Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Karol, syn Benedykta i Józefaty Zaremby z Marianną Mierzwińską, córką Józefa i Anny Kalinowskiej, 25/1880.

CHOIŃSKI Bartłomiej, syn Filipa i Franciszki Choińskiej z Antoniną Świerzewską, córką Andrzeja i Julianny Lenczewskiej, 31/1880.

CHOIŃSKI Jan, syn Macieja i Anastazji Tworkowskiej z Franciszką Bagińską, córką Romualda i Marianny Choińskiej, 9/1880.

CZAJKOWSKI Kazimierz, syn Wawrzyńca i Józefaty Muszyńskiej z Marianną Kuleszą z domu Perkowska, córką Kazimierza i Petroneli Jabłońskiej, 28/1880.

GIERAŁTOWSKI Szymon, syn Rocha i Marianny Perkowskiej z Józefą Marianną Grodzką, córką Wincentego i Marianny Kalinowskiej, 24/1880.

GIERAŁTOWSKI Tomasz, syn Piotra i Antoniny Pruszyńskiej z Barbarą Kuleszą, córką Józefa i Teofili Jabłońskiej, 17/1880.

GOŁASZEWSKI Antoni, syn Gabriela i Karoliny Zaniewskiej z Małgorzatą Dmochowską, córką Feliksa i Antoniny Załuski, 12/1880.

GOŁASZEWSKI Franciszek, syn Józefa i Justyny Kalinowskiej z Józefatą Kierzkowską, córką Juliana i Agaty Faszczewskiej, 6/1880.

GOŁASZEWSKI Hipolit, syn Wojciecha i Anny Gosk z Julianną Gołaszewską, córką Leona i Marianny Jamiołkowskiej, 8/1880.

GOŁASZEWSKI Julian, syn Jakuba i Teofili Łętowskiej z Justyną Chopińską, córką Franciszka i Ewy Grodzkiej, 22/1880.

GOŁASZEWSKI Piotr, syn Szczepana i Marcjanny Kalinowskiej z Teofilą Wróblewską, córką Leona i Marianny Kalinowskiej, 4/1880.

GOŁASZEWSKI Wincenty, syn Andrzeja i Petroneli Raciborskiej z Marianną Choińską, córką Michała i Wiktorii Kalinowskiej, 3/1880.

GRABOWSKI Maciej, syn Romualda i Franciszki Targońskiej z Antoniną Jezierską, córką Mateusza i Marianny Kuleszy, 11/1880.

GRODZKI Franciszek, syn Stanisława i Rozalii Wiśniewskiej z Małgorzatą Kuleszą, córką Mateusza i Agnieszki Gołaszewskiej, 2/1880.

JAMIOŁKOWSKI Franciszek, syn Jana i Konstancji Idźkowskiej z Teklą Wnorowską, córką Macieja i Józefy Łuby, 5/1880.

JAMIOŁKOWSKI Konstanty Piotr, syn Ignacego i Marianny Drągowskiej z Franciszką Faszczewską, córką Wiktora i Agaty Zaleskiej, 14/1880.

KACZYŃSKI Józef, syn Franciszka i Scholastyki Gołaszewskiej z Anną Mioduszewską, córką Jana i Anieli Gołaszewskiej, 27/1880.

KALINOWSKI Jan, syn Walentego i Anastazji Roszkowskiej z Marianną Stypułkowską z domu Gołaszewska, córką Mateusza i Katarzyny Choińskiej, 1/1880.

KALINOWSKI Roman, syn Mikołaja i Rozalii Wróblewskiej z Marianną Choińską, córką Jana i Magdaleny Kalinowskiej, 32/1880.

KULESZA Feliks, syn Piotra i Marianny Kalinowskiej z Aleksandrą Grodzką, córką Piotra i Agnieszki Grodzkiej, 16/1880.

KULESZA Franciszek, syn Józefa i Teofili Jabłońskiej z Bronisławą Kuleszą, córką Michała i Wiktorii Stypułkowskiej, 23/1880.

KULESZA Wojciech, syn Chryzostoma i Rozalii Maleszewskiej z Antoniną Faszczewską, córką Wiktora i Agaty Zaleskiej, 15/1880.

ŁUPIŃSKI Tomasz, syn Marcina i Franciszki Łupińskiej z Katarzyną Wróblewską, córką Szczepana i Anny Gołaszewskiej, 20/1880.

MYSTKOWSKI Jan, syn Piotra i Franciszki Kalinowskiej z Rozalią Kalinowską, córką Wawrzyńca i Katarzyny Wróblewskiej, 7/1880.

PISZCZATOWSKI Antoni, syn Pawła i Anny Kłoskowskiej z Teofilą Lenczewską, córką Jana i Marianny Mierzwińskiej, 26/1880.

SKARZYŃSKI Michał, syn Michała i Marianny Szumowskiej z Marcjanną Koćmierowską, córką Wojciecha i Julianny Grodzkiej, 29/1880.

STYPUŁKOWSKI Piotr, syn Pawła i Katarzyny Szymborskiej z Franciszką Kuleszą, córką Piotra i Małgorzaty Kossakowskiej, 30/1880.

SUTKOWSKI Marceli, syn Juliana i Izabeli Wnorowskiej z Teofilą Grodzką, córką Franciszka i Marianny Grodzkiej, 18/1880.

SZELIGOWSKI Stanisław, syn Walentego i Anny Klimaszewskiej z Rozalią Gołaszewską, córką Gabriela i Petroneli Szymborskiej, 13/1880.

WNOROWSKI Onufry, syn Jana i Marianny Kuleszy z Rozalią Łapińską, córką Stanisława i Anieli Stypułkowskiej, 19/1880.

ZALESKI Ignacy, syn Jana i Barbary Łapińskiej z Emilią Choińską, córką Pawła i Marianny Gołaszewskiej, 21/1880.

ZDRODOWSKI Jan, syn Feliksa i Apolonii Idźkowskiej z Bronisławą Majkowską, córką Józefa i Eleonory Truskolaskiej, 10/1880.