Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Jan, syn Kazimierza z Józefą Pękalą z domu Polak, córką Jana, 17/1897.

BURCZAK Błażej, syn Tekli z Rozalią Krajewską, córką Walentego, 1/1897.

DMOCHOWSKI Stanisław, syn Wawrzyńca z Aleksandrą Szymańską, córką Stanisława, 22/1897.

DYSZCZYK Kazimierz, syn Franciszka z Bronisławą Karpińską, córką Adama, 16/1897.

GODLEWSKI Leon, syn Ignacego z Marianną Sutkowską z domu Nagórka, córką Stanisława, 14/1897.

GRABOWSKI Mieczysław Zygmunt, syn Rocha z Józefą Daniłowską, córką Jana, 3/1897.

GRODZKI Franciszek, syn Ksawerego z Anną Zarembą, córką Feliksa, 30/1897.

GRUCHACZ Józef, syn Feliksa z Scholastyką Bobińską, córką Franciszka, 7/1897.

IWASZKIEWICZ Antoni Władysław, syn Szymona z Aleksandrą Anastazją Gruchacz, córką Stanisława, 10/1897.

KAPUSTA Karol, syn Jana z Marianną Czyżewską z domu Matys, córką Jerzego, 26/1897.

KORONKA Wojciech, syn Wincentego z Julianną Kaczeńską, córką Antoniego, 24/1897.

KOTOMSKI Grzegorz, syn Józefa z Marianną Białą z domu Trąbka, córką Pawła, 15/1897.

LESZCZYŃSKI Franciszek, syn Damazego z Marianną Konicką, córką Piotra, 23/1897.

LIPSKI Wojciech, syn Petroneli z Józefą Bronisławą Szulborską, córką Józefa, 28/1897.

PŁOTCZYK Jan, syn Piotra z Anną Gwardiak, córką Błażeja, 11/1897.

POLAK Józef, syn Michała z Marcjanną Kotomską, córką Franciszka, 6/1897.

POTULSKI Ignacy Ludwik, syn Ignacego z Teodorą Leszczyńską, córką Feliksa, 12/1897.

PSZCZOŁOWSKI Franciszek, syn Piotra z Bronisławą Tymińską, córką Wiktora, 27/1897.

RACZYŃSKI Jan, syn Józefa z Józefą Tatkowską, córką Adama, 21/1897.

ROSTKOWSKI Kamil, syn Augustyna z Bronisławą Rawą, córką Józefa, 5/1897.

SĘKOWSKI Walenty, syn Jana z Bolesławą Jakubowską, córką Jana, 25/1897.

SIEJK Stanisław, syn Józefa z Emilią Świerżewską, córką Wacława, 18/1897.

SOKOŁOWSKI Jan, syn Franciszka z Zofią Kozłowską, córką Konstantego, 4/1897.

SUSKA Antoni, syn Macieja z Franciszką Pękalą, córką Józefa, 13/1897.

SZULBORSKI Franciszek, syn Józefa z Teofilą Podbielską, córką Franciszka, 19/1897.

ŚWIERŻYŃSKI Kazimierz, syn Stanisława z Józefą Tatko, córką Andrzeja, 2/1897.

WAJSZCZYK Franciszek, syn Feliksa z Bronisławą Jasko, córką Józefa, 8/1897.

ZAKRZEWSKI Błażej, syn Ignacego z Stanisławą Leśniewską, córką Józefa, 29/1897.

ZAKRZEWSKI Leopold, syn Stanisława z Bronisławą Niemirą, córką Juliana, 20/1897.

ZAORSKI Jakub, syn Onufrego z Heleną Jadczak, córką Piotra, 31/1897.

ZEŃKIEWICZ Józef, syn Hipolita z Karoliną Grądzką, córką Feliksa, 9/1897.