Opracował L. Kocoń

ADAMCZUK Stanisław, syn Franciszka z Zofią Jankowską, córką Tomasza, 2/1901.

AMBROZIAK Aleksander, syn Józefa z Heleną Sołowińską, córką Franciszka, 42/1901.

BABIAK Marian, syn Walentego z Aleksandrą Wilczyńską, córką Kacpra, 9/1901.

BAGIŃSKI Wiktor, syn Piotra z Aleksandrą Strzelecką, córką Józefa, 22/1901.

CIEŚLUK Kacper, syn Pawła z Marianną Jadczak, córką Józefa, 37/1901.

DMOCHOWSKI Ignacy, syn Erazma z Franciszką Dmochowską, córką Franciszka, 16/1901.

GARCZYŃSKI Stanisław, syn Floriana z Karoliną Jadczak, córką Franciszka, 8/1901.

GODLEWSKI Antoni, syn Bartłomieja z Heleną Zienkiewicz z domu Sołowiejska, córką Józefa, 5/1901.

GOSK Feliks, syn Adama z Scholastyką Jankowską, córką Damazego, 7/1901.

GÓRSKI Józef, syn Franciszka z Józefą Ogrodnik, córką Kazimierza, 41/1901.

GRZESZCZUK Józef, syn Jana z Stanisławą Godlewską, córką Konstantego, 33/1901.

IWANOWSKI Franciszek, syn Feliksa z Franciszką Pękalą, córką Wincentego, 19/1901.

JANKOWSKI Witalis, syn Józefa z Marianną Bonczyk, córką Seweryna, 13/1901.

JASKO Władysław, syn Józefa z Marianną Kończewską, córką Grzegorza, 26/1901.

KARPIŃSKI Franciszek, syn Adama z Bronisławą Jasionowską, córką Józefa, 31/1901.

KOMENDA BORKOWSKI Wacław, syn Jana z Marianną Mystkowską, córką Władysława, 28/1901.

KRASSOWSKI Jan, syn Marcina z Franciszką Tarnowską, córką Daniela, 25/1901.

KULESZA Franciszek, syn Adama z Sabiną Bibianną Jabłonowską, córką Walentego, 14/1901.

KULESZA Jakub, syn Jana z Aleksandrą Staniaszek, córką Marcina, 12/1901.

LEŚNIEWSKI Hipolit, syn Józefa z Walentyną Pieńkowską, córką Józefa, 4/1901.

LIPSKI Aleksander, syn Piotra z Konstancją Mioduszewską, córką Tomasza, 36/1901.

MAZUROWSKI Adolf, syn Konstantego z Józefą Domanowską, córką Antoniego, 38/1901.

MIAZGA Franciszek, syn Józefa z Eugenią Dorobisz, córką Teofila, 20/1901.

MORAWSKI Antoni, syn Wincentego z Julianną Jankowską, córką Franciszka, 23/1901.

MROZOWSKI Stanisław, syn Antoniego z Zuzanną Ościłowską, córką Franciszka, 10/1901.

NAREWSKI Józef, syn Tomasza z Ewą Płońską, córką Aleksandra, 11/1901.

NIENAŁTOWSKI Bronisław, syn Franciszka z Józefą Wróblewską, córką Macieja, 15/1901.

PIASECKI Stefan Andrzej, syn Stanisława z Wandą Ewą Rostkowską, córką Karola, 29/1901.

PIEŃKOWSKI Feliks, syn Józefa z Anną Załuską, córką Piotra, 3/1901.

PIEŃKOWSKI Józef, syn Pawła z Zofią Kiełczyńską, córką Feliksa, 34/1901.

POLKOWSKI Paweł z Stanisławą Przeździecką z domu Nagórka, córką Rocha, 17/1901.

ROSOCHACKI Antoni, syn Mikołaja z Julią Lipską, córką Józefa, 18/1901.

SKŁODOWSKI Cyprian Jan, syn Stanisława z Bronisławą Tryniszewską, córką Konstantego, 35/1901.

SKŁODOWSKI Stanisław, syn Konstantego z Anną Małgorzatą Pieńkowską, córką Franciszka, 21/1901.

STOKOWSKI Józef, syn Teofila z Marcelą Godlewską, córką Józefa, 24/1901.

SUDAK Jan, syn Józefa z Ewą Trąbką, córką Wincentego, 39/1901.

SZTERMER Karol, syn Aleksandra z Ewą Jankowską, córką Damazego, 1/1901.

SZYMAŃSKI Józef, syn Jana z Karoliną Borkowską z domu Młynarczuk, córką Piotra, 43/1901.

SZYMCZYK Stefan, syn Tomasza z Julią Cimoch, córką Józefa, 32/1901.

TURKOT Piotr, syn Józefa z Julianną Kotowską, córką Stanisława, 27/1901.

WOJEWODZKI Władysław, syn Michała z Wiktorią Kempistą, córką Joachima, 30/1901.

WOJTKOWSKI Wiktor, syn Franciszka z Władysławą Orłowską, córką Wincentego, 6/1901.

ŻYŁOWSKI Franciszek, syn Antoniego z Aleksandrą Krajewską, córką Franciszka, 40/1901.