beliny w ziemi rawskiej.

BELSKI herbu Przerowa ? Stanisław z Belska Starego, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

BIELIŃSKI herbu Junosza ? Ziemak, skarbnik czerski z Potycza, powiat czerski, parafia Czersk.

BIENIĘDA herbu Pobóg ? Stanisław z Bienięd, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

BPBRKOWSKI herbu Doliwa Stanisław z Bobrka, powiat warecki, parafia Stromiec.

BOGUTKO herbu Pomian ? Andrzej z Bogutek, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

BOGLEWSKI herbu Jelita ? Mikołaj, podstoli ciechanowski, z Boglewic powiat warecki, parafia Miedzechów.

BOGUSKOWSKI vel BOGUSTKOWSKI herbu Rawicz ? Walenty z Boguskowa, powiat warecki, parafia Rożniszew.

BOGUSKOWSKI herbu Topór ? Wojciech z Boguskowa, powiat warecki, parafia Rożniszew.

BONIECKI herbu Bończa ? Stanisław z Bończy Nagórnej, powiat warecki, parafia Rożniszew.

BOŃKO herbu Pobóg ? Mikołaj z Bońkowej wsi, powiat warecki, parafia Wrociszewo.

BOROWSKI herbu Przerowa ? Wojciech i Teofil, syn Wawrzyńca z Borowia i Nabrzezia, powiat czerski, parafia Karczew.

BOSKI herbu Jasieńczyk ? Andrzej, Grzegorz, Stanisław i Jan z Bożego, Gotard z Woli Boskiej, Piotr z Zastruża, powiat warecki, parafia Stromiec.

BRANECKI herbu Przerowa ? Maciej z Brankowa i Woli Braneckiej, powita warecki, parafia Wrociszewo.

BRUDZIŃSKI herbu Pobóg ? Walenty w imieniu Wojciecha Boguskiego ze Stromca i Woli Stromieckiej, powiat warecki, parafia Stromiec i z Długiej Woli, Kosiny i Bądkowa, powiat grójecki, parafia Goszczyn.

BRZESKI herbu Topór ? Jan, sędzia i poborca czerski, z Brzeszcza i Woli Brzeskiej, powiat warecki, parafia Stromiec.

BYCZYŃSKI herbu Leliwa ? Jakub z Byczyny, powiat grójecki, parafia Worowo.

CAŁOWAŃSKI herbu Pobóg ? Jan z Całowanic i Wólki Całowańskiej, powiat czerski, parafia Radwanków.

CEDROWSKI herbu Szeliga ? Kasper i Wawrzyniec z Cedrowic i Woli Cedrowskiej, powiat czerski, parafia Sobików.

CHALIŃSKI herbu Jastrzębiec ? Maciej, podstarości zakroczymski z Radwankowa, powiat czerski, parafia Radwanków.

CHRZCZONOWSKI herbu Trzaska ? Jan, podstarości latowicki z Zabiela, Toczysk, Róży i Zgórnicy, powiat czerski, parafia Sebastjanów.

CIECISZEWSKI herbu Roch II ? Piotr, Andrzej, Jan i Jakub z Cieciszewa Wielkiego i Małego, z Słonczyna, Jemielna i Kliczyna, powiat czerski, parafia Cieciszewo.

CIECHLIŃSKI vel CIECHNIŃSKI herbu Paprzyca ? Marcin i Maciej, synowie Jana z Ciechnina, powiat grójecki, parafia Jeziora.

CIELEJOWSKI vel CELEJOWSKI herbu Rawicz ? Marcin z Celejowa, powiat czerski, parafia Wilga ( pieczęć przyjacielska Braneckiego z herbu Przerowa ).

CZACHOWSKI herbu Jasieńczyk ? Jan z Czachowa, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

CZAPLICKI herbu Topór ? Aleksy w imieniu Anny Mińskiej z Kendzioraku, powiat czerski, parafia Mińsk.

CZAPLIŃSKI herbu Szeliga ? Jan i Andrzej z Czaplinka, powiat czerski, parafia Sobików.

CZERWIŃSKI herbu Lubicz ? Marcin, Andrzej i Wawrzyniec z Kozietuł Wielkich, powiat grójecki, parafia Goszczyn.

CZĘSTUNIEWSKI herbu Lubicz ? Marcin z Częstuniewa, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

CZYCHOROWSKI herbu Prawdzic ? Mikołaj, Stanisław, Jan, Paweł i Feliks z Czycher, Czycher ? Wiatrowicz i Woli Czychorowskiej, powiat warecki, parafia Warka.

CZYSZKOWSKI herbu Ogończyk ? Jan, cześnik liwski z Czyszkowa, Zawad, Sulbin i Rudy, powiat czerski, parafia Garwolin.

DĄBIEŃSKI vel DĄBSKI herbu Ogończyk ? Władysław z Dąbia, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

DĄBROWSKI herbu Paprzyca ? Marcin, sędzia grodzki czerski, z Dąbrówki, Krępy i Czarnegolasu; Mikołaj i Wojciech z Dąbrówki.

DĘBSKI herbu Radwan ? Walenty z Dembego i Woli Dębskiej, powiat czerski, parafia Latowicz.

DŁUŻEWSKI herbu Pobóg ? Jan i Stanisław z Dłużewa i Woli Dłużewskiej, powiat czerski, parafia Kołbiel.

DOBIESKI vel DOBIECKI herbu Pobóg ? Jan z Dobiesza i Ustanówka Dobieskich, powiat czerski, parafia Sobikowo.

DOBRZYNIECKI herbu Ciołek ? Wawrzyniec, podstoli czerski z Dobrzyńca; Andrzej z Gremboszewa i Dobrzyńca ? Ciołków, powiat czerski, parafia Wawrzyńczewo i Kołbiel.

DRWALEWSKI herbu Przerowa ? Stanisław z Drwalewa, powiat grójecki, parafia Drwalew.

DUCKI herbu Jasieńczyk ? Jan z Duckiej Woli i Miedzechówka, powiat warecki, parafia Boglewice.

DUCZOLSKI herbu Tarnawa ? Wawrzyniec, Kasper, Jakub, Jan z Duczoł, powiat czerski, parafia Czersk.

DEZIĘGIELEWSKI herbu Roch ? Feliks z Niedziałki i Chrośli, powiat czerski, parafia Mińsk.

FALĘCKI herbu Belina ? Jan z Falęcin, Jasieńca i Kurczowskiej wsi, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

FALEŃSKI herbu Korab ? Jan, Krzysztof, syn niegdyś Andrzeja, Stanisław Baran, Sebastian, syn Jana z Falenicy i Grabia, powiat czerski, parafia Karczew.

GLINIECKI herbu Korab ? Wojciech, pisarz ziemi czerskiej z Glinek, powiat czerski, parafia Góra.

GŁOSKOWSKI herbu Przerowa ? Jan z Głoskowa, powiat czerski, parafia Garwolin.

GŁOSKOWSKI herbu Jastrzębiec ? Stanisław z Głoskowa i Seroczina, powiat czerski, parafia Garwolin.

GOLIAN herbu Dębno ? Piotr Białek, Hieronim Świguł, Jakub Burak, Hieronim Dula, Stanisław Rusin, Stanisław Brulkowicz, Jakub Matjasowicz, Jakub Łagotka, Michał Dominikowicz z Golian Wielkich, powiat grójecki, parafia Łęczeszyce.

GOLIAŃSKI herbu Przerowa  – Jan, Andrzej, Wawrzyniec i Stanisław z Golianek powiat grójecki, parafia Drwalew.

GÓRSKI herbu Doliwa ? Stanisław z Góry i Wilkowic, Paweł z Łupkowa i Woli Górskiej, powiat czerski, parafia Góra.

GOŚNIEWSKI herbu Nowina ? Aleksy Ciernowicz, Paweł Lasy, Augustyn Nowina, Andrzej Fabjan, Jan Sastor, Andrzej Dziwikowicz, Jan Kłosek, Wawrzyniec Mitkowicz z Gośniewic, powiat warecki, parafia Warka.

GOŚNIEWSKI herbu Paprzyca ? Mikołaj Pryczek, Bartłomiej Tworek z Gośniewic ? Ołdaków, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

GOŚNIEWSKI herbu Rawicz ? Marcin, Zygmunt i Stanisław, syn Jana Daka z Gośniewic ? Ołdaków, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

GOŚNIEWSKI Herbu Szeliga ? Maciej z Gośniewic, powiat warecki, parafia Warka.

GRABOWSKI herbu Grzymała ? Paweł z Grabowa i Woli Grabowskiej, powiat warecki, parafia Grabowo.

GROBICKI herbu Trąby ? Jakub z braćmi z Grobic, powiat czerski, parafia Czersk.

GROTOWSKI herbu Paprzyca ? Abraham Gromek, Marcin Mora, Adam Boruta, Franciszek syn Stanisława Bębenka z Grotowa Nagórnego i Grochowa Borut, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

GROTOWSKI herbu Przerowa ? Mikołaj Mysłek, Franciszek, Feliks, Franciszek Matysek z Grotowa Jaroch i Grotowa Starego, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

GRZEGORZEWSKI herbu Jasieńczyk ? Jakub Pluta z Grzegorzewic, powiat warecki, parafia Wrociszew,

JARCZEWSKI herbu Ślepowron ? Andrzej z Trzcianki, powiat czerski, parafia Wilga.

JASGARSKI vel JAZGARSKI herbu Topór ? Jan i Krzysztof z Jazgarzewa, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

JAZGARZEWSKI herbu Ciołek ? Stanisław z Jazgarzewa, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

JASIEŃSKI herbu Jasieńczyk ? Maciej z Jasieńca, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

JASTRZĘBSKI herbu Łabędź ? Jan, syn Hieronima i Jan, syn Mikołaja z Jastrzębiej, powiat grójecki, parafia Przybyszew.

JASZCZUŁT vel JASZCZUŁTOWSKI herbu Przerowa ? Jan i Mikołaj Lubiech, Jan, syn Grzegorza, Bartłomiej z Jaszczułtów, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

JASZEWSKI herbu Kołomasza ? Maciej i Jerzy, pokojowy J.K.M. z Jaszewa i Osowa, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

KAMIEŃSKI herbu Przerowa ? Feliks Kamiński Zawisza z Kamionki, powiat czerski, parafia Garwolin.

KARCZEWSKI herbu Jasieńczyk ? Sebastian z Karczewa, Jabłony i Woli Karczewskiej, powiat czerski, parafia Karczew.

KĘDZIERZAWSKI herbu Ciołek ? Mikołaj za Stanisława Leśnowolskiego kasztelana czerskiego z Słonawy, Gościęcic i Woli Gościckiej, powiat grójecki, parafia Prażmów.

KOBYLIŃSKI vel KOBYLSKI herbu Przerowa ? Stanisław, Mikołaj i Walenty z Kobylina, powiat grójecki, parafia Grójec.

KOCISZEWSKI herbu Jasieńczyk ? Kasper i Jan z Kociszewa, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

KOŁBIELSKI herbu Pobóg ? Kasper z WoliKołbielskiej, Ustanowa Kołbielskich, powiat czerski, parafia Kołbiel.

KORZEŃSKI herbu Doliwa ? Jan, pleban z Jasiony, Borek i Korzenia, powiat Warecki, parafia Jasiona.

KOZIEŁKOWSKI herbu Rawicz ? Stanisław z Kozła i Woli Bielskiej, powiat grójecki, parafia Łęczeszyce.

KOZIETULSKI herbu Abdank ? Stefan, Jan i Andrzej Skarbkowie, Stanisław, Jan i Jerzy Dobkowie z Kozietuł, powiat grójecki, parafia Goszczyn.

KOŻUCHOWSKI herbu Doliwa ? Stanisław, syn Jana z Kożuchowa, Woli Kożuchowskiej, Korzenic, Witasina i Jaruzela, powiat warecki, parafia Jasiona.

KOŻUSZKOWSKI herbu Pobóg ? Stanisław i Jakub z Kożuszków, powiat grójecki, parafia Goszczyn.

KROBOWSKI herbu Przerowa ? Stanisław z Woli Krobowskiej, powiat grójecki, parafia Grójec.

KUSOWSKI herbu Paprzyca ? Mikołaj, syn Stanisława, Jan i Adam z Kus, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

LASKOWSKI herbu Trzaska ? Jan i Jakub z Lasek, powiat warecki, parafia Warka.

LASOCKI herbu Pobóg ? Stanisław z Brzumina, Siedzewa, Piwonina, Piotr z Smiatkowa ? Nagórnego. powiat czerski, parafia Radwanków.

LESIEWSKI herbu Półkozic ? Joachim z Kruszczyna, powiat warecki, parafia Mniszew.

LEWICKI herbu Paprzyca ? Marcin, pleban z Lewiczyna, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

LEWICKI herbu Prawdzic ? Rafał z Zaborowia, Bartłomiej z Woli Lewickiej, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

LEŻEŃSKI herbu Nałęcz ? Jan z Lipy, Bobrownik i Łukawy, powiat warecki, parafia Głowaczewo.

LICHAŃSKI herbu Jasieńczyk ? Sebastian z Lichanic, powiat warecki, parafia Wrociszewo.

LICHOWSKI herbu Pobóg ? Jan i Stanisław z Lichowa, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

LIPSKI herbu Rogala ? Mikołaj i Jan z Lipia, powiat grójecki, parafia Jeziora.

LISOWSKI herbu Leliwa ? ( ci Lisowscy byli herbu Bieleje, widocznie herb Bieleje przypominał wyglądem Leliwę ) Mikołaj Ślepiec z Lisowa, powiat grójecki, parafia Wyszomierzyce, ( pieczęć przyjacielska dla Stanisława Otrembusza ).

LĘKOWSKI herbu Prawdzic ? Mikołaj, podstarości nowomiejski z Łęku, powiat czerski, parafia Cieciszew.

ŁĄCZYŃSKI herbu Kościesza ? Stanisław, sprawca wdowy po kasztelanie warszawskim Elżbiety Warszewickiej z Warszewicz, powiat czerski, parafia Radwanków.

ŁOSKI herbu Rogala ? Gabryel z Łosia i Woli Łoskich, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

MACHNACKI herbu Rogala ? Jan z Machnatki i Zalesia Machnackiego, powiat grójecki, parafia Jeziora.

MAGNUSZEWSKI herbu Ogończyk ? Marcin z Woli Magnuszewskiej, powiat warecki, parafia Magnuszew.

MIASTKOWSKI herbu Topór ? Jakub z Miastkowa, Glinek, Krusówki, powiat czerski, parafia Miastkowo.

MICHAŁOWSKI herbu Jasieńczyk odm. ? Stanisław, Mikołaj, Filip, Jan Galonka, Jan i Jerzy Galonka, Jan i Jerzy Włodek, Walenty i Stanisław Myszka z Michałowa i Michałówki, powiat warecki, parafia Wrociszewo.

MIEDZECHOWSKI herbu Jasieńczyk ? Jan, Piotr, Jakub, Krzysztof i Bartłomiej z Miedzechowa, Miedzechówki i Lichanic, powiat warecki, parafia Boglewice.

MIĘSKOWSKI herbu Mora ? Adam, podstarości błoński.

MLĘDZKI herbu Prus III ? Stanisław, syn Jakuba, podsędka czerskiego i Jakub brat jego z Mlądza i Woli Mlądzkiej, powiat czerski, parafia Karczew.

MLEKICKI herbu Prawdzic ? Sebastian, Florian, Hieronim, Jan i Andrzej z Mlekidek, powiat grójecki, parafia Łęczeszyce.

MNISZEWSKI herbu Pobóg ? Wawrzyniec z Mniszewa i Woli Gaszczyńskiej, powiat warecki, parafia Mniszew.

MOCZYDŁOWSKI herbu Ślepowron ? Rosłan z Moczydłowa, powiat czerski, parafia Góra.

OBORSKI herbu Roch II ? Jan, podkomorzy czerski, z Obór, Serafin z Obórek, powiat czerski, parafia Cieciszew.

OCZESALSKI herbu Paprzyca ? Mikołaj, Zygmunt, Paweł, Jan i Jakub z Kłusek ? Oczesał, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

ODRZYWOLSKA herbu Rogala ? Józefa, wdowa po Stanisławie z Odrzywołu, powiat grójecki, parafia Grójec.

OGRODZIEŃSKI herbu Prus I ? Jan, Aleksy, Stanisław z Ogrodzienic, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

OKRĄGLICKI herbu Doliwa ? Mikołaj z Okrąglicy i Kamienia, powiat warecki, parafia Jasiona.

OLSZAMOWSKI herbu Jasieńczyk ? Paweł z Olszam, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

OLSZAMOWSKI herbu Pobóg ? Piotr, Wojciech, Stanisław Socha, Marcin, syn Jacka z Olszam ? Oprzałek, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

OSIEMBOROWSKI herbu Ciołek ? Hieronim Ciołek z Osiemborowa, powiat warecki, parafia Magnuszew.

OSIEMBOROWSKI herbu Trąby ? Adam i Mikołaj, synowie Macieja, Stanisław i Marcin z Osiemborówka, powiat warecki, parafia Magnuszew.

OSTROŁĘCKI herbu Ciołek ? Aleksander z Ostrołęki i Wólki Ostrołęckiej, powiat warecki, parafia Ostrołęka.

OSTROWSKI herbu Grzymała ? Ludwik z Ostrowa, powiat warecki, parafia Magnuszew.

PALCZEWSKI herbu Bończa ? Maciej, powiat warecki, parafia Wrociszew.

PALCZEWSKI herbu Przerowa ? Piotr z Woli Palczewskiej, powiat warecki, parafia Wrociszew.

PARYS herbu Prawdzic ? Feliks, starosta czerski z Czarniawa, Kosomca, Niecieczy i Wisocina, powiat czerski, parafia Czersk.

PĘCHERSKI herbu Roch II ? Wawrzyniec z Pęcherów, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

PĘCŁAWSKI herbu Jastrzębiec ? Stanisław i Jan z Pęsławia, powiat czerski, parafia Czersk.

PILICHOWSKI herbu Ogończyk ? Jan, cześnik wyszogrodzki, podstarości garwoliński ze Stojadeł, powiat czerski, parafia Mińsk.

PIOTROWSKI herbu Przerowa ? Andrzej Kuczko, Grzegorz i Franciszek z Piotrowic, powiat czerski, parafia Radwankowo.

PRAŻMOWSKI herbu Belina ? Wawrzyniec, kanonik płocki i kruszwicki z Prażmowa, powiat grójecki, parafia Prażmów.

PROMIŃSKI herbu Szeliga ? Krzysztof Szeliga z Promienki, powiat grójecki, parafia Promna.

PRZEDWORSKI herbu Topór ? Jan i Piotr z Przedworzyc, powiat warecki, parafia Magnuszew.

RADZIMIŃSKI herbu Brodzic ? Jan, cześnik czerski z Ozimkowej Woli, powiat czerski, parafia Miastków.

REMBERTOWSKI herbu Łada ? Sebastian, podstarości czerski z Zosnowa, powiat czerski, parafia Góra.

ROSOCHACKI herbu Przerowa ? Wincenty, Andrzej i Feliks z Rosochowa, powiat grójecki, parafia Worowo.

RUCKI herbu Topór ? Mikołaj Brzozek, Maciej Wasis z Rutki, powiat grójecki, parafia Przybyszew.

RUDZIEŃSKI herbu Prus I ? Mikolaj i Jan z Rudna Wielkiego, powiat czerski, parafia Kołbiel.

RUDZKI herbu Prawdzic ? Jakub, Mikołaj i Niemierza z Rudy, powiat grójecki, parafia Jeziora.

SAŃKOWSKI herbu Krzywda ? Jakub, Marcin, Maciej, syn Filipa, Mikołaj z Sanek, powiat grójecki, parafia Przybyszew.

SADKOWSKI herbu Łabędź ? Sebastian z Sadkowa, powiat grójecki, parafia Grójec.

SĘPOCHOWSKI herbu Przerowa ? Wawrzyniec z Sępochowa, powiat czerski, parafia Kołbiel.

SIEKUĆ herbu Belina ? Hieronim Baran, Tomasz Socha, Mikołaj Mitek, Feliks, Marcin Olsza, Andrzej z Sikutów, powiat grójecki, parafia Jasiona.

SIENNICKI herbu Roch II ? Kasper z Siennicy i Woli Siennickiej, powiat czerski, parafia Siennica ( na pieczęci Wawrzyńca Cedrowskiego z Cedrowa ).

SKUROWSKI herbu Przerowa ? Stanisław, Jan z Skurowa, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

SIERZCHOWSKI herbu Ślepowron ? Kasper z Sierzchowa, powiat czerski, parafia Sobikowo.

SŁĄCZYŃSKI herbu Wierzbna ? Jan, syn Marcina z Słączyna, powiat grójecki, parafia Grójec.

SŁONAWSKI herbu Jastrzębiec ? Stanisław, syn Jakuba, Mikołaj z Słonawy, powiat grójecki, parafia Drwalewo.

ŚNIATKOWSKI vel ŚMIATKOWSKI herbu Abdank ? Adam, Paweł, Jakub, Maciej i Wojciech ze Śniatkowa Nadolnego, powiat czerski, parafia Radwankowo.

SOBIEKURSKI herbu Pobóg ? Wawrzyniec z Sobiekurska, powiat czerski, parafia Radwanków.

SOBIEKURSKI herbu Poraj ? Piotr z Woli Sobiekurskiej, powiat czerski, parafia Radwanków.

STANISZEWSKI herbu Pobóg ? Feliks, syn Adama ze Staniszewic, Żelaznej i Rososki, powiat czerski, parafia Sobikowo.

SUCHODOLSKI herbu podkowa barkiem w górę, przeszyta pionowo strzałą ? Stanisław z Woli Suchodolskiej, powiat czerski, parafia Parysew.

SUŁKOWSKI herbu Belina ? Stanisław i Jerzy z Sułkowic, powiat czerski, parafia Sobikowo.

SUSKI herbu Belina ? Florian, Marcin, Jan i Wojciech z Wielkiej Suchej, powiat warecki, parafia Jasiona.

SUSZCZYŃSKI vel SUFCZYŃSKI herbu Szeliga ? Mikołaj z Sufczyna, Gadki i Woli Sufczyńskiej, powiat czerski, parafia Kołbiel.

ŚWIDERSKI herbu Ciołek ? Bartłomiej dictus Dobrzyniecki z Świdra Małego, powiat czerski, parafia Zwola.

ŚWIDERSKI herbu Przerowa ? Marcin dictus Targowski, Jan, syn Tomasza z Świdra Dużego, powiat czerski, parafia Radwanków ( na pieczęci Wojciecha Glinieckiego ).

TARNOWSKI herbu Grzymała odm. ? Mikołaj, cześnik warszawski z Tarnowa i Woli Tarnowskiej, powiat czerski parafia Tarnów. ( Pieczęć przyjacielska Jana Braneckiego herbu Przerowa ).

TOKARSKI herbu Korab ? Stanisław, sprawca osiecki, powiat czerski, parafia Osiecko ( użył pieczęci Walentego Bielskiego ).

TROSZYŃSKI herbu Rogala ? Mikołaj, cześnik łomżyński, z Łękawicy i Krzywicy, powiat czerski, parafia Siennica ( użył pieczęci Gabriela Łoskiego z herbem Rogala ).

TRZCIŃSKI herbu Boleścic ? Bartłomiej z Trzcianki, Zalesia i Ostryboru, powiat czerski, parafia Wilga.

TRZYLATKOWSKI herbu Rogala ? Stanisław i Krzysztof z Trzylatkowa, powiat grójecki, parafia Jeziora.

TUROWSKI herbu Roch II ? Jan, Mikołaj, syn Stanisława z Turowic i Woli Turowskiej, z Łubna, z Kawieczyna, Stanisław z Brzeszcza i Czaplina, powiat grójecki, parafia Jasieniec i w powiecie czerskim, parafia Cieciszew.

TWOREK herbu Jasieńczyk ? Bartłomiej z Zalesia i Tworków, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

ULINIECKI herbu Przerowa ? Stanisław, Jan, kanonik i oficjał warszawski z Ulińca, powiat grójecki, parafia Worowo.

UWIELIŃSKI herbu Ogończyk ? Marcin, Rafał i Hieronim z Uwielina, powiat grójecki, parafia Prażmowo.

UWIELIŃSKI herbu Rogala ? Rafał i Wawrzyniec z Uwielina, powiat grójecki, parafia Prażmów.

WĄGRODZKI herbu Rogala ? Jakub z Wągrodna i Woli Wągrodzkiej, powiat grójecki, parafia Prażmowo.

WALICKI ( WALISKI ) herbu Łada ? Marcin, Michał z Walisk, powiat czerski, parafia Latowicz.

WARPĘS herbu Jasieńczyk ? Jakub i Piotr z Gniewiewic i Jasiony Warpęsów, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

WĘNATOWSKI vel WNĘTOWSKI herbu Starykoń ? Paweł z Węnat, powiat czerski, parafia Jazgarzew.

WIDOWSKI herbu Paprzyca ? Marcin i Maciej z Widowa Wielkiego, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

WIDOWSKI herbu Przerowa ? Rosłan i Stanisław z Widowa Wielkiego, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

WILCKI herbu Topór ? Piotr, chorąży czerski z Sobień, Wilczków, Zębrzykowa i Wilgi, powiat czerski, parafia Radwanków.

WODYŃSKI herbu Szeliga ? Mikołaj z Wodyni, Brotek i Woli Wodyńskiej powiat czerski, parafia Wodynie ( pieczęć przyjacielska Stanisława Cedrowskiego ).

WODZICZEŃSKI vel WOJCZYŃSKI z Wodzicznej herbu Abdank ? Andrzej Skarbek, powiat grójecki, parafia Przybyszew.

WRZOSOWSKI herbu Topór ? Rosłan z Wrzosowa, powiat czerski, parafia Miastków.

WYSSOTA herbu Rawicz ? Wojciech z Lisowa ? Wyssot, powiat grójecki, parafia Wyszemierzyce.

ZABOROWSKI herbu Pobóg ? Abraham z Zaborowia Warszewickich, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

ZABOROWSKI herbu Przerowa ? Serafin i Marcin z Zaborówka, powiat grójecki, parafia Lewiczyn.

ZALESKI herbu Topór ? Stanisław, podstarości warecki, z Woli Zaleskiej i Baniochy, powiat czerski, parafia Góra.

ZALIWSKI herbu Junosza ? Bartłomiej, chorąży liwski, podstarości warszawskie i Jan z dzierżawy królewszczyzny Niemojewic, powiat warecki, parafia Warka.

ZAMOYSKI herbu Przerowa ? Jakub z Zamościa, powiat grójecki, parafia Jasieniec.

ZAWISZA herbu Przerowa ? Jan z Budziszyna, z Budziszynka i Zawad, Mikołaj, starosta liwski, Maciej i Jakub z Obrębu, powiat grójecki, parafia Drwalewo i powiat czerski, parafia Parysów.

ZDZIESZEK herbu Przerowa ? Stanisław ze Zdzieszków, powiat grójecki, parafia Grójec.

ZGORZELSKI herbu Łada ? z Zgorzały i Dobrej Woli, powiat czerski, parafia Mińsk oraz powiat warszawski, parafia Raszyn.

ZIELIŃSKI herbu Jastrzębiec ? Stanisław z Łętowa, powiat czerski, parafia Garwolin.

ŻABIŃSKI herbu Przerowa ? Jan i Jakub z Żabińca, powiat czerski, parafia Tarnowo.

ŻYROWSKI herbu Wilczekosy ? Jan i Stanisław z Żyrowa Wielkiego, powiat grójecki, parafia Prażmów.