Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Józef, syn Jana i Aleksandry Kołakowskiej z Teofilą Kuleszą z domu Grodzka, córką Franciszka i Anieli Kuleszy, 1/1895.

CZAJKOWSKI Adam, syn Wiktora i Teofili Wnorowskiej z Apolonią Wnorowską, córką Józefa i Marianny Jamiołkowskiej, 6/1895.

CZARNOWSKI Łukasz, syn Kazimierza i Anny Peńskiej z Michaliną Kuleszą, córką Józefa i Wiktorii Kuleszy, 32/1895.

CZERNIAK Stanisław, syn Józefa i Rozalii Wondołkowskiej  z Stanisławą Gołaszewską, córką Jana i Anieli Kuleszy, 30/1895.

GARBOWSKI Paweł, syn Jana i Marianny Targońskiej z Petronelą Kuleszą z domu Uszyńska, córką Piotra i Heleny Kuleszy, 7/1895.

GOŁASZEWSKI Mikołaj, syn Adama i Marianny Trzaski z Marianną Kuleszą, córką Adama i Anny Kuleszy, 20/1895.

GOŁASZEWSKI Piotr, syn Józefa i Rozalii Bagińskiej z Marianną Filipą Choińską, córką Macieja i Anastazji Kuleszy, 22/1895.

GRODZKI Aleksander, syn Józefa i Julianny Piszczatowskiej z Franciszką Kuleszą, córką Karola i Marianny Kalinowskiej, 21/1895.

GRODZKI Szymon, syn Ignacego i Kunegundy Grodzkiej z Marcjanną Gołaszewską, córką Andrzeja i Katarzyny Mioduszewskiej, 17/1895.

JABŁOŃSKI Wincenty, syn Franciszka i Katarzyny Skłodowskiej z Marianną Kuleszą, córką Pawła i Petroneli Kalinowskiej, 35/1895.

KŁOSKOWSKI Aleksander, syn Kacpra i Saturniny Kropiewnickiej z Julianną Grodzką, córką Wincentego i Marcjanny Grodzkiej, 8/1895.

KŁOSKOWSKI Wincenty, syn Kacpra i Saturniny Kropiewnickiej z Józefą Grodzką, córką Wincentego i Marcjanny Grodzkiej, 9/1895.

KONARZEWSKI Adolf, syn Adama i Felicjanny z Felicjanną Wróblewską, córką Juliana i Anieli Gołaszewskiej, 18/1895.

KONOPKA Ferdynand, syn Wincentego i Konstancji Faszczewskiej z Michaliną Gołaszewską, córką Stanisława Antoniego i Agaty Saniewskiej, 24/1895.

KORDULSKI Aleksander, syn Macieja i Karoliny Choińskiej z Teofilą Gołaszewską, córką Wawrzyńca i Antoniny Bagińskiej, 4/1895.

KRUSZEWSKI Ignacy, syn Jakuba i Katarzyny Stypułkowskiej z Marianną Sleszyńską, córką Alojzego i Wiktorii Stypułkowskiej, 27/1895.

KRUSZEWSKI Jan, syn Adama i Urszuli Łupińskiej z Pauliną Kuleszą, córką Józefa i Franciszki Kołomyjskiej, 29/1895.

KRUSZEWSKI Julian, syn Stanisława i Julianny Dobkowskiej z Teofilą Wnorowską, córką Franciszka i Antoniny Frankowskiej, 19/1895.

KULESZA Józef, syn Franciszka i Franciszki Kalinowskiej z Balbiną Kuleszą, córką Piotra i Marianny Bucińskiej, 14/1895.

KULESZA Józef, syn Franciszka i Magdaleny Łuniewskiej z Elżbietą Olszewską, córką Michała i Marianny Kuleszy, 5/1895.

KULESZA Józef, syn Jana i Franciszki Kuleszy z Apolonią Czarnowską, córką Jana i Izabeli Majkowskiej, 12/1895.

KULESZA Józef, syn Wawrzyńca i Salomei Gołaszewskiej z Konstancją Rudnicką, córką Dominika i Anny Bończuk, 11/1895.

KULESZA Marcin Anzelm, syn Adama i Anny Kuleszy z Petronelą Gołaszewską, córką Pawła i Teofili Białej, 31/1895.

KULESZA Wiktor, syn Mateusza i Petroneli Gołaszewskiej z Marianną Sokołowską, córką Józefa i Józefaty Choińskiej, 25/1895.

KULESZA Władysław, syn Józefa i Walentyny Wnorowskiej z Michaliną Olszewską, córką Łukasza i Teofili Gołaszewskiej, 2/1895.

MIODUSZEWSKI Aleksander, syn Mikołaja i Rozalii Jabłońskiej z Bronisławą Wnorowską, córką Ignacego i Aleksandry Kuleszy, 34/1895.

MOŚCICKI Stanisław, syn Jana i Bogumiły Kuleszy z Zuzanną Gołaszewską, córką Franciszka i Marcjanny Kierznowskiej, 3/1895.

MYSTKOWSKI Michał, syn Karola i Rozalii Rembiszewskiej z Karoliną Kuleszą z domu Choińska, córką Piotra i Marianny Kobosko, 33/1895.

NACEWICZ Antoni, syn Piotra i Marianny Wołkowickiej z Teofilą Faszczewską, córką Antoniego i Antoniny Kuleszy, 16/1895.

PERKOWSKI Władysław, syn Walentego i Emilii Wnorowskiej z Anną Kuleszą, córką Jana i Walentyny Wnorowskiej, 13/1895.

RADZIEJOWSKI Wiktor, syn Władysława Walentego i Rozalii Sumiszewskiej z Anną Drągowską, córką Antoniego i Pauliny Wnorowskiej, 28/1895.

SAKOWICZ Aleksander, syn Stanisława i Antoniny Jamiołkowskiej z Teofilą Raciborską, córką Łukasza i Krystyny Gołaszewskiej, 15/1895.

SZEPIETOWSKI Jan, syn     Stanisława i Karoliny Kalinowskiej z Marianną Grodzką, córką Błażeja i Justyny Targońskiej, 26/1895.

WNOROWSKI Onufry, syn Jana i Marianny Kuleszy z Justyną Dąbrowszczyk, córką Jana i Balbiny Kuleszy, 10/1895.

WNOROWSKI Wincenty Dominik, syn Mikołaja i Julianny Faszczewskiej z Marianną Kuleszą, córką Kazimierza i Małgorzaty Kuleszy, 23/1895.