Opracował L. Kocoń

GODLEWSKI Aleksander, syn Marcina z Władysławą Bronisławą Dąbkowską, córką Adama, 4/1898.

GODLEWSKI Franciszek, syn Antoniego z Marianną Krajewską, córką Franciszka, 10/1898.

GODLEWSKI Piotr, syn Franciszka z Anną Przeździecką, córką Karola, 16/1898.

GROCHOWSKI Franciszek, syn Antoniego z Katarzyną Kryszkiewicz, córką Marianny, 18/1898.

JANCZEWSKI Konstanty, syn Szymona z Władysławą Teofilą Budziszewską, córką Teofila, 3/1898.

KURANT Aleksander, syn Adama z Władysławą Penkałą, córką Józefa, 8/1898.

MIODUSZEWSKI Michał, syn Łukasza z Julią Świerżewską, córką Wiktora, 9/1898.

OŁDAKOWSKI Władysław, syn Franciszka z Bolesławą Szulborską, córką Jana, 14/1898.

POTULSKI Ignacy Ludwik, syn Ignacego z Konstancją Świerżewską, córką Bronisława, 17/1898.

PREDEL Władysław, syn Jana z Heleną Tyl, córką Józefa, 1/1898.

PRZEŹDZIECKI Teofil, syn Daniela z Wiktorią Przeździecką z domu Dąbkowska, córką Adama, 11/1898.

RUTKOWSKI Franciszek, syn Kazimierza z Aleksandrą Zajkowską, córką Józefa, 5/1898.

SADOWSKI Piotr, syn Jana z Anną Staniec, córką Pawła, 6/1898.

SIENICKI Piotr, syn Franciszka z Władysławą Zarembą, córką Ignacego, 20/1898.

STĘPKOWSKI Maurycy, syn Józefa z Franciszką Zawistowską, córką Konstantego, 12/1898.

ŚWIERŻEWSKI Benedykt, syn Norberta z Rozalią Jaworowską, córką Franciszka, 13/1898.

TRUSZKOWSKI Jan Paweł, syn Piotra z Bronisławą Świerżewską, córką Teofila, 7/1898.

WOJTKOWSKI Konstanty, syn Franciszka z Bolesławą Szymczuk, córką Tomasza, 2/1898.

ZAŁUSKA Franciszek, syn Jana z Pauliną Raczyńską, córką Stanisława, 15/1898.

ZIEMAK Antoni, syn Katarzyny z Józefą Wróblewską, córką Józefa, 19/1898.