Indeks opracowała J. Garbowska

BOROWSKI Jan z Zofią Kłoskowską z Kłosk, 05.02.1663. 1796/1663

CHOIŃSKI Andrzej z Dorotą Wnorowską z Wnor Kuzel, 28.11.1663. 1821/1663

CZAJKOWSKI Szymon z Czajk z Małgorzatą Kurzyną, 04.02.1663. 1792/1663

DZICZAK Mateusz z Makowa z Dorotą z Makowa, 27.01.1663. 1787/1663

FRANKOWSKI Tomasz z Kobylina Pieniążk z Marianną Makowską, 05.02.1663. 1799/1663

FRANKOWSKI Wojciech z Frank Piask z Anną Wnorowską, 03.02.1663. 1790/1663

GARBOWSKI Mateusz z Garbowa Starego z Marianną Wnorowską, 19.04.1663. 1808/1663

GRZEGORZ z Kapic z Marianną z Makowa 06.02.1663 1802/1663

KIERZKOWSKI Marcin z Kierzk z Elżbietą Garbowską, 05.04.1663. 1805/1663

KŁOSKOWSKI Walenty z Kłosk Świgoni z Barbarą Kłoskowską, 28.11.1663. 1822/1663

KOBYLIŃSKI Grzegorz z Kobylina Latek z Dorotą Zaleską, 19.11.1663. 1820/1663

KOBYLIŃSKI Marcin z Kobylina Latek z Anną Kropiewnicką, 28.10.1663. 1818/1663

KOBYLIŃSKI Piotr z Kobylina Cieszym z Reginą Pogorzelską, 30.01.1663. 1789/1663

KROPIEWNICKI Idzi z Kropiewnicy z Ewą Małachowską, 14.10.1663. 1817/1663

KROPIEWNICKI Paweł z Kropiewnicy z Zofią Makowską z Makowa, 06.02.1663. 1801/1663

KRZEWSKI Wojciech z Marianną Pogorzelską  z Sikor Wojciechowiąt, 03.04.1663. 1804/1663

KULESZA Grzegorz z Anną Kobylińską z Kobylina Latek, 05.02.1663. 1800/1663

KULESZA Mikołaj z Marianną Kropiewnicką z Kropiewnicy, 17.07.1663. 1815/1663

LEŚNIEWSKI Jakub z Leśniewa z Agnieszką Kropiewnicką, 21.01.1663. 1784/1663

LEŚNIEWSKI Szymon z Leśniewa z Zofią Kropiewnicką, 17.07.1663. 1814/1663

ŁOBOCKI Stefan, włościanin z Kapic z Marianną z Kiejdan, 23.09.1663. 1816/1663

ŁUPIŃSKI Bartłomiej z Katarzyną Czajkowską z Czajk, 04.02.1663. 1794/1663

MAKOWSKI Jan z Frank z Agnieszką Babińską, 15.01.1663. 1782/1663

PERKOWSKI Kazimierz z Katarzyną Kobylińską przydomek Latko z Kobylina Latek , 16.04.1663. 1807/1663

PŁOŃSKI Stanisław z Felicjanną Stypułkowską ze Stypułk Szyman, 30.01.1663. 1788/1663

ROSZKOWSKI Marcin z Anną Czajkowską z Czajk, 04.02.1663. 1791/1663

ROSZKOWSKI Michał Kropiewnicy z Anną Kropiewnicką, 16.01.1663. 1783/1663

RZĄCA Stanisław z Wnor z Anną Wnorowską, 04.02.1663. 1793/1663

SIKORSKI Marcin z Kobylina Kruszewa z Katarzyną Żędzian, 17.05.1663. 1811/1663

SIKORSKI Wojciech z Kobylin Latek z Zofią Kobylińską, 23.01.1663. 1786/1663

STYPUŁKOWSKI Jan z Stypułk z Zofią Stypułkowską, 05.02.1663. 1798/1663

STYPUŁKOWSKI Wojciech z Leśniewa z Marianną Zarzecką, 04.06.1663. 1813/1663

TARGOŃSKI Kazimierz z Jadwigą Kruszewską z Kłosk Młynowiąt, 22.01.1663. 1785/1663

WNOROWSKI Jakub  Wnor Kuzel z Anną Wnorowską, 23.04.1663. 1809/1663

WNOROWSKI Maciej z Wnor Wand z Łucją Wnorowską, 12.04.1663. 1806/1663

WNOROWSKI Paweł Wnor Starej Wsi z Jadwigą Wnorowską, 23.04.1663. 1810/1663

WNOROWSKI Piotr z Wnor Kuzel z Krystyną Gołaszewską, 05.02.1663. 1797/1663

ZALESKI Jan z Zalesia Łabędzkiego z Aleksandrą Gąsowską, 04.11.1663. 1819/1663

ZALESKI Maciej z Zalesia Łabędzkiego z Anną Kurzyną z Kurzyn, 05.02.1663. 1795/1663

ZALESKI Marcin z Anną Milewską, 17.05.1663. 1812/1663

ZALESKI Stefan z Dorotą Milewską z Milewa Zabielnego, 06.02.1663. 1803/1663