Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Dominik lat 28, urodzony w Ożarkach i tamże zamieszkały, robotnik, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Walentyny z Kłosków z Heleną MĘŻEŃSKĄ lat 21, urodzoną w Duchnach i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Władysława i żyjącej Pauliny z Wnorowskich, ślub 27.02.1911, 22/1911.

CHOIŃSKI Kazimierz lat 50, wdowiec po Stanisławie z Szeligowskich zmarłej 20.08.1910, gospodarz, urodzony w Chojanach Pawłowiętach i tamże zamieszkały, syn nieżyjących już Filipa i Franciszki z Choińskich z Konstancją GRODZKĄ lat 30, córką Konstantego i nieżyjącej już Marianny z Czochańskich, urodzoną w Górskich i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.02.1911, 11/1911.

DANIELEWSKI Wojciech lat 24, wdowiec po Helenie z Grabowskich zmarłej 30.11.1910, gospodarz, urodzony w Niwkowie, zamieszkały w Ożarach, syn Antoniego i Józefy z Duchnowskich z Marcelą GOSK lat 22, urodzoną w Bystrych i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Izydora i żyjącej Anastazji z Mężeńskich, ślub 07.02.1911, 7/1911.

DĄBROWSKI Józef lat 30, urodzony w Ożarach i tamże zamieszkały, robotnik, syn nieżyjących już Feliksa i Franciszki z Czochańskich z Stefanią ŁUKASIAK lat 21, córką Józefa i Marianny z Grabowskich, urodzoną w Ożarach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, robotnicą, ślub 23.01.1911, 2/1911.

DĄBROWSKI Stefan lat 19, urodzony w Kołomyjce i tamże na gospodarstwie zamieszkały, syn nieżyjącej już Józefy z Stefanią KOZŁOWSKĄ lat 20, urodzoną w Jaworach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Aleksandra i Joanny z Korzeńskich, ślub 20.11.1911, 31/1911.

DOŁĘGOWSKI Józef Robert lat 33, urodzony w Średnicy Jakubowiętach parafia Wysokie Mazowieckiej i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Adolfa i Emilii z Średnickich z Michaliną KALINOWSKĄ lat 26, córką Władysława i nieżyjącej już Walerii z Niecieckich, urodzoną w Zalesiu Nowym i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1911, 14/1911.

DOMITR Jan lat 25, robotnik, urodzony w Kołomyjce, zamieszkały w Rutkach, syn Marianny z Klementyną MURAWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Rutkach, robotnicą, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Lutostańskich, ślub 28.11.1911, 36/1911.

DUCHNOWSKI Jan lat 20, urodzony w Czarnowie, zamieszkały przy rodzicach w Falkach, robotnik, syn Konstantego i Rozalii z Grabowskich z Józefą OLSZEWSKĄ lat 20, urodzoną w Ożarkach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Karola i Anny z Kuzawów, ślub 27.02.1911, 19/1911.

DZIENISZEWSKI Fabian lat 21, urodzony i zamieszkały w Rutkach, robotnik, syn nieżyjących już Mikołaja i Julii z Zarembów z Leokadią KUROWSKĄ lat 17, córką Józefa i Bronisławy z Szeligowskich, gospodarzy, urodzoną w Rutkach Nowinach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1911, 13/1911.

DZIENISZEWSKI Józef lat 26, urodzony w Rutkach i tamże zamieszkały, robotnik, syn Stanisława i nieżyjącej już Rozalii z Myślińskich z Władysławą SURMACEWICZ lat 20, córką Kacpra i nieżyjącej już Marianny z Mogielnickich, urodzoną w Turośli, zamieszkałą w Rutkach, robotnicą, ślub 06.02.1911, 4/1911.

JAŁBRZYKOWSKI Józef lat 26, urodzony w Kruszy parafia Kołaki i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Adama i Teofili z Zaniewskich z Heleną GOSK lat 19, urodzona w Falkach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Pawła i Karoliny z Rawów, ślub 21.11.1911, 33/1911.

JANKOWSKI Aleksander lat 28, urodzony w Grzymałach parafia Szczepankowo, zamieszkały na gospodarstwie przy rodzicach w Mężeninie, syn Józefa i Katarzyny z Łubów z Emilią KOSSAKOWSKĄ lat 21, urodzoną w Wiśniówku parafia Kołaki i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Aleksandra i Franciszki z Gosiewskich, ślub 28.11.1911, 37/1911.

KALINOWSKI Józef Adam lat 24, urodzony w Gołaszach Górkach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Leona i Marianny z Wróblewskich z Józefą Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 24, urodzoną w Ożarkach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Konstantego i Stanisławy z Gardockich, ślub 07.02.1911, 8/1911.

KOŁAKOWSKI Władysław lat 49, wdowiec po Władysławie z Mielnickich zmarłej 04.10.1910, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Dębnikach, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Kossakowskich z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 28, urodzoną w Bystrych i tamże przy matce zamieszkałą, robotnicą, córka nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Korneli z Czochańskich, ślub 16.01.1911, 1/1911.

KULESZA Piotr lat 28, urodzony w Wnorach Pażochach parafia Kulesze i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkały, syn Konstantego i nieżyjącej już Apolonii z Truskolawskich z Wiktorią ŚLIWOWSKĄ lat 20, córką Jana i nieżyjącej już Józefy z Wiśniewskich, urodzoną w Śliwowie i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.02.1911, 10/1911.

KUROWSKI Bolesław lat 20, urodzony w Majdanie, zamieszkały na gospodarstwie przy rodzicach w Rutkach Nowinach, syn Stanisława i Teofili z Kalinowskich z Stefanią GOSK lat 26, urodzoną w Bystrych, zamieszkałą na gospodarstwie w Rutkach, córką nieżyjących już Fabiana i Józefy z Mieczkowskich, ślub 27.02.1911, 21/1911.

MAŃKIEWICZ Bolesław lat 20, urodzony i zamieszkały w Mężeninie, robotnik, syn Pawła i Teodory z Malinowskich z Kazimierą KONOPKĄ lat 17, córką Mateusza i Leokadii z Surmacewiczów, gospodarzy, urodzoną w Mężeninie i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1911, 9/1911.

MODZELEWSKI Kazimierz lat 52, wdowiec po Mariannie z Grabowskich zmarłej 20.02.1911, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Górskich, syn nieżyjących już Jana i Salomei z Kossakowskich z Walerią SURMACEWICZ lat 43, wdową po Aleksandrze zmarłym 20.11.1908, gospodynią, urodzoną w Burzynie, zamieszkałą w Rutkach, córką Franciszka i nieżyjącej już Agnieszki z Borawskich małżonków Bendziszewskich, ślub 27.11.1911, 34/1911.

MOGIELNICKI Stanisław lat 28, urodzony w Zambrowie, zamieszkały w Mężeninie, robotnik, syn Aleksandra i Józefy z Domaszewskich z Bronisławą MIODUSZEWSKĄ lat 18, urodzoną w Rutkach Nowinach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Franciszka i Władysławy z Stypułkowskich, ślub 27.11.1911, 35/1911.

NOWOWIEJSKI Aleksander lat 41, gospodarz, urodzony w Czosakach Dąbie parafia Kołaki i tamże zamieszkały, syn Franciszka i nieżyjącej już Teofili z Kossakowskich z Michaliną GRABOWSKĄ lat 26, urodzoną w Jaworkach i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Franciszki z Czochańskich, ślub 12.06.1911, 24/1911.

OŻAROWSKI Paweł lat 23, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marcjanny z Kalinowskich, urodzony w Chojanach Stankowiętach parafia Kulesze i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkały z Marianną MĄCZYŃSKĄ lat 21, córką Józefa i nieżyjącej już Anny z Modzelewskich, urodzoną w Rutkach i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkałą, ślub 16.10.1911. 29/1911.

PĘSKI Aleksander lat 30, urodzony w Pęsach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Grzegorza i Marianny z Gosiewskich z Bolesławą ŁUBĄ lat 21, urodzoną w Kałęczynie i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkałą, córką Konstantego i nieżyjącej już Zuzanny z Ciborowskich, ślub 27.02.1911, 20/1911.

PIEKUTOWSKI Aleksander lat 26, urodzony w Faszczach parafia Sokoły i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkały, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Pauliny z Stypułkowskich z Anną KRAJEWSKĄ lat 21, urodzona w Mioduszach Wielkich, zamieszkałą przy rodzicach w Rutkach Nowinach, córką Eustachiusza i Marianny z Mioduszewskich, ślub 06.02.1911, 6/1911.

PISZCZATOWSKI Wincenty lat 61, wdowiec po Mariannie z Duchnowskich zmarłej 21.10.1911, gospodarz, urodzony w Wnorach Kuzelach parafia Kobylin i tamże zamieszkały, syn nieżyjących już Marcina i Agnieszki z Wnorowskich z Anną ZALESKĄ lat 42, wdową po Wincentym zmarłym 22.03.1908, robotnicą, urodzoną w Kołomyi, zamieszkałą w Rutkach, córką nieżyjących już Józefa i Feliksy z Czajkowskich małżonków Kamińskich, ślub 20.11.1911, 30/1911.

PLEBAŃSKI Tomasz lat 24, nauczyciel, urodzony w Wielonach gubernia Kowieńska, zamieszkały w Rutkach, syn Tomasza i Barbary z Wolińskich z Jadwigą Kalikstą STARZYŃSKĄ lat 30, córką Karola i Sabiny z Izdebskich, zamieszkałą przy rodzicach w Rutkach, ślub 02.08.1911, 28/1911.

PRZESTRZELSKI Antoni lat 23, urodzony w Pokrzywnicy parafia Zawady i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Franciszka i Aleksandry z Zaleskich z Stanisława ŁUBĄ lat 18, córką nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Aleksandry z Śleszyńskich, urodzoną w Zambrzycach Starych i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkałą, ślub 26.06.1911, 25/1911.

RĘBISZEWSKI Michał lat 25, urodzony w Gołaszach Puszczy parafia Kulesze i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Szymona i Apolonii z Godlewskich z Bronisławą DUCHNOWSKĄ lat 19, urodzoną w Górskich i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Józefa i Heleny z Kossakowskich, ślub 21.11.1911, 32/1911.

ROSOCHACKI Adam lat 27, urodzony w Dębnikach i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkały, syn Michała i nieżyjącej już Ludwiki z Jałbrzykowskich z Emilią JANKOWSKĄ lat 21, urodzoną w Śliwowie i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Pawła i Rozalii z Dłużniewskich, ślub 22.02.1911, 18/1911.

SURMACEWICZ Karol lat 24, urodzony w Ożarkach, zamieszkały w Ożarach, robotnik, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Kłosków z Władysławą SAWICKĄ lat 17, urodzoną w Ożarach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Stanisława i Józefy z Mońkiewiczów, ślub 06.02.1911, 5/1911.

ŚWIĘTKOWSKI Franciszek lat 65, wdowiec po Paulinie z Sikorskich zmarłej 11.07.1910, gospodarz, urodzony w Świętkach, zamieszkały w Wnorach Kuzelach parafia Kobylin, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Kruszewskich z Antoniną STRĘKOWSKĄ lat 29, wdową po Paulinie zmarłym 12.05.1910, gospodynią, urodzoną i zamieszkałą w Mieszkach, córką Szymona i nieżyjącej już Anny z Kalinowskich małżonków Śleszyńskich, ślub 24.05.1911, 23/1911.

ŚWIĘTKOWSKI Paweł lat 29, gospodarz, urodzony w Wnorach Kuzelach parafia Kobylin i tamże zamieszkały, syn nieżyjących już Feliksa i Marcjanny z Czochańskich z Anielą Ewą ZAMBRZYCKĄ lat 20, córką Piotra i Urszuli z Śliwowskich, gospodarzy, urodzoną w Kapustach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1911, 12/1911.

TYBOROWSKI Stefan lat 21, urodzony w Bystrych i tamże na gospodarstwie przy ojcu zamieszkały, syn Piotra i nieżyjącej już Anny z Pruszkowskich z Natalią PTASZYŃSKĄ lat 19, urodzoną w Ożarach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Marcjana i Aleksandry z Kłosków, ślub 20.02.1911, 15/1911.

WĄDOŁOWSKI Mateusz lat 29, urodzony w Maleszewie Porkusach parafia Zawady i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały, syn Jana i Antoniny z Kuleszów z Bronisława GRODZKĄ lat 32, urodzoną w Wieleborach i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, córką Aleksandra i Pauliny z Kossakowskich, ślub 21.02.1911, 17/1911.

WIŚNIEWSKI Piotr lat 26, syn Antoniego i Marianny z Kołakowskich, urodzony w Mieczkach parafia Puchały i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały z Józefą Franciszką DĘBNICKĄ lat 19, córką Tomasza i Pauliny z Gronostajskich, urodzoną w Górskich i tamże na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.07.1911, 27/1911.

ZALESKI Jan lat 32, urodzony w Zalesiu Starym i tamże zamieszkały, robotnik, syn nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Konstancji z Piekarskich z Heleną MALINOWSKĄ lat 22, urodzoną w Mężeninie, zamieszkałą w Zalesiu Starym, robotnicą, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Budziłowiczów, ślub 21.02.1911, 16/1911.

ZARĘBA Jan lat 24, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Józefy z Ciborowskich, urodzony w Wieleborach i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkały z Matyldą KOŁOMYJSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Leonarda i żyjącej Marianny z Jamiołkowskich, urodzoną w Kalinówce i tamże na gospodarstwie przy matce zamieszkałą, ślub 04.07.1911, 26/1911.

ZAWISTOWSKI Jan lat 28, urodzony w Górskich, zamieszkały w Rutkach Nowinach, robotnik, syn nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Katarzyny z Zaleskich z Józefą PERZANOWSKĄ lat 21, urodzoną w Kołomyjce, zamieszkałą w Rutkach Nowinach, robotnicą, córką nieżyjących już Tomasza i Marianny z Alengiewiczów (?), ślub 23.01.1911, 3/1911.