Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Maciej, syn Adama i Jadwigi Choińskiej z Józefą Choińską, córką Teofila i Marianny Choińskiej, 27/1900.

CHOIŃSKI Paweł, syn Teofila i Marianny Choińskiej z Julianną Wróblewską, córką Juliana i Anieli Gołaszewskiej, 11/1900.

DMOCHOWSKI Aleksander Jan, syn Jana i Józefy Kuleszy z Antoniną Kalinowską, córką Stanisława i Marianny Kuleszy, 4/1900.

DOBKOWSKI Bonifacy, syn Marcina i Józefaty Żochowskiej z Saturniną Kuleszą, córką Jana i Franciszki Choińskiej, 24/1900.

FASZCZEWSKI Remigiusz Marcin, syn Pawła i Julianny Sokołowskiej z Marcjanną Kalinowską, córką Franciszka i Marcjanny Gołaszewskiej, 5/1900.

FILIPKOWSKI Łukasz, syn Bernarda i Katarzyny Gałeckiej z Franciszką Kurdupel, córką Kazimierza i Teofili Mioduszewskiej, 14/1900.

FRANKOWSKI Józef, syn Benedykta i Marianny Kuleszy z Zofią Grodzką, córką Aleksandra i Saturniny Kuleszy, 25/1900.

GOŁASZEWSKI Aleksander, syn Franciszka i Anastazji Gołaszewskiej z Kamilą Gołaszewską, córką Jana i Marcelki Nowickiej, 12/1900.

GRABOWSKI Władysław, syn Hilarego i Zuzanny Dzieżko z Klementyną Gołaszewską, córką Wincentego i Petroneli Zaniewskiej, 32/1900.

GRODZKI Jan, syn Franciszka i Weroniki Kruszewskiej z Franciszką Choińską z domu Kulesza, córką Grzegorza i Józefy Gołaszewskiej, 22/1900.

GRODZKI Teofil Julian, syn Marcina i Petroneli Olszewskiej z Władysławą Krajewską z domu Gołaszewska, córką Wawrzyńca i Antoniny Bagińskiej, 28/1900.

KALINOWSKI Onufry Marcin, syn Konstantego i Józefaty Faszczewskiej z Franciszką Gołaszewską, córką Jakuba i Karoliny Bagińskiej, 36/1900.

KIERZKOWSKI Franciszek Jan, syn Antoniego i Marianny Makowskiej z Kamilą Choińską, córką Juliana i Julianny Wnorowskiej, 34/1900.

KOĆMIEROWSKI Łukasz Cyprian, syn Juliana i Julianny Kossakowskiej z Stefanią Kuleszą, córką Karola i Pauliny Kuleszy, 38/1900.

KOTOWSKI Józef, syn Franciszka i Marcjanny Wnorowskiej z Józefą Kuleszą, córką Daniela i Marianny Choińskiej, 21/1900.

KOWALEWSKI Stanisław, syn Wawrzyńca i Karoliny Kowalewskiej z Karoliną Kalinowską, córką Tomasza i Marianny Kuleszy, 35/1900.

KRAJEWSKI Konstanty, syn Franciszka i Balbiny Choińskiej z Michaliną Kuleszą, córką Stanisława i Jadwigi Zaniewskiej, 7/1900.

KULESZA Aleksander, syn Walentego i Ludwiki Grabowskiej z Michaliną Kuleszą, córką Stanisława i Marianny Gołaszewskiej, 13/1900.

KULESZA Kazimierz, syn Piotra i Moniki Gołaszewskiej z Marianną Kruszewską z domu Śleszyńska, córką Alojzego i Wiktorii Stypułkowskiej, 1/1900.

KULESZA Paweł, syn Mikołaja i Marianny Pietrzykowskiej z Agatą Czarnowską, córką Kacpra i Teofili Gołaszewskiej, 10/1900.

KULESZA Romuald, syn Romualda i Józefy Zaremby z Hieronimą Rogalewską, córką Franciszka i Leokadii Kuleszy, 20/1900.

KULESZA Stanisław, syn Juliana i Teofili Wnorowskiej z Michaliną Kuleszą, córką Pawła i Cecylii Czarnowskiej, 30/1900.

ŁUPIŃSKI Józef, syn Walentego i Katarzyny Łupińskiej z Wiktorią Wnorowską, córką Stanisława i Karoliny Wróblewskiej, 33/1900.

MIODUSZEWSKI Stanisław, syn Andrzeja i Julianny Zaremby z Elżbietą Gołaszewską, córką Stanisława i Antoniny Witkowskiej, 18/1900.

MODZELEWSKI Jakub, syn Juliana i Konstancji Mościckiej z Cecylią Krajewską, córką Mateusza i Marianny Kuleszy, 9/1900.

MODZELEWSKI Józef, syn Adama i Anieli Gołaszewskiej z Franciszką Bucińską, córką Aleksandra i Anny Gołaszewskiej, 8/1900.

PERKOWSKI Leon, syn Franciszka i Aleksandry Wyszkowskiej z Marianną Wnorowską, córką Stanisława i Anny Piszczatowskiej, 29/1900.

PIEŃKOWSKI Jan, syn Tomasza i Katarzyny Mierzejewskiej z Marcelą Sikorską z domu Krajewska, córką Antoniego i Franciszki Saniewskiej, 3/1900.

PTASIŃSKI Władysław, syn Franciszka i Pauliny Piekutowskiej z Marcelą Wnorowską, córką Jakuba i Julianny Wróblewskiej, 15/1900.

RACIBORSKI Franciszek, syn Łukasza i Krystyny Gołaszewskiej z Franciszką Kuleszą, córką Franciszka i Marcjanny Wróblewskiej, 31/1900.

ROGALEWSKI Władysław, syn Franciszka i Leokadii Kuleszy z Agnieszką Świerżewską, córką Piotra i Marianny Jamiołkowskiej, 19/1900.

SKAWSKI Stanisław, syn Klemensa i Franciszki Płocinickiej z Aleksandrą Koboską, córką Pawła i Teofili Choińskiej, 2/1900.

STYPUŁKOWSKI Feliks, syn Pawła i Anny Idzkowskiej z Konstancją Koboska z domu Świerżewska, córką Alojzego i Julianny Olszewskiej, 23/1900.

ŚWIĘTKOWSKI Andrzej, syn Feliksa i Marcjanny Czochańskiej z Marianną Dąbrowską, córką Kazimierza i Marceli Kuleszy, 17/1900.

WIŚNIEWSKI Mikołaj Adam, syn Feliksa i Ludwiki Choińskiej z Marcjanną Marianną Czarnowską, córką Macieja i Joanny Zaleskiej, 16/1900.

ZALEWSKI Antoni, syn Aleksandra i Teresy Stypułkowskiej z Stanisławą Choińską, córką Franciszka i Julianny Koćmierowskiej, 6/1900.

ŻAJKOWSKI Władysław, syn Kazimierza i Balbiny Wnorowskiej z Bronisławą Wyszomierską, córką Marcina i Józefaty Wnorowskiej, 26/1900.

ŻOCHOWSKI Walenty, syn Jana i Marianny Gierałtowskiej z Apolonią Gołaszewską, córką Pawła i Justyny Kołakowskiej, 37/1900.