Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Józef lat 55, rolnik, wdowiec, urodzony i zamieszkały w Łuniewie Wielkim, syn nieżyjących już Andrzeja i Teresy z Emilią POPŁAWSKĄ lat 32, na służbie w Tymiankach Szklarzach zamieszkałą, urodzoną w Kuninie Zamku, córką nieżyjących już Marcina i Marianny z Mosiewiczów, włościan, ślub 29.01.1877, 2/1877.

BOĆKOWSKI Walenty lat 26, urodzony w Perysiach, zamieszkały w Łuniewie Wielkim, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Gorczyców, włościan z Julianną NOLBERCZUK lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Strękowie, córką Michała i Anny z Młodzianowskich, włościan, ślub 15.07.1877, 17/1877.

BRZOZOWSKI Jan lat 34, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Murawskich, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Marianny z Murawskich z Konstancją MURAWSKĄ lat 20, urodzoną w Kramkowie, zamieszkałą przy rodzicach w Murawskich, córką Franciszka i Zofii z Poniatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1877, 5/1877.

CZYŻ Andrzej lat 28, szewc, urodzony i zamieszkały w Grannie, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Marianny z Bojarów, włościan z Aleksandrą PLEWĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Obrytem, córką Mateusza i Konstancji z Kostrów, sadowników, ślub 22.10.1877, 23/1877.

DĄBROWSKI Stanisław lat 53, wdowiec, stolarz, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn nieżyjących już Franciszka i Elżbiety z Prażmowskich z Marcjanną Teofilą POPŁAWSKĄ lat 43, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką nieżyjących już Feliksa i Marianny z Wojtkowskich, rolników, ślub 11.02.1877, 9/1877.

DĄBROWSKI Stanisław lat 53, stolarz, wdowiec, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn nieżyjących już Franciszka i Elżbiety z Prażmowskich z Katarzyną SZYMAŃSKĄ lat 36, wdową od lat trzynastu po Antonim, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, służącą, córką nieżyjących już Jacentego i Wiktorii z Wierzbickich małżonków Ignatowiczów, ślub 15.10.1877, 22/1877.

DMOCHOWSKI Aleksander Marceli lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Dmochach Kudłach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Anny z Żochowskich z Józefą TYMIŃSKĄ lat 32, wdową od lat trzech po Tomaszu, urodzoną w Łuniewie Wielkim, zamieszkałą w Tymiankach Adamach, córką Jana i Marianny z Łuniewskich małżonków Białych, właścicieli cząstkowych, ślub 27.11.1877, 35/1877.

DOBROWOLSKI Jan lat 24, urodzony w Kiełczewie parafia Prostyń, zamieszkały w Łęgu Nurskim, syn Adama i nieżyjącej już Teofili z Sarnowskich, włościan z Eleonorą SKOWROŃSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Łęgu Nurskim, córką Mariana i nieżyjącej już Marianny z Piechowiczów, włościan, ślub 29.10.1877, 28/1877.

GAWRYŚ Franciszek lat 20, urodzony i zamieszkały w Myśliborach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Joanny z Karpińskich, rolników, włościan z Rozalią KRYSIŃSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką Antoniego i nieżyjącej już Anny z Wilkońskich, włościan, rolników, ślub 11.02.1877, 11/1877.

GODLEWSKI Franciszek lat 28, urodzony i zamieszkały w Białych Choroszach, syn Antoniego i Antoniny z Białych, właścicieli cząstkowych z Teklą KOBYLIŃSKĄ lat 29, urodzona w Ceranowie, zamieszkałą w Tymiankach Pachołach, córką Kazimierza i Marianny z Banaszuków, włościan, ślub 12.02.1877, 12/1877.

GROSMAN Józef lat 28, podoficer artylerii, urodzony w Kłubkach gubernii Warszawskiej, zamieszkały w Nurze, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Marianny z Grzybowskich z Marianną Marcjanną WYGONOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką Michała i Katarzyny z Kamińskich, rolników, ślub 17.09.1877, 21/1877.

KOC Adam lat 23, urodzony i zamieszkały w Kocach Borowych, syn Jana i nieżyjącej już Scholastyki z Wojtkowskich, drobnych właścicieli z Antoniną Katoliną ŁUNIEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Kramkowie, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Elżbiety z Lipskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1877, 3/1877.

KORYCKI Stanisław lat 27, rolnik, urodzony i zamieszkały w Zaszkowie, syn Antoniego i nieżyjącej już Anny, włościan z Magdaleną MENKIEWICZ lat 26, służącą, urodzoną w Buchcie, zamieszkałą w Zaszkowie, córką Marcina i Magdaleny z Walentych, włościan, ślub 29.10.1877, 27/1877.

KOWALEWSKI vel GRZESZCZUK Walenty lat 28, urodzony w Godlewie Wielkim, zamieszkały w Żebrach, syn Tomasza i nieżyjącej już Petroneli z Lubowidzkich, włościan z Ludwiką POPŁAWSKĄ lat 34, wdową od ośmiu lat po Stanisławie, urodzoną w Zuzeli, zamieszkałą w Żebrach, córką Antoniego i nieżyjącej już Marianny małżonków Bagieńskich, włościan, ślub 29.01.1877, 1/1877.

KRYSIŃSKI Sylwester lat 30, urodzony i zamieszkały w Zaszkowie, syn Andrzeja i Marianny z Fabisiaków, włościan z Karoliną WIELGAT lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką Stanisława i Katarzyny z Koryckich, włościan, ślub 05.11.1877, 29/1877.

LENCZEWSKI Adam lat 37, wdowiec, urodzony w Bukłonach powiatu Mariampolskiego, zamieszkały w Zaszkowie, służący, syn nieżyjących już Adama i Magdaleny, włościan z Marianną SZMULKSZTYSZ lat 26, urodzoną w Marażyszkasz powiat Mariampolski, zamieszkałą w Zaszkowie, służącą, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Agaty z Żywelów, wyrobników, ślub 27.11.1877, 33/1877.

LUBOWICKI Jan lat 39, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Lubowiczu Wielkim, syn Dominika i nieżyjącej już Franciszki z Wyszyńskich z Apolonią ŚLEPOWROŃSKĄ lat 35, wdową od roku po Joachimie, urodzoną w Tymiankach Wachniach, zamieszkałą w Ślepowronach Nagórnych, córką nieżyjących już Antoniego i Marianny z Godlewskich małżonków Wojtkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.02.1877, 13/1877.

LUBOWICKI Jan lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Ciechanowcu, syn nieżyjącego już Maksymiliana i żyjącej Julianny z Średnickich z Marianną Józefą LENARCZUK lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Pauliny z Zdrodowskich, rolników, ślub 07.11.1877, 31/1877.

ŁUNIEWSKI Leopold lat 30, wyrobnik, urodzony w Złotkach Przeczkach, zamieszkały w Stpicach, syn nieżyjących już Feliksa i Anny z Kutyłowskich, właścicieli cząstkowych z Barbarą KAMIEŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Stpicach, córką Jakuba i nieżyjącej już Marianny z Stpiczyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.07.1877, 18/1877.

OLSZEWSKI Feliks lat 50, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Adamach, syn nieżyjących już Tomasza i Katarzyny z Tyminskich, właścicieli cząstkowych z Karoliną GRODZKĄ lat 30, urodzoną w Tymiankach Moderkach, zamieszkałą na służbie w Tymiankach Dęboszach, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Anny z Tymińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.11.1877, 36/1877.

PAWLAK Franciszek lat 20, rolnik, urodzony w Klukowie, zamieszkały w Trojanowie, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marcjanny z Tadeusiaków, włościan z Józefatą KORYCKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką Józefa i Marianny z Tałaszkiewiczów, włościan, ślub 22.10.1877, 24/1877.

PAWLUK Jan lat 50, wdowiec, rolnik, urodzony w Trojanowie, zamieszkały w Ciechanowcu, syn nieżyjących już Pawła i Anny z Waleszczuków z Franciszką GODLEWSKĄ lat 30, wdową od dwóch lat po Karolu, wyrobnicą, urodzoną w Zawistach, zamieszkałą w Kuninie, córką nieżyjących już Piotra i Anny z Gonsiewskich małżonków Zawistowskich, ślub 06.05.1877, 14/1877.

RADOMSKI Antoni lat 52, wdowiec, wyrobnik, urodzony w Myśliborach, zamieszkały w Zaszkowie, syn nieżyjących już Jana i Urszuli z Fabisiaków, włościan z Rozalia MINARCZUK lat 40, wdową od lat trzech po Józefie, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką nieżyjących już Tomasza i Marianny małżonków Leszczyńskich, włościan, ślub 15.08.1877, 19/1877.

RECZKA Kacper Józef lat 28, wyrobnik, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn Stanisława i nieżyjącej już Balbiny z Marianną WOŁCZYŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Łęgu, córką nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Zofii z Stelmachów, wyrobników, ślub 24.10.1877, 26/1877.

RYSZEWSKI Ferdynand lat 20, urodzony i zamieszkały w Zgleczewie, syn Jana i nieżyjącej już Katarzyny z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych z Konstancją OŁOWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Ołowskich, córką Jana i Franciszki z Wojtkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1877, 7/1877.

STAŃCZUK Józef lat 28, rolnik, urodzony i zamieszkały w Gołynie, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marcjanny z Władych, włościan z Ewą FALKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Strękowie, córką Antoniego i Wiktorii z Tomczuków, włościan, ślub 19.11.1877, 32/1877.

STEĆ Jan lat 28, wyrobnik, urodzony i zamieszkały w Obrytem, syn nieżyjących już Mikołaja i Antoniny Janczyk, włościan z Konstancją DUDEK lat 20, służącą, urodzoną w Ślepowronach Nagórnych, zamieszkałą w Obrytem, córką Stefana i Franciszki z Plewów, wyrobników, ślub 27.08.1877, 20/1877.

STOKOWSKI Wiktor lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony w Stokowie Złotkach, zamieszkały w Bieńkach Starych, syn nieżyjącego już Mikołaja i żyjącej Katarzyny z Godlewskich z Franciszką MOCZULSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kamieńczyku Ryciorkach, córką Joachima i Ludwiki z Drewnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1877, 10/1877.

STPICZYŃSKI Stanisław lat 44, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Moderkach, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Boguckich z Marianną BOGUCKĄ lat 35, wdową od lat dwóch po Wincentym, urodzoną w Łubach, zamieszkałą w Stpicach, córką nieżyjącego już Kajetana i żyjącej Franciszki z Godlewskich małżonków Godlewskich, ślub 06.02.1877, 4/1877.

SZCZEŚNIAK Konstanty Grzegorz lat 24, urodzony i zamieszkały w Ślepowronach Nagórnych, syn Antoniego i nieżyjącej już Franciszki z Krysiaków, włościan, rolników z Agnieszką Józefą KORYCKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką Antoniego i nieżyjącej już Anny z Kempertów, włościan, rolników, ślub 11.02.1877, 8/1877.

TYMIŃSKI Konstanty lat 26, urodzony w Lubowiczu Wielkim, zamieszkały w Tymiankach Pachołach, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Teofili z Tołowińskich, właścicieli cząstkowych z Józefą WOJTKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Tymiankach Skórach, córką Jana i Marianny z Tymińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1877, 6/1877.

TYMIŃSKI Michał lat 20, rolnik, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Dęboszach, syn nieżyjących już Antoniego i Magdaleny z Tymińskich z Antoniną TYMIŃSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Tymiankach Adamach, córką nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Marianny z Zelkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.11.1877, 34/1877.

TYMIŃSKI Tomasz lat 36, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony w Tymiankach Adamach, zamieszkały w Tymiankach Dęboszach, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Joanny z Tomaszewskich z Marianną JANCZEWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Tymiankach Stasiach, córką nieżyjącego już Michała i żyjącej Anny z Drewnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.05.1877, 15/1877.

WOJTKOWSKI Adam lat 22, urodzony i zamieszkały w Ślepowronach Nagórnych, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Marianny z Boguckich, właścicieli cząstkowych z Marcjanną ZAWISTOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kramkowie, córką nieżyjących już Andrzeja i Marianny z Murawskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.10.1877, 25/1877.

WOJTKOWSKI Antoni lat 30, wdowiec, rolnik, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Józefy z Steciów z Walerią Florentyną LESZCZYŃSKĄ lat 19, urodzona i zamieszkałą w Nurze, córką Antoniego i Karoliny, rolników, ślub 06.11.1877, 30/1877.

ZAWISTOWSKI Józef lat 35, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kramkowie, syn  nieżyjących już Rocha i Franciszki z Boguckich z Aleksandrą Karoliną MURAWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kramkowie, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny z Lipskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.12.1877, 37/1877.

ZDRODOWSKI Saturnin lat 28, wdowiec, rolnik, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn nieżyjącego już Karola i żyjącej Róży z Dąbrowskich z Emilią Pauliną WYGONOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką Michała i Katarzyny z Kamieńskich, rolników, ślub 03.07.1877, 16/1877.