Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Józef, syn Jana i Marcjanny Przechodzeń z Anielą Gołaszewską z domu Kulesza, córką Walentego i Marianny, 2/1886.

BONCZEK Stanisław, syn Michał    a i Anny Remiszewskiej z Julianną Uszyńską, córką Michała i Marianny Kuleszy, 10/1886.

BRUSZEWSKI Ambroży, syn Adolfa i Salomei z Marianną Faszczewską, córką Mikołaja i Franciszki Kalinowskiej, 19/1886.

BRUSZEWSKI Antoni, syn Józefa i Anny Lenczewskiej z Józefą Faszczewską, córką Antoniego i Marianny Zarzeckiej, 1/1886.

BUCIŃSKI Paweł, syn Kazimierza i Rozalii Roszkowskiej z Marcjanną Regalewską, córką Franciszka i Bogumiły Choińskiej, 21/1886.

CHOIŃSKI Konstanty, syn Pawła i Anny Choińskiej z Karoliną Choińską, córką Michała i Wiktorii Kalinowskiej, 30/1886.

CHOIŃSKI Paweł, syn Macieja i Julianny Tyborowskiej z Anną Kuleszą, córką Onufrego i Magdaleny Ciecierskiej, 26/1886.

CHOIŃSKI Piotr, syn Walentego i Marcjanny Choińskiej z Anną Wnorowską, córką Ludwika i Józefy Olszewskiej, 5/1886.

CHOIŃSKI Tomasz, syn Wojciecha i Brygidy Choińskiej z Rozalią Gołaszewską, córką Stanisława i Joanny Gołaszewskiej, 29/1886.

FRANKOWSKI Józef, syn Jana i Brygidy Gołaszewskiej z Marianną Choińską, córką Stanisława i Franciszki Radłowskiej, 7/1886.

GOŁASZEWSKI Aleksander, syn Mikołaja i Franciszki Kalinowskiej z Anną Wróblewską, córką Franciszka i Marianny Gołaszewskiej, 16/1886.

GOŁASZEWSKI Paweł, syn Franciszka i Rozalii Mojkowskiej z Rozalią Dąbrowską, córką Tomasza i Teofili Gołaszewskiej, 17/1886.

GOŁASZEWSKI Piotr, syn Dominika i Małgorzaty Łopińskiej z Weroniką Zarębą, córką Leona i Anny Białej, 37/1886.

GRABOWSKI Wincenty, syn Ludwika i Julianny Wądołowskiej z Marianną Cecylią Grodzką, córką Wincentego i Marianny Kalinowskiej, 22/1886.

GRODZKI Andrzej, syn Stanisława i Konstancji Wnorowskiej z Florentyną Kuleszą, córką Walentego i Ludwiki Grabowskiej, 20/1886.

GRODZKI Józef, syn Antoniego i Kunegundy Choińskiej z Marcjanną Wróblewską, córką Franciszka i Franciszki Wróblewskiej, 11/1886.

JANCZEWSKI Józef, syn Wojciecha i Anny Żebrowskiej z Julianną Gołaszewską, córką Stanisława i Marianny Wnorowskiej, 33/1886.

KALINOWSKI Franciszek, syn Wojciecha i Antoniny Kuleszy z Julianną Bujnowską, córką Teofili, 35/1886.

KALINOWSKI Franciszek, syn Wojciecha i Marianny Mościckiej z Anną Chmielewską, córką Konstantego i Karoliny Grodzkiej, 24/1886.

KŁOSKOWSKI Stanisław, syn Stanisława i Magdaleny Kierzkowskiej z Saturniną Gołaszewską, córką Franciszka i Rozalii Mojkowskiej, 18/1886.

KOSSAKOWSKI Józef, syn Jana i Teofili Wnorowskiej z Teofilą Kuleszą, córką Kazimierza i Małgorzaty Kuleszy, 28/1886.

KRASZEWSKI Tomasz, syn Franciszka i Marianny Kraszewskiej z Karoliną Dmochowską, córką Feliksa i Antoniny Załuski, 25/1886.

KULESZA Franciszek, syn Franciszka i Rozalii Choińskiej z Franciszką Kalinowską, córką Tomasza i Józefy Kalinowskiej, 4/1886.

KULESZA Ignacy, syn Piotra i Magdaleny Kossakowskiej z Zofią Sieklicką, córką Katarzyny, 3/1886.

KULESZA Jan, syn Piotra i Karoliny Kalinowskiej z Joanną Kalinowską, córką Rajmunda i Marianny Mościckiej, 23/1886.

KULESZA Józef, syn Wawrzyńca i Jozefaty Gołaszewskiej z Marianną Kuleszą, córką Kazimierza i Julianny, 39/1886.

KULESZA Romuald, syn Grzegorza i Anny Choińskiej z Julianną Mocarską, córką Antoniego i Urszuli Łubnickiej, 13/1886.

ŁUBA Leopold, syn Andrzeja i Walerii Kuleszy z Antoniną Grodzką, córką Wincentego i Weroniki Kuleszy, 8/1886.

MILEWSKI Władysław, syn Stanisława i Marianny Szeligowskiej z Julianną Godlewską, córką Jana i Tekli Saniewskiej, 38/1886.

STYPUŁKOWSKI Franciszek, syn Pawła i Anny Idźkowskiej z Petronelą Sakowicz, córką Stanisława i Antoniny Jemiołkowskiej, 14/1886.

ŚLIWOWSKI Aleksander, syn Szymona i Agnieszki Jaworowskiej z Anną Modzelewską, córką Kazimierza i Anny Choińskiej, 6/1886.

ŚREDNICKI Tomasz, syn Jakuba i Weroniki Szymborskiej z Teklą Anną Kalinowską, córką Tomasza i Karoliny Grodzkiej, 9/1886.

ŚWIERZEWSKI Teofil, syn Andrzeja i Julianny Leśniewskiej z Aleksandrą Bagińską, córką Benedykta i Józefy Zaremby, 12/1886.

ŚWIĘTKOWSKI Franciszek, syn Feliksa i Marianny Czajkowskiej z Emilią Kuleszą, córką Tomasza i Józefy Ożarowskiej, 31/1886.

TRUSZKOWSKI Julian, syn Łukasza i Anny Gołaszewskiej z Anną Gołaszewską, córką Dominika i Małgorzaty Łopińskiej, 32/1886.

TWORKOWSKI Teofil  Karol, syn Piotra i Petroneli Średnickiej z Anną Łuniewską, córką Łukasza i Marianny Kuleszy, 27/1886.

WNOROWSKI Konstanty, syn Andrzeja i Marianny Grodzkiej z Adelą Wnorowską, córką Józefa i Marianny Jamiołkowskiej, 36/1886.

ZALESKI     Mateusz, syn Franciszka i Marianny Zaleskiej z Teklą Mężyńską, córką Wojciecha i Marcjanny Sołowiejew, 34/1886.

ZAREMBA Konstanty, syn Franciszka i Wiktorii Bieńkowskiej z Rozalią Kraszewską, córką Teofila i Marianny Kossakowskiej, 15/1886.