Opracował L. Kocoń

BRYLL Kazimierz, syn Józefa i Katarzyny Świtaj z Katarzyną Gardocką, 9/1891.

CHODOROWSKI Bolesław, syn Ludwika i Emilii Biendziszewskiej z Stanisławą Gołębiewską, córką Józefa i Salomei Szczepankowskiej, 2/1891.

GAWECKI Piotr, syn Jana i Julianny Chrostowskiej z Rozalią Dymowską, córką Wincentego i Emilii Chrostowskiej, 19/1891.

GONSIEWSKI Franciszek, syn Józefa i Magdaleny Kozłowskiej z Katarzyną Wróblewską, córką Wawrzyńca i Marianny Przestrzelskiej, 16/1891.

GRONDZKI Karol Tadeusz, syn Walentego i Placydy Rogowskiej z Zofią Janiną Chrostowską, córką Ksawerego i Katarzyny Nagórki, 11/1891.

KARWOWSKI Karol, syn Jana i Rozalii Kossakowskiej z Franciszką Rozwadowską, córką Jakuba i Marcjanny Kossykowskiej, 13/1891.

KARWOWSKI Stanisław, syn Józefa i Emilii Dąbrowskiej z Stanisławą Korytkowską, córką Jana i Marianny Polkowskiej, 7/1891.

KOBRYŃSKI Jan, syn Wiktora i Józefaty Konopki z Aleksandrą Janowską, córką Jana i Franciszki Kowalewskiej, 17/1891.

LIPIŃSKI Józef, syn Stanisława i Julianny Kozikowskiej z Walerią Łojewską, córką Jana i Salomei Przestrzelskiej, 18/1891.

MASŁOWSKI Kazimierz, syn Macieja i Zuzanny Saraszewskiej z Marianną Dąbrowską, córką Jana i Anastazji Dubowskiej, 21/1891.

OGONOWSKI Jan z Józefą Mocarską, córką Andrzeja i Katarzyny Supińskiej, 12/1891.

ORŁOWSKI Władysław, syn Daniela i Pauliny Nieradko z Anną Stankiewicz, córką Jakuba i Antoniny Siedleckiej, 15/1891.

OSIECKI     Aleksander, syn Stanisława i Katarzyny Kossakowskiej z Marianną Chrzanowską, córką Jana i Katarzyny Chrzanowskiej, 6/1891.

PIECHOWSKI Jakub, syn Jakuba i Wiktorii Narkowskiej z Józefą Mocarską, córką Łukasza i Weroniki Borawskiej, 8/1891.

PIEŃKOWSKI Ludwik z Józefą Karwowską, córką Józefa i Emilii Dąbrowskiej, 22/1891.

POLKOWSKI Antoni, syn Stanisława i Ludwiki Karwowskiej z Michaliną Dołęgą, córką Kazimierza i Emilii Supińskiej, 1/1891.

PRZYBOROWSKI Julian, syn Andrzeja i Rozalii Kozikowskiej z Walerią Chrostowską, córką Antoniego i Franciszki Konopki, 10/1891.

RUDLEWSKI Adolf, syn Emilii z Aleksandrą Rozwadowską, córką Stanisława i Józefy Wróblewskiej, 20/1891.

SUPIŃSKI Mikołaj, syn Wojciecha i Elżbiety Mieczkowskiej z Weroniką Nikucką, córką Leonarda i Magdaleny Ramatowskiej, 3/1891.

SUTKOWSKI Bolesław z Józefą Pieniążek, córką Franciszka i Julianny Chrostowskiej, 14/1891.

TRZASKA Jan, syn Andrzeja i Franciszki Jabłonowskiej z Marcjanną Brzostowską, córką Józefa i Emilii Karwowskiej, 5/1891.

ZARZECKI Albin, syn Benedykta i Katarzyny Żajkowskiej z Katarzyną Bryl, córką Józefa i Katarzyny, 4/1891.