Opracował L. Kocoń

BRAJCZEWSKI Jan lat 29, syn szlachetnie urodzonych Jerzego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Rutkowskich, urodzony w Szostakach i tamże na części swej dziedzicznej zamieszkały z Marianną NIECIECKĄ lat 23, córką szlachetnie urodzonych Andrzeja, już zmarłego i Marianny z Kamińskich, w tejże wsi Szostakach zrodzoną i tamże przy matce zostającą , ślub 02.02.1826, 6/1826.

BRAJCZEWSKI Józef lat 22, włościanin, syn Antoniego i Brygidy Wróblewskiej, urodzony w Sieburczynie i tamże na służbie zostający z Katarzyną ROSOCHACKĄ lat 21, córką włościan Kazimierza i Marianny Kaczyńskiej, w Burzynie zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 15.11.1826, 17/1826.

BRAJCZEWSKI Ksawery lat 20 miesięcy 11 mający, syn szlachetnie urodzonego Macieja i Anny z Danowskich, już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Rogienicach Piasecznych, parafia Mały Płock z Jozefatą ZAJKOWSKĄ lat 31, córką szlachetnie urodzonych Wojciecha i Łucji z Zajkowskich, już zmarłych, w Zajkach parafii Trzciańskiej zrodzoną, w Szostakach na służbie zostającą, ślub 26.01.1826, 3/1826.

BRZOSTOWSKI Kajetan lat 25, syn szlachetnie urodzonych Łukasza i Anny, urodzony w Brzostowie i tamże przy rodzicach zamieszkały z Anielą TYSZKĄ lat 23, córką włościan Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny Chrostowskiej, zrodzoną w Grądach Wielkich, parafii Jedwabne, zamieszkałej przy matce w Mocarzach Budnych, ślub 25.01.1826, 2/1826.

CHROSTOWSKI Jakub lat 28, syn szlachetnie urodzonych Pawła i Marcjanny z Mocarskich, w Biodrach zrodzony i tamże przy rodzicach zostający z Franciszką BRZOSTOWSKĄ lat 24, córką szlachetnie urodzonych Rafała i Marcjanny z Wądołowskich, w Łojach Wyssa, parafii Przytuły zrodzoną, w Biodrach na służbie u Jakuba Biedrzyckiego zostającą, ślub 06.02.1826, 9/1826.

CHYLIŃSKI Adam lat 36, wdowiec po Katarzynie, syn szlachetnie urodzonych Michała i Marianny z Łojewskich, już zmarłych, w Łojach Gręzkach, parafia Przytuły urodzony i tamże na części swej dziedzicznej zamieszkały z Wiktorią BRZOSTOWSKĄ lat 22, córką szlachetnie urodzonych Stanisława i Franciszki z Przestrzelskich, w Chylinach Kątach zrodzoną, w Nadborach przy rodzicach zostającą, ślub 05.02.1826, 8/1826.

CHYLIŃSKI Stanisław lat 18 miesięcy 11, szlachcic, syn Józefa, już zmarłego i Marianny, w Chylinach Kątach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Brygidą TRZASZCZYNĄ lat 20, wdową po Franciszku zmarłym 30.07.1825, córką szlachty Jana i Anny Biedrzyckiej małżonków Chrostowskich, w Chrostowie parafii Jedwabne zrodzoną, w Chylinach Kątach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 30.11.1826, 21/1826.

GAWRYSACZYK Franciszek lat 23, włościanin, syn Stanisława i Teresy Adamczykowny, urodzony w Doliwach parafia Przytuły, w Burzynie na gospodarstwie zamieszkały z Marianną WASZKIEWICZ lat 24, wdową po Baltazarze zmarłym 12.07.1825, córką Adama i Ewy Kościeleckiej małżonków Krusiewiczów, w Burzynie przy rodzicach zostającą, ślub 12.11.1826, 16/1826.

KARWOWSKI Jakub lat 19, szlachcic, syn Aleksego i Marianny Przestrzelskiej, urodzony w Nadborach i tamże przy rodzicach zamieszkały z Ewą Rozalią MAKOWSKĄ lat 16, córką szlachty Stanisława, już zmarłego i Ewy Brzostowskiej, w Makowskich zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 07.11.1826, 15/1826.

KARWOWSKI Józef lat 29, syn szlachetnie urodzonych Andrzeja i Teresy z Karwowskich, w Biodrach zrodzony i tamże zamieszkały z Magdaleną MĘCZKOWSKĄ lat 45, wdową po Jakubie zmarłym 05.08.1823, córką Władysława i Urszuli z Jurskich małżonków Filochowskich, już zmarłych, w Łojach parafii Przytuły przedtem zamieszkałych, w Kamiankach na gospodarstwie osiadłą, ślub 14.05.1826, 12/1826.

ŁOJEWSKI Wawrzyniec lat 29, syn szlachetnie urodzonych Józefa i Marianny, urodzony w Łojach Wyssa, parafii Przytuły i tamże z wyrobku żyjący z Marianną KARWOWSKĄ lat 25, wdową po Wojciechu, córką szlachetnie urodzonych Dominika i Ewy małżonków Przestrzelskich, w Chylinach Kątach zrodzoną i tamże na gospodarstwie zostającą, ślub 02.02.1826, 7/1826.

MAGNUSZEWSKI Kazimierz lat 40, wdowiec po Magdalenie Wiszowatej, szlachcic, syn Macieja i Klary Karwowskiej, już zmarłych, w Bajkach Starej Wsi parafii Trzciańskiej zrodzony i tamże zamieszkały z Magdaleną RUTKOWSKĄ lat 29, wdową po Kajetanie zmarłym 14.07.1821, córką Stanisława i Anastazji Zajkowskiej małżonków Szulborskich, już zmarłych, urodzoną w Zajkach, w Rutkowskich na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 15.11.1826, 18/1826.

MILEWSKI Michał lat 23, syn szlachetnie urodzonych Franciszka i Marianny z Mogielnickich, w Nadborach urodzony i tamże zamieszkały z Teresą KARWOWSKĄ lat 17, córką szlachetnie urodzonych Jana i Marianny z Laskowskich, w Chylinach Kątach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.02.1826, 5/1826.

NOWICKI Mateusz lat 23, włościanin, wdowiec po Annie Milewskiej zmarłej 20.03.1826, syn Józefa i Rozalii z Wróblewskich, w Burzynie zrodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Katarzyną ŚLIWOWSKĄ lat 17, córką Marcina i Anny z Marczyków, włościan, w Wityniu, parafii Jedwabne zrodzoną, w Kamiankach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.05.1826, 11/1826.

RUTKOWSKI Kazimierz lat 29, szlachcic, syn Andrzeja i Marcjanny Trzaszczanki, w Rutkowskich zrodzony i tamże zamieszkały z Franciszką KOTOWSKĄ lat 21, córką szlachty Mateusza, już zmarłego i Tekli Brzostowskiej, w Rutkowskich przy matce zamieszkałą, ślub 22.11.1826, 20/1826.

SZUMOWSKI Stanisław lat 25, włościanin, syn Łukasza i Marianny, urodzony w Wityniu, parafia Jedwabne, w Siestrzankach za parobka służący z Rozalią ROZWADOWSKĄ lat 24, córką włościan Macieja i Marcjanny, w Siestrzankach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.11.1826, 14/1826.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 34, syn szlachetnie urodzonych Jana i Marianny z Supińskich, urodzony i zamieszkały w Konieckach, parafia Wizna z Wiktorią CHROSTOWSKĄ lat 26, córką szlachetnie urodzonych Benedykta i Marianny z Ulatowskich, w Biodrach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1826, 4/1826.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 29, syn szlachetnie urodzonych Bartłomieja i Klary, w Rutkowskich zrodzony i tamże na części swej dziedzicznej zamieszkały z Wiktorią LIPSKĄ lat 18, córką Andrzeja i Marianny z Rogowskich, gospodarzy na części swej dziedzicznej zamieszkałych, w Nadborach zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 20.06.1826, 13/1826.

WILIŃSKI Kazimierz lat 29, włościanin, gospodarz pańszczyznę odrabiający, syn Józefa i Antoniny z Wądołoskich, w Burzynie urodzony i zamieszkały z Agnieszką ZALESKĄ lat 22, córką zmarłych już Michała i Magdaleny z Milewskich, w Przytułach parafii tejże zrodzoną, w Burzynie na służbie zostającą, ślub 25.01.1826, 1/1826.

ZACHARZEWSKI Jan lat 32, wdowiec po Katarzynie Biedrzyckiej zmarłej 06.03.1826, syn szlachetnie urodzonych Aleksego i Katarzyny, w Czyżewie państwie Rosyjskim zrodzony, w Biodrach dzierżawą na gospodarstwie zamieszkały z Katarzyną MILEWSKĄ lat 37, córką szlachetnie urodzonych Bartłomieja i Anastazji z Kietlińskich, w Nadborach zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 27.04.1826, 10/1826.

ZUKIEWICZ Stanisław lat 36, włościanin, syn Jakuba i Marianny, już zmarłych, w Burzynie urodzony i tamże za służbie zostający z Marianną KOZŁOWSKĄ lat 15, córką włościan Stanisława i Ewy Janowny, w Burzynie zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 22.11.1826, 19/1826.