Opracował L. Kocoń

BORAWSKI Józef, syn Stanisława i Wiktorii Wądołowskiej z Walerią Polkowską, córką Antoniego i Teofili Chrostowskiej, 32/1883.

BRZOSTOWSKI Konstanty z Julianną Mienczkowską, córką Józefa i Marianny Niecieckiej, 29/1883.

DĄBROWSKI Franciszek, syn Michała i Anny Kołakowskiej z Aleksandrą Brzostowską, córką Felicjana i Katarzyny Mocarskiej, 9/1883.

DĄBROWSKI Józef, syn Jana i Elżbiety Wróblewskiej z Józefą Dąbrowską, córką Wojciecha i Anny Urbanowicz, 27/1883.

DĄBROWSKI Józef, syn Kajetana i Ewy Szydłowskiej z Antoniną Szumowską, córką Antoniego i Julianny Kordasiewskiej, 2/1883.

DOMITRZ Józef z Elżbietą Chmielewską, córką Wojciecha i Franciszki Sulewskiej, 15/1883.

FLORCZYK Aleksander, syn Walentego i Marianny Gurzendy z Józefą Nieckowską, córką Kazimierza i Anny Janowskiej, 23/1883.

GURZENDA Jan, syn Adolfa i Agnieszki Liszewskiej z Józefą Rozwadowską, córką Sebastiana i Julianny Szydłowskiej, 17/1883.

GURZENDA Jan, syn Baltazara i Aleksandry Żajkowskiej z Julianną Strzelecką, córką Ludwika i Katarzyny, 18/1883.

JANOWSKI Leonard, syn Jakuba i Salomei Kostko z Kazimierą Pelagią Szczerbińską, córką Franciszka i Ludwiki Mierzwińskiej, 3/1883.

KALSKI Marcel, syn Franciszka i Justyny Jóźwik z Aleksandrą Dąbrowską, córką Wawrzyńca i Elżbiety Grąckiej, 22/1883.

KARPOWICZ Józef, syn Katarzyny z Julianną Dudzińską, córką Andrzeja i Anny Kosiorek,     26/1883.

KARWOWSKI Felicjan, syn Józefa i Julianny Wądołowskiej z Bronisławą Biedrzycką, córką Franciszka i Marianny Borawskiej, 16/1883.

KOTYŃSKI Józef, syn Leopolda i Katarzyny Popławskiej z Katarzyną Zajączkowską, córką Jana i Katarzyny Dołęgi, 20/1883.

KROPIEWNICKI Aleksander, syn Franciszka i Józefy Choińskiej z Katarzyną Janowską, córką Jakuba i Salomei Kostko, 25/1883.

LEOSIEWSKI Piotr, syn Pawła i Anieli Ramotowskiej z Katarzyną Nieckowską, córką Józefa i Ewy Ostrowskiej, 24/1883.

ŁAPIŃSKI Tomasz, syn Augustyna i Barbary Polkowskiej z Rozalią Pruszko, córką Nikodema i Marianny, 5/1883.

MAKOWSKI Jan, syn Stanisława i Katarzyny Mocarskiej z Walerią Mościcką, córką Felicjana i Karoliny Mogielnickiej, 8/1883.

MIECZKOWSKI Józef, syn Franciszka i Konstancji Dzięgielewskiej z Franciszką Borawską, córką Antoniego i Marianny Dąbrowskiej, 14/1883.

MOGIELNICKI Jan, syn Jana i Marianny Trzaski z Balbiną Rogowską, córką Józefa i Marcjanny Trzaski, 33/1883.

MOGIELIŃSKI Michał, syn Jana i Katarzyny Przestrzelskiej z Walerią Wojtkiewicz, córką Antoniego i Antoniny Ładyszewskiej, 28/1883.

MROCZKOWSKI Roman, syn Jakuba i Karoliny Mroczkowskiej z Józefą Chrzanowską, córką Stanisława i Julianny Chrostowskiej, 10/1883.

MROZICKI Antoni, syn Józefa i Rozalii Piechocińskiej z Rozalią Wierciszewską, córką Wojciecha i Karoliny Borowskiej, 11/1883.

NIECIKOWSKI Andrzej z Walerią Mocarską, córką Michała i Józefy Brzostowskiej, 30/1883.

PIOTROWSKI Franciszek z Teofilą Kozłowską, córką Stanisława i Katarzyny Karwowskiej, 6/1883.

ROSTKOWSKI Ludwik z Anną Makowską, córką Karola i Joanny Mocarskiej, 1/1883.

SIEDLECKI Kazimierz, syn Łukasza i Anny Janowskiej z Aleksandrą Opońską, córką Adama i Antoniny Kulikowskiej, 21/1883.

SULEWSKI Wiktor, syn Walentego i Katarzyny Wierciszewskiej z Józefą Przestrzelską, córką Franciszka i Emilii Gurzendy, 19/1883.

SUTKOWSKI Bolesław, syn Józefa i Józefy Grabowskiej z Marianną Zajączkowską, córką Piotra i Ewy Sulewskiej, 31/1883.

ŚLEDZIEWSKI Stanisław, syn Józefa i Rozalii Dołęgi z Józefą Makowską, córką Józefa i Salomei Rutkowskiej, 13/1883.

WĄDOŁOWSKI Wiktor z Franciszką Karwowską, córką Grzegorza i Małgorzaty Modzelewskiej, 4/1883.

ZALEWSKI Ignacy, syn Adama i Marianny Łojewskiej z Walerią Jankowską, córką Jana i Józefy Mogielnickiej, 12/1883.

ZARZECKI Stanisław, syn Andrzeja i Barbary Wileńskiej z Stanisławą Mrozowicz, córką Franciszka i Marianny Grądzkiej, 7/1883.