Indeks opracował L. Kocoń

BANASZUK Stanisław lat 27, włościanin, syn nieżyjących już Mikołaja i Marianny Kuczewskiej, urodzony w Grzymkach, parafia Ceranów, zamieszkały w Siedlisku, parafia Czyżewo z Rozalią JÓŹWIAK lat 21, córką Andrzeja i Salomei Kordomiech, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Nowej Wsi, ślub 18.02.1903, 12/1903.

DĄBROWSKI Bolesław lat 29, syn Macieja i Franciszki Jaźwińskiej, właścicieli cząstkowych, urodzony w Sienicy Klawach, parafia Czyżewo, zamieszkały w Warszawie z Zuzanną TRYNISZEWSKĄ lat 24, córką Benedykta i Anny Sienickiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dąbrowie Kitach, ślub 14.10.1903, 25/1903.

DĄBROWSKI Tadeusz lat 31, właściciel cząstkowy, syn Jana i Aleksandry Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały w Dzięcieli z Antoniną EZMAN lat 25, córką Waleriana, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Marianny Konarzewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Nowej Wsi, ślub 10.02.1903, 9/1903.

DOŁKOWSKI Józef lat 23, włościanin, rolnik, syn Jana i nieżyjącej już Pauliny Zawiszy, urodzony i zamieszkały w Bybytkach z Stefanią DMOCHOWSKĄ lat 28, córką nieżyjących już Jana i Marianny Godlewskiej, urodzoną w Zarembach Święchach, parafia Rosochate, zamieszkałą w Michałkach, ślub 23.02.1903, 13/1903.

DYTLOW Władysław lat 19, cygan, syn Franciszka i Heleny Majewskiej, urodzony w Jabłoni, parafii tejże, przebywający w Dąbrowie Wielkiej, stały mieszkaniec wsi Brzóski Tatary z Ewą GŁOWACKĄ lat 17, cyganką, córką Marianny, urodzoną  i zamieszkałą przy matce w Dąbrowie Wielkiej, ślub 12.10.1903, 24/1903.

DYTLOW Władysław lat 25, cygan, syn Piotra i Józefy Jaczyńskiej, urodzony w Chojnach Młodych, parafia Szczepankowo, przebywający w Dąbrowie Wielkiej, stały mieszkaniec wsi Kosaki w gminie Grabowo z Józefą GŁOWACKĄ lat 23, cyganką, córką Marianny, urodzoną w Czyżewie Sutkach, przebywającą w Dąbrowie Wielkiej, stałą mieszkanką wsi Brzóski Tatary w gminie Szepietowo, ślub 12.10.1903, 23/1903.

FILIPKOWSKI Władysław lat 30, rolnik, syn nieżyjącego już Konstantego i Marianny Śmiarowskiej, urodzony w Włodkach, parafia Mały Płock, zamieszkały w Czyżewie z Aleksandrą DMOCHOWSKĄ lat 22, córką Wiktora i Marianny Konarzewskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Szulborzu Kozach, parafia Zuzela, zamieszkałą w Szepietowie Wawrzyńcach, ślub 05.09.1903, 19/1903.

FRANCZUK Bolesław lat 31, włościanin, rolnik, syn Andrzeja i Marianny Jakobiak, urodzony i zamieszkały w Nowej Wsi z Magdaleną DĄBROWSKĄ lat 20, córką Szymona i Urszuli Bielskiej, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Święcku Wielkim, ślub 22.09.1903, 21/1903.

GRABOWSKI Józef lat 25, włościanin, robotnik, syn nieżyjącego już Jana i Anny Dworakowskiej, urodzony w Siedlisku, zamieszkały w Zawrociu, parafia Wysokie Mazowieckiej z Marianną STAFANIAK lat 21, córką Juliana i Julianny Gierałtowskiej, włościan, robotników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wawrzeńcach, ślub 24.11.1903, 28/1903.

JABŁOŃSKI Jan lat 27, szlachcic, robotnik, syn Wojciecha i Pauliny Gołaszewskiej, urodzony w Dzięcieli, zamieszkały w Trzecinach z Michaliną PAKIEŁŁO lat 24, włościanką, robotnicą, córką nieżyjącego już Rocha i Anny Dylewskiej, urodzoną w Mazurach, parafia Jabłonka, zamieszkałą w Wawrzeńcach, ślub 15.09.1903, 20/1903.

KACZYŃSKI Teodor lat 40, właściciel cząstkowy, nieżyjących już Stanisława i Anny Olszewskiej, urodzony w Kaczynie Starym, zamieszkały w Łosiach, parafia Zambrów z Stefanią KACZYŃSKĄ lat 18, córką Antoniego i Bronisławy Godlewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wólce Gołej, ślub 23.06.1903, 17/1903.

KIETLIŃSKI Bronisław lat 39, właściciel cząstkowy, wdowiec po Aleksandrze Tryniszewskiej, syn Macieja i Pelagii Grodzkiej, urodzony w Uścianku Wielkim, parafia Zaremby, zamieszkały w Murawskich Miazgach, parafia Czyżewo z Bronisławą SZEPIETOWSKĄ lat 23, córką Józefa i Józefy Dąbrowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamieniu Starym, ślub 23.02.1903, 15/1903.

KOMOROWSKI Antoni lat 35, włościanin, rolnik, syn Józefa i Marcjanny Sarnackiej, urodzony i zamieszkały w Osipach Nowych, parafia Wysokie Mazowieckie z Marianną KISZCZUK lat 21, córką Stanisława i Karoliny Zawistowskiej, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zabłotnych, ślub 27.01.1903, 3/1903.

MACIUSZKO Bronisław lat 25, włościanin, rolnik, syn Jana i Julianny Grabowskiej, urodzony i zamieszkały w Mazurach, parafia Jabłoń Kościelna z Rozalią ZALEWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Wojciecha i Marianny Janiszewskiej, włościan, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Mścichach, ślub 10.02.1903, 7/1903.

MALEC Piotr lat 25, służący w folwarku Bybytki, syn nieżyjących już Kacpra i Anny Sendziak, urodzony w Dominikowie, parafia Kuczyn, zamieszkały w Bybytkach z Felicjanną KORDOMIECH lat 25, służącą, córką nieżyjących już Tomasza i Anny Wądołkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Nowej Wsi, ślub 03.02.1903, 4/1903.

MOCZYDŁOWSKI Józef lat 22, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Franciszka i Balbiny Jabłońskiej, urodzony i zamieszkały w Moczydłach, parafia Dąbrówka z Franciszką SZULBORSKĄ lat 23, córką Władysława i Antoniny Żebrowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mystkach, ślub 04.02.1903, 5/1903.

OGRODNICKI Aleksander lat 26, właściciel ziemi, syn Adama i Honoraty Rzymskiej, urodzony i zamieszkały w Włostach z Józefą WŁOSTOWSKĄ lat 27, córką Aleksandra i nieżyjącej już Balbiny Krassowskiej, właścicieli ziemi, urodzoną i zamieszkałą w Włostach, ślub 16.11.1903, 27/1903.

OŁTARZEWSKI Bolesław lat 38, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Pawła i Emilii Moczulskiej, urodzony w Żebrach, zamieszkały w Kamieńczyku Ryciorkach, parafia Nur z Marianną BAUER lat 17, córką Józefa i Marianny Dąbrowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Dąbrowie Wólce, ślub 26.05.1903, 16/1903.

PIETRZAK Jan lat 26, włościanin, rolnik, syn Konstantego i Rozalii Zbrzeźniak, urodzony i zamieszkały w Janówce z Adelą BARTŁOMIEJCZUK lat 29, włościanką, rolniczką, wdową Jakubie zmarłym  11.03.1902, córką Aleksandra i nieżyjącej już Józefy Stanczuk małżonków Lupa, urodzoną w Trojanowie, parafia Kuczyn, zamieszkałą w Janówce, ślub 10.02.1903, 6/1903.

SAWICKI Ignacy lat 31, robotnik, syn Leona i Marianny Jurczak, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Nowym, parafia Wyszonki z Rozalią DUCHNOWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Franciszka i Emilii Podbielskiej, urodzoną w Wiśniówku, zamieszkałą na stacji Szepietowo, służącą, ślub 26.01.1903, 2/1903.

STANISZEWSKI Feliks lat 37, cygan, syn Józefy, urodzony w Łomży, zamieszkały w Dąbrowie Wielkiej z Marianną GŁOWACKĄ lat 40, cyganką, córką nieżyjących już Jakuba i Łucji Majewskiej, urodzoną w Guti, parafia Ostrów, przebywającą w Brzóskach Tatarach, ślub 12.10.1903, 22/1903.

STPICZYŃSKI Teofil Marek lat 33, właściciel cząstkowy, syn Tomasza i Salomei Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Zabielu Pikułach, parafia Czyżewo z Leokadią KACZYŃSKĄ lat 18, córką Antoniego i Franciszki Dołęgowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Herbasach, ślub 17.02.1903, 11/1903.

ŚLIWOWSKI Józef lat 31, służący, syn Jana i nieżyjącej już Elżbiety, urodzony w Wólce Pietkowskiej, parafia Topczewo, zamieszkały w Dąbrowie Wielkiej z Emilią TURKOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Marcina i Marianny Jarząbek, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Strumianach, ślub 24.11.1903, 29/1903.

WOJNO Paweł lat 38, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Marianny Koc, urodzony w Kaskach, zamieszkały w Dąbrowie Wielkiej z Anną MYSTKOWSKĄ lat 37, właścicielką cząstkową, wdową po Feliksie zmarłym 05.10.1899, córką Feliksa i Magdaleny Ciok małżonków Żaboklickich, urodzoną w Miedznej parafii tejże, zamieszkałą w Dąbrowie Wielkiej, ślub 24.10.1903, 26/1903.

ZACHAREWICZ Antoni lat 76, wdowiec po Franciszce Niedzielskiej, syn nieżyjących już Jakuba i Agaty, urodzony w Jastrzębnie, gubernia Suwałki, czasowo zamieszkały w Dąbrowie Wielkiej, stały mieszkaniec Warszawy z Eleonorą BUCZYK lat 52, robotnicą, córką nieżyjących już Bartłomieja i Anieli Dominiak, urodzoną w Mianowie, parafia Andrzejewo, zamieszkałą w Dąbrowie Wielkiej, ślub 01.07.1903, 18/1903.

ZALEWSKI Franciszek lat 30, włościanin, rolnik, syn nieżyjącego już Wojciecha i Marianny Dańkowskiej, urodzony i zamieszkały w Mścichach z Magdaleną DREWNOWSKĄ lat 22, córką Juliana i Agnieszki Bielskiej, włościan, rolników, urodzoną w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkałą w Mścichach, ślub 23.02.1903, 14/1903.

ZAREMBA Hipolit lat 42, wdowiec po Zofii Niemyńskiej, robotnik, syn nieżyjących już Franciszka i Anny Zagranicznej, urodzony i zamieszkały w Wawrzyńcach z Józefatą CHOIŃSKĄ lat 44, robotnicą, córką nieżyjących już Walentego i Petroneli Barwikowej, urodzoną w Dąbrówce, parafii tejże, zamieszkałą w Wawrzyńcach, ślub 13.01.1903, 1/1903.

ZAREMBA Mateusz lat 52, właściciel ziemi, wdowiec po Marcjannie Kaczyńskiej, syn nieżyjącego już Piotra i Anny Zaremby, urodzony w Grodzicku, parafia Andrzejewo, zamieszkały w Kaczynie Starym z Marianną PROKOP lat 20, córką nieżyjącego już Piotra i Marianny Wiśniewskiej, właścicieli ziemi, urodzoną w Nowej Wsi, zamieszkałą przy matce w Święcku Wielkim, ślub 26.11.1903, 30/1903.

ZIELIŃSKI Witali Stanisław  lat 37, włościanin, rolnik, wdowiec po Zofii Kuleszy, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny Dubińskiej, urodzony w Dąbrówce, parafii tejże, zamieszkały w Zabłotnem z Ludwiką DOŁĘGOWSKĄ lat 31, córką Wincentego i Marianny Liżewskiej, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach Żakach, ślub 10.02.1903, 8/1903.

ŻELAZEWSKI Marcjan lat 45, właściciel cząstkowy, wdowiec po Teofili Święckiej, syn nieżyjących już Tomasza i Marianny Sienickiej, urodzony i zamieszkały w Dzięcieli z Anną DĄBROWSKĄ lat 27, córką Jana i Aleksandry Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dzięcieli, ślub 16.02.1903, 10/1903.