Opracował L. Kocoń

ANDRZEJCZUK Adolf, syn Jana z Rozalią Świerżewską, córką Wiktora, 38/1889.

BOCIAN Maciej, syn Michała z Julianną Trąbką, córką Pawła, 32/1889.

BOJANOWSKI Józef, syn Bartłomieja z Marcelą Jankowska, córką Piotra, 31/1889.

CZYŻEWSKI Seweryn, syn Konstantego z Stefanią Feliksą Rostkowską, córką Antoniego, 8/1889.

GODLEWSKI Jakub, syn Jana z Władysławą Zgleczewską, córką Jana, 45/1889.

GODLEWSKI Jakub, syn Walentego z Aleksandrą Tatko, córką Adama, 25/1889.

GODLEWSKI Tomasz, syn Franciszka z Magdaleną Kempistą, córką Piotra, 26/1889.

GUTOWSKI Adam, syn Tomasza z Rozalią Krasowską, córką Feliksa, 30/1889.

JABŁECKI Grzegorz, syn Franciszka z Józefą Szudak z domu Narożna, córką Stanisława, 47/1889.

JASKO Franciszek, syn Piotra z Bolesławą Bobińską, córką Franciszka, 17/1889.

KACZYŃSKI Adam, syn Feliksa z Bronisławą Rostkowską, córką Jana, 18/1889.

KACZYŃSKI Konstanty, syn Pawła z Ewą Nagórką, córką Rocha, 48/1889.

KALUPA Jan, syn Walentego z Marianną Staniaszek, córką Franciszka, 19/1889.

KARPIŃSKI Jan, syn Adama z Michaliną Chankowską, córką Ksawerego, 42/1889.

KARPOWICZ Jan, syn Jana z Teofilą Dorobisz z domu Kamińska, córką Antoniego, 11/1889.

KOŁOTA Idzi, syn Macieja z Bronisławą Krakowka, córką Jana, 20/1889.

KOTOMSKI Józef, syn Franciszka z Bronisławą Borkowską, córką Stanisława, 12/1889.

KOWALCZYK Franciszek, syn Antoniego z Katarzyną Makowiecką, córką Macieja, 5/1889.

KRASZEWSKI Kazimierz, syn Piotra z Wincentyną Młynarczuk, córką Franciszka, 36/1889.

LIPIŃSKI Stanisław, syn Cypriana z Julianną Strzelec, córką Feliksa, 29/1889.

MAJEWSKI Józef, syn Stanisława z Marianną Staniec, córką Szymona, 28/1889.

MALINOWSKI Julian, syn Onufrego z Aleksandrą Misztalewską, córką Konstantego, 14/1889.

MATUSIAK Jan, syn Andrzeja z Marianną Litką, córką Bartłomieja, 40/1889.

MATYS Józef, syn Jakuba z Stefanią Dorobisz, córką Teofila, 10/1889.

MROZOWSKI Franciszek, syn Antoniego z Pauliną Brzozowską z domu Murawska, córką Wawrzyńca, 24/1889.

MROZOWSKI Józef, syn Antoniego z Józefą Bojanowską, córką Bartłomieja, 6/1889.

NIEMIRA Antoni, syn  Franciszka z Adolfiną Wierzbowską, córką Stanisława, 4/1889.

OŚCIŁOWSKI Antoni, syn Wincentego z Wiktorią Baranowską, córką Jana, 13/1889.

OŚCIŁOWSKI Wojciech, syn Jakuba z Józefą Jankowską, córką Cypriana, 16/1889.

PIWKO Jan, syn Aleksandra z Pauliną Jasiobencką, córką Jana, 35/1889.

RACIENCKI Teofil, syn Mateusza z Józefą Polak, córką Józefa, 44/1889.

ROSTKOWSKI Julian, syn Pawła z Eleonorą Głowacką, córką Stanisława, 2/1889.

SIENICKI Julian Kacper, syn Antoniego z Władysławą Zarembą, córką Feliksa, 41/1889.

STANIEC Franciszek, syn Ignacego z Anną Ościłowską, córką Michała, 1/1889.

STRZELEC Bartłomiej, syn Feliksa z Julianną Kiełczyńską, córką Feliksa, 37/1889.

SUTKOWSKI Aleksander, syn Konstantego z Apolonią Dombkowską, córką Jana, 34/1889.

SUTKOWSKI Jan, syn Juliana z Barbarą Załuska, córką Wawrzyńca, 21/1889.

SZYDŁOWSKI Franciszek, syn Marcina z Katarzyną Białą, córką Rocha, 39/1889.

ŚLEDZIEWSKI Aleksander, syn Szymona z Anną Murawską, córką Jana, 3/1889.

TYMIŃSKI Stanisław, syn Benedykta z Bronisławą Świerżewską, córką Pawła, 27/1889.

WIERZBICKI Karol, syn Hilarego z Rozalią Ościłowską, córką Adama, 9/1889.

WIERZBOWSKI Ignacy, syn Stanisława z Józefą Jaworowską, córką Franciszka, 7/1889.

WOLIŃSKI Władysław, syn Grzegorza z Józefą Stańczuk, córką Michała, 46/1889.

ZAGROBA Andrzej, syn Wojciecha z Marianną Leszczyńską, córką Józefa, 22/1889.

ZAŁUSKA Baltazar, syn Piotra z Barbarą Michalską z domu Borecka, córką Piotra, 43/1889.

ZAŁUSKA Józef Marceli, syn Wawrzyńca z Józefą Sutkowską, córką Juliana, 15/1889.

ZAWISTOWSKI Józef, syn Filipa z Emilią Ołdakowską, córką Adama, 33/1889.

ZAWISTOWSKI Witalis, syn Adama z Aleksandrą Wojtkowską, córką Franciszka, 23/1889.