Opracował L. Kocoń

BORZYMOWSKI Karol lat 27, włościanin, robotnik, urodzony i zamieszkały w Wybranych, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Urszuli z Kobusiewiczów z Marianną ŁUBNICKĄ lat 26, urodzoną w Kołakach, zamieszkałą przy ojcu w Wróblach, córką Piotra i nieżyjącej już Tekli z Krajewskich, ślub 03.02.1892, 4/1892.

CZARNOWSKI Teofil lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Chojanach Sierociętach parafia Kulesze, syn Andrzeja i nieżyjącej już Justyny z Kuleszów z Stanisławą KULESZĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Undach, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Franciszki z Łapińskich, ślub 21.11.1892, 24/1892.

DUCHNOWSKI Wincenty lat 48, właściciel cząstkowy, wdowiec po Marcjannie z Czochańskich zmarłej 25.04.1885, urodzony w Duchnach, zamieszkały w Świętkach parafia Rutki, syn nieżyjących już Jana i Marcjanny z Świętkowskich z Apolonią KOŁAKOWSKĄ lat 60, wdową po Bernardzie zmarłym 19.04.1890, urodzoną w Jabłonce parafii tejże, zamieszkałą w Kołakach, córką nieżyjących już Rocha i Justyny z Niewiarowskich małżonków Święckich, ślub 26.07.1892, 17/1892.

GOŁASZEWSKI Marceli lat 25, właściciel cząstkowy, wdowiec po Antoninie z Krajewskich zmarłej 19.08.1891, urodzony i zamieszkały w Podłatkach Leśniewie, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Teodory z Kotowskich z Józefą ZALESKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Undach, córką Ignacego i nieżyjącej już Małgorzaty z Gosiewskich, ślub 29.02.1892, 12/1892.

KACZYŃSKI Tomasz lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Białym Krajewie parafia Zambrów, syn Józefa i nieżyjącej już Barbary z Krajewskich z Marianną JAŁBRZYKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Łętowie, córką Stanisława i Feliksy z Krajewskich, ślub 23.02.1892, 10/1892.

KONARZEWSKI Jan lat 32, urodzony w Dębnikach parafia Rutki, zamieszkały w Czachach, syn nieżyjących już Macieja i Karoliny z Czochańskich z Antoniną GRODZKĄ lat 25, urodzoną w Grodzkich Nowych parafia Kulesze, zamieszkałą w Czachach, córką nieżyjących już Józefa i Eleonory z Saniewskich, ślub 09.08.1892, 18/1892.

KOSSAKOWSKI Franciszek lat 35, właściciel cząstkowy, wdowiec po Annie z Kołakowskich zmarłej 07.07.1891, urodzony i zamieszkały w Ćwikłach Rupiach, syn nieżyjącego już Filipa i żyjącej Balbiny z Maleszewskich z Marianną KRAJEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Łętowie, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Krajewskich, ślub 29.02.1892, 13/1892.

KRAJEWSKI Mikołaj lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Krajewie Białym parafia Zambrów, syn nieżyjącego już Bonawentury i żyjącej Magdaleny z Gołaszewskich z Emilią KULESZĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Krajewie, córką Grzegorza i Scholastyki z Zaleskich, ślub 24.10.1892, 22/1892.

KRAJEWSKI Piotr Tomasz lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Gosiach Sokolej Łące, syn nieżyjącego już Ambrożego i żyjącej Franciszki z Kuleszów z Józefą KOTOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Sokolej Łące, córką Ludwika i Marianny z Wiśniewskich, ślub 29.02.1892, 15/1892.

KULESZA Jan lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony w Wyknie Starym parafia Kulesze, zamieszkały w Tyborach Olszewie parafia Jabłonka, syn nieżyjących już Stanisława i Julianny z Jamiołkowskich z Karoliną KOSSAKOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Leśnicy, córką Józefa i Walentyny z Jałbrzykowskich, ślub 30.05.1892, 16/1892.

ŁUBA Karol lat 43, właściciel cząstkowy, wdowiec po Eleonorze z Kuleszów zmarłej 21.08.1892, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie parafia Rutki, syn nieżyjących już Stanisława i Agnieszki z Grądzkich z Salomeą GODLEWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Sokolej Łące, córką Bernarda i Marcjanny z Mieczkowskich, ślub 19.09.1892, 21/1892.

ŁUBNICKI Konstanty lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony w Kołakach, zamieszkały w Wróblach, syn Piotra i nieżyjącej już Tekli z Krzewskich z Aleksandrą MIODUSZEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Rembiszewie Studziankach, córką Grzegorza i nieżyjącej już Franciszki z Mościckich, ślub 22.11.1892, 27/1892.

MANKIEWICZ Teofil lat 29, włościanin, robotnik, urodzony w Ożarach parafia Rutki, zamieszkały w Kołomyi, syn Michała i Salomei z Januszkiewiczów z Antoniną KOBYSIEWICZ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Stanisława i Marianny z Grzybowskich, ślub 16.08.1892, 19/1892.

MIECZKOWSKI Józef lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Wiśniówku, syn nieżyjącego już Marcelego i żyjącej Karoliny z Kuleszów z Kunegundą KRAJEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Wiśniówku, córką Michała i nieżyjącej już Marianny z Kossakowskich, ślub 23.02.1892, 9/1892.

MURAWSKI Franciszek lat 32, włościanin, wdowiec po Mariannie z Olszewskich zmarłej 14.01.1892, urodzony i zamieszkały w Górskich parafia Rutki, syn Jakuba i Scholastyki z Okurowskich z Władysławą KOSSAKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córka Ignacego i Józefy z Pęskich, ślub 29.02.1892, 11/1892.

OBRYCKI Zygmunt lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kołakach Strumieniu parafia Mały Płock, syn Leopolda i Balbiny z Rogińskich z Marianną GARDOCKĄ lat 26, urodzoną w Kołakach Wietrzychowie parafia Mały Płock, zamieszkałą przy rodzicach w Szczodruchach Wypychach, córką Leona i Karoliny z Zakrzewskich, ślub 03.02.1892, 3/1892.

OLSZEWSKI Łukasz lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kołakach, syn Józefa i Franciszki z Łubnickich z Anną BRZOZOWSKĄ lat 25, urodzoną w Czachach, zamieszkałą przy ojcu w Kołakach, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Dworakowskich, ślub 25.01.1892, 1/1892.

OŁDAKOWSKI Kajetan lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Podłatkach Małych, syn Józefa i Karoliny z Kalinowskich z Franciszką KOTOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czosakach, córką Pawła i Antoniny z Gosków, ślub 10.02.1892, 6/1892.

PIOTROWSKI Walerian lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Sędziwujach parafia Zambrów, syn Juliana i nieżyjącej już Antoniny z Krajewskich z Emilią GOSK lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Głodowie, córką Adama i nieżyjącej już Julianny z Krajewskich, ślub 29.02.1892, 14/1892.

PLISZKA Tomasz lat 24, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały przy matce w Żabikowie parafia Szumowo, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Katarzyny z Cyganów z Rozalią ZAKRZEWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czarnowie, córką Piotra i Zofii z Ziękiewiczów, ślub 08.11.1892, 23/1892.

SZLESZYŃSKI Ambroży lat 47, właściciel cząstkowy wdowiec po Cecylii z Kotowskich zmarłej 20.01.1892, urodzony w Szlasach Łopienitych parafia Rutki, zamieszkały w Ładach Borowych parafia Puchały, syn nieżyjących już Wincentego i Franciszki z Gosiewskich z Wiktorią MODZELEWSKĄ lat 29, wdową po Franciszku zmarłym 20.02.1890, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Sokolej Łące, córką Szymona i Marianny z Brulińskich, ślub 23.02.1892, 8/1892.

USZYŃSKI Wojciech Aleksander lat 32, właściciel cząstkowy, wdowiec po Michalinie z Czartoszewskich zmarłej 07.07.1891, urodzony i zamieszkały w Miodusach Wielkich parafia Jabłonka, syn Franciszka i nieżyjącej już Franciszki z Mioduszewskich z Weroniką MIECZKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wiśniówku, córką Walentego i Marianny z Leśniewskich, ślub 22.11.1892, 26/1892.

WNOROWSKI Stanisław lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Wnorach Starych parafia Kobylin, syn Feliksa i nieżyjącej już Cecylii z Stypułkowskich z Jadwigą GOŁASZEWSKĄ lat 30, urodzoną w Gołaszach Dąb parafia Kulesze, zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach Nowych, córką Grzegorza i Franciszki z Załusków, ślub 09.02.1892, 5/1892.

WYSZOMIERSKI Aleksander lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Wyszomierzu parafia Szumowo, syn Józefa i Anny z Jabłońskich z Feliksą GODLEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Saniach, córką Franciszka i Joanny z Kołakowskich, ślub 22.11.1892, 28/1892.

ZAGROBA Paweł lat 28, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Chludzińskich zmarłej 24.01.1892, urodzony w Zakrzewie, zamieszkały w Krajewie Białym parafia Zambrów, syn  nieżyjących już Wojciecha i Anny z Krajewskich z Marianną GOŁASZEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Podłatkach Leśniewie, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Teodory z Kotowskich, ślub 23.02.1892, 7/1892.

ZAKRZEWSKI Aleksander lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Modzelach Skudoszach parafia Puchały, syn Adama i Marianny z Lutostańskich z Barbarą KULESZĄ lat 36, wdową po Łukaszu zmarłym 04.11.1891, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach, córką nieżyjących już Kazimierza i Franciszki z Konopków małżonków Grabowskich, ślub 01.09.1892, 20/1892.

ZALESKI Antoni lat 50, włościanin, robotnik, wdowiec po Anieli z Bartczuków zmarłej 15.09.1890, urodzony w Błoniu parafia Wyszonki, zamieszkały w Czarnowie, syn nieżyjących już Józefa i Franciszki z Waszkiewiczów z Franciszką ŁAPIŃSKĄ lat 36, urodzoną w Gosiach Sokolej Łące, zamieszkałą w Łętowie, córką nieżyjącego już Bernarda i żyjącej Małgorzaty, ślub 21.11.1892, 25/1892.

ZALESKI Włodzimierz Tomasz lat 33, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Szeligowskich zmarłej 14.02.1890, urodzony i zamieszkały w Podłatkach Małych, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Walerii z Perzanowskich z Wiktorią ŁUBNICKĄ lat 18, urodzoną w Łubnicy, zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Małych, córką Łukasza i Barbary z Modzelewskich, ślub 03.02.1892, 2/1892.