Indeks opracował Gardocki

BORAWSKI Józef lat 22  Olszewo, syn niegdyś Wojciecha i Katarzyny Wierciszewskiej i MIECZKOWSKA Agnieszka lat 24  Olszewo, córka niegdyś Pawła i Marianny Żelechowskiej 3 luty 1850/2/312

DEMBY Baltazar lat 20  Michny, syn niegdyś Macieja i Marianny Borawskiej i SOKOŁOWSKA Franciszka lat 16  Kurkowo, przy matce córka niegdyś Józefa i Zofii  Kurkowskiej 10 luty 1850/6/315

DZIĘGIELEWSKI Aleksander lat 21  Bagienice, syn niegdyś Macieja i Klary Mieczkowskiej

i WIERCISZEWSKA Ludwika lat 21  Bagienice, córka Jana i Marianny Mieczkowskiej 19 maj 1850/13/318

FILIPKOWSKI Jan lat 22  Kubrzany parafia Jedwabne, syn Stanisława i Marianny Łempkowskiej i JACZYŃSKA Salomea lat 18  Rogale córka niegdyś Jakuba i żyjącej Marianny Zabielskiej 11 luty 1850/9/316

GARDOCKI Jan lat 27  Bagienice syn niegdyś Bartłomieja i Klary Mieczkowskiej i RAMOTOWSKA Ewa lat 19  Ramoty córka niegdyś Szymona i Katarzyny Kołakowskiej 13 luty 1850/7/314

GARDOCKI Mikołaj lat 19   Gardoty, syn niegdyś Adama i Małgorzaty Konopka i  BAGIŃSKA Teresa lat 30  Dzięgiele, wdowa po Janie Bagińskim, córka niegdyś rodziców Jakuba i Katarzyny Janczewskiej 24 listopad 1850/17/320

GARDOCKI Stanisław-Jan lat 21  Gardoty, syn Teodora i Barbary Dobrzyckiej

i MIKUCKA Franciszka lat 28  Obrytki, córka Michała i niegdyś Marianny Obryckiej

26 listopad 1850/18/320

KONOPKO Franciszek lat 22  Karwowo parafia Dobrzyjałowo, syn niegdyś Andrzeja i Katarzyny Karwowskiej i MIECZKOWSKA Weronika lat 19  Rostki, córka Jana i Marianny 21 styczeń 1859/1/311

KONOPKO Stanisław Dionizy lat 18  Jurzec Pański, zamieszkały Pieńki Borowe parafia Dobrzyjałowo syn niegdyś Pawła i żyjącej Katarzyny Mierzejewskiej i SOKOŁOWSKA Ludwika lat 23  Kurkowo córka niegdyś Piotra i Marianny Kurkowskiej, 6 luty 1850/4/313

KURZĄTKOWSKI Wojciech lat 33  Sokoły, syn Józefa i Apolonia Tafiłowskiej, wdowiec po Juliannie Nerkowskiej i WIERCISZEWSKA Antonina lat 34  Sokoły, córka Heleny Bagińskiej, wdowa po Janie Wierciszewskim, 15.05.1850/11/317

MIECZKOWSKI Józef lat 28  Olszewo, syn niegdyś Pawła i Marianny Żelechowskiej i ŚMIAROWSKA Anna lat 17  Olszewo córka Wojciecha i  Katarzyny  Bronakowskiej 5 luty 1850/3/312

MIECZKOWSKI Wincenty lat 24  Mieczki, syn niegdyś Gabriela i Lucji Grądzkiej i PIENIĄŻEK Katarzyna lat 30  Żelaski, córka Andrzeja i niegdyś Marianny  Bagińskiej, wdowa po Jakubie Pieniążek, 15 kwiecień 1850/10/316

MIKUCKI Teofil lat 21  Grzymki, syn niegdyś Franciszka i żyjącej Marianny Niecikowskiej

i BAGIŃSKA Marianna lat 35  Grzymki, niegdyś

Ludwika i Anieli Mikuckiej, 26 listopad 1850/19/321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĘTKOWSKI Jan lat 25   Wilamowo a zamieszkały Romany, syn Grzegorza i Anny Anieli Widelskiej i CZARNECKA Rozalia lat 36 urodzonej Romany, wdowa po Grzegorzu Czarneckim, córka Michała i Antoniny Filochowskiej 19 maj 1850/12/317

 

PIWKO Józef lat 26  Przestrzele parafia Jedwabne a zamieszkały Romany przy ojczymie, wdowiec po Petroneli Kurkowskiej, stolarz i OLSZYŃSKA Marianna lat 27  urodzona w Świdry-Dobrzyce parafia Grabowo, zostająca przy siostrze w Romanach, córka niegdyś Jana i Albiny Jeżwickiej 3 październik 1850/15/319

RAMOTOWSKi Kajetan lat 19  Grzymki, syn Szymona i Wiktorii Ramotowskiej i SOKOŁOWSKA Monika-Marianna lat 21  Ramoty, córka Jana i niegdyś Marianny Śmiarowskiej 9 listopad 1850/16/319

RAMOTOWSKI Wojciech lat 24  Żelaski syn niegdyś Rozalii Włodkowskiej uznany za naturalnego syna przez Jakuba Ramotowskiego i BORZYMOWSKA Franciszka lat 22  Barzykowo córka Ignacego i Scholastyki Szułkowskiej 6 luty 1850/5/313

SOKOŁOWSKI Mateusz lat 26  Dzięgiele, syn niegdyś Józefa i Ewy Koszykowskiej i CHROSTOWSKA Anna lat 26  Chrostowo parafia Jedwabne a zamieszkała przy bracie Michny, córka niegdyś Marcina i Anieli z Supińskiej 11 luty 1850/8/315

ZABIELSKI Mateusz lat 19   Grabowskie a zamieszkały Zabiele, syn niegdyś Pawła i Anny Dobrzyckiej

i ŻEBROWSKA Ewa lat 24  Sokoły a zamieszkała Tafiły, córka Antoniego i Ewy Wierciszewskiej

10 maj 1850/14/318