Opracował L. Kocoń

BORKOWSKI Jakub lat 26, wdowiec po Józefie z Iwanowskich zmarłej 11.12.1894, włościanin, rolnik, syn Tomasza i nieżyjącej już Julianny z Zawojskich, urodzony i zamieszkały w Niwkowie parafia Wizna z Marcjanną DZIENISZEWSKĄ lat 16, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Rozalii z Kozłowskich małżonków prymo voto Dzieniszewskich, secundo voto Gosków, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, ślub 04.02.1895, 7/1895.

BRZOZOWSKI Jan lat 36, wyrobnik, syn Aleksandra i nieżyjącej już Emilii z Brzozowskich, urodzony w Brzozowie Antoniach parafia Poświetne, zamieszkały w Warszawie z Bronisławą PERKOWSKĄ lat 30, córką nieżyjącego już Szymona i żyjącej Katarzyny z Idźkowskich, urodzoną w Perkach Frankach parafia Sokoły, zamieszkałą w Dobrochach, ślub 05.02.1895, 12/1895.

CHOIŃSKI Piotr lat 25, drobny gospodarz, syn nieżyjących już Kazimierza i Joanny z Kozłowskich, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Władysławą JANUSZKIEWICZ lat 19, córką Macieja i Emilii z Grabowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ożarach, ślub 04.02.1895, 11/1895.

CIBOROWSKI Ignacy lat ?2, syn ? i Józefy z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Ciborach Witkach, drobny gospodarz z Kamilą ŚLESZYŃSKĄ lat 18, córką Franciszka i Pauliny z Jaworowskich, urodzoną i zamieszkał w Szlasach Łopienitych, ślub 26.11.1895, 44/1895.

CIECIERSKI Konstanty lat 24, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej ? z Zarembów, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Aleksandrą ZALESKĄ lat ?, córką nieżyjącego Stanisława (?) i Agaty z Dąbrowskich, zamieszkałą w Zambrowie, ślub 18.11.1895, ?/1895.

CZOCHAŃSKI Julian lat 24, służący, urodzony i zamieszkały w Czochaniu, syn Franciszka i Franciszki z Dmochowskich z Anną KURDZIŃSKĄ lat 23, wdową po Janie zmarłym 08.02.1894, córką nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Marianny z Makowieckich małżonków Mucharskich, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Nowym, ślub 30.10.1895, 32/1895.

DEMBNICKI Ignacy lat 60, wdowiec po Juliannie z Grodzkich zmarłej 16.01.1895, syn nieżyjących już Jana i Anny z Gronostajskich, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Dębnikach z Julianną DEMBNICKĄ lat 35, wdową po Feliksie, córką Wojciecha i nieżyjącej już Eleonory z Choińskich małżonków Ożarowskich, urodzoną i zamieszkałą w Dębnikach, ślub 13.05.1895, 25/1895.

DEMBNICKI Julian lat 4?, wdowiec  po Cecylii, syn nieżyjących już Franciszka i Franciszki, urodzony i zamieszkały w Dębnikach z Zofią DĄBROWSKĄ lat 28, córką nieżyjących już Juliana i Balbiny z Kuleszów, urodzoną w Wnorach Starych parafia Kobylin, zamieszkałą w Olszewie, ślub 25.11.1895, ?/1895.

DĘBNICKI Ignacy lat 22, drobny gospodarz, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Świętkowskich, urodzony i zamieszkały w Dębnikach z Stanisławą KULESZĄ lat 16, córką Stanisława i Aleksandry z Konarzewskich, , drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, ślub 11.02.1895, 14/1895.

DUCHNOWSKI Bolesław lat 26, syn Jana i Wiktorii z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Jaworach z Józefą ZAWISTOWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Mikołaja i Kornelii z Świętkowskich, urodzoną w Górskich, zamieszkałą na służbie w Królach, ślub 25.02.1895, 23/1895.

DUCHNOWSKI Szczepan lat 33, robotnik, syn nieżyjących już Jana i Agnieszki, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Marianną KŁOSEK lat 23, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Pauliny z Kossakowskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie w Ożarkach, ślub 22.01.1895, 2/1895.

FRONCKIEWICZ Władysław, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Śliwowie, syn Tomasza i nieżyjącej już Joanny z Wądołowskich z Bronisławą USZYŃSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Rozalii z ?, urodzoną i zamieszkałą w Zambrzycach Nowych, ślub 11.11.1895, 33/1895.

GOŁASZEWSKI Franciszek lat 26, syn Pawła i Zofii z Kotowskich, drobnych gospodarzy, urodzony w Falkach parafia Puchały, zamieszkały w Wieleborach z Michaliną KOSSAKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Bystrych, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Kossakowskich, drobnych gospodarzy, ślub 25.06.1895, 28/1895.

KACZYŃSKI Feliks lat 35, wdowiec po zmarłej Helenie z Jabłońskich, rolnik, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Woroszelskich, urodzony w Krajewie Białym parafia Zambrów, zamieszkały w Pęsach z Pelagią MISZTALEWSKĄ lat 34, córką nieżyjących już Macieja i Marianny z Dąbrowskich, urodzoną w Jabłoni Świerczewie parafia Jabłonka, zamieszkałą na służbie w Pęsach, ślub 13.02.1895, 18/1895.

KALISZCZYK Władysław lat 24, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Agaty z Wiercińskich, robotnik, urodzony i zamieszkały w Mężeninie z Konstancją NIECIECKĄ lat 26, wdową po Stanisławie zmarłym 16.01.1890, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Julianny z Sadowskich małżonków Budziłowiczów, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Leśnych, ślub 28.01.1895, 3/1895.

KONOPKA Aleksander lat 20, syn Jana i Agnieszki z Ładów, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kozikach parafia Puchały z Marcjanną OLSZEWSKĄ lat 19, córką Benedykta i nieżyjącej już Joanny z Grodzkich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Dębnikach, ślub 13.05.1895, 26/1895.

KRZEWSKI Stanisław lat 28, syn nieżyjącego już Teodora i żyjącej Anny z Konopków, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym parafia Zawady z Agnieszką SANIEWSKĄ lat 28, córką Adama i nieżyjącej już Józefy z Ożarowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Gosiach Dużych parafia Kołaki, zamieszkałą przy ojcu w Mieszkach, ślub 19.02.1895, 21/1895.

KULESZA Aleksander lat ?, syn ? i Marianny z ? z Aleksandrą Łubą, wdową, córką nieżyjących już Piotra i Pauliny małżonków Śleszyńskich, urodzoną i zamieszkałą w Mieszkach, ślub 24.11.1895, 40/1895.

KULESZA Julian lat 33, wdowiec po Mariannie z Kalinowskich zmarłej 13.01.1894, właściciel cząstkowy, syn Daniela i Marianny z Choińskich, urodzony i zamieszkały w Wyknie Nowym parafia Kulesze z Marianną DUCHNOWSKĄ lat 24, córką Józefa i Brygidy z Kuleszów, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Górskich, ślub 19.02.1895, 19/1895.

ŁADA Bolesław lat 24, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Łucji z Rawów, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Mieczkach parafia Puchały z Julianną CIBOROWSKĄ lat 19, córką Ksawerego i Małgorzaty z Gosków, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kalinówku, ślub 12.02.1895, 16/1895.

MARKOWSKI Jan lat 27, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Katarzyny (?), urodzony i zamieszkały w Sawinie parafia Tykocin z Marianną DANIELEWSKĄ lat ?, córką Antoniego i ? z Duchnowskich, urodzoną w Niwkowie parafia Wizna, zamieszkałą w Ożarach, ślub 11.11.1895, 38/1895.

MILEWSKI Antoni lat ?, syn Macieja i Franciszki z Wiśniewskich, urodzony i zamieszkały w ? parafia Zambrów, drobny gospodarz z ? GRONDZKĄ lat 21, córką Błażeja i Barbary, urodzoną i zamieszkałą w Bystrych, ślub 25.11.1895, ?/1895.

MODZELEWSKI Adam lat 24, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Salomei z Kossakowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Górskich z Marianną KULESZĄ lat 27, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Julianny z Grodzkich, urodzoną w Niziołkach Starych parafia Kulesze, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 28.01.1895, 4/1895.

PERKOWSKI Władysław lat 30, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Katarzyny z Idźkowskich, urodzony w Perkach Frankach parafia Sokoły, zamieszkały w Dobrochach, drobny gospodarz z Aleksandrą ŁUPIŃSKĄ lat 19, córką Ignacego i Elżbiety z Roszkowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Łupiance Starej parafia Płonka, zamieszkałą przy rodzicach w Dobrochach, ślub 28.01.1895, 5/1895.

PIETRUCZAK Antoni lat 28, rolnik, syn Stefana i nieżyjącej już Józefy z Milewskich, urodzony i zamieszkały w Bruszewie parafia Sokoły z Leokadią WIŚNIEWSKĄ lat 16, córką Kajetana i Teofili z Konopków, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Górskich, ślub 19.02.1895, 20/1895.

POGORZELSKI Stanisław lat ?, syn Piotra i ?, urodzony i zamieszkały w Plewkach, drobny gospodarz z Pauliną WĄDOŁOWSKĄ lat ?, córką Bernarda i Scholastyki z Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą w Plewkach, ślub 25.11.1895, 42/1895.

PROKOP Aleksander lat 34, wdowiec po Mariannie z ? zmarłej dwa miesiące temu, syn Jana i nieżyjącej już Ludwiki z ?, urodzony i zamieszkały w Ożarkach, drobny gospodarz z Józefą KŁOSEK lat 18, córką Łukasza i Emilii z Duchnowskich, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, ślub 11.11.1895. ?/1895.

PROKOP Jan lat 24, syn Jana i Józefy z Sulewskich, służący, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Adelajdą KAPICĄ lat 25, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marcjanny z Roszkowskich, urodzoną w Milewie Leśnym parafia Kobylin, zamieszkałą w Zalesiu Nowym, ślub 17.09.1895, 30/1895.

RADZISZEWSKI Jan lat 30, syn ? i nieżyjącej już Józefy z Radziszewskich, urodzony w Radzicach parafia Winna, zamieszkały w Skłodach parafia Piekuty z Sabiną OŻAROWSKĄ lat 19, córką Antoniego i Anastazji, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, ślub 26.11.1895, 45/1895.

RAKOWSKI Stanisław lat 24, włościanin, rolnik, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Choińskich, urodzony i zamieszkały w Mężeninie z Klementyną WITANOWSKĄ lat 21, córką Piotra i nieżyjącej już Anny z Wieczorków, urodzoną w Strękowej Górze parafia Zawady, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 05.02.1895, 13/1895.

SAPIŃSKI Antoni lat ?, szewc, syn  nieżyjącego już ? i żyjącej Teofili z ?, urodzony i zamieszkały w Zambrowie z Franciszką WOJCIECHEWICZ lat ?, córką Wojciecha i Zofii z Duchnowskich, urodzoną i zamieszkałą w Rutkach, ślub 06.11.1895, ?/1895.

SOKÓŁ Jan lat 37, wdowiec po Katarzynie z Śliwowskich, syn Józefa i Anieli z Grodzkich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kruszewie parafia Choroszcz z Aleksandrą ANUSZKIEWICZ lat 21, córką Jana i Franciszki z Dzieniszewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Jeżewie parafia Tykocin, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 29.01.1895, 6/1895.

SULEWSKI Jan lat 23, syn Ludwika i nieżyjącej już ?, urodzony i zamieszkały w Konopkach Leśnych z Marianną KRZEWSKĄ lat ?, córką nieżyjących już Macieja i ? z Zaleskich, urodzoną w Duchnach, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 11.11.1895, 36/1895.

SURMACEWICZ Piotr lat 47, robotnik, wdowiec po Mariannie z Kłosków zmarłej 04.10.1893, syn Walentego i Apolonii z Piekarskich, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Emilią KALISZCZYK lat 38, wdową po Janie zmarłym 02.03.1894, córką nieżyjących już Juliana i Karoliny małżonków Sawickich, urodzoną w Piątnicy, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 25.02.1895, 22/1895.

SZYMAŃSKI Franciszek lat 35, robotnik, wdowiec po Annie z Skowrońskich zmarłej 14.11.1894, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Zurowskich, urodzony w Ostrowi, zamieszkały w Rutkach z Józefą BORZYMOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Mońkach, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Marianny z Wyszomierskich, ślub 20.01.1895, 1/1895.

ŚLESZYŃSKI Stanisław lat 27, syn nieżyjących już Rafała i Józefy z Dembnickich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Dębnikach z Stanisławą GRONOSTAJSKĄ lat 19, córką Franciszka i Marianny z Gosków, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach Nadbielnych, ślub 04.06.1895, 27/1895.

ŚLIWOWSKI Aleksander lat 29, drobny gospodarz, syn Albina i nieżyjącej już Marcjanny z Krzewskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Śliwowie z Zofią KULESZĄ lat 25, córką Jana i Ewy z Grodzkich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Śliwowie, ślub 11.02.1895, 15/1895.

ŚLIWOWSKI Bartłomiej lat 31, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Choińskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych parafia Kobylin z Julianną ŚLIWOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Balbiny z Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą w Slasach Łopienitych, ślub 12.02.1895, 17/1895.

ŚLIWOWSKI Franciszek lat 24, właściciel cząstkowy, syn Feliksa i nieżyjącej już Salomei z Kierzkowskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych parafia Kobylin z Józefą BRULIŃSKĄ lat 22, córką Stanisława i nieżyjącej już Anny z Trzasków, , drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Śliwowie, ślub 04.02.1895, 9/1895.

ŚWIĘTKOWSKI Józef lat 22, syn Piotra i Elżbiety z Kuleszów, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach z Dębnikach z Stanisławą ZAMBRZYCKĄ lat 20, córką Aleksandra i Jakubiny z Jaworowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kapustach, ślub 25.01.1895, 24/1895.

TOCICKI Jan lat ?, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Ludwiki, urodzony i zamieszkały w Szostakach Dąbrowie parafia Burzyn z Adelą ZAJKOWSKĄ lat ?, wdową po Franciszku zmarłym 17.?.1892, córką nieżyjącego już Romualda i żyjącej Marianny z Bujnów małżonków Kossakowskich, urodzoną w Kossakach Nadbielnych, zamieszkałą w Królach, ślub 05.11.1895, 34/1895.

TYBOROWSKI Antoni lat 27, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Józefy z Maleszewskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Stanisławą KOSSAKOWSKĄ lat 17, córką Wiktora i Marianny z Grodzkich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wieleborach, ślub 08.07.1895, 29/1895.

WIECZOREK Jan lat 40, wdowiec po Mariannie z Dąbrowskich, włościanin, rolnik, syn nieżyjących już Franciszka i Scholastyki z Dębskich, urodzony w Strękowie Górze parafia Zawady, zamieszkały w Rutkach z Zofią MICHAŁOWSKĄ lat 26, wdową po Błażeju zmarłym 11.05.1892, córką nieżyjących już Jana i Józefy z Roszkowskich małżonków Zawadzkich, urodzoną w Pażochach parafia Kulesze, zamieszkałą w Rutkach, ślub 04.02.1895, 8/1895.

WITKOWSKI Franciszek lat 52, wdowiec po Helenie Teresie z Nowakowskich zmarłej 04.09.1895, syn nieżyjących już Stanisława i Katarzyny z Zaleskich, urodzony i zamieszkały w Grądach parafia Wizna z Michaliną ŁUNIEWSKĄ lat 22, córką Konstantego i nieżyjącej już Franciszki z Orzechowskich, urodzoną w Zalesiu Starym, zamieszkałą w Pęsach, ślub 22.10.1895, 31/1895.

WNOROWSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wojciecha i Cecylii z Łapińskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach parafia Kobylin z Leokadią ZAMBRZYCKĄ lat 19, córką Apolinarego i Marianny z Kuleszów, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zambrzycach Kapustach, ślub 04.02.1895, 10/1895.