Opracował L. Kocoń

BORAWSKI Józef, syn Jakuba i Marianny Grzymały z Walerią Szleszyńską, córką Pawła i Salomei Karwowskiej, 14/1888.

CHROSTOWSKI Ignacy, syn Adama i Julianny Rogowskiej z Józefą Makowską, córką Jakuba i Rozalii Wądołowskiej, 5/1888.

GODLEWSKI Adam, syn Onufrego i Rozalii Gardockiej z Agatą Julianną Kosiorko, córką Pawła i Katarzyny Piaskowskiej, 16/1888.

GRĄDZKI Aleksander, syn Franciszka i Marianny Chorko z Marianną Burzyńską, córką Marcina i Katarzyny Popławskiej, 8/1888.

IZBICKI Bolesław, syn Andrzeja i Józefy Szymko z Marianną Rozwadowską, córką Sebastiana i Julianny Szydłowskiej, 25/1888.

KAMIŃSKI Jan, syn Wincentego i Seweryny Szorc z Ludwiką Góralską, córką Jana i Aleksandry Lipińskiej, 17/1888.

LASKOWSKI Stanisław z Marianną Orłowską, 20/1888.

LEOSIEWSKI Maciej z Anną Karwowską, córką Pawła i Teofili Dąbrowskiej, 13/1888.

LESZCZEWSKI Józef, syn Macieja i Rozalii Borkowskiej z Franciszką Trzaską, córką Wojciecha i Marianny Rogowskiej, 21/1888.

LIPSKI Franciszek, syn Ludwika i Katarzyny Mocarskiej z Scholastyką Wądołowską, córką Walentego i Franciszki Makowskiej, 26/1888.

MAKOWSKI Antoni z Anielą Dołęgą, córką Andrzeja i Weroniki Niecieckiej, 1/1888.

MAKOWSKI Marceli, syn Felicjana i Anny Ramotowskiej z Pauliną Karwowską, córką Mateusza i Marcjanny Mogielnickiej, 12/1888.

MIECZKOWSKI Józef, syn Jana i Ludwiki Łojewskiej z Aleksandrą Ożarowską, córką Kazimierza i Rozalii Grodzkiej, 18/1888.

MOCARSKI Jan, syn Antoniego i Magdaleny Dołęgi z Stanisławą Mocarską, córką Kazimierza i Józefy Karwowskiej, 22/1888.

MROCZKOWSKI Jan, syn Stefana i Karoliny Mocarskiej z Marianną Dąbrowską, córką Szymona i Pauliny Kaczyńskiej, 10/1888.

NICIKOWSKI Aleksander, syn Ignacego i Julianny Szlejter z Aleksandrą Ekstowicz, córką Franciszka i Aleksandry Wiewiórowskiej, 31/1888.

NIECKOWSKI Jakub, syn Józefa i Ewy Rutkowskiej z Anną Orzechowską, córką Jana i Weroniki Giziewicz, 23/1888.

NIENAŁTOWSKI Tomasz, syn Józefa i Katarzyny Werwińskiej z Aleksandrą Rutkowską, córką Kazimierza i Salomei Rogowskiej, 9/1888.

OLSZEWSKI Kazimierz, syn Wojciecha i Marianny Śledziewskiej z Walerią Zajączkowską, córką Piotra i Ewy Sulewskiej, 6/1888.

PISANKO Jan, syn Piotra i Izabeli Bajkowskiej z Julianną Jankowską, córką Jana i Józefy Mogielnickiej, 15/1888.

ROGOWSKI Franciszek Wincenty, syn Mikołaja i Franciszki Górskiej z Józefą Mroczkowską, córką Ludwika i Marianny Makowskiej, 30/1888.

ROGOWSKI Leopold, syn Andrzeja i Rozalii Rydzewskiej z Józefą Mienczkowską, córką Walentego i Augusty Mościckiej, 24/1888.

RUCHALSKI Wojciech, syn Macieja i Anny Duchnowskiej z Aleksandrą Choińską, córką Stanisława i Marianny Piekarskiej, 28/1888.

RYNKIEWICZ Jan, syn Michała i Antoniny Modzelewskiej z Teofilą Leosiewską z domu Kowalewska, 2/1888.

STELCWACH Ludwik, syn Ludwika i Rozalii Hoffman z Leokadią Sulewską, córką Kazimierza i Franciszki Sidorowicz, 3/1888.

SUPIŃSKI Kazimierz, syn Pawła i Elżbiety Nurkowskiej z Anną Kozłowską, córką Jana i Katarzyny Dąbrowskiej, 4/1888.

TRZASKA Baltazar, syn Jana i Józefy Ślesińskiej z Konstancją Dąbrowską, córką Felicjana i Scholastyki Niecieckiej, 27/1888.

WISZOWATY Józef, syn Melchiora i Aleksandry Zajkowskiej z Stanisławą Milewską, córką Franciszka i Marcjanny Dąbrowskiej, 11/1888.

WIŚNIEWSKI Franciszek, syn Romualda i Rozalii Iwanowskiej z Stanisławą Wiśniewską, córką Jana i Teofili Rozwadowskiej, 29/1888.

WŁODKOWSKI Józef z Walerią Mocarską z domu Bagińska, 19/1888.

ZAJKOWSKI Franciszek, syn Szymona i Franciszki Zajkowskiej z Marcjanną Milewską, córką Ignacego i Wiktorii Dąbrowskiej, 7/1888.