Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Konstanty lat 30, gospodarz cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Królach, syn nieżyjących już Jakuba i Barbary z Wądołowskich z Anną DRĄGOWSKĄ lat 20, urodzoną w Perkach Frankach parafia Sokoły, zamieszkałą w Królach, córką nieżyjącego już Michała i żyjącej Felicji z Ickowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1891, 20/1891.

BAŁTRUSZAJTYS Kazimierz lat 30, archiwariusz i urzędnik Łomżyńskiej Szkolnej Dyrekcji, urodzony w Samaniszkach gubernia Suwałki, zamieszkały w Łomży, syn Mateusza i nieżyjącej już Marii z D(?) z Marią Wincentyną STARZYŃSKA lat 21, urodzoną w Białej gubernia Siedlecka, zamieszkałą w Rutkach, córką Karola i Sabiny z Izdebskich, ślub 09.02.1891, 16/1891.

BARSZCZEWSKI Edward lat 30, robotnik, urodzony w Zawadach, zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach parafia Kobylin, syn Kazimierza i Marianny z Kowalewskich z Marianną SAWICKĄ lat 35, włościanką, wdową po Władysławie zmarłym 08.09.1885, urodzoną w Waniewie, zamieszkałą w Ożarach, córką nieżyjących już Wawrzyńca i Rozalii z Garbowskich małżonków Mojsów, ślub 04.02.1891, 15/1891.

CHOIŃSKI Franciszek lat 27, rolnik, urodzony i zamieszkały w Chojanach Pawłowietach parafia Kulesze, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Anny z Kuleszów z Emilią OŻAROWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Dębnikach, córką Macieja i nieżyjącej już Barbary z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1891, 5/1891.

CIBOROWSKI Aleksander lat 30, rolnik, urodzony i zamieszkały w Kalinowce, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Eleonory z Dzwonkowskich z Władysławą GRODZKĄ lat 21, urodzoną w Grodzkich Starych, zamieszkałą w Jaworach, córką Jana i Scholastyki z Targońskich, szlachty, rolników, ślub 03.02.1891, 13/1891.

DĄBROWSKI Lucjan lat 26, szlachcic, rolnik, urodzony i zamieszkały w Ożarach, syn Józefa i Matyldy z Krzewskich z Marcjanną KOSSAKOWSKĄ lat 20, szlachcianką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, córką nieżyjącego już Daniela i żyjącej Balbiny z Kossakowskich, ślub 27.01.1891, 6/1891.

DĄBROWSKI Wojciech lat 25, włościanin, urodzony i zamieszkały w Kołomyjce, syn Wojciecha i Teresy z Konopków z Józefą ZALESKĄ lat 20, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Starym, córką Wincentego i Salomei z Kowalewskich, ślub 03.02.1891, 11/1891.

GÓRSKI Antoni lat 25, gospodarz cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Męczkach parafia Wizna, syn Ludwika i Marianny z Grądzkich z Klementyną Władysławą WIŚNIEWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Bystrych, córką Norberta i nieżyjącej już Bibianny z Wądołowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 09.02.1891, 21/1891.

GRODZKI Ignacy lat 25, rolnik, urodzony i zamieszkały w Bystrych, syn Izydora i Justyny z Popkowskich z Marianną ŁAPIŃSKĄ lat 23, robotnicą, urodzoną w Pęsach, zamieszkałą w Kalinowce, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Magdaleny z Modzelewskich, ślub 09.02.1891, 18/1891.

IWANOWSKI Ignacy lat 23, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Jaworach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Anieli z Domalewskich z Kornelią WILCZEWSKĄ lat 19, urodzoną w Rutkach, zamieszkałą w Królach, córką Kornelii, ślub 28.09.1891, 33/1891.

KALINOWSKI Antoni lat 24, rolnik, urodzony i zamieszkały w Bruszewie parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Krzysztofa i żyjącej Magdaleny z Gołaszewskich z Petronela TRZASKĄ lat 22, urodzoną w Dłużniewie parafia Szczepankowo, zamieszkałą w Dobrochach, córką Albina i nieżyjącej już Rozalii z Dłużniewskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 03.02.1891, 10/1891.

KŁOSEK Karol lat 27, włościanin, urodzony i zamieszkały w Ożarkach, syn nieżyjących już Wojciecha i Józefy z Dzieniszewskich z Anną KOZŁOWSKĄ lat 17, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, córką Aleksandra i Anny z Surmacewiczów, ślub 03.02.1891, 8/1891.

KOSSAKOWSKI Franciszek lat 38, rolnik, urodzony i zamieszkały w Ostatkach, syn Walentego i nieżyjącej już Julianny z Gosków, wdowiec po Józefie z Kraszewskich zmarłej 09.08.1890 z Adela REMBISZEWSKA lat 22, urodzoną i zamieszkała w Slasach Lipnychy, córką Wojciecha i Petroneli z Brulińskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 03.02.1891, 7/1891.

KOSSAKOWSKI Józef lat 23, gospodarz cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Slasach Łopienitych, syn Jana i nieżyjącej już Pauliny z Grodzkich z Magdaleną ZALESKĄ lat 16, szlachcianką, urodzoną w Zalesiu Nowym, zamieszkałą w Świętkach, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Zofii z Rakowskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 03.02.1891, 9/1891.

KOSSAKOWSKI Paweł lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony w Ćwikłach Dąb, zamieszkały w Śliwowie, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Anny z Kotowskich z Bronisławą GOŁASZEWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Śliwowie, córką Wincentego i Antoniny z Targońskich, drobnych szlachty, ślub 11.08.1891, 31/1891.

KOZŁOWSKI Walenty lat 41, włościanin, urodzony w Wyłudzinie parafia Dobrzyjałowo, zamieszkały w Mężeninie, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Borawskich, wdowiec po Mariannie zmarłej 15.02.1891 z Zofią DZIENISZEWSKĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, włościanką, córką Jana i Ewy z Mankiewiczów, ślub 20.04.1891, 25/1891.

KULESZA Walenty Antoni lat 31, rolnik, urodzony i zamieszkały w Wnorach Pażochach parafia Kulesze, syn Jana i nieżyjącej już Anny z Wnorowskich z Adolfa MALESZEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Królach, córką Jana i Anny z Bagińskich, gospodarzy cząstkowych, ślub 03.02.1891, 14/1891.

LEŚNIEWSKI Ignacy lat 29, rolnik, urodzony i zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź parafia Kobylin, syn Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Jamiołkowskich z Stanisławą SZLESZYŃSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Kałęczynie, córką Jana i Marcjanny z Łubów, gospodarzy cząstkowych, ślub 03.02.1891, 12/1891.

ŁĘTOWSKI Stanisław lat 27, stolarz, urodzony w Cherubinach parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Rutkach, syn Adama i Wiktorii z Wyrzykowskich z Salomeą OKOLSKĄ lat 28, włościanką, urodzoną w Duchnach, zamieszkałą w Modzelach, córką Marcina i Agnieszki z Piotrowskich, ślub 09.02.1891, 17/1891.

ŁUBA Mateusz lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Emilii z Bruszewskich zmarłej 10.08.1891, urodzony w Kałęczynie, zamieszkały w Zambrzycach Starych, syn nieżyjących już Ignacego i Anastazji z Kossakowskich z Aleksandrą ŚLISZYŃSKĄ lat 22, urodzoną w Mieszkach Łopienitych, zamieszkałą w Mężeninie, córką nieżyjących już Piotra i Pauliny z Dąbrowskich, ślub 17.11.1891, 36/1891.

MICHAŁOWSKI Jan lat 35, włościanin, urodzony w Lachowie, zamieszkały w Ożarkach, syn Krystiana i Sabiny z Obryckich, wdowiec po Mariannie z Choińskich zmarłej 26.10.1890 z Józefą DARMETO lat 20, włościanką, urodzoną w Korzenistych, zamieszkałą na służbie w Ożarkach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Katarzyny z Chmielewskich, ślub 12.01.1891, 1/1891.

MODZELEWSKI Teofil lat 20, urodzony w Rembiszewie Zegadłach parafia Kołaki, zamieszkały w Modzelach, syn Andrzeja i nieżyjącej już Emilii z Brulińskich, właścicieli cząstkowych z Marianną KOTOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach Nadbielnych, córką Romana i Józefy z Kiełbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1891, 2/1891.

MUCHARSKI Władysław lat 21, włościanin, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Nowym, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Marianny z Makowieckich z Marianną KŁOSEK lat 20, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, córką Szymona i Marianny z Kozłowskich, ślub 26.01.1891, 4/1891.

NIEDŹWIEDZKI Adam lat 21, urodzony w Oburowiźnie, zamieszkały w Rutkach, syn Adama i nieżyjącej już Teofili z Grabowskich z Aleksandrą ŻURAWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Rutkach, córką Stanisława i Scholastyki z Duchnowskich, ślub 22.11.1891, 37/1891.

OGONOWSKI Teofil lat 24, urodzony i zamieszkały w Baczach Suchych parafia Puchały, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marcjanny z Modzelewskich z Emilią KROPIWNICKĄ lat 25, urodzoną i zamie3szkałą w Wieleborach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Agnieszki z Kulasiewskich, drobnych gospodarzy, ślub 09.04.1891, 24/1891.

PIEKARSKI Andrzej lat 25, włościanin, wyrobnik, urodzony w Walochach, zamieszkały w Rutkach, syn nieżyjących już Feliksa i Katarzyny z Nilinsonów z Stanisławą KWIATKOWSKĄ lat 17, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Mężeninie, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Nagórskich, ślub 20.04.1891, 26/1891.

PIEKARSKI Kajetan lat 30, rolnik, wdowiec po Emilii z Milewskich zmarłej 12.02.1891, urodzony i zamieszkały w Rutkach, syn nieżyjących już Feliksa i Katarzyny z Poniatowskich z Bronisławą ZALEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Starym, córką Aleksandra i Konstancji z Piekarskich, drobnej szlachty, ślub 22.09.1891, 32/1891.

POGORZELSKI Marcin lat 26, szlachcic, urodzony i zamieszkały w Sikorach Wojciechowiętach parafia Kobylin, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Anny z Zambrzyckich z Franciszką POPŁAWSKĄ lat 20, urodzoną w Jaworach Klepaczach, zamieszkałą w Zambrzycach Starych, córką Aleksandra i nieżyjącej już Anny z Kuleszów, drobnej szlachty, ślub 13.07.1891, 28/1891.

SIKORSKI Jan lat 27, włościanin, urodzony i zamieszkały w Bronowie parafia Wizna, syn Kazimierza i nieżyjącej już Rozalii z Zaleskich z Władysławą ŁAPIŃSKĄ lat 19, urodzoną w Ożarach, zamieszkałą Kalinowce, córką Jana i Kornelii z Popławskich, robotników, ślub 09.02.1891, 19/1891.

STYPUŁKOWSKI Krzysztof lat 42, rolnik, wdowiec po Teresie z Piszczatowskich zmarłej 12.08.1891, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach parafia Kobylin, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Anny z Kurzynów z Teofilą KRASZEWSKĄ lat 38, urodzoną i zamieszkałą w Zambrzycach Nowych, córką Józefa i nieżyjącej już Eleonory z Kuleszów, drobnej szlachty, ślub 09.11.1891, 34/1891.

SUPIŃSKI Józef lat 29, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Grondach parafia Wizna, syn Grzegorza i nieżyjącej już Apolonii z Żelińskich z Władysławą KOBRZYNIECKĄ lat 17, urodzoną w Kołomyjce parafia Kołaki, zamieszkałą w Rutkach, córką Antoniego i Balbiny z Kotowskich, włościan, ślub 20.07.1891, 30/1891.

SURMACEWICZ Jan lat 22, włościanin, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, syn Jana i Karoliny z Rogowskich z Michaliną ŚWIĘTKOWSKĄ lat 22, urodzoną w Dobrochach, zamieszkałą w Mężeninie, służącą, córką nieżyjącego już Karola i żyjącej Karoliny z Dąbrowskich, włościan, ślub 09.02.1891, 22/1891.

SUTKOWSKI Tomasz lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkałe w Świętkach Wietryczach, syn Juliana i Konstancji z Żajkowskich z Anną GOŁASZEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Zamrzycach Królach, córką Chryzostoma i nieżyjącej już Wiktorii z Roszkowskich, drobnych szlachty, ślub 20.07.1891, 29/1891.

ŚLEDZIEWSKI Franciszek lat 26, włościanin, urodzony i zamieszkały w Kurpikach, syn Ludwika i Elżbiety z Górskich z Józefą BUJNOWSKĄ lat 29, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, córką Stanisława i Salomei z Wilczewskich, ślub 26.01.1891, 3/1891.

ZAWOJSKI Józef lat 66, włościanin, urodzony w Bronowie, zamieszkały w Porytem, syn nieżyjących już Jana i Franciszki z Napiórkowskich, wdowiec po Salomei z Rydzewskich zmarłej 07.03.1891 z Anną DANOWSKĄ lat 54, włościanką, urodzoną w Woli parafia Zambrów, zamieszkałą w Rutkach, córką nieżyjących już Ignacego i Agnieszki z Andzelewskich małżonków Kuleszów, wdową po Franciszku zmarłym 16.02.1891, ślub 04.05.1891, 27/1891.

ZDANOWSKI Franciszek lat 26, włościanin, parobek, urodzony w Augustowie parafia Długosiodło, zamieszkały w Rutkach, syn Tomasza i Anny z Nowackich z Salomeą DZIENISZEWSKĄ lat 17, włościanką, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, córką nieżyjących już Franciszka i Małgorzaty z Cyganów, ślub 09.02.1891, 23/1891.

ZDRODOWSKI Szymon lat 39, właściciel cząstkowy, wdowiec po Teofili z Kruszewskich zmarłej 14.07.1891, urodzony i zamieszkały w Zdrodach Nowych parafia Płonka, syn nieżyjących już Marcina i Bogumiły z Porowskich z Franciszką ZANIEWSKĄ lat 19, urodzoną w Szymborach Andrzejowiętach parafia Jabłoń Kościelna, zamieszkałą w Mężeninie, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Szymborskich, drobnej szlachty, ślub 10.11.1891, 35/1891.