Opracował L. Kocoń

BRAJCZEWSKI Felicjan z Franciszką Chrzanowską, córką Tomasza i Franciszki Lipskiej, 16/1884.

BRYL Józef, syn Józefa i Katarzyny Świt z Marianną Jurską, córką Adama i Salomei Mieckowskiej, 19/1884.

CHYLIŃSKI Franciszek, syn Wojciecha i Karoliny Mocarskiej z Anastazją Gregorowicz, córką Jana i Marianny Gurzendy, 2/1884.

CHYLIŃSKI Nikodem, syn Nikodema i Placydy Rogowskiej z Ludwiką Moniuszko, córką Jana i Marcjanny Polkowskiej, 13/1884.

DYBOWSKI Kajetan, syn Adama i Anieli Puchalskiej z Józefą Chrzanowską, córką Józefa i Marianny Kossakowskiej, 4/1884.

FIGURSKI Dionizy z Józefą Makowską, córką Ludwika i Anny Mocarskiej, 27/1884.

GRODZKI Jan, syn Andrzeja i Anny Mroczkowskiej z Franciszką Polkowską, córką Franciszka i Anastazji Mocarskiej, 7/1884.

GRZYMAŁA Jan, syn Franciszka i Balbiny Karwowskiej z Marianną Ratowską, córką Jana i Antoniny Kowalskiej, 26/1884.

KARWOWSKI Jan z Rozalią Jaworowską, 23/1884.

KARWOWSKI Jan Franciszek, syn Felicjana i Julianny Mogielnickiej z Walerią Polkowską, córką Jana i Julianny Korytkowskiej, 6/1884.

KONOPKO Jan, syn Wojciecha i Katarzyny Konopko z Walerią Stankiewicz, córką Franciszka i Pauliny Borawskiej, 11/1884.

KONOPKO Ksawery, syn Wojciecha i Katarzyny Konopko z Stanisławą Stankiewicz, córką Franciszka i Pauliny Borawskiej, 10/1884.

KONOPKO Mateusz, syn Wojciecha i Katarzyny Mogielnickiej z Katarzyną Chrzanowską, córką Antoniego i Anny Przestrzelskiej, 12/1884.

KOŹLARZEWSKI Julian, syn Konstantego i Teofili Skowrońskiej z Katarzyną Ramotowską, córką Macieja i Marianny Mocarskiej, 24/1884.

MICHAŁOWSKI Franciszek z Aleksandrą Szydłowską, córką Macieja i Franciszki Szymanowicz,  20/1884.

MIENCZKOWSKI Antoni z Stanisławą Żelechowską, córką Pawła i Franciszki Wierciszewskiej, 1/1884.

MOŚCICKI Franciszek z Emilią Dołęgą, córką Felicjana i Julianny Wierciszewskiej, 18/1884.

MYŚLIŃSKI Stanisław, syn Jana i Katarzyny Przestrzelskiej z Walerią Szumowską, córką Antoniego i Józefy Kozłowskiej, 14/1884.

OLSZEWSKI Paweł z Józefą Pruszko, córką Józefa i Katarzyny Makowskiej, 8/1884.

PRUSZKO Jan, syn Nikodema i Marianny z Franciszką Karwowską, córką Nikodema i Katarzyny Polkowskiej, 5/1884.

PRZESTRZELSKI Ambroży z Franciszką Dubowską, córką Adama i Anieli Puchalskiej, 17/1884.

SADOWSKI Stanisław, syn Wojciecha i Karoliny z Marianną Sienkiewicz, córką Jakuba i Małgorzaty Nieckowskiej, 22/1884.

SIEDLECKI Franciszek, syn Nikodema i Katarzyny Borawskiej z Kornelą Mocarską, córką Antoniego i Anny Brzostowskiej, 15/1884.

WĄDOŁOWSKI Karol Kazimierz, syn Franciszka i Salomei Rogowskiej z Katarzyną Lipińską, córką Aleksandra i Emilii Modzelewskiej, 25/1884.

WIERCISZEWSKI Stanisław, syn Mateusza i Magdaleny Kamieńskiej z Klementyną Olechowską, córką Adolfa i Marianny Milewskiej, 9/1884.

WIŚNIEWSKI Józef z Karoliną Włodkowską, córką Wojciecha i Franciszki Chrzanowskiej, 21/1884.

WŁODKOWSKI Ludwik, syn Wojciecha i Franciszki Chrzanowskiej z Wiktorią Dołęgą, córką Felicjana i Julianny Mocarskiej, 3/1884.