Indeks opracował L. Kocoń

CHROSTOWSKI Paweł lat 29, szlachetnie urodzony, Komornik przy Trybunale Województwa Augustowskiego, w Polkach parafii Jedwabieńskiej zamieszkały, syn Piotra i Marianny Polkowskiej, w tejże wsi na części dziedzicznej zamieszkałych, tamże zrodzony z Wielmożną Jozefatą Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 26, córką szlachetnie urodzonych Jakuba, Adwokata przy Trybunale Województwa Augustowskiego i Wiktorii Ołdakowskiej, we wsi Mocarze Budne przy rodzicach zostającą, ślub 23.05.1828, 8/1828.

DOBROWOLSKI Stanisław lat 32, włościanin, wdowiec po Katarzynie Kędzierskiej zmarłej 08.05.1821, w Mocarzach Dziubelach na służbie za gorzelnika zostający, syn Wojciecha i Agnieszki już zmarłych, urodzony we wsi Dobrylas parafii Nowogrodzkiej z Franciszką PUCHALSKĄ lat 19, włościanką, córką Wawrzyńca i Marianny Olszewskiej, w Mocarzach Dziubelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.05.1828, 7/1828.

DOŁĘGA Jan lat 27, szlachcic z wyrobku żyjący, urodzony i zamieszkały we wsi Makowskie, syn Mateusza i nieżyjącej już Magdaleny Strękowskiej w Makowskich dziedzicznie na gospodarstwie zamieszkałych z Franciszką MAKOWSKĄ lat 31, wdową po Maurycym zmarłym 15.01.1827, córką Jana i Marianny Ejsmontowny małżonków Dołęgów, w Grajewie zrodzoną, w Makowskich na gospodarstwie osiadłą, ślub 13.02.1828, 3/1828.

GORZĘDA Mikołaj lat 40, włościanin, gospodarz pańszczyznę odrabiający, wdowiec po Mariannie Przestrzelskiej zmarłej 06.04.1828, syn Jana i Marcjanny, we wsi Siestrzanki mieszkający z Justyną SULEŃSKĄ lat 30, córką Kacpra i Marianny Kopczyńskiej, już zmarłych, we wsi Żebry parafii Wąsowskiej niegdyś mieszkających, tamże zrodzoną, w Kuczach Małych parafii Jedwabieńskiej na służbie zostającą, ślub 05.10.1828, 12/1828.

KARWOWSKI Paweł lat 26, syn szlachetnie urodzonych Aleksandra i Agnieszki we wsi Koniecki parafii Wąsowskiej dziedzicznie mieszkających, we wsi Mocarze Budne na służbie zostający z Magdaleną SOKOŁOWSKĄ lat 31, córką szlachetnie urodzonych Kazimierza i Anny Godlewskiej, w Godlewie parafii Wąsowskiej mieszkających, tamże zrodzoną a teraz we wsi Mocarze Budne zostającą, ślub 01.10.1828, 11/1828.

KARWOWSKI Walenty lat 26, wdowiec po Mariannie Łojewskiej zmarłej 12.03.1828, szlachcic, syn Andrzeja i Teresy Karwowskiej, już zmarłej w Biodrach dziedzicznie mieszkających, tamże przy ojcu zostający z Anielą GACKĄ lat 25, córką Władysława i Rozalii Niedźwieckiej, szlachty już zmarłych, w Kramarzewie parafii Wąsowskiej za życia mieszkających, w Biodrach zamieszkałą, z wyrobku się utrzymującą, ślub 29.07.1828, 9/1828.

ŁOJEWSKI Andrzej lat 19 miesięcy 11 dni 20 mający, syn Mateusza i Zofii Kurządkowskiej, szlachty we wsi Mocarze Bartki na dzierżawie mieszkających, tamże przy rodzicach zostający a w Łojach Wyssa parafii Przytulskiej zrodzony z Agatą PRZESTRZELSKĄ lat 18, córką Antoniego i Marianny Gutowskiej, szlachty w Bartkach Mocarzach na części swej dziedzicznej zamieszkałych, w tejże wsi przy rodzicach zostającą, ślub 17.11.1828, 14/1828.

MAKOWSKI Józef lat 23, szlachcic, syn Tomasza i Tekli z Wysockich, urodzony i zamieszkały w Makowskie z Marianną MĘCZKOWSKĄ lat 23, wdową po Adamie zmarłym 12.04.1827, córką Wincentego i Łucji z Strękowskich małżonków Zajkowskich, szlachty w Zajkach parafii Giełczyn zamieszkałych, w tejże wsi zrodzoną, w Kamiankach na gospodarstwie zostającą, ślub 17.02.1828, 4/1828.

MOCARSKI Mateusz lat 30, syn Felicjana i Justyny Rutkowskiej, szlachty we wsi Rutkowskie na części swej dziedzicznej zamieszkałych, tamże zrodzony, teraz w Korycinie parafii tejże  na służbie we Dworze zostający z Magdaleną DANOWSKĄ lat 28, wdową po Stanisławie zmarłym 05.07.1821, córką Kazimierza i Felicjanny Szumowskiej już zmarłej, małżonków Wyszyńskich, szlachty w Kobylinie parafii tejże mieszkających, urodzoną we wsi Dzikich parafii Choroszczyńskiej a teraz w Rutkowskie zamieszkałej, ślub 15.11.1828, 13/1828.

MOGIELNICKI Stanisław lat 24, syn szlachetnie urodzonych Ludwika i Marianny Brzostowskiej, w Brzostowie na części swej dziedzicznej zamieszkałych, tamże zrodzony i przy rodzicach zostający z Katarzyną Supińską  lat 25, córką Walentego i Katarzyny Makowskiej, szlachty już zmarłych, dziedziców części  na wsi Szostaki, tamże zrodzoną i przy bracie zamieszkałą, ślub 26.11.1828, 15/1828.

MYŚLIŃSKI Józef lat 25, włościanin, wdowiec po Helenie Moszczykownie zmarłej 02.11.1827, syn Hilarego i nieżyjącej już Joanny, w Kamiankach na gospodarstwie zamieszkały z Katarzyną JURSKĄ lat 22, córką włościan Józefa i Katarzyny Niżeńskiej, już zmarłych, w tejże wsi Kamianki w służbie zostającą, ślub 23.01.1828, 1/1828.

NIECIECKI Wawrzyniec lat 20, szlachcic, syn Andrzeja już zmarłego i Marianny Kamieńskiej, w Szostakach urodzony i tamże zamieszkały z Anną PRZESTRZELSKĄ lat 17, córką Stanisława i Marianny Męczkowskiej, szlachty, w Mocarzach Dziubelach zrodzoną i tamże przy rodzicach mieszkającą, ślub 20.02.1828, 6/1828.

PNIEWOWICZ Jan lat 26, włościanin z wyrobku żyjący, syn Józefa i Zofii, już zmarłych a niegdyś w Burzynie zamieszkałych, w Mocarzach mieszkający z Ewą JABŁOŃSKĄ lat 18, włościanką, córką Karola i Agnieszki Zawadzkiej, w Mścichach zrodzoną, w Mocarzach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1828, 2/1828.

SULEWSKI Julian lat 20, włościanin, syn Tomasza i nieżyjącej już Doroty Popławskiej, urodzony w Sieburczynie i tamże przy ojcu zamieszkały z Barbarą WITKOWSKĄ lat 16, córką włościan Augustyna, już nieżyjącego i Ludwiki Makowskiej, w Kołakach Kościelnych zrodzoną, w Sieburczynie przy matce zostającą, ślub 17.09.1828, 10/1828.

ZAJKOWSKI Marcin lat 20, szlachcic, syn Wincentego i nieżyjącej już Łucji z Strękowskich, w Zajkach parafii Giełczyn urodzony i tamże zamieszkały z Apolonią BRZOSTOWSKĄ lat 19, córką Joachima i Rozalii z Mocarskich, szlachty we wsi Rutkowskie na dzierżawie zamieszkałych, w Mocarzach Bartkach zrodzoną w Rutkowskich przy rodzicach zostającą, ślub 20.02.1828, 5/1828.