Opracował L. Kocoń

ARNISTA Franciszek, syn Stanisława z Petronelą Karcz z domu Żochowska, córką Józefa, 50/1902.

BALCEWICZ Jan, syn Marcina z Karoliną Kamińską, córką Leopolda, 105/1902.

BONAROWSKI Wincenty, syn Franciszka z Eleonorą Władysławą Bargielską, córką Władysława, 81/1902.

BORAWSKI Stanisław, syn Kajetana z Bronisławą Kruszewską, córką Wiktora, 36/1902.

BORKOWSKI Aleksander, syn Józefa z Józefą Dardzińską, córką Antoniego, 52/1902.

BRODOWSKI Teofil, syn Jana z Cecylią Jadwigą Kowalczyk, córką Franciszka, 14/1902.

CEKAŁA Jan, syn Pawła z Aleksandrą Piotrowską, córką Konstantego, 8/1902.

CERN Władysław, syn Karola Augusta z Anastazją Kropiewnicką, córką Stanisława, 40/1902.

CHALAMOŃSKI Henryk, syn Konstantego z Aleksandrą Młodzianowską, córką  Józefa, 41/1902.

CHMIELEWSKI Stanisław, syn Walentego z Feliksą Sawicką, córką Feliksa, 47/1902.

CHOJNOWSKI Stanisław, syn Wojciecha z Heleną Szudrawską, córką Aleksandra, 23/1902.

CHROSTOWSKI Stefan Franciszek, syn Mikołaja z Heleną Tomaszewską, córką Wiktora, 27/1902.

CHUDZIŃSKI Konstanty, syn Franciszka z Józefą Dąbrowską, córką Jana, 103/1902.

DANOWSKI Michał, syn Aleksandra z Jadwigą Mielnicką, córką Wincentego, 9/1902.

DARDZIŃSKI Władysław, syn Józefa z Eleonorą Bogucką, córką Petroneli, 2/1902.

DĄBKOWSKI Stanisław, syn Edwarda z Marianną Popiołek, córką Jana, 53/1902.

DŁUGAZIMA Paweł, syn Ludwika z Józefą Szmygiel, córką Marcina, 56/1902.

DŁUGOŁĘCKI Wacław, syn Jana z Marianną Rydzewską, córką Ignacego, 93/1902.

DURZYŃSKI Aleksander, syn Andrzeja z Wandą Kowalewską, córką Franciszka, 89/1902.

DYMARSKI Feliks, syn Franciszka z Aleksandrą Wasiulewską, córką Jana, 21/1902.

DZIEKOŃSKI Aleksander, syn Jana z Salomeą Baliszewską, córką Marianny, 31/1902.

EDUKIEWICZ Piotr, syn Aleksandra z Marianną Kokoszką, córką Andrzeja, 55/1902.

FRĄCZAK Aleksander Bolesław, syn Andrzeja z Konstancją Józefą Brzezińską, córką Franciszka, 39/1902.

GAICKI Bolesław, syn Piotra z Marianną Tomaszewską, córką Franciszka, 16/1902.

GERWAT Teodor, syn Pawła z Józefą Archacką, córką Jakuba, 12/1902.

GIERKIEWICZ Aleksy Antoni, syn Feliksa z Florą Czesławą Niziołomską, córką Jana, 62/1902.

GŁADKI Edward Jan, syn Józefa z Anną Dardzińską z domu Michalak, córką Józefa, 38/1902.

GOLIŃSKI Stanisław, syn Stanisława z Bronisławą Zalewską, córką Konstantego, 18/1902.

GÓRALCZUK Maciej, syn Jana z Rozalią Michałowską z domu Walczuk, córką Tomasza, 5/1902.

GÓRSKI Wojciech, syn Adolfa z Łucją Walewską, córką Walentego, 13/1902.

GROMEK Franciszek, syn Ludwika z Stanisławą Walendziewską, córką Józefa, 43/1902.

GRUDZIŃSKI Adam, syn Stefana z Marcjanną Purwin, córką Franciszka, 30/1902.

GUBIECKI Aleksander, syn Michała z Franciszką Dołęgą, córką Jana, 25/1902.

JANOWSKI Bolesław, syn Stefana z Marianną Adelą Leśniewską, córką  Marcina, 29/1902.

KADZIŃSKI Franciszek, syn Marianny z Anną Cherman, córką Jana, 79/1902.

KALINOWSKI Leon, syn Konstantego z Marianną Akacką, córką Józefa, 45/1902.

KAMIŃSKI Paweł, syn Tomasza z Olimpią Kordulą Wierzbicką, córką Salomei, 57/1902.

KARPOWICZ Stanisław, syn Franciszka z Józefą Wądołowską, córką Dionizego, 20/1902.

KIEŁCZEWSKI Piotr, syn Ludwika z Walerią Dubowską, córką Leopolda, 26/1902.

KLIMASZEWSKI Roman, syn Jana z Małgorzatą Pazik, córką Szymona, 88/1902.

KŁYS Jan, syn Feliksa z Józefą Zysk, córką Franciszka, 58/1902.

KOBRYŚ Piotr, syn Jana z Marianną Grądzką, córką Piotra, 68/1902.

KOŁACZKOWSKI Władysław, syn Kazimierza z Teklą Szabłowską z domu Fiałkowska, córką Romualda, 92/1902.

KONERT Władysław, syn Piotra z Natalią Ostrowską, córką Józefa, 67/1902.

KORZENIECKI Jan, syn Ignacego z Józefą Wesołowską, córką Ewy, 87/1902.

KOSSAKOWSKI Jan, syn Jana z Walerią Flerą, córką Ludwika, 61/1902.

KOSUDA Jakub, syn Andrzeja z Bronisławą Wróblewską, córką Fabiana, 4/1902.

KOŚCIELECKI Teofil, syn Jakuba z Józefą Dziubińską, córką Józefa, 44/1902.

KOWALEWSKI Adam, syn Ignacego z Julianną Ławińską, córką Ksawerego, 94/1902.

KOWALEWSKI Jan, syn Antoniego z Józefą Pieńkowską, córką Jana, 100/1902.

KOZŁOWSKI Szymon, syn Jana z Józefą Archacką z domu Sztachelska, córką Walentego, 10/1902.

KRAFFT Tadeusz, syn Bronisława z Zofią Januszewską, córką Przemysława, 74/1902.

KRAIŃSKI Aleksander, syn Antoniego z Zofią Czerwonko, córką Edwarda, 85/1902.

KWIATKOWSKI Stanisław, syn Wojciecha z Emilią Dąbrowską, córką Stanisława Kostki, 80/1902.

LICHOMSKI Jan Kanty Stanisław Kostka, syn Wiktora z Heleną Gawrylą Tarnowską, córką Jana, 77/1902.

LINDENAU Klemens, syn Piotra z Anielą Dąbrowską, córką Jana, 22/1902.

LIPIŃSKI Izydor, syn Franciszka z Anastazją Cychol, córką Franciszka, 11/1902.

LUSIŃSKI Aleksander, syn Marcina z Marianną Grabowską, córką Karola, 101/1902.

ŁĄKOWSKI Feliks Ignacy, syn Aleksandra z Zofią Herbaczewską, córką Bolesława, 66/1902.

MAKOWSKI Jan, syn Antoniego z Walentyną Wierzbowską, córką Marianny, 106/1902.

MALISZEWSKI Stanisław, syn Antoniego z Marią Dełkatowicz, córką Ławrentego, 72/1902.

MIODUSZEWSKI Edward, syn Józefa z Bolesławą Maliszewską, córką Macieja, 70/1902.

MROZEK Jan, syn Stanisława z Katarzyną Kozłowską, córką Andrzeja, 65/1902.

MROZEK Stanisław, syn Piotra z Franciszką Kozłowską z domu Bednarczyk, córką Norberta, 64/1902.

NIEMYJSKI Antoni, syn Jana z Anną Budziszewską z domu Gerałtowska, córką Pawła, 54/1902.

NIKSA Władysław, syn Tadeusza z Aleksandrą Bednarczyk, córką Józefa, 59/1902.

OLSZEWSKI Mateusz, syn Franciszka z Aleksandrą Gryczan, córką Anny, 6/1902.

OLSZEWSKI Wiktor, syn Jana z Julianną Tymińską, córką Wojciecha, 96/1902.

OSTROWSKI Julian, syn Tomasza z Anną Rasz, córką Jana, 95/1902.

PARCZEWSKI Rajmund, syn Józefa z Ewą Wiktorią Gniazdowską, córką Dionizego, 107/1902.

PAROWSKI Bronisław, syn Józefa z Zofią Elżbietą Hryniewicką, córką  Mieczysława, 24/1902.

PAWŁOWSKI Marian, syn Walentego z Józefą Popławską, córką Aleksandra, 83/1902.

PERKA Jan, syn Jana z Anastazją Tymińską, córką Wojciecha, 97/1902.

PĘTKOWSKI Leonard Piotr, syn Leopolda z Emilią Julią Józefą Kowalską, córką Antoniego, 49/1902.

PIASECKI Józef Michał, syn Jana Ławrentego z Michaliną Szyszko, córką Grzegorza, 82/1902.

PIELOCH Adam z Karoliną Sokołowską, córką Nikodema, 98/1902.

PIOTROWSKI Franciszek, syn Teodora z Katarzyną Gromek, córką Józefa, 48/1902.

PŁOSKI Franciszek, syn Tadeusza z Julianną Grądzką, córką Antoniego, 63/1902.

PRUSACZUK Władysław, syn Franciszka z Stanisławą Kowalewską, córką Wiktora, 46/1902.

PRZEŹDZIECKI Stanisław Antoni, syn Konstantego z Stanisławą Bronowicz, córką Antoniego, 3/1902.

RADZIŃSKI Stanisław, syn Aleksandra z Joanną Malinowską, córką Ignacego, 90/1902.

RAJKOWSKI Aleksander, syn Józefa z Antoniną Gromek, córką Ludwika, 102/1902.

RANT Marcin, syn Macieja z Katarzyną Olbryś, córką Józefa, 28/1902.

SARANKIEWICZ Bolesław, syn Polikarpa z Stanisławą Pogroszewską, córką Jakuba, 1/1902.

SAWICKI Jan, syn Tomasza z Kunegundą Piotrowską, córką Aleksandra, 104/1902.

SIEDLECKI Stanisław, syn Wincentego z Florentyną Szymańską, córką Antoniego, 75/1902.

SOBIESKI Walenty, syn Józefa z Jadwigą Szubą, córką Jana, 60/1902.

SOBOCIŃSKI Stanisław, syn Antoniego z Emilią Blum, córką Wojciecha, 86/1902.

SZABŁOWSKI Jan, syn Egidii z Aleksandrą Stodup z domu Kalist, córką Kacpra, 84/1902.

SZYMAŃSKI Jan, syn Jana z Julianną Gawrych z domu Jackowska, córką Piotra, 99/1902.

SZYMAŃSKI Aleksander, syn Jana z Bronisławą Popiołek, córką Ferdynanda, 15/1902.

SZYMAŃSKI Władysław, syn Jana z Władysławą Sokołowską, córką Jana, 7/1902.

ŚWIDERSKI Jan, syn Franciszka z Julianną Słabudzką, córką Józefa, 17/1902.

ŚWIĘSZKOWSKI Marian, syn Walerego z Stanisławą Czesławą Bronowicz, córką Franciszka, 32/1902.

TYROLSKI Tomasz, syn Piotra z Anną Zielińską z domu Mioduszewska, córką Antoniego, 69/1902.

TYSZECKI Roman, syn Antoniego z Zofią Antoniną Troszyńską, córką Antoniego, 76/1902.

URBANOWSKI Krystian, syn Jana z Wiktorią Stasik, córką Fryderyka, 78/1902.

USTASZEWSKI Franciszek, syn Tomasza z Heleną Arkiszewską, córką Mateusza, 35/1902.

WACHOWSKI Franciszek, syn Stanisława z Feliksą Prusinowską, córką Teofila, 71/1902.

WALENDZIEWSKI Jakub Jan, syn Józefa z Józefą Konopką, córką Piotra, 33/1902.

WĘGROWSKI Ignacy, syn Antoniego z Julianną Karaszewską, córką Walentego, 34/1902.

WĘGROWSKI Stanisław, syn Franciszka z Bronisławą Zaczek, córką Mateusza, 42/1902.

WIERZBICKI Mikołaj, syn Tomasza z Weroniką Kmiczyńską, córką Andrzeja, 73/1902.

ZAORSKI Bolesław, syn Piotra z Bronisławą Zapert, córką Konstantego, 91/1902.

ZEGARZEWSKI Franciszek, syn Katarzyny z Ludwiką Danowską z domu Dąbrowska, córką Karola, 37/1902.

ZIELIŃSKI Józef, syn Franciszka z Władysławą Dudą, córką Tomasza, 51/1902.

ŻELAZNY Aleksander, syn Mikołaja z Stefanią Zaczek, córką Piotra, 19/1902.