Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Lubomir, syn Szymona i Antoniny Zaremby z Florentyną Kuleszą, córką Antoniego i Marianny Czarnowskiej, 17/1878.

DŁUGOBORSKI Teofil, syn Mateusza i Anny Lutostańskiej z Władysławą Gołaszewską, córką Macieja i Karoliny Gołaszewskiej, 27/1878.

FASZCZEWSKI Konstanty, syn Franciszka i Julianny Wróblewskiej z Saturniną Kalinowską, córką Tomasza i Karoliny Grodzkiej, 37/1878.

GOLEWSKI Jan, syn Mateusza i Ludwiki Kobosko z Feliksą Krajewską, córką Jana i Marcjanny Gołaszewskiej, 22/1878.

GOŁASZEWSKI Kazimierz, syn Franciszka i Anastazji Gołaszewskiej z Michaliną Grodzką, córką Stanisława i Rozalii Grodzkiej, 7/1878.

GROCHOWSKI Feliks, syn Marcelego i Kunegundy Kuleszy z Julianną Kuleszą, córką Franciszka i Antoniny Kuleszy, 25/1878.

GRODZKI Tomasz, syn Wojciecha i Anieli Kowalewskiej z Emilią Choińską, córką Piotra i Franciszki Kalinowskiej, 26/1878.

GRODZKI Walenty, syn Franciszka i Ludwiki Wnorowskiej z Teodorą Grodzką z domu Konopka, córką Tomasza i Konstancji Targońskiej, 34/1878.

JABŁOŃSKI Adolf Józef, syn Józefa i Marianny Faszczewskiej z Franciszką Łuniewską, córką Łukasza i Marianny Kuleszy, 10/1878.

KALINOWSKI Franciszek, syn Jana i Konstancji z Marcjanną Gołaszewską, córką Andrzeja i Anny Gołaszewskiej, 16/1878.

KALINOWSKI Franciszek, syn Pawła i Joanny Konopki z Marianną Kuleszą, córką Bonifacego i Joanny Gołaszewskiej, 1/1878.

KALINOWSKI Konstanty, syn Antoniego i Antoniny Choińskiej z Franciszką Kuleszą, córką Łukasza i Joanny Bucińskiej, 38/1878.

KALINOWSKI Wojciech, syn Ludwika i Franciszki Jabłońskiej z Pauliną Bagińską, córką Romualda i Marianny Choińskiej, 15/1878.

KOBOSKO Wincenty, syn Pawła i Teofili Choińskiej z Marcjanną Uszyńską, córką Michała i Marianny Kuleszy, 24/1878.

KOSAKOWSKI Mikołaj, syn Stanisława i Scholastyki Szepietowskiej z Teofilą Jamiołkowską, córką Antoniego i Józefy Gołaszewskiej, 12/1878.

KOWALEWSKI Paweł, syn Stanisława i Franciszki Chim z Pauliną Żochowską, córką Krystyny, 8/1878.

KRASOWSKI Andrzej, syn Wawrzyńca i Anny Trzaski z Marianną Jabłońską, córką Pawła i Antoniny Kuleszy, 6/1878.

KULESZA Antoni, syn Karola i Emilii Kuleszy z Michaliną Kalinowską, córką Jana i Florentyny Kalinowskiej, 19/1878.

KULESZA Antoni, syn Piotra i Magdaleny Kołakowskiej z Marianną Wojcik, córką Bernarda i Balbiny Kondrackiej, 3/1878.

KULESZA Ignacy, syn Piotra i Magdaleny Kossakowskiej z Julianną Jasionowską z domu Kowalewska, córką Stanisława i Franciszki, 35/1878.

KULESZA Jan, syn Andrzeja i Anieli Kuleszy z Karoliną Choińską, córką Piotra i Marianny Kobosko, 33/1878.

KULESZA Jan, syn Bonifacego i Joanny Gołaszewskiej z Franciszką Choińską, córką Józefa i Bogumiły Zaleskiej, 13/1878.

KULESZA Jan, syn Kazimierza i Julianny Kuleszy z Anną Kuleszą, córką Kajetana i Tekli Kalinowskiej, 32/1878.

KULESZA Józef, syn Onufrego i Magdaleny Ciecierskiej z Anną Sokołowską, córką Jakuba i Julianny Kuleszy, 5/1878.

KULESZA Stanisław, syn Benedykta i Antoniny Choińskiej z Marianną Kuleszą, córką Kazimierza i Julianny Kuleszy, 29/1878.

KULESZA Teofil, syn Anieli z Katarzyną Zakrzewską z domu Kulesza, córką Apolinarego i Marianny Kuleszy, 30/1878.

MAKOWSKI Paweł, syn Pawła i Konstancji Dzierzko z Franciszką Gołaszewską, córką Łukasza i Jadwigi Gołaszewskiej, 11/1878.

RACIBORSKI Jakub, syn Pawła i Agnieszki Gołaszewskiej z Julianną Mioduszewską z domu Koćmierowska, córką Leona i Balbiny Rembiszewskiej, 31/1878.

STYPUŁKOWSKI Władysław, syn Piotra i Julianny Włostowskiej z Joanną Czarnowską z domu Zaleska, córką Franciszka i Marianny Kuleszy, 39/1878.

ŚLESZYŃSKI Konstanty, syn Stanisława i Anny Wnorowskiej z Franciszką Kuleszą, córką Adama i Julianny Gołaszewskiej, 2/1878.

ŚLIWOWSKI Franciszek, syn Piotra i Antoniny Śliwowskiej z Anastazją Dołęgowską, córką Andrzeja i Katarzyny Sutkowskiej, 36/1878.

TYBOROWSKI Roch, syn Michała i Katarzyny Brokowskiej z Weroniką Kuleszą, córką Teofila i Joanny Kuleszy, 4/1878.

WIŚNIEWSKI Jan Damazy, syn Macieja i Apolonii Orłowskiej z Marianną Jamiołkowską, córką Jana i Jozefaty Czajkowskiej, 28/1878.

WNOROWSKI Aleksander, syn Piotra i Rozalii Bucińskiej z Ludwiką Kuleszą z domu Grabowska, córką Stanisława i Anieli Grodzkiej, 18/1878.

WNOROWSKI Ignacy, syn Stanisława i Anny Grodzkiej z Emilią Czarnowską, córką Jana i Izabeli Mojkowskiej, 21/1878.

WOJCIAK Stanisław, syn Bernarda i Balbiny Kondrackiej z Marianną Choińską, córką Adama i Teodory Choińskiej, 23/1878.

WRÓBLEWSKI Franciszek, syn Pawła i Eleonory Gołaszewskiej z Teofilą Grodzką, córką Andrzeja i Apolonii Targońskiej, 14/1878.

ZAKRZEWSKI Łukasz, syn Franciszka i Tekli Kuleszy z Łucją Kuleszą, córką Jana i Franciszki Kobosko, 9/1878.

ZANIEWSKI Józef, syn Pawła i Petroneli Zaniewskiej z Marianną Jacewicką, córką Jana i Eleonory Choińskiej, 20/1878.