Opracował L. Kocoń

DANIŁOWICZ Piotr lat 28, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kołakach, syn nieżyjących już Adama i Marianny z Duchnowskich z Bronisławą KULESZĄ lat 23, urodzoną w Undach, zamieszkałą w Wyknie Starym parafia Kulesze, córką Józefa i Ludwiki z Zaleskich, ślub 11.11.1895, 30/1895.

GERAŁTOWSKI Stanisław lat 20, robotnik, urodzony w Trzciance Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkały w Głodowie, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Mieczkowskich z Julianną ŁAZOWSKĄ lat 26, służącą, urodzoną w Przestrzelach parafia Jedwabne, zamieszkałą w Głodowie, córką Jana i Katarzyny z Kotowskich, ślub 30.11.1895, 35/1895.

GOŁASZEWSKI Ferdynand lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony w Kramkach, zamieszkały w Goskach Borutach parafia Rosochate, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Pauliny z Białych z Zofią Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 20, urodzoną w Trzciance Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkałą w Kołakach, córką Piotra i Heleny z Święckich, ślub 27.08.1895, 24/1895.

GOŁASZEWSKI Józef lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żochach parafia Jabłonka, syn Bartłomieja i nieżyjącej już Marty z Krajewskich z Anną REMBISZEWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Rembiszewie Zegadłach, córką Pawła i Konstancji z Zaleskich, ślub 18.02.1895, 12/1895.

GOŁASZEWSKI Władysław lat 22, urodzony i zamieszkały przy matce w Królach parafia Rutki, syn nieżyjącego już Marcelego i żyjącej Marianny z Gołaszewskich z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 22, urodzoną w Olszewie Tyborach parafia Jabłonka, zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córką Aleksandra i Józefy z Krassowskich, ślub 25.02.1895, 22/1895.

GOSIEWSKI Aleksander lat 55, właściciel cząstkowy, wdowiec po Rozalii z Mioduszewskich zmarłej 16.11.1894, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, syn nieżyjącego już Pawła i Małgorzaty z Święckich z Karoliną CHĘCIŃSKĄ lat 26, urodzoną w Zambrowie, zamieszkałą w Rembiszewie Studziankach, córką Jana i Józefaty z Kozłowskich, ślub 18.02.1895, 9/1895.

GOSIEWSKI Andrzej lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Rembiszewie Zegadłach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Teofili z Brulińskich z Anielą MILEWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Szczodruchach, córką Józefa i Franciszki z Milewskich, ślub 18.02.1895, 11/1895.

GOSIEWSKI Roch Karol lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Podłatkach Leśniewie, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Pauliny z Ładów z Stanisławą WIŚNIEWSKĄ lat 18, urodzoną w Modzelach Starych parafia Puchały, zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Leśniewie, córką Piotra i Marianny z Modzelewskich, ślub 19.11.1895, 33/1895.

GRABOWSKI Władysław lat 39, właściciel cząstkowy, urodzony w Ciborach Gołockich parafia Zawady, zamieszkały w Czachach, syn Nikodema i nieżyjącej już Franciszki z Grabowskich z Józefą Feliksą TARGOŃSKĄ lat 17, urodzoną w Sikorach Piotrowiętach parafia Kobylin, zamieszkałą przy rodzicach w Undach, córką Teodora i Justyny z Wądołowskich, ślub 12.11.1895, 32/1895.

JASTRZĘBSKI Jan lat 38, właściciel cząstkowy, wdowiec po Aleksandrze z Piotrowskich zmarłej 29.06.1894, urodzony i zamieszkały w Krajewie Ćwikłach parafia Zambrów, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Pstrągowskich z Konstancją LUTOSTAŃSKĄ lat 28, urodzoną w Lutostani parafia Puchały, zamieszkałą w Czachach, córką Wawrzyńca i Marcjanny z Kossakowskich, ślub 25.02.1895, 21/1895.

KAMIŃSKI Mateusz lat 24, włościanin, robotnik, urodzony w Radulach parafia Tykocin, zamieszkały w Kołomyi, syn Jana i nieżyjącej już Rozalii z Lipińskich z Marianną ŁADĄ lat 22, urodzoną w Krzewie parafia Drozdowo, zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyi, córką Stanisława i Marianny z Kossakowskich, ślub 28.01.1895, 2/1895.

KONOPKA Franciszek lat 21, włościanin, robotnik, urodzony w Porytem parafia Zambrów, zamieszkały w Kołomyi, syn Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Borzymowskich z Marianną ŁĘGOWNĄ lat 21, urodzoną w Kossewie parafia Lubotyń, zamieszkałą w Kołomyi, córką Katarzyny, ślub 23.09.1895, 26/1895.

KOSSAKOWSKI Józef lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony w Szczodruchach, zamieszkały w Czosakach, syn nieżyjących już Tomasza i Rozalii z Milewskich z Marianną WIERCISZEWSKĄ lat 35, wdową po Antonim zmarłym 04.10.1894, urodzoną w Kramkach parafia Rosochate, zamieszkałą w Czosakach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Saniewskich małżonków Zarębów, ślub 28.10.1895, 28/1895.

KOTOWSKI Jan lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kotach parafia Puchały, syn nieżyjących już Franciszka i Eleonory z Klimaszewskich z Marianną WDÓBLEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Łętowie, córką Karola i Julianny z Zawistowskich, ślub 05.02.1895, 6/1895.

KOWALSKI Franciszek lat 20, włościanin, robotnik, urodzony w Jemielistym parafia Wonsewo, zamieszkały w Kołomyi, syn Macieja i Wiktorii z Mońkowskich z Ewą KUCZEWSKĄ lat 22, urodzoną w Słuczu parafii tejże, zamieszkałą przy matce  w Kołomyi, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Karoliny z Jankowskich, ślub 16.05.1895, 23/1895.

KRAJEWSKI Francisze3k lat 40, właściciel cząstkowy, wdowiec po Ludwice z Dąbrowskich zmarłej 07.02.1893, urodzony w Jabłonce parafii tejże, zamieszkały w Zaniach, syn nieżyjących już Wincentego i Anny z Żochowskich z Bronisławą ŁAPIŃSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Undach, córką Jana i Marianny z Rembiszewskich, ślub 04.02.1895, 5/1895.

LEJDA Aleksander lat 29, organista, urodzony w Łomży, zamieszkały w Zawadach, syn Hipolita i Józefy z Komorowskich z Czesławą ZANIEWSKĄ lat 18, urodzoną w Brańszczyku parafii tejże, zamieszkałą w Kołakach, córką Pawła i nieżyjącej już Julianny z Wojciechowskich, ślub 05.11.1895, 29/1895.

LIPIŃSKI Adolf lat 23, robotnik, urodzony i zamieszkały w Korytkach parafia Zambrów, syn Ksawerego i Franciszki z Brzezińskich z Marianną GODLEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Gosiach Sokolej Łące, córką Bernarda i Marcjanny z Mieczkowskich, ślub 12.02.1895, 8/1895.

ŁUBNICKI Aleksander lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Wyknie Starym parafia Kulesze, syn Aleksandra i nieżyjącej już Marianny z Kuleszów z Weroniką ZAGROBĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Szczodruchach, córką Franciszka i nieżyjącej już Adeli z Dmochowskich, ślub 25.02.1895, 20/1895.

MAJEWSKI Aleksander lat 33, rolnik, urodzony i zamieszkały w Wiśniewie parafia Zambrów, syn Franciszka i Katarzyny z Królów z Stanisławą ZANIEWSKĄ lat 25, urodzoną w Łubnicy, zamieszkałą w Podłatkach Leśniewie, córką Szczepana i Pauliny z Leśniewskich, ślub 25.02.1895, 18/1895.

MIECZKOWSKI Konstanty lat 46, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku, syn Walentego i nieżyjącej już Małgorzaty z Pieńkowskich z Teklą WIŚNIEWSKĄ lat 37, wdową po Romualdzie zmarłym 12.02.1894, urodzoną w Miodusach Wielkich parafia Jabłonka, zamieszkałą w Wiśniówku, córką nieżyjących już Teofila i Teofili z Wdziękońskich małżonków Mioduszewskich, ślub 16.09.1895, 25/1895.

MIODUSZEWSKI Julian lat 28, urodzony i zamieszkały w Lutostani parafia Puchały, syn Medarda i Anieli z Sutkowskich z Barbarą Stefanią DĄBROWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Gosiach Leśnicy, córką Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Gosiewskich, ślub 20.02.1895, 15/1895.

MODZELEWSKI Mateusz lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Modzelach Skudoszach parafia Puchały, syn Konstantego i Anny z Milewskich z Michaliną ZALESKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach, córką Stanisława i Julianny z Mierwińskich, ślub 12.11.1895, 31/1895.

NOWICKI Bolesław lat 31, włościanin, urodzony w Noskach parafia Sokoły, zamieszkały w Chojanach Sierociętach parafia Kulesze, syn nieżyjących już Pawła i Rozalii z Nowickich z Marianną MILEWSKĄ lat 18, urodzoną w Jabłonce parafii tejże, zamieszkałą przy rodzicach w Faszczach, córką Jana i Agnieszki z Łubnickich, ślub 25.02.1895, 17/1895.

OSTROWSKI Józef lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Cecylii z Kalinowskich zmarłej 13.05.1892, urodzony i zamieszkały w Guniach, syn nieżyjących już Szymona i Florentyny z Sutkowskich z Franciszką ZALESKĄ lat 49, urodzoną i zamieszkałą w Saniach, córką nieżyjących już Józefa i Antoniny z Kołakowskich, ślub 25.02.1895, 16/1895.

PIEŃKOWSKI Józef lat 45, właściciel majątku Milewo, urodzony w Rakowie Boginiach parafia Drozdowo, zamieszkały w Milewie parafia Puchały, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Teodory z Sobolewskich z Marianną Reginą CZERSKĄ lat 26, urodzoną w Bielinie parafia Lubień, zamieszkałą w w majątku Kołomyja, córką Ksawerego, właściciel majątku Kołomyja i nieżyjącej już Marianny z Polkowskich, ślub 24.09.1895, 27/1895.

PRUSZKOWSKI Marceli lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Pruszkach Wielkich parafia Puchały, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Tekli z Faszczów z Marianną FASZCZA lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Faszczach, córka Jana i Pauliny z Faszczów, ślub 19.02.1895, 13/1895.

RUDNICKI Hipolita lat 38, rolnik, wdowiec po Rozalii z Kołakowskich zmarłej 17.06.1894, urodzony w Zambrowie, zamieszkały w Wróblach, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Marianny z Szymborskich z Bronisławą KRAJEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ćwikłach Rupiach, córką Pawła i Pauliny z Murawskich, ślub 25.02.1895, 19/1895.

RUDNICKI Michał lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Guniach, syn Adama i Anny z Milewskich z Władysławą ZANIEWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Podłatkach Lesniewie, córką Adama i Ludwiki z Leśniewskich, ślub 19.11.1895, 34/1895.

RUTKOWSKI Kazimierz lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony w Rutkowskich parafia Burzyn, zamieszkały w Kołakach, syn Franciszka i nieżyjącej już Józefy z Karwowskich z Leokadią TYBOROWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kołakach, córką Wojciecha i Anastazji z Dąbrowskich, ślub 21.01.1895, 1/1895.

SANIEWSKI Bolesław lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Cieciorkach parafia Zambrów, syn Franciszka i Wiktorii z Nowowiejskich z Marianną Marcjanną ZANIEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zaniach, córką Wincentego i Feliksy z Kotowskich, ślub 18.02.1895, 10/1895.

ZALESKI Franciszek Sylwester lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Szczodruchach, syn Sylwestra i Rozalii z Buczyńskich z Konstancją TARGOŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Rembiszewie Zegadłach, córką nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Franciszki z Krajewskich, ślub 20.02.1895, 14/1895.

ZALESKI Julian lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Saniach, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Anny z Kossakowskich z Michaliną WIERZBOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Gosiach Leśnicy, córką nieżyjących już Romualda i Marianny z Kozikowskich, ślub 29.01.1895, 4/1895.

ZANIEWSKI Paweł lat 18, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Zaniach, syn Szczepana i Eleonory z Wiśniewskich z Emilią MIECZKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wiśniówku, córką Walentego i Marianny z Leśniewskich, ślub 12.02.1895, 7/1895.

ZIĘKIEWICZ Franciszek lat 30, urodzony i zamieszkały w Kołomyjce, syn nieżyjących już Tadeusza i Marcjanny z Szydłowskich z Franciszką FRĄCKIEWICZ lat 20, urodzoną w Bronowie parafia Wizna, zamieszkałą przy rodzicach w Kołomyjce, córką Wojciecha i Ewy z Szczepków, ślub 28.01.1895, 3/1895.