BOBROWSKI Ludwik lat 33,wdowiec, wyrobnik, urodzony w Godlewie Wielkim, zamieszkały w Kamieńczyku, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Elżbiety, włościan z Marcjanną PENDZICH lat 26, urodzoną w Bystrogrzędzie, zamieszkałą przy bracie w Ołtarzach, córką nieżyjących już Andrzeja i Franciszki z Pytelów, włościan, ślub 03.03.1878, 9/1878.

BOBROWSKI Stanisław lat 21, urodzony w Kunienie, zamieszkały w Strękowie, służący, syn Joanny, wyrobnicy z Weroniką KRASNODĘBSKĄ lat 22, urodzoną w Morzyczynie powiatu Węgrowskiego, zamieszkałą w Strękowie, służącą, córką Pawła i nieżyjącej już Marcjanny z Drozdów, włościan, ślub 19.05.1878, 10/1878.

DĄBROWSKI Józef lat 50, urodzony i zamieszkały w Nurze, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Piliszków, rolników z Konstancją RYBSKĄ lat 54, wyrobnicą, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką nieżyjących już Wojciecha i Tekli z Kędzierskich, ślub 29.10.1878, 19/1878.

DOBRZYCKI Józef lat 47, wdowiec, sadownik, urodzony w Kurkowie powiatu Kolneńskiego, zamieszkały w Nurze, syn nieżyjących Stanisława i Heleny z Sokołowskich z Marianną WAWRZYŃCZUK lat 27, urodzona w Gołyniu, zamieszkałą w Nurze, córką nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Felicjanny z Boreckich, wyrobników, ślub 03.03.1878, 8/1878.

JAKUBOWSKI Stanisław lat 28, stolarz, urodzony i zamieszkały w Ciechanowcu, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Elżbiety z Ołtarzewskich z Klarą TRYNISZEWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Pauliny z Wilkońskich, rolników, ślub 26.02.1878, 6/1878.

JAŃCZUK Walenty lat 38, wdowiec, włościanin, urodzony w Trojanówku, zamieszkały w Rusi parafia Czyżewo, syn nieżyjących już Stanisława i Marianny z Waleszczuków z Marianną BAGIŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Żebrach, córką Piotra i Katarzyny z Pietrzaków, włościan, ślub 06.11.1878, 23/1878.

KAMIEŃSKI Franciszek lat 19, urodzony i zamieszkały w Żebrach Wielkich parafia Kuczyn, syn Stanisława i Marianny z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych z Michaliną Agatą KUTYŁOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Drewnowie Daćbogach, córką Antoniego i Ewy z Boguckich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1878, 3/1878.

KRYSIŃSKI Karol lat 38, włościanin, urodzony i zamieszkały w Zaszkowie, syn nieżyjących już Michała i Małgorzaty z Młynarczyków z Konstancją KORYCKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką Wojciecha i Elżbiety z Tałaszkiewiczów, włościan, ślub 18.11.1878, 24/1878.

LESZCZYŃSKI Władysław lat 22, urodzony i zamieszkały w Zaszkowie, syn Jana i Marianny z Psiudów, włościan z Leokadią BORECKĄ lat 20, urodzoną w Smolewie, zamieszkałą w Zaszkowie, córką Franciszka i Tekli z Galantych, ekonomów, ślub 05.11.1878, 22/1878.

MARCINIAK Antoni lat 28, urodzony i zamieszkały w Zaszkowie, służący, syn nieżyjącego już Michała i żyjącej Rozalii z Krysińskich, włościan z Wiktorią MODZELEWSKĄ lat 16, urodzoną w Kossowie, zamieszkałą w Zaszkowie, służącą, córką Magdaleny, włościanki, ślub 03.11.1878, 20/1878.

MIKOŁAJCZUK Kazimierz lat 29, urodzony w Żabieńcu parafia Kuczyn, zamieszkały w Zaszkowie, służący, syn nieżyjących już Franciszka i Katarzyny z Wodzińskich, włościan z Marianną Katarzyną KRYSZTOSIK lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Zaszkowie, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Ewy z Prażmów, włościan, ślub 21.07.1878, 17/1878.

MURAWSKI Jan lat 20, urodzony i zamieszkały w Murawskich, syn Antoniego i nieżyjącej już Weroniki z Murawskich, właścicieli cząstkowych z Marianną ŁUNIEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kramkowie, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Elżbiety z Lipskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1878, 28/1878.

MURAWSKI Stanisław lat 38, wyrobnik, urodzony i zamieszkały w Murawskich Czachach parafia Czyżewo, syn nieżyjących już Franciszka i Teresy z Janczewskich z Pauliną KUREK lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Gołyniu, córką Wawrzyńca i Anny Stefanok, włościan, ślub 19.02.1878, 1/1878.

OLESZCZUK Stanisław lat 50, wdowiec, wyrobnik, urodzony w Lebiedziach, zamieszkały w Chondzinie, syn nieżyjących już Andrzeja i Tekli z Teresą SZULC lat 19, urodzoną w Bogutach Piankach, zamieszkałą w Nurze, córką Doroty, ślub 11.06.1878, 14/1878.

PIETRZAK Szymon lat 44, wdowiec, włościanin, urodzony i zamieszkały w Żebrach, syn nieżyjących już Antoniego i Franciszki  z Małkowskich z Ewą STAŃCZUK lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Gołynie, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marcjanny z Boreckich, włościan, ślub 20.05.1878, 11/1878.

RAJKOWSKI Jan lat 19, urodzony w Siennicy Ostaszkach, zamieszkały w Telakach, syn Wojciecha i Konstancji z Białych, właścicieli cząstkowych z Franciszką TYMIŃSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Tymiankach Adamach, córką Szymona i Anny z Drewnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1878, 7/1878.

ROZAŃSKI Julian lat 27, urodzony w Słupi, zamieszkały w Nurze, szewc, syn nieżyjących już Piotra i Marcjanny z Kulikowskich z Benedyktą WOJTKOWSKĄ lat 20, urodzoną w Tymiankach Wachniach, zamieszkałą w Nurze, córką Franciszka i Marcjanny z Tymińskich, rolników, ślub 26.09.1878, 18/1878.

STAŃCZUK Adam lat 34, urodzony i zamieszkały w Gołyniu, syn nieżyjących już Piotra i Marcjanny z Boreckich z Teofilą ANTONIAK lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Gołyniu, córką nieżyjących już Adama i Agaty z Lubowickich, włościan, ślub 25.11.1878, 26/1878.

STAŃCZUK Bonifacy lat 33, urodzony i zamieszkały w Gołynie, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny z Idzich, włościan z Rozalią MALINOWSKĄ lat 21, wdową po Tomaszu zmarłym 17.06.1877, urodzoną w Majdanie Kozikowskim powiatu Ostrowskiego, zamieszkałą w Gołynie, córka nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Pszczołkowskich małżonków Gąsior, wyrobników, ślub 21.05.1878, 12/1878.

STEFAŃCZUK vel IDZIUK Piotr lat 33, urodzony w Długich Kamieńskich, zamieszkały na służbie w Strękowie, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Teodorczuków z Aleksandrą CIURZYCKĄ lat 24, urodzoną w Łuniewie Wielkim, zamieszkałą w Strękowie, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Apolonii z Wiechowskich, włościan, ślub 16.06.1878, 15/1878.

SZKODA Tomasz lat 48, wdowiec, urodzony w Lubiejewie parafia Ostrów, zamieszkały w Żebrach, syn nieżyjących już Franciszka i Rozalii z Katarzyną ZARĘBĄ lat 34, służącą, urodzoną w Tymiankach Moderkach, zamieszkałą w Żebrach, córką nieżyjących już Walentego i Antoniny z Stpiczyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.11.1878, 25/1878.

TYMIŃSKI Florian lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony w Przewozie parafia Ceranów, zamieszkały w Tymiankach Adamach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Joanny z Tomaszuków z Franciszką TYMIŃSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Tymiankach Buciach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Karoliny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1878, 2/1878.

TYMIŃSKI Franciszek lat 25, wyrobnik, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Skórach, syn nieżyjącego już Floriana i żyjącej Teofili z Tymińskich z Marianną NAGÓRKĄ vel NAGÓRSKĄ lat 30, wdową od 10 miesięcy po Franciszku, urodzoną w Jasienicy, zamieszkałą w Obrytem, córką nieżyjących już Henryka i niepamiętnej matki małżonków Chitterów, włościan, rolników, ślub 25.02.1878, 4/1878.

TYMIŃSKI Ludwik lat 27, urodzony w Tymiankach Kuniewie parafia Boguty, zamieszkały w Żebrach, syn Franciszka i Katarzyny z Ziółkowskich, właścicieli cząstkowych z Pauliną LASKOWSKĄ lat 31, urodzoną w Złotkach Pułapkach parafa Boguty, zamieszkałą w Żebrach, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Franciszki z Laskowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.07.1878, 16/1878.

USZYŃSKI Wiktor lat 18, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Buciach, syn Grzegorza i Anny z Tymińskich, właścicieli cząstkowych z Julianną MURAWSKĄ lat 22, urodzoną w Kramkowie, zamieszkałą w Nurze, córką Józefa i Marianny z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1878, 27/1878.

ZAWISTOWSKI Józef lat 50, wdowiec, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Adamach, syn nieżyjących już Grzegorza i Teresy z Drewnowskich z Łucją ŁUNIEWSKĄ lat 40, wdową po Macieju, urodzoną w Łubach, zamieszkałą w Tymiankach Adamach, córką Jana i Marianny z Murawskich małżonków Godlewskich, ślub 05.11.1878, 21/1878.

ZŁOTKOWSKI Stanisław lat 22, urodzony i zamieszkały w Kamieńczyku Jankowiętach, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Julianny z Godlewskich z Wiktorią MURAWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Murawskich, córką Franciszka i Marianny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1878, 5/1878.

ŻEBROWSKI Paulin lat 29, urodzony i zamieszkały w Podgórzu, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Zawistowskich z Franciszką Rozalią WOJTKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Nurze, córką Jana i Marianny z Lenarczuków, rolników, ślub 06.06.1878, 13/1878.