Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Władysław lat 24, syn Feliksa i nieżyjącej już Scholastyki z Tyborowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Szlasach Łopienitych z Anną ŚLIWOWSKĄ lat 24, córką Kacpra i nieżyjącej już Franciszki z Kuleszów, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Śliwowie, ślub 20.01.1896, 5/1896.

CHOJNACKI Stanisław lat 43, wdowiec po Feliksie z Milewskich zmarłej 03.04.1896, drobny gospodarz, syn Teofila i matki z imienia i nazwiska niepamiętnej, urodzony i zamieszkały w Ożarach z Michaliną GRELEWSKĄ lat 42, robotnicą, córką nieżyjących już Jana i Józefy z Godlewskich, urodzoną i zamieszkałą w Kossakach Nadbielnych, ślub 18.05.1896, 35/1896.

CIECIERSKI Ambroży lat 33, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Teofili z Kalinowskich, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Cieciorkach parafia Zambrów z Aleksandrą ŚLIWOWSKĄ lat 19, córką Józefa i Rozalii z Czajkowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Szlasach Łopienitych, ślub 10.02.1896, 21/1896.

DEMBNICKI Jan lat 27, syn nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Marianny z Tyborowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Dębnikach z Władysławą ANUSZEWICZ lat 20, córką Kazimierza i Walerii z Żukowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, ślub 20.01.1896, 4/1896.

DZIENISZEWSKI Jan lat 25, syn nieżyjących już Józefa i Agnieszki z Czerwińskich, urodzony w Ożarkach, zamieszkały w Mężeninie, włościanin z Anną BABIŃSKĄ lat 23, córką Wiktora i Marianny z Kossakowskich, urodzoną i zamieszkałą w Mężeninie, ślub 19.10.1896, 42/1896.

DZIENISZEWSKI Roman lat 22, syn nieżyjących już Franciszka i Małgorzaty z Cyganów, włościan, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarach z Aleksandrą SULEWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Józefy z Knyżewskich, włościan, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Starym, ślub 23.11.1896, 46/1896.

DZIENISZEWSKI Stanisław lat 25, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Rozalii z Kozłowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Jozefatą KAMIŃSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich, robotników, urodzoną w Kołomyi parafia Kołaki, zamieszkałą w Ożarkach, ślub 03.02.1896, 13/1896.

FRONCKIEWICZ Franciszek lat 20, syn Wojciecha i Ewy z Szczepków, drobnych gospodarzy, urodzony w Bronowie parafia Wizna, zamieszkały w Rutkach z Marianną MANKIEWICZ lat 22, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Antoniny z Kossakowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Górskich, ślub 27.01.1896, 10/1896.

GOŁASZEWSKI Stanisław lat 29, syn Jana i Katarzyny z Krajewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Dąbie parafia Kulesze, zamieszkały w Mężeninie z Michaliną PISZCZATOWSKĄ lat 18, córką Antoniego i Marianny z Śliwowskich, urodzoną i zamieszkałą w Modzelach parafia Rutki, ślub 10.02.1896, 20/1896.

GONSOWSKI Tomasz lat 32, syn nieżyjących już Wojciecha Wilhelma i Anny z Kamińskich, drobnych gospodarzy, urodzony w Płonce Osse parafia Płonka, zamieszkały w Warszawie z Joanną GOŁASZEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Łucji z Kotowskich, urodzoną i zamieszkałą w Falkach, ślub 04.05.1896, 32/1896.

GOSIEWSKI Maciej lat 28, syn nieżyjącego już Ksawerego i żyjącej Rozalii z Szleszyńskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Gosiach Dużych parafia Kołaki z Magdaleną BRULIŃSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Rozalii z Modzelewskich, urodzoną i zamieszkałą w Szlasach Lipnych, ślub 11.02.1896, 23/1896.

GRABOWSKI Franciszek lat 32, syn Wincentego i Konstancji z Grabowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym parafia Zawady z Marianną WIŚNIEWSKĄ lat 23, córką Franciszka i nieżyjącej już Antoniny z Zajkowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Śliwowie, ślub 17.02.1896, 25/1895.

GRABOWSKI Jan lat 25, syn Franciszka i Elżbiety z Karpińskich, urodzony w Kurpikach parafia Zawady, zamieszkały w Ożarach z Stefanią LEŚNIEWSKĄ lat 23, córką Franciszka i nieżyjącej już Anny z Zajkowskich, urodzoną w Dobrochach, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 12.02.1896, 24/1896.

GRABOWSKI Józef lat 38, syn nieżyjących już Wincentego i Eleonory z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Grabowie Starym parafia Zawady z Krystyną KRZEWSKĄ lat 50, wdową po Stanisławie zmarłym 11.04.1895, córką nieżyjących już Ignacego i Marcjanny z Grabowskich małżonków Frankowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Frankach Piaskach parafia Kobylin, zamieszkałą w Plewkach, ślub 17.02.1896, 30/1896.

GRABOWSKI Marcin lat 29, syn Marcina i Marianny z Kuzawów, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Aleksandrą GALIŃSKĄ lat 25, córką Stanisława i Marianny z Boryszewskich, urodzoną w Zanklewie parafia Wizna, zamieszkałą w Ożarach, ślub 11.02.1896, 22/1896.

GRABOWSKI Teofil lat 24, syn nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Anny z Konopków, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Jaworkach z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 24, córką Aleksandra i nieżyjącej już Ewy z Łubów, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Kałęczynie, ślub 23.11.1896, 47/1896.

GRODZKI Karol lat 60, wdowiec po Ludwice zmarłej 30.05.1894, syn nieżyjących już Błażeja i Marcjanny z Brulińskich, urodzony i zamieszkały w Bystrych, drobny gospodarz z Benedyktą ŁUBĄ lat 58, córką nieżyjących już Stanisława i Franciszki z Ładów, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Kałęczynie, ślub 03.08.1896, 38/1896.

JAROSIEWICZ Stanisław lat 25, robotnik, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Murawskich, urodzony w Słupie parafia Zuzela, zamieszkały w Mężeninie z Antoniną MENCZKOWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Sylwestra i żyjącej Rozalii z Karwowskich, urodzoną w Męczkach parafia Wizna, zamieszkałą w Rutkach Starym Tartaku, ślub 28.09.1896, 40/1896.

JARZYŃSKI Kazimierz lat 19, syn Aleksandra i Anny z Brulińskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Mężeninie z Kamilą DOMBROWSKĄ lat 20, córką Franciszka i Józefy z Mierwińskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Dobrochach, zamieszkałą w Grądach parafia Wizna, ślub 17.02.1896, 29/1896.

KŁOSEK Jan lat 23, syn Łukasza i Emilii z Duchnowskich, włościanin, urodzony w Ożarkach, zamieszkały w Kałęczynie z Walentyną TYBOROWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Franciszki z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Kałęczynie, ślub 03.11.1896, 43/1896.

KOSSAKOWSKI Adam lat 25, syn Aleksandra i nieżyjącej już Ewy z Łubów, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Anną KALINOWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marcjanny z Dąbrowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Falkach, ślub 27.01.1896, 9/1896.

KOSSAKOWSKI Felicjan lat 23, syn nieżyjącego już Juliana i żyjącej Emilii z Kalinowskich, urodzony w Kołomyi parafia Kołaki, zamieszkały w Kalinówce z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 22, córką Kajetana i Antoniny z Saniewskich, urodzoną w Ćwikłach Krajewie parafia Kołaki, zamieszkałą w Kalinówce, ślub 10.02.1896, 18/1896.

KOSSAKOWSKI Marcin lat 60, wdowiec po Mariannie zmarłej 03.05.1896, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Strękowskich, szlachcic, urodzony i zamieszkały w Kossakach Nadbielnych z Pauliną KOSSAKOWSKĄ lat 60, wdowa po Piotrze zmarłym w Warszawie 24.09.1886, córką nieżyjących już Wincentego i Franciszki z Wnorowskich małżonków Ciborowskich, urodzoną w Kalinówce, zamieszkałą w Królach, ślub 05.11.1896, 44/1896.

KOSSAKOWSKI Piotr lat 22, syn nieżyjącego już Karola i żyjącej Michaliny z Krajewskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Kossakach Nadbielnych z Anną ŁAPIŃSKĄ lat 30, wdową po Aleksandrze zmarłym 02.03.1895, córką nieżyjących już Franciszka i Antoniny z Kurzynów małżonków Frankowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Frankach parafia Kobylin, zamieszkałą w Górskich, ślub 20.01.1896, 3/1896.

KOTOWSKI Kazimierz lat 27, wdowiec po Mariannie Massadyni zmarłej we wrześniu 1895, urodzony w Szeligach parafia Puchały, zamieszkały w Kałęczynie, syn nieżyjących już Ignacego i Konstancji z Gwiazdowskich z Marianną FALKOWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Doroty z Tutasów, urodzoną w Sędziwujach parafia Zambrów, zamieszkałą na służbie w Mężeninie, ślub 03.02.1896, 14/1896.

KOZŁOWSKI Jan lat 27, syn nieżyjącego Ksawerego i żyjącej Wiktorii z Choińskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Władysławą DUCHNOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Franciszki z Dzieniszewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Ożarkach, ślub 03.02.1896, 15/1896.

KOZŁOWSKI Konstanty lat 29, wdowiec po Ludwice z Perkowskich zmarłej 4 lata temu, syn Stanisława i Anny z Piwnickich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Jaworach z Emilią ZAMBRZYCKĄ lat 21, córką nieżyjących już Kazimierza i Feliksy z Maleszewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Zambrzycach Starych, ślub 05.10.1896, 41/1896.

KULESZA Romuald lat 26, syn nieżyjących już Franciszka i Teofili z Zarembów, urodzony i zamieszkały w Wyknie Starym parafia Kulesze z Marianną DEMBNICKĄ lat 21, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Świętkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Dębnikach, ślub 17.02.1896, 26/1896.

KUZAWA Aleksander lat 25, syn Jana i Marianny z Wasilewskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Heleną KŁOSEK lat 17, córką Stanisława i Józefy z Zaleskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Ożarkach, ślub 13.01.1896, 2/1896.

ŁUBA Piotr lat 37, drobny gospodarz, syn nieżyjących już Ignacego i Anastazji z Kossakowskich, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Antoniną ŁUBĄ lat 37, wdowa po Leopoldzie zmarłym 20.09.1893, córką nieżyjących już Wincentego i Weroniki z Kuleszów małżonków Grodzkich, urodzoną w Grodzkich Nowych parafia Kulesze, zamieszkałą w Kałęczynie, ślub 15.06.1896, 37/1896.

MENŻEŃSKI Józef lat 26, syn Wincentego i Pauliny z Brulińskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin z Heleną ŁAPIŃSKĄ lat 21, córką Stanisława i Pauliny z Świętkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kapustach, ślub 10.02.1896, 19/1896.

OLSZEWSKI Jan lat 27, syn Damazego i Katarzyny z Kalickich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ożarkach z Bronisławą BUJNOWSKĄ lat 21, córką Kazimierza i Marianny z Skibków, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, ślub 20.01.1896, 7/1896.

ORŁOWSKI Władysław lat 28, syn Cypriana i nieżyjącej już Marcjanny z Kozłowskich, urodzony w Kalinówce, zamieszkały w Pęsach z Franciszką KUROWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Anieli z Orzechowskich, urodzoną w Rudzienku parafia Dobre, zamieszkałą w Pęsach, ślub 07.05.1896, 33/1896.

POROWSKI Wawrzyniec lat 65, wdowiec po Antoninie zmarłej 03.10.1895, syn nieżyjących już Franciszka i Rozalii z Święczkowskich, urodzony w Świętkach, zamieszkały w Wnorach Starych parafia Kobylin z Karoliną KULESZĄ lat 58, wdową po Nikodemie zmarłym 4 lata temu, córką nieżyjących już Antoniego i Eleonory z Milewskich małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Wnorach Starych parafia Kobylin, zamieszkałą w Czochaniu, ślub 10.02.1896, 16/1896.

PRZESTRZELSKI Stanisław lat 28, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Wiktorii z Górskich, robotnik, urodzony w Męczkach parafia Wizna, zamieszkały w Rutkach z Karoliną DZIENISZEWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Józefa i Heleny z Czerwińskich, służącą, urodzoną w Ożarkach, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 20.01.1896, 6/1896.

ROMAŃSKI Jakub wdowiec po Franciszce zmarłej 15.08.1895, syn nieżyjących już Mateusza i Anny z Grabowiczów, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Wiźnie z Kamilą STRZELECKĄ lat 21, wdową po Ludwiku zmarłym w roku 1895, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Agnieszki z Kuleszów małżonków Kropiewnickich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Wieleborach, ślub 13.01.1896, 1/1896.

ROSZKOWSKI Antoni Rudolf lat 38, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Piotra i Tekli z Grodzkich, urodzony i zamieszkały w Kapicach Lipnikach parafia Kobylin z Wiktorią Ewą KALINOWSKĄ lat 25, córką Władysława i Walerii z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Nowym, ślub 17.02.1896, 31/1896.

SKARZYŃSKI Teofil lat 23, syn Konstantego i nieżyjącej już Aleksandry z Stypułkowskich, drobnych gospodarzy, urodzony w Grodzkich Starych, zamieszkały w Wnorach Wypychach parafia Kobylin z Władysławą GOŁASZEWSKĄ lat 27, wdową po Józefie zmarłym 14.01.1895, córką Hipolita i nieżyjącej już Marcjanny z Dębnickich małżonków Szleszyńskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Mieszkach, ślub 28.01.1896, 11/1896.

SZLESZYŃSKI Władysław lat 22, drobny gospodarz, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Franciszki z Kalinowskich, urodzony i zamieszkały w Szlasach Łopienitych z Józefą GRODZKĄ lat 18, córką Chryzostoma i Petroneli  z Kossakowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Wieleborach, ślub 03.06.1896, 36/1896.

TYBOROWSKI Leopold lat 22, syn Wojciecha i nieżyjącej już Karoliny z Krajewskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Ładach Borowych parafia Puchały w Marianną MODZELEWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Szymona i żyjącej Franciszki z Kuleszów, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Modzelach, ślub 28.01.1896, 12/1896.

WIŚNIEWSKI Jakub lat 30, syn nieżyjących już Piotra i Feliksy z Kotowskich, urodzony w Szlasach Lipnych, zamieszkały w Mężeninie, drobny gospodarz z Kamilą KONOPKĄ lat 22, córką Jana i Anny z Dzbeńskich, urodzoną w Siemieniu parafia Łomża, zamieszkałą w Mężeninie, ślub 17.02.1896, 28/1896.

WNOROWSKI Aleksander lat 25, syn Ignacego i Aleksandry z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wiechach parafia Kulesze z Julianną ŚLIWOWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Szymona i Józefy z Kuleszów, urodzoną i zamieszkałą w Śliwowie, ślub 10.02.1896, 17/1896.

WOJCIECHIEWICZ Piotr lat 21, syn Wojciecha i Zofii z Duchnowskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Rutkach z Bronisławą GIERMOŁOWICZ lat 24, córką Feliksa i Marty z Grelewskich, drobnych gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Rutkach, ślub 09.11.1896, 45/1896.

WOŁOSIK Stefan lat 27, syn Jana i Małgorzaty z Chmielewskich, drobnych gospodarzy, urodzony i zamieszkały w Pszczółczynie parafia Waniewo z Marianną ZALESKĄ lat 22, córką Aleksandra i Franciszki z Nitkiewiczów, urodzoną i zamieszkałą w Ożarach, ślub 17.02.1896, 27/1896.

WONDOŁOWSKI Szczepan lat 49, wdowiec po Teodorze z Targońskich zmarłej 28.11.1895, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Ciborowskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach parafia Zawady, drobny gospodarz z Józefą GOŁASZEWSKĄ lat 30, córką nieżyjących już Jana i Anny z Kotowskich, drobnych gospodarzy, urodzoną w Królach, zamieszkałą w Zambrzycach Starych, ślub 21.01.1896, 8/1896.

ZAMBRZYCKI Adolf lat 36, wdowiec po Mariannie z Kotowskich zmarłej miesiąc temu, syn nieżyjącego już Leona i żyjącej Zofii z Rakowskich, drobny gospodarz, urodzony w Zalesiu Nowym zamieszkały w Świętkach z Pauliną GRODZKĄ lat 36, wdową po Tomaszu zmarłym 28.03.1890, córką nieżyjących już Feliksa i Marianny małżonków Kuleszów, urodzoną w Wólce Nowej parafia Kulesze, zamieszkałą w Szlasach Łopienitych, ślub 11.05.1896, 34/1896.

ZAWADZKI Bolesław lat 23, robotnik, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Aleksandry z Zaleskich, urodzony w Mońkach, zamieszkały w Rutkach Starym Tartaku z Anną MENCZKOWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Sylwestra i żyjącej Rozalii z Karwowskich, urodzoną w Męczkach parafia Wizna, zamieszkałą w Rutkach Starym Tartaku, ślub 28.09.1896, 39/1896.