Opracował L. Kocoń

BUĆKOWSKI Stanisław lat 23, urodzony w Maleszewie Porkusach parafia Zawady, zamieszkały na służbie w Konopkach Leśnych, syn Franciszka i Ewy z Bronisławą KALISZCZYK lat 23, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Jaworach, córką Józefa i nieżyjącej już Joanny z Kozłowskich, ślub 22.09.1890, 33/1890.

BURZYMOWSKI Stanisław lat 25, włościanin, wyrobnik, urodzony w Pęsach, zamieszkały w Bystrych, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Marianny z Jamiołkowskich z Franciszką DUCHNOWSKĄ lat 23, robotnicą, urodzoną i zamieszkałą w Bystrych, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Agnieszki z Czajkowskich, ślub 03.02.1890, 6/1890.

CIECIERSKI Władysław lat 22, włościanin, urodzony i zamieszkały w Ożarkach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Zarembów z Józefą JANUSZKIEWICZ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, córką Macieja i Emilii z Grabowskich, włościan, ślub 11.11.1890, 41/1890.

CZOCHAŃSKI Mikołaj lat 21, urodzony i zamieszkały w Czochaniu, syn Tomasza i Petroneli z Uszyńskich, właścicieli cząstkowych z Józefą KOSSAKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach Nadbielnych, córką nieżyjącego już Karola i żyjącej Michaliny z Krajewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 15/1890.

DĘBNICKI Tomasz lat 19, urodzony i zamieszkały w Górskich, syn Józefa i Ewy z Śliwowskich, gospodarzy cząstkowych z Pauliną GRONOSTAJSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach Nadbielnych, córką Franciszka i Marianny z Gosków, gospodarzy cząstkowych, ślub 23.06.1890, 30/1890.

GARBOWSKI Michał lat 46, wdowiec po Zuzannie z Pogorzelskich zmarłej 26.01.1890, syn Andrzeja i nieżyjącej już Marianny z Rogowskich, rolnik zamieszkały w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin z Wiktorią ŁAPIŃSKĄ lat 38, urodzoną i zamieszkałą w Kapustach, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Maleszewskich, drobnych gospodarzy, ślub 17.02.1890, 22/1890.

GARBOWSKI Piotr lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym parafia Kobylin, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Joanny z Zambrzyckich, wdowiec po Mariannie z Grozowskich zmarłej 14.09.1890 z Scholastyką ŁAPIŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Plewkach, córką Jana i Zofii z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.11.1890, 42/1890.

GOŁASZEWSKI Jakub lat 26, rolnik, urodzony w Tyborach Olszewie parafia Jabłonka, zamieszkały w Królach, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Anny z Kuleszów z Walerią ŁĘTOWSKĄ lat 16, urodzoną w Dąbrowie Łazach parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkałą w Plewkach, córką Walentego i Pauliny z Zaleskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 05.05.1890, 24/1890.

GOŁASZEWSKI Jan lat 23, rolnik, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach parafia Kobylin, syn Marcelego i nieżyjącej już Marianny z Wnorowskich z Franciszką WIŚNIEWSKĄ lat 23, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Górskich, córką Józefa i nieżyjącej już Benedykty z Konopków, ślub 03.02.1890, 8/1890.

GOŁASZEWSKI Konstanty lat 33, rolnik, urodzony i zamieszkały w Gołaszach Mościckich, syn Jana i Scholastyki z Bagińskich, wdowiec po Franciszce z Choińskich zmarłej 08.07.1890 z Marianną OLSZEWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Olszewie, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Reginy z Wnorowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 13.10.1890, 35/1890.

GOŁASZEWSKI Wincenty lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Faszczach, syn Marcina i nieżyjącej już Anieli z Jamiołkowskich z Władysławą KULESZĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Olszewie, córką Andrzeja i Karoliny z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 13/1890.

GOSK Adam lat 19, urodzony i zamieszkały w Kossakach Nadbielnych, syn Stanisława i Marianny z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych z Józefą DUCHNOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Świętkach, córką Wincentego i nieżyjącej już Julianny z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 9/1890.

GRODZKI Adam lat 23, rolnik, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Nowych, syn nieżyjącego już Hipolita i żyjącej Karoliny z Kuleszów z Ludwiką GOSK lat 23, urodzoną i zamieszkała w Kossakach Nadbielnych, córką Stanisława i Marianny z Kossakowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 24.11.1890, 44/1890.

GRODZKI Teofil lat 25, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, gospodarz cząstkowy, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Rozalii z Dębnickich z Józefą KALINOWSKĄ lat 20, urodzoną w Kossakach Nadbielnych, zamieszkałą w Pęsach, córką Walentego i nieżyjącej już Petroneli z Gołaszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.08.1890, 31/1890.

GRZYBOWSKI Joachim lat 27, rolnik, urodzony i zamieszkały w Konopkach, syn Ignacego i Teofili z Kalinowskich z Józefą GOSK lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Bystrych, córką Michała i Anieli z Choińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1890, 3/1890.

JAROCKI Józef lat 55, włościanin, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, syn nieżyjących już Wojciecha i Franciszki z Szczepsów, wdowiec po Marcjannie z Wojciechewiczów zmarłej 24.09.1890 z Balbiną ZAWISTOWSKĄ lat 46, urodzoną w Kruszach parafia Kołaki, zamieszkałą w Slasach Lipnych, robotnicą, córką Piotra i Scholastyki z Dąbrowskich, ślub 18.11.1890, 43/1890.

KALINOWSKI Franciszek lat 26, szlachcic, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ożarach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Katarzyny z Zajkowskich z Julią KALINOWSKA lat 30, szlachcianką, urodzoną w Dzięcieli parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkałą w Ożarach, córką Jana i Pauliny z Dołęgowskich małżonków Dąbrowskich, wdową po Józefie zmarłym 21.01.1889, ślub 25.10.1890, 37/1890.

KLIMASZEWSKI Michał lat 30, rolnik, urodzony w Wieleborach, zamieszkały w Slasach Łopienitych, syn nieżyjącego już Romana i żyjącej Anieli z Duchnowskich, wdowiec po Mariannie z Grodzkich zmarłej 22.09.1890 z Justyną ŚLIWOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Slasach Łopienitych, córką Józefa i Rozalii z Czajkowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 04.11.1890, 39/1890.

KOŁOMYJSKI Leonard lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kalinowce, syn nieżyjących już Leonarda i Marianny z Brulińskich z Marianną WALDZIŃSKĄ lat 33, wdową po Janie zmarłym 13.08.1889, urodzoną w Woli Truskolasach parafia Sokoły, zamieszkałą w Kalinowce, córką Mateusza i nieżyjącej już Domicelli, małżonków Jamiołkowskich, cząstkowych gospodarzy, ślub 16.06.1890, 29/1890.

KOSSAKOWSKI Piotr lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kossakach Borowych, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Grądzkich z Wiktorią ŁUBĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą w Kałęczynie, córką nieżyjących już Hieronima i Marianny z Saniewskich, drobnych gospodarzy, ślub 10.02.1890, 17/1890.

KRUCZKOWSKI Wincenty lat 28, gospodarz cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Kołakowskich, wdowiec po Korneli z Kuleszów zmarłej 02.02.1890 z Anielą KUROWSKĄ lat 19, urodzoną w Rudzienku parafia Dobre, zamieszkałą w Rutkach, córką Jana i Anieli z Orzechowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 13.05.1890, 25/1890.

KULESZA Józef lat 18, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, syn Stanisława i Aleksandry z Konarzewskich, właścicieli cząstkowych z Marianną ŁUPIŃSKĄ lat 20, urodzoną w Łupiance Starej parafia Płonka, zamieszkałej Dobrochach, córką Ignacego i Elżbiety z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.05.1890, 26/1890.

KULESZA Tomasz lat 56, wdowiec po Franciszce z Konarzewskich zmarłej 28.12.1873, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Niziołkach Starych, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Trzasków z Marianną KRASZEWSKĄ lat 44, wdową po Andrzeju zmarłym 23.09.1887, szlachcianką, urodzoną w Wyknie Nowym parafia Kulesze, zamieszkałą w Zambrzycach Starych, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Antoniny z Kuleszów małżonków Jabłońskich, ślub 29.09.1890, 34/1890.

KULESZA Wojciech lat 37, wdowiec po Karolinie z Kalinowskich zmarłej 22.09.1889, urodzony i zamieszkały w Wyknie Nowym, właściciel cząstkowy, syn Wincentego i Teofili z Wnorowskich z Feliksą ŁAPIŃSKĄ lat 22, urodzoną w Łapach Szołajdach parafia Poświętne, zamieszkałą w Zambrzycach Starych, córką Józefa i Józefy z Łapińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.06.1890, 27/1890.

KWIATKOWSKI Stanisław lat 22, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, włościanin, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Kaczorskich z Pauliną CHOIŃSKĄ lat 18, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Walentyny z Kłosków, ślub 03.02.1890, 5/1890.

LUTOSTAŃSKI Bolesław Feliks lat 26, urodzony i zamieszkały w Lutostani parafia Puchały, syn Piotra i Agnieszki z Sierzputowskich, właścicieli cząstkowych z Konstancją SZLESZYŃSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Górskich, córką Karola i Franciszki z Trzasków, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 7/1890.

LUTOSTAŃSKI Leopold lat 36, urodzony w Rakowie Czachach parafia Drozdowo, zamieszkały w Kalinowce, syn nieżyjących już Onufrego i Anny z Sulewskich, wdowiec po Paulinie Surawskich zmarłej 05.11.1888 z Anną GOŁASZEWSKĄ lat 30, robotnicą, urodzoną i zamieszkałą w Kalinowce, córką nieżyjących już Józefa i Eleonory z Gosiewskich, ślub 10.02.1890, 18/1890.

LUTOSTAŃSKI Tomasz lat 28, rolnik, urodzony i zamieszkały w Pęsach, syn Damazego i Teresy z Jemielitych, właścicieli cząstkowych z Stanisławą GRODZKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Slasach Lipnych, córką Rocha i nieżyjącej już Marianny z Kotowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1890, 4/1890.

ŁAPIŃSKI Jan Sylwester lat 45, wdowiec po Jadwidze z Roszkowskich zmarłej 16.10.1889, rolnik, urodzony w Brzozowie Muzyłach, zamieszkały Łapach Dębowinach parafia Poświętne, syn nieżyjących już Franciszka i Katarzyny z Brzozowskich z Marianną ŚLEPOWROŃSKĄ lat 50, wdową po Grzegorzu zmarłym 29.01.1882, urodzoną w Zarzeckich parafia Jabłoń, zamieszkałą w Mężeninie, córką nieżyjących już Józefa i Marianny z Płońskich małżonków Płońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.02.1890, 11/1890.

ŁAPIŃSKI Stanisław lat 21, urodzony i zamieszkały w Kapustach, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Bronisławą GRODZKĄ lat 23, urodzoną w Kapustach, zamieszkałą w Królach, córką nieżyjącego już Melchiora i żyjącej Marianny z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 16/1890.

ŁUKASIEWICZ Piotr lat 56, włościanin, urodzony w Wojnach Wawrzyńcach parafia Kuczyn, zamieszkały w Ożarach, syn nieżyjących już Leona i Jadwigi z Łapińskich, wdowiec po Mariannie z Kłosków zmarłej 18.12.1888 z Konstancją LEŚNIEWSKĄ lat 31, włościanką, urodzoną w Kołaczkach, zamieszkałą na służbie w Rutkach, córką Michała i nieżyjącej już Marianny z Dąbrowskich, ślub 04.11.1890, 38/1890.

MĘŻEŃSKI Wincenty lat 28, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim parafia Kobylin, syn nieżyjącego już Gabriela i żyjącej Franciszki z Dobkowskich z Józefą WALDZIŃSKĄ lat 22, urodzoną w Kronsztadzie, zamieszkałą Zambrzycach Starych, córką Józefa i nieżyjącej już Antoniny z Zambrzyckich, drobnych gospodarzy, ślub 17.02.1890, 23/1890.

NARTOWICZ Wojciech lat 36, włościanin, wdowiec po Leoni z Białostockich zmarłej 08.11.1889, urodzony i zamieszkały w Łopuchowie, syn nieżyjących już Jana i Joanny z Szablińskich z Franciszką DUCHNOWSKĄ lat 28, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Jaworach, córką Jana i Wiktorii z Niecieckich, ślub 10.02.1890, 12/1890.

OLEKSIEWICZ Kazimierz lat 38, włościanin, gospodarz, urodzony w Wojnach, zamieszkały w Kowalewszczyźnie, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Feliksy z Łukasiuków, wdowiec po Salomei z Wołpiuków zmarłej w listopadzie 1889 roku z Teofilą KŁOSEK lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, córką Antoniego i Salomei z Kozłowskich, włościan, gospodarzy, ślub 17.02.1890, 20/1890.

OLSZEWSKI Paweł lat 24, rolnik, urodzony w Pęsach, zamieszkały w Kotach, syn Mikołaja i Józefy z Kuleszów z Teofilą TRZASKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Duchnach, córką Piotra i nieżyjącej już Katarzyny z Mężeńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 14/1890.

ORŁOWSKI Cyprian lat 44, wdowiec po Marcjannie z Kozłowskich zmarłej 19.02.1890, urodzony w Czachach parafia Kołaki, zamieszkały w Ożarach, włościanin, syn nieżyjących już Bazylego i Anny z Uszyńskich z Franciszką LASKOWSKĄ lat 25, urodzoną w Wiźnie, zamieszkałą na służbie w Ożarkach, córką nieżyjących już Józefa i Agaty z Kubrowskich, robotników, ślub 12.06.1890, 28/1890.

PERKOWSKI Bolesław lat 22, urodzony w Perkach Mazowszu, zamieszkały w Dębnikach, syn Piotra i Teofili z Drągowskich, drobnych gospodarzy z Michaliną GRODZKĄ lat 25, urodzoną w Grodzkich Starych, zamieszkałą w Mężeninie, córką nieżyjących już Piotra i Marianny z Szleszyńskich, służącą, ślub 17.02.1890, 21/1890.

SAWICKI Adam lat 60, włościanin, urodzony w Modzelach, zamieszkały w Dobrochach, syn nieżyjących już Franciszka i Franciszki z Grodzkich, wdowiec po Juliannie z Dąbrowskich zmarłej 29.06.1890 z Katarzyną JAWORSKĄ lat 44, urodzoną w Broku, zamieszkałą w Śliwowie, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Grabowskich małżonków Wojciaków, włościan, wdową po Antonim zmarłym w Warszawie 18.10.1885, ślub 20.10.1890, 36/1890.

SAWICKI Aleksander lat 26, rolnik, urodzony i zamieszkały w Podgórzu, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Józefy z Malinowskich z Franciszką GRONOSTAJSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach Nadbielnych, córką Franciszka i Marianny z Gosków, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1890, 10/1890.

TYBOROWSKI Stanisław lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Józefy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Heleną DANOWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Balbiny z Saniewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.11.1890, 40/1890.

WILCZEWSKI Ludwik lat 21, urodzony i zamieszkały w Kołomyjce parafia Kołaki, syn nieżyjących już Ambrożego i Ludwiki z Frąckiewiczów, włościan z Bronisławą OLSZEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, córką Damazego i Katarzyny z Kaliszczyków, włościan, lub 27.01.1890, 2/1890.

ZALESKI Jan lat 23, szlachcic, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Nowym, syn Feliksa i Marianny z Krassowskich z Michaliną GÓRSKĄ lat 27, urodzoną w Pruszkach Wielkich parafia Puchały, zamieszkałą w Pęsach, córką Stanisława i nieżyjącej już Eleonory z Grądzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1890, 19/1890.

ZANIEWSKI Kacper lat 23, urodzony w Łubnicach parafia Kołaki, zamieszkały w Zalesiu Nowym, syn Szczepana i Pauliny z Leśniewskich, gospodarzy cząstkowych z Julianną MUCHARSKĄ lat 22, urodzoną w Zalesiu Nowym, zamieszkałą w Zambrzycach Starych, córką nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Mariannie Makowieckich, włościan, ślub 09.09.1890, 32/1890.

ŻENDZIAN Bolesław Franciszek lat 28, urodzony i zamieszkały w Żendzianach, syn nieżyjących już Adama i Julianny z Chmielewskich, właściciel cząstkowy z Franciszką TARGOŃSKĄ lat 21, urodzoną w Ciborach Witkach, zamieszkałą w Jaworach, córką Stanisława i Julianny z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.01.1890, 1/1890.