Opracował L. Kocoń

BACZEWSKI Daniel lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Baczach Suchych, syn Adama i Julianny z Konopków z Pauliną OGONOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Baczach Suchych, córką nieżyjących już Benedykta, szlachcica i Jozefaty z Strękowskich, ślub 17.02.1896, 19/1896.

BACZEWSKI Stanisław lat 47, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Modzelach Wypychach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Julianny z Modzelewskich z Wincentą WYRZYKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Wyrzykach, córką nieżyjących już Mateusza i Justyny z Mioduszewskich, ślub 25.05.1896, 29/1896.

BANDACH Stanisław lat 66, robotnik, wdowiec po Katarzynie z Wiśniewskich zmarłej 29.02.1896, urodzony w Żelechach parafia Drozdowo, zamieszkały w Pniewie, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny z Pachuckich z Anną FILONOWICZ primo voto Mrozowską lat 46, robotnicą, wdową po Wincentym zmarłym 14.02.1895, urodzoną i zamieszkałą w Milewie, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Dominikowskich małżonków Wiśniewskich, ślub 29.10.1896, 46/1896.

BUKOWSKI Franciszek lat 23, rolnik, urodzony i zamieszkały w Pruszkach parafia Zambrów, syn Józefa i Józefy z Kalinowskich z Aleksandrą WIŚNIEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Pniewie, córką Józefa i nieżyjącej już Salomei z Gromków, ślub 28.01.1896, 8/1896.

CELMER Antoni lat 28, rolnik, urodzony w Szczepankowie, zamieszkały w Pniewie, syn nieżyjących już Jakuba i Franciszki z Raniuków z Stefanią ABRAMECKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Pniewie, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Zofii z Azojów, ślub 27.01.1896, 5/1896.

CIBOROWSKI Jan lat 27, służący, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Joanny z Mystkowskich z Marianną OŁDAKOWSKĄ lat 19, urodzoną w Pniewie, zamieszkałą w Milewie, służącą, córką Sebastiana i Józefy z Baczewskich, ślub 27.10.1896, 45/1896.

DĄBKOWSKI Franciszek lat 21, rolnik, urodzony i zamieszkały w Pniewie, syn Antoniego i Anieli z Rembiszewskich z Heleną BARANOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Budach, córką Józefa i Pauliny z Stodulskich, ślub 22.09.1896, 41/1896.

DĄBROWSKI Stanisław lat 26, rolnik, wdowiec po Juliannie z Kozłowskich zmarłej 11.12.1895, urodzony i zamieszkały w Pniewie, syn Juliana i Marceli z Szymańskich z Anielą WIŚNIEWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Pniewie, córką Józefa, rolnika i nieżyjącej już Marianny z Kuleszów, ślub 08.07.1896, 35/1896.

DĘBOWSKI Franciszek lat 24, rolnik, urodzony i zamieszkały w Zambrowie, syn Franciszka i Apolonii z Żyłowskich z Bronisławą PĘSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Franciszki z Ładów, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1896, 12/1896.

DŁUGOKĘCKI Szczepan lat 23, urodzony i zamieszkały w Choromanach parafia Troszyn, syn Wojciecha, właściciela cząstkowego i Konstancji z Filechowskich z Aleksandrą MODZELEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Modzelach Skudoszach, córką Stanisława, właściciela cząstkowego i Marianny z Modzelewskich, ślub 17.02.1896, 21/1896.

DMOCHOWSKI Romuald lat 20, rolnik, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn Tomasza i Teofili z Wróblewskich z Bronisławą GACKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Gaci, córką Józefa i nieżyjącej już Franciszki z Mościckich, ślub 25.11.1896, 48/1896.

DOMINIKOWSKI Józef lat 23, rolnik, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn nieżyjącego już Tadeusza i żyjącej Marcjanny z Kuleszów z Adelą MODZELEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Milewie, córką Medarda i Teresy z Milewskich, ślub 27.01.1896, 3/1896.

FRONCKIEWICZ Jan lat 27, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Bronowie parafia Wizna, syn Stanisława i Aleksandry z Ćwikłowskich z Teofilą DOBRZYCKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Rybnie, córką Gracjana i Brygidy z Menteckich, ślub 20.01.1896, 1/1896.

GODLEWSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Gosiach Sokolej Łące parafia Kołaki, syn Bernarda i Marcjanny z Mieczkowskich z Agnieszką ZANIEWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Szeligach, córką Aleksandra, właściciela cząstkowego i Petroneli z Leśniewskich, ślub 28.01.1896, 9/1896.

GOSIEWSKI Bonifacy Stanisław lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony w Podłatkach Leśniewie parafia Kołaki, zamieszkały w Pęsach, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Pauliny z Ładów z Marianną NOWOWIEJSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Pęsach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Modzelewskich, ślub 20.05.1896, 28/1896.

GOSK Antoni lat 30, właściciel cząstkowy, wdowiec po Annie z Kalinowskich zmarłej 28.12.1895, urodzony w Szlasach Lipnych parafia Rutki, zamieszkały w Bystrych, syn nieżyjących już Macieja i Marcjanny z Ożarowskich z Marianną BUCZYŃSKĄ lat 30, wdową po Wiktorze zmarłym 22.06.1893, urodzoną i zamieszkałą w Szeligach, córką nieżyjącego już Idziego i żyjącej Agnieszki z Ołdakowskich małżonków Trzasków, ślub 27.01.1896, 6/1896.

JASTRZĘBSKI Andrzej lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Śledziach parafia Zambrów, syn Jana i nieżyjącej już Rozalii z Podbielskich z Anną OGONOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Baczach Suchych, córką nieżyjących już Pawła i Marianny z Baczewskich, ślub 21.07.1896, 38/1896.

KACZYŃSKI Aleksander lat 27, służący, urodzony w Puchałach, zamieszkały w Zbrzeźnicy, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Józefy z Rydlów z Magdaleną CHOJNOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Baczach Mokrych, córką Maksymiliana i Bronisławy z Baczewskich, robotników, ślub 22.09.1896, 42/1896.

KALINOWSKI Bolesław lat 27, robotnik, urodzony i zamieszkały w Podłatkach Dużych, syn nieżyjących już Pawła i Katarzyny z Leśniewskich z Marcjanną KOŁAKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Gaci, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Józefy z Kamianowskich, robotnicą, ślub 05.02.1896, 13/1896.

KOSAKOWSKI Józef lat 44, kowal, wdowiec po Balbinie z Lachowskich zmarłej 13.01.1896, urodzony w Jaworach parafia Rutki, zamieszkały w Pniewie, syn nieżyjących już Walentego i Karoliny z Anną SZYMAŃSKĄ lat 28, służącą, urodzoną i zamieszkałą w Pniewie, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Marianny z Siwickich, ślub 13.07.1896, 36/1896.

KOSSAKOWSKI Romuald lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kossakach Borowych parafia Kołaki, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Grądzkich z Balbiną BACZEWSKĄ lat 32, właścicielką cząstkową, wdową po Florianie zmarłym 14.03.1895, urodzoną i zamieszkałą w Baczach Suchych, córką nieżyjących już Franciszka i Teresy z Brajczewskich małżonków Baczewskich, ślub 17.02.1896, 22/1896.

KOZIOŁ Józef lat 22, rolnik, urodzony w Stoczku parafii tejże, zamieszkały w Baczach Suchych, syn Mikołaja i Marcjanny z Kaimów z Marianną OGONOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Baczach Suchych, córką nieżyjących już Andrzeja, właściciela cząstkowego i Julianny z Ładów, ślub 20.07.1896, 37/1896.

KRAJEWSKI Józef Władysław lat 27, robotnik, urodzony w Szumowie, zamieszkały na stacji Czerwony Bór, syn nieżyjącego już Łukasza i żyjącej Gertrudy z Kamilą KUROWSKĄ lat 20, służącą, urodzoną w Ostrowi, zamieszkałą na stacji Czerwony Bór, córką Mikołaja, rolnika i Franciszki z Mierzejewskich, ślub 23.06.1896, 32/1896.

KRUSZEWSKI Antoni lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Lutostani, syn nieżyjących już Aleksandra i Wiktorii z Kotowskich z Marianną LUTOSTAŃSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Lutostani, córką Pawła, właściciela cząstkowego i Józefy z Ładów, ślub 04.02.1896, 11/1896.

LEŚNIEWSKI Franciszek lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Annie z Ołdakowskich zmarłej 18.04.1894, urodzony i zamieszkały w Szeligach, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Kotowskich z Teofilą KOSAKOWSKĄ lat 49, wdową po Romanie zmarłym 14.08.1882, urodzoną i zamieszkałą w Ładach Borowych, córką nieżyjących już Jana i Józefy z Ładów małżonków Zakrzewskich, ślub 06.07.1896, 34/1896.

LUTOSTAŃSKI Władysław lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Lutostani, syn Ksawerego i Barbary z Kotowskich z Karoliną SAŁATOWSKĄ lat 19, urodzoną w Modzelach Skudoszach, zamieszkałą w Wyrzykach, córką Wawrzyńca, rolnika i Elżbiety z Modzelewskich, ślub 23.06.1896, 31/1896.

ŁAPIŃSKI Tomasz lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Undach parafia Kołaki, syn Konstantego i Agnieszki z Gołaszewskich z Klarą ŁADĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Ładach Polnych, córką nieżyjących już Szczepana i Marianny z Sasinowskich, ślub 17.02.1896, 23/1896.

MAKOWSKI Stanisław lat 31, służący, urodzony w Janowie parafia Łomża, zamieszkały w Pniewie, syn Damazego i nieżyjącej już Anny z Sielawów z Michaliną BORZYMOWSKĄ lat 23, urodzoną w Podłatkach Leśniewie parafia Kołaki, zamieszkałą w Pniewie, córką Dominika, robotnika i Korneli z Leśniewskich, ślub 16.02.1896, 17/1896.

MATEJKOWSKI Adam lat 32, rolnik, urodzony i zamieszkały w Siemieniu parafia Łomża, syn Józefa i nieżyjącej już Konstancji z Margielskich z Feliksą WAKUŁOWSKĄ lat 27, urodzoną w Abramach parafia Rosochate, zamieszkałą w Zbrzeźnicy, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Apolonii z Ładów, robotnicy, ślub 16.02.1896, 18/1896.

MIODUSZEWSKI Dominik lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wyrzykach, syn Piotra i Katarzyny z Leśniewskich z Karoliną BACZEWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wyrzykach, córką Wincentego, właściciela cząstkowego i Feliksy z Mioduszewskich, ślub 01.07.1896, 33/1896.

MIODUSZEWSKI Jan lat 47, właściciel cząstkowy, wdowiec po Zofii zmarłej 07.06.1893, urodzony i zamieszkały w Lutostani, syn nieżyjących już Franciszka i Anieli z Kosakowskich z Marianną KOTOWSKĄ lat 34, wdową po Leonie zmarłym 24.02.1894, urodzoną w Zarębach Górach parafia Rosochate, zamieszkałą w Pęsach, córką Adama i nieżyjącej już Rozalii z Dmochowskich małżonków Kraszewskich, ślub 10.02.1896, 14/1896.

MODZELEWSKI Franciszek lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn Adama i nieżyjącej już Marianny Łady z Agatą DMOCHOWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Milewie, córką Ignacego, rolnika i Julianny z Dominikowskich, ślub 09.06.1896, 30/1896.

MODZELEWSKI Jan lat 52, właściciel cząstkowy, wdowiec po Teofili zmarłej 25.02.1895, urodzony w Modzelach Starych, zamieszkały w Baczach Mokrych, syn nieżyjących już Jana i Kunegundy z Franciszką BACZEWSKĄ lat 46, wdową po Karolu zmarłym 16.03.1895, urodzona w Zagrobach parafia Zambrów, zamieszkałą w Baczach Mokrych, córką Leopolda i nieżyjącej już Nimfy z Wiśniewskich małżonków Pstrągowskich, ślub 04.05.1896, 27/1896.

MROZOWSKI Stanisław lat 32, robotnik, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Magdaleny z Lipińskich z Agnieszką MODZELEWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wyrzykach, córką Ignacego, robotnika i Karoliny z Kaczatowskich, ślub 03.02.1896, 10/1896.

OGONOWSKI Aleksander lat 35, właściciel cząstkowy, wdowiec po Juliannie z Modzelewskich zmarłej 26.11.1890, urodzony i zamieszkały w Baczach Suchych, syn nieżyjących już Benedykta i Jozefaty z Strynkowskich z Wiktorią ZALEWSKĄ lat 17, urodzoną w Modzelach Starych, zamieszkałą przy wuju w Milewie, córką nieżyjących już Ignacego i Agaty z Brajczewskich, ślub 26.11.1896, 47/1896.

OSTASZEWSKI Wiktor lat 30, robotnik, wdowiec po Franciszce z Dąbkowskich zmarłej 04.12.1895, urodzony w Łomżycy parafia Łomża, zamieszkały w Milewie, syn nieżyjących już Józefa i Agaty z Załusków z Heleną SZYJKĄ lat 20, urodzoną w Rakowie parafia Drozdowo, zamieszkałą w Milewie, córką Franciszka, robotnika i Ewy z Gromackich, ślub 27.01.1896, 2/1896.

OŻAROWSKI Julian lat 33, właściciel cząstkowy, wdowiec po Urszuli z Choińskich zmarłej 24.12.1894, urodzony i zamieszkały w Chojanach Gorczanach parafia Kulesze, syn Jana i Marcjanny z Kuleszów z Anielą BUCZYŃSKĄ lat 20, urodzoną w Osowcu parafia Zambrów, zamieszkałą w Szeligach, córką Apolinarego, właściciela cząstkowego i Dominiki z Przeździeckich, ślub 03.08.1896, 39/1896.

PĘSKI Władysław lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach, syn nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Franciszki z Ładów z Marcelą KORYTKOWSKĄ lat 21, córką Marcelego, właściciela cząstkowego i Balbiny z Kotowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kozikach, ślub 17.02.1896, 24/1896.

RAKOWSKI Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mężeninie parafia Rutki, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Choińskich z Apolonią GRONOSTAJSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Milewie, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Magdaleny z Modzelewskich, ślub 27.01.1896, 4/1896.

SZELIGOWSKI Cyprian lat 55, robotnik, wdowiec po Mariannie z Rytelów zmarłej 30.10.1895, urodzony w Szeligach, zamieszkały w Zbrzeźnicy, syn nieżyjących już Antoniego i Małgorzaty z Piotrowskich z Klarą ŁADĄ lat 27, robotnicą, urodzoną i zamieszkałą w Kozikach, córką nieżyjących już Szczepana i Anastazji z Zaniewskich, ślub 17.02.1896, 20/1896.

TCHORZEWSKI Daniel lat 22, robotnik, urodzony w Drozdowie, zamieszkały w Pęsach, syn nieżyjących już Walentego i Marianny z Kuleszów z Małgorzatą CIOŁEK lat 22, służącą, urodzoną w Puchałach, zamieszkałą w Pęsach, córką nieżyjących już Jakuba i Anieli z Kuleszów, ślub 31.08.1896, 40/1896.

TOMASZEWSKI Jan lat 31, rolnik, urodzony i zamieszkały w Siemieniu parafia Łomża, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Radziszewskich z Franciszką ROGOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Zbrzeźnicy, córką nieżyjącego już Michała i żyjącej Teofili z Sawickich, ślub 11.02.1896, 16/1896.

TROCHIMOWICZ Stanisław lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Pniewie, syn Józefa i Józefy z Mikołajczyków z Marcelą ANTKIEWICZ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Pniewie, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Agnieszki z Koselów, ślub 27.01.1896, 7/1896.

WIŚNIEWSKI Maciej lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wyrzykach, syn nieżyjących już Franciszka i Józefy z Wyrzykowskich z Leokadią WYRZYKOWSKĄ lat 33, wdową po Mateuszu zmarłym 24.06.1895, urodzoną w Konopkach, zamieszkałą w Wyrzykach, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Agnieszki z Leśniewskich małżonków Ołdakowskich, ślub 21.04.1896, 26/1896.

WYSOCKI Ignacy lat 27, rolnik, urodzony i zamieszkały w Modzelach Wypychach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Teofili z Zakrzewskich z Wiktorią WICHOROWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Modzelach Wypychach, córką Stanisława i Franciszki z Modzelewskich, rolników, ślub 10.02.1896, 15/1896.

ZAKRZEWSKI Aleksander lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie, syn nieżyjących już Dominika i Agnieszki z Kotowskich z Władysławą SANIEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Gaci, córką Wincentego i Julianny z Krajewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.10.1896, 44/1896.

ZALEWSKI Teofil lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łempicach parafia Śniadowo, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Eleonory z Sierzputowskich z Benedyktą JEMIELITĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Modzelach Starych, córką Stanisława i Tekli z Śledziewskich, ślub 17.02.1896, 25/1896.

ZARĘBA Władysław lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Rykaczach parafia Zambrów, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Joanny z Jabłonowskich z Marianną BUCZYŃSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Szeligach, córką Jakuba i Ludwiki z Popławskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.10.1896, 43/1896.