Opracował L. Kocoń

BURZYMOWSKI Józef lat 35, robotnik, urodzony w majątku Wałach, zamieszkały w Bystrych, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Marcjanny z Wyszomierskich z Rozalią GOSK lat 24, córką Ludwika i nieżyjącej już Anny z Ciecierskich, urodzoną w Pruszkach Wielkich, zamieszkałą na służbie w Bystrych, ślub 24.01.1905, 1/1905.

CHOIŃSKI Paweł lat 31, robotnik, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Śliwowie, syn Pawła i Anastazji z Ostaszewskich z Marianną ZAMBRZYCKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Śliwowie, córką nieżyjącego już Teofila i żyjącej Teresy z Kuleszów, ślub 13.02.1905, 6/1905.

CHOJNOWSKI Aleksander lat 54, wdowiec po Paulinie z Gosków, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Baczach Mokrych parafia Puchały, syn nieżyjących już Albina i Antoniny z Sierzputowskich z Marianną TOMASZEWSKĄ lat 57, wdową po Konstantym zmarłym 24.02.1896, urodzoną w Podłatkach Dużych, zamieszkałą w Ostatkach, córką nieżyjących już Wawrzyńca i Katarzyny z Kołakowskich małżonków Ołdakowskich, ślub 27.06.1905, 21/1905.

CIBOROWSKI Lucjan lat 32, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach, syn Konstantego i nieżyjącej już Katarzyny z Sikorskich z Bronisławą GRODZKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Świętkach, córką Jakuba i Franciszki z Grabowskich, ślub 12.07.1905, 24/1905.

CZACHOWSKI Roch lat 28, urodzony w Woli, zamieszkały przy rodzicach w Czachach parafia Kołaki, syn Józefa i Eleonory z Skrzyńskich z Anną GRODZKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Kossakach Nadbielnych, córką Jakuba i nieżyjącej już Konstancji z Maleszewskich, ślub 20.02.1905, 9/1905.

CZARNIAKOWSKI Filip lat 31, wdowiec po Annie z Rakowskich zmarłej 07.08.1903, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, syn Józefa i nieżyjącej już Marcjanny z Tarasewiczów z Marianną ŚLIWOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Dębnikach, córką Michała i Franciszki z Dębnickich, ślub 20.02.1905, 10/1905.

CZERWIŃSKI Bolesław lat 37, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Ożarach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Joanny z Dzieniszewskich z Walerią TRUSKOLAWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jaworach, córką Józefa i Bronisławy z Jankowskich, ślub 06.03.1905, 15/1905.

CZERWIŃSKI Konstanty lat 40, wdowiec po Adeli z Orzechowskich zmarłej 7 lat temu, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Ożarach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Joanny z Dzieniszewskich z Władysławą ORZECHOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Zalesiu Starym, córką Grzegorza i Marianny z Gosków, ślub 28.11.1905, 30/1905.

FEDOROWSKI Bolesław lat 27, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Tabędzu parafia Zambrów, syn Jana i Eleonory z Łukasiewiczów z Marianną KALISZCZYŃSKĄ lat 20, urodzoną w Łasi Toczyłowie, zamieszkałą przy rodzicach w Rutkach Tartaku Nowym, córką Franciszka i Justyny z Zajkowskich, ślub 07.02.1905, 5/1905.

GAWRYCHOWSKI Antoni lat 27, wdowiec po Mariannie z Bieluków zmarłej 18.05.1905, urodzony i zamieszkały w Woli parafia Zambrów, syn Józefa i nieżyjącej już Ludwiki z Kozłowskich z Kazimierą CZOCHAŃSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Czochaniu, córką Andrzeja i Józefy z Wyrzykowskich, ślub 03.10.1905, 27/1905.

GRABOWSKI Roman Wacław lat 32, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Grabowie Nowym parafia Zawady, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Ludwiki z Krajewskich z Kamilą KALINOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy dziadku w Ożarach, córką nieżyjących już Józefa i Julii z Dąbrowskich, ślub 19.03.1905, 16/1905.

GRODZKI Marceli lat 29, urodzony w Grodzkich Szczepanowiętach, zamieszkały przy rodzicach w Rutkach Jatkach, syn Michała i Felicjanny z Łubów z Zuzanną DOŁĘGOWSKĄ lat 36, urodzoną w Dołęgach, zamieszkałą w Rutkach Tartaku Nowym, wyrobnicą, córką nieżyjących już Piotra i Barbary z Piętków, ślub 15.05.1905, 17/1905.

JAROCKI Ignacy lat 42, wdowiec po Aleksandrze z Wołosików zmarłej 14.06.1905, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Pszczółczynie parafia Waniewo, syn nieżyjących już Macieja i Marianny z Korolewskich z Jadwigą KLEWICKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Ożarach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Franciszki z Mianowskich, ślub 11.07.1905, 23/1905.

KOSSAKOWSKI Michał lat 28, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Kossakach Nadbielnych, syn nieżyjących już Jana i Marcjanny z Zajkowskich z Stanisławą WNOROWSKĄ lat 18, urodzoną w Makowie, zamieszkałą przy rodzicach w młynie w Rutkach, córką Tomasza i Józefy z Wilczyńskich, ślub 20.02.1905, 12/1905.

KOSSYKOWSKI Tomasz lat 27, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Modzelach Starych parafia Puchały, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Modzelewskich z Julianną KOSSAKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie przy matce w Ostatkach, córką nieżyjącego już Władysława i żyjącej Józefy z Kotowskich, ślub 25.10.1905, 29/1905.

LUTOSTAŃSKI Stanisław lat 28, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Lutostani parafia Puchały, syn Pawła i Józefy z Ładów z Stanisławą KRAJEWSKĄ lat 19, urodzoną w Krajewie Białym, zamieszkałą przy rodzicach w Zalesiu Nowym, córką Tadeusza i Marianny z Gosków, ślub 28.11.1905, 31/1905.

ŁOPIŃSKI Konstanty Wojciech lat 62, wdowiec po Karolinie z Kalinowskich zmarłej 4 lata temu, gospodarz, urodzony w Wyknie Nowym, zamieszkały w Ciborach Chrzczonach parafia Zawady, syn nieżyjących już Grzegorza i Julianny z Wnorowskich z Anną STRĘKOWSKĄ lat 50, wdową po Władysławie zmarłym 07.03.1904, gospodynią, urodzoną w Modzelach, zamieszkałą w Wieleborach, córką nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Scholastyki z Rembiszewskich małżonków Modzelewskich, ślub 02.10.1905, 26/1905.

MICHAŁOWSKI Józef lat 21, urodzony w Grądach, zamieszkały na służbie w Kossakach Nadbielnych, syn nieżyjących już Błażeja i Józefy z Zawadzkich z Józefą DUCHNOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mońkach, córką Ksawerego i Anny Chań, ślub 06.02.1905, 4/1905.

MODZELEWSKI Wiktor lat 21, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Ładach Borowych parafia Puchały, syn nieżyjącego już Marcelego i żyjącej Anny z Popławskich z Anną KOSSAKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Ostapkach, córką Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Strenkowskich, ślub 06.03.1905, 13/1905.

MURAWSKI Józef lat 25, robotnik, urodzony i zamieszkały w Konopkach parafia Puchały, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Antoniny z Zaniewskich z Leokadią KALINOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Dębnikach, córką Aleksandra i Józefy z Frankowskich, ślub 06.03.1905, 14/1905.

POGORZELSKI Kazimierz Franciszek lat 28, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Kobylinie Pogorzałkach parafia Kobylin, syn Franciszka Ksawerego i Florentyny z Idźkowskich z Bolesławą MOŚCICKĄ lat 17, urodzoną w Kruszewie, zamieszkałą przy rodzicach w Kałęczynie, córką Jana i Walentyny z Tyborowskich, ślub 20.06.1905, 19/1905.

POPŁAWSKI Stanisław lat 26, wdowiec po Józefie z Milewskich zmarłej 08.02.1905, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Gosiach Małych parafia Kołaki, syn Jana i Tekli z Wnorowskich z Marcjanną KOSSAKOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach Nadbielnych, córką Jakuba i Franciszki z Korytkowskich, ślub 03.07.1905, 22/1905.

SIKORSKI Teofil lat 26, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach parafia Kobylin, syn nieżyjących już Marcina i Krystyny z Maleszewskich z Kornelią GRABOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach na gospodarstwie w Jankowie, córką Konstantyna i Franciszki z Maleszewskich, ślub 09.10.1905, 28/1905.

SLESZYŃSKI Jan lat 32, gospodarz, urodzony w Zambrzycach Nowych, zamieszkały w Śliwowie, syn Aleksandra i nieżyjącej już Rozalii z Świętkowskich z Marianną MĘŻEŃSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Dychnach, córką nieżyjącego już Władysława i żyjącej Pauliny z Wnorowskich, ślub 20.02.1905, 7/1905.

SLESZYŃSKI Władysław lat 20, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Kossakach Nadbielnych, syn Apolinarego i nieżyjącej już Marianny z Kossakowskich z Teofilą GRODZKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kossakach Nadbielnych, córką Melchiora i Aleksandry z Kossakowskich, ślub 20.02.1905, 8/1905.

STANISZEWSKI Bolesław lat 27, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ożarach, syn Stanisława i Konstancji z Zaleskich z Teofilą KAPICĄ lat 42, wdową po Stanisławie zmarłym 21.09.1903, urodzoną w Sierkach, zamieszkałą na gospodarstwie w Rutkach, córką nieżyjących już Wojciecha i Zofii z Markowskich małżonków Cybulskich, ślub 20.02.1905, 11/1905.

STRĘKOWSKI Paulin lat 50, wdowiec po Katarzynie z Strękowskich, gospodarz, urodzony w Maleszewie Łynkach, zamieszkały w Mieszkach, syn nieżyjących już Piotra i Teofili z Kuleszów z Antoniną ŚLESZYŃSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mieszkach, córką Szymona i Anny z Kalinowskich, ślub 15.05.1905, 18/1905.

TYBOROWSKI Czesław Aleksander lat 37, wdowiec po Mariannie z Zambrzyckich zmarłej 09.06.1904, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Babinie parafia Tykocin, syn Juliana i nieżyjącej już Pauliny z Babińskich z Teofilą ZAMBRZYCKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Kapustach, córką nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Pauliny z Łapińskich, ślub 25.09.1905, 25/1905.

URBAŃSKI Ludwik lat 32, wdowiec po Michalinie z Grodzkich zmarłej 26.02.1905, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Barańskich z Pauliną KOSSAKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wieleborach, córką Feliksa i Anny z Ciborowskich, ślub 26.06.1905, 20/1905.

ZAMBRZYCKI Jan lat 22, urodzony w Łomży, zamieszkały w Krzewie Starym parafia Zawady, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Pauliny z Ciborowskich z Józefą KRUCZKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Dębnikach, wyrobnicą, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Kołakowskich, ślub 06.02.1905, 3/1905.

ZIENKIEWICZ Stanisław lat 26, urodzony i zamieszkały w Kołomyi parafia Kołaki, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Salomei Konczyk  z Marianną KURPIECKĄ lat 22, urodzoną w Wałachach, zamieszkałą przy rodzicach w Rutkach Nowych, córką Ignacego i Antoniny, ślub 30.01.1905, 2/1905.