Opracował L. Kocoń

BIEDRZYCKI Feliks, syn Jana i Marianny Makowskiej z Józefą Mocarską, córką Adama i Julianny Wądołowskiej, 24/1901.

BORAWSKI Konstanty, syn Franciszka i Julianny Borawskiej z Stanisławą Stankiewicz, córką Ludwika i Julianny, 3/1901.

CHROSTOWSKI Antoni, syn Wincentego i Rozalii Taraszkowskiej z Józefą Polkowską, córką Franciszki, 21/1901.

DĄBROWSKI Wacław, syn Jana i Rozalii z Julianną Karwowską, córką Jana i Karoliny Gaweckiej, 2/1901.

DROŻEŃSKI Antoni, syn Józefa i Józefy Strenkowskiej z Julianną Rutkowską, córką Teodora i Małgorzaty Dołęgi, 7/1901.

KAMIŃSKI Aleksander, syn Pawła i Bibianny Wiśniewskiej z Józefą Kozłowską, córką Walentego i Marianny Kozłowskiej, 1/1901.

KAMIŃSKI Konstanty, syn Andrzeja i Rozalii Piekarskiej z Balbiną Wasilewską, córką Józefa i Marianny Kamińskiej, 22/1901.

KARWOWSKI Franciszek, syn Józefa i Emilii Dąbrowskiej z Władysławą Mogielnicką, córką Wiktora i Walerii Górskiej, 4/1901.

KARWOWSKI Mateusz, syn Stanisława i Julianny Mościckiej z Walerią Polińską, córką Stanisława i Stanisławy Wądołowskiej, 9/1901.

KONOPKA Franciszek, syn Antoniego i Marianny Konopki z Balbiną Trzaska, córką Andrzeja i Marianny Mocarskiej, 18/1901.

KONOPKA Józef, syn Franciszka i Barbary Karwowskiej z Emilią Mienczkowską, córką Józefa i Marianny Niecieckiej, 25/1901.

KOSSAKOWSKI Władysław, syn Stanisława i Wiktorii Dobrzyckiej z Józefą Rutkowską, córką Ludwika i Franciszki Gardockiej, 13/1901.

KOTOWSKI Stanisław, syn Piotra i Franciszki Przestrzelskiej z Stanisławą Maźcik z domu Wądołowska, córką Jana i Marianny, 23/1901.

KOŹLARZEWSKI Józef, syn Konstantego i Teofili Skowrońskiej z Franciszką Liberadzką, córką Ludwika i Marianny Kosiorek, 14/1901.

MAKOWSKI Jan, syn Walentego i Anny Rutkowskiej z Karoliną Ożarowską, córką Kazimierza i Rozalii Grodzkiej, 6/1901.

MOCARSKI Franciszek, syn Felicjana i Antoniny Mocarskiej z Weroniką Janowską, córką Jana i Franciszki Kowalewskiej, 15/1901.

MOCARSKI Józef, syn Łukasza i Weroniki Borawskiej z Józefą Brzostowską, córką Józefa i Emilii Karwowskiej, 16/1901.

MOŚCICKI Franciszek Ludwik, syn Stanisława i Felicjanny Wądołowskiej z Marianną Kotowską, córką Ignacego i Antoniny Nieckowskiej, 27/1901.

POLKOWSKI-CHROSTOWSKI Stanisław, syn Franciszki z Franciszką Chrostowską, córką Wincentego i Rozalii Taraszkowskiej, 20/1901.

PRZESTRZELSKI Felicjan, syn Józefa i Józefaty Kurkowskiej z Wiktorią Ciszewską z domu Naturalista, córką Kazimierza i Ewy Ruszczyk, 10/1901.

ROGIŃSKI Ksawery Stanisław, syn Aleksandra i Karoliny Rogińskiej z Stanisławą Kotyńską, córką Adama i Julianny Borawskiej, 17/1901.

SOKALSKI Stanisław, syn Stanisława i Józefaty Iwanowskiej z Józefą Dąbrowską, córką Antoniego i Marianny Dzierzyk, 11/1901.

STRZELCZYK Michał Konstanty, syn Konstantego i Konstancji Krystowczyk z Wiktorią Heleną Mianowską, córką Feliksa i Marianny Dąbrowskiej, 26/1901.

ŚLEDZIEWSKI Felicjan, syn Józefa i Rozalii Supińskiej z Marianną Bagieńską, córką Andrzeja i Barbary Makowskiej, 5/1901.

TARNACKI Kazimierz, syn Stefana i Marianny Bajkowskiej z Walerią Florczyk, córką Ignacego i Marianny, 19/1901.

ZACHARZEWSKI Konstanty, syn Tomasza i Ewy Kondrackiej z Emilią Karwowską, córką Stanisława i Julianny Mościckiej, 8/1901.

ZALESKI Józef, syn Adama i Marianny Łojewskiej z Franciszką Milewską, córką Leopolda i Stanisławy Rutkowskiej, 12/1901.