Opracował L. Kococń

CIBOROWSKI Franciszek Ksawery lat 27, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Rudnikach parafia Zawady syn Mikołaja i Marianny z Waśniewskich z Stefanią GRODZKĄ lat 21, urodzoną w Grodzkich Szczepanowiętach, zamieszkałą przy rodzicach w Rutkach Jatkach, córką Michała i Felicjanny z Łubów, ślub 14.02.1904, 13/1904.

DŁUŻNIEWSKI Jan lat 36, urodzony w Sierzputach, zamieszkały przy rodzicach w Slasach Łopienitych, syn Piotra i Ewy z Skrodzkich, drobnych gospodarzy z Anastazją ŚLESZYŃSKĄ lat 22, córką Franciszka i Pauliny z Jaworowskich, gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą w Slasach Łopienitych, ślub 11.07.1904, 17/1904.

DZIENISZEWSKI Jan lat 62, wdowiec po Michalinie z Krzewskich, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Ożarach, syn nieżyjących już Józefa i Rozalii z Mogielnickich z Zofią ŚLIWOWSKĄ lat 33, wdową po Aleksandrze zmarłym 11.02.1902, urodzoną i zamieszkałą w Śliwowie, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Ewy z Grodzkich małżonków Kuleszów, ślub 26.07.1904, 18/1904.

GĄSOWSKI Aleksander lat 28, urodzony w Stelmachowie, zamieszkały przy rodzicach w Pensach, syn Jana i Julianny z Stypułkowskich z Weroniką PISARSKĄ lat 17, urodzoną w Ożarkach, zamieszkałą w Pensach, córką Józefa i Zofii z Staniszewskich, ślub 21.11.1904, 24/1904.

JASTRZĘBSKI Teofil lat 27, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Ćwikłach Krajewie parafia Zambrów, syn Macieja i nieżyjącej już Józefy z Dąbrowskich z Marianną DĘBNICKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach Nadbielnych, córką Franciszka i Anny z Kossakowskich, drobnych właścicieli, ślub 26.01.1904, 7/1904.

KALINOWSKI Antoni lat 28, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kalinowie Nowym parafia Kulesze, syn Franciszka i Marianny z Kossakowskich z Bronisławą GODLEWSKĄ lat 24, urodzoną w Kotach, zamie3szkałą przy rodzicach w Mężeninie, wyrobnicą, córką Stanisława i nieżyjącej już Michaliny z Modzelewskich, ślub 08.02.1904, 10/1904.

KALINOWSKI Stanisław Krzysztof lat 21, syn nieżyjącego Jana i żyjącej Emilii z Wróblewskich, urodzony i zamieszkały przy matce w Kalinowie Starym parafia Kulesze z Apolonią OLSZEWSKĄ lat 22, córką Andrzeja i Katarzyny z Wnorowskich, urodzoną i zamieszkałą w Olszewie, ślub 14.02.1904, 12/1904.

KALISZCZYK Jan lat 24, wdowiec po Wiktorii z Babińskich zmarłej 12.07.1904, robotnik, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Emilii z Sawickich z Karoliną PAWŁOWSKĄ lat 30, urodzoną w Rakowie Boginiach, zamieszkałą w Rutkach, służącą, córką nieżyjących już Franciszka i Marianny z Dąbrowskich, ślub 26.09.1904, 22/1904.

KARPIŃSKI Jan lat 29, urodzony w parafii Jadów, zamieszkały przy rodzicach w Pensach, syn Władysława i Marianny z Banaszkiewiczów z Józefą MURAWSKĄ lat 19, córką Grzegorza i Julianny z Pruszkowskich, gospodarzy, urodzoną w Kossakach, zamieszkałą przy rodzicach w Pęsach, ślub 13.09.1904, 20/1904.

KONOPKA Józef lat 23, urodzony i zamieszkały w Kozikach Konopkach parafia Puchały, syn Rajmunda i Anieli z Modzelewskich z Teofilą DĘBNICKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, córką Augustyna i Marianny z Świętkowskich, ślub 25.01.1904, 4/1904.

KOSSAKOWSKI Teodor lat 19, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Falkach, syn Kazimierza i Eleonory z Modzelewskich z Stanisławą GOSK lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Kossakach Nadbielnych, córką Konstantego i nieżyjącej już Teodory z Stypułkowskich, drobnych gospodarzy, ślub 26.01.1904, 6/1904.

KULESZA Aleksander lat 31, syn nieżyjących już Jana i Emilii z Grodzkich, urodzony w Litwie Starej parafia Kulesze, zamieszkały w Warszawie z Wiktorią STRZAŁKOWSKĄ lat 17, urodzoną w Walkowie parafia Myszyniec, zamieszkałą przy matce w Rutkach, córką nieżyjącego już Rafała i żyjącej Julii z Kulmów, ślub 15.08.1904, 19/1904.

KULESZA Paweł lat 30, syn nieżyjących już Michała i Konstancji z Choińskich, urodzony i zamieszkały przy bracie w Podawcach parafia Kulesze z Bronisławą KONOPKĄ lat 17, córką Aleksandra i Zuzanny z Śliwowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Duchnach, ślub 14.02.1904, 11/1904.

KULESZA Teofil lat 56, wdowiec po Józefie z Konarzewskich zmarłej 06.07.1903, drobny gospodarz, urodzony i zamieszkały w Kalinówce, syn nieżyjących już Macieja i Julianny z Targońskich z Józefą TRZASKĄ lat 45, wdową po Józefie zmarłym 29.10.1896, urodzona w Pruszkach parafia Śniadowo, zamieszkałą w Królach, wyrobnicą, córką Nikodema i nieżyjącej już Katarzyny z Szabłowskich małżonków Truszkowskich, ślub 13.01.1904, 1/1904.

LIPIŃSKI Jan lat 24, robotnik, urodzony w Wierzbowie, zamieszkały w Otolu parafia Kołaki, syn nieżyjącego już Michała i żyjącej Julianny z Borowskich z Teofilą ŚWIĘTKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, córką Ludwika i Joanny z Dębnickich, ślub 14.11.1904, 23/1904.

ŁUNIEWSKI Aleksander lat 30, gospodarz, urodzony w Rutkach, zamieszkały w Pensach, syn Konstantego i nieżyjącej już Franciszki z Orzechowskich z Zofią DUCHNOWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Franciszki z Dzieniszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Ożarkach, ślub 19.09.1904, 21/1904.

ŁUPIŃSKI Jan lat 27, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Łupiance Starej parafia Płonka, syn nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Marianny z Łupińskich z Wiktorią WIŚNIEWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Śliwowie, córką nieżyjących już Franciszka i Antoniny z Zajkowskich, ślub 13.06.1904, 15/1904.

MILEWSKI Adam lat 23, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Duchnach, syn Szymona i Franciszki z Trzasków z Anną GRODZKĄ lat 20, córką Szymona i Saturniny z Roszkowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zambrzycach Nowych, ślub 08.02.1904, 8/1904.

PRUSZKOWSKI Józef lat 31, syn Tomasza i Feliksy Julianny z Maksimów, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Pruszkach Wielkich parafia Puchały z Adelą GŁAŻEWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Ożarkach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Ewy z Zambrzyckich, ślub 21.06.1904, 16/1904.

ŚLIWOWSKI Błażej lat 64, wdowiec po Agacie z Kuleszów zmarłej 29.03.1899, urodzony w Slasach Łopienitych, zamieszkały w Slasach Lipnych, wyrobnik, syn nieżyjących już Antoniego i Franciszki z Śleszyńskich z Stanisławą MOCARSKĄ lat 36, wdową po Teofilu zmarłym 02.08.1899, robotnicą, urodzoną w Bartkach parafia Burzyn, zamieszkałą w Zalesiu Nowym, córką nieżyjących już Baltazara i Jozefaty z Wierciszewskich małżonków Nieckowskich, ślub 16.05.1904, 14/1904.

ŚWIĘTKOWSKI Aleksander lat 56, wdowiec po Michalinie z Kossakowskich zmarłej 29.11.1903, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, syn nieżyjących już Walentego i Marianny z Kuleszów z Bronisławą GRODZKĄ lat 40, wdowa po Józefie zmarłym 10.02.1898, urodzoną w Plewkach, zamieszkałą na gospodarstwie w Górskich, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Zofii z Kossakowskich małżonków Łapińskich, ślub 26.01.1904, 5/1904.

ŚWIĘTKOWSKI Jan lat 31, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Dębnikach, syn Piotra i Elżbiety z Kuleszów z Józefą KULESZĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, córką Mikołaja i Julianny z Grodzkich, ślub 08.02.1904, 9/1904.

ZALESKI Adam lat 21, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Wnorach Wypychach parafia Kobylin, syn Adama i Marianny z Grodzkich z Władysławą ŚLIWOWSKĄ lat 16, urodzoną w Bońkach, zamieszkałą przy ojcu w Śliwowie, córką Aleksandra i nieżyjącej już Anny z Modzelewskich, drobnych gospodarzy, ślub 25.01.1904, 3/1904.

ZAWISTOWSKI Ignacy lat 32, robotnik, urodzony i zamieszkały w Górskich, syn nieżyjących już Mikołaja i Korneli z Świętkowskich z Katarzyną KALINOWSKĄ lat 20, urodzoną w Kujawszczyźnie, zamieszkałą w Jaworach, wyrobnicą, córką Franciszka i Tekli z Wawrzyniaków, ślub 18.01.1904, 2/1904.