Opracował L. Kocoń

BIELAK Tomasz, syn Tomasza z Stanisławą Mierzejewską, córką Rozalii, 10/1890.

BORYS Franciszek, syn Bartłomieja z Scholastyką Komorowską, córką Stanisława, 2/1890.

JANKOWSKI Antoni, syn Andrzeja z Joanną Niewiarowską, córką Wincentego, 14/1890.

KALINOWSKI Stanisław, syn Kazimierza z Katarzyną Jarosik, córką Stanisława, 1/1890.

KRZECZKOWSKI Piotr, syn Jana z Józefą Staniorską, córką Stanisława, 5/1890.

MIECZKOWSKI Adam, syn Łukasza z Józefą Ostaszewską, córką Mateusza, 16/1890.

OSTASZEWSKI Stanisław, syn Jana z Ewą Żukowską, córką Wawrzyńca, 8/1890.

PAWŁOWSKI Wojciech, syn Antoniego z Marianną Grelewską z domu Nerwińska, córką Mateusza, 20/1890.

POKROPOWICZ Antoni, syn Józefa z Pauliną Ciszeską, córką Kazimierza, 11/1890.

POKROPOWICZ Kazimierz, syn Józefa z Agnieszką Bajkowską, córką Ignacego, 15/1890.

REMISZEWSKI Wincenty, syn Piotra z Anielą Nerwińską, córką Konstantego, 21/1890.

ROGIŃSKI Franciszek, syn Stanisława z Marianną Kowalewską z domu Cudnik, córką Teofila, 19/1890.

ROR Karol, syn Karola z Ewą Żukowską, córką Jana, 9/1890.

RUTKOWSKI Jan, syn Karola z Marcjanną Szablak z domu Bartoszewicz, córką Stefana, 12/1890.

SADOWSKI Aleksander, syn Pawła z Katarzyną Dąbrowską, córką Tomasza, 7/1890.

SADOWSKI Julian, syn Wincentego z Bronisławą Nacewicz, córką Stanisława, 4/1890.

WONDOŁOWSKI Jan, syn Juliana z Józefą Sokołowską z domu Miślińska, córką Stanisława, 13/1890.

ZAGROBA Romuald, syn Łukasza z Katarzyną Kossykowską, córką Andrzeja, 3/1890.

ZAWŁOCKI Paweł, syn Piotra z Katarzyną Pawłowską, córką Wincentego, 6/1890.