Opracował L. Kocoń

BRULIŃSKI Jan lat 40 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Wawrzyńca zmarłego 07.03.1807 i Agnieszki z Głębockich zmarłej 14.03.1807, dziedziców rolnych w Brulinie zamieszkałych, na tymże dziedzictwie w tejże wsi osiadły, wdowiec po Mariannie z Dzwąkowskich, córce urodzonych Pawła i Agnieszki dziedziców rolnych we wsi Kleczkowie gminy tejże  zamieszkałych i tamże 22.12.1802 zmarłej, z pierwszego małżeństwa Truszkowskiej z Franciszką TYSZKĄ lat 24 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Jana i Jadwigi z Truszkowskich dziedziców rolnych w Olszewie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 15.08.1810, 16/1810.

CHOJNOWSKI Antoni urodzony w parafii Miastkowo 25.05.1788, syn urodzonych Bonifacego i Brygidy z Dąbkowskich zmarłej 24.06.1810, dziedziców rolnych w Łubach Kiertanach gminie Miastkowskiej zamieszkałych i tamże przy ojcu swym zostający z Marianną DŁUŻNIEWSKĄ  urodzoną w parafii Szczepankowo 28.03.1792, córką urodzonych Kazimierza i Barbary z Kostrzewskich, dzierżawców pewnych części szlacheckich w Sierzputach Starych gminie Śniadowskiej, tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1811, 61/1811.

JANICKI Stefan lat 30, w Kozikach w służbie zostający i tamże zamieszkały, syn uczciwych Mariana i Ewy w Wasilkowie Guberni Kijowskiej zamieszkałych z Franciszką GRUZOŁOWNĄ, urodzoną w parafii Śniadowo 07.04.1773, córką uczciwych Pawła Podlachem przedtem a teraz Gruzołą zwanego, zmarłego 17.03.1807 i Agnieszki zmarłej 27.09.1790, na gospodarstwie w Kozikach osiadłych i tamże zmarłych, ślub 07.11.1810, 34/1810.

JASIONOWSKI Stanisław urodzony w parafii Zambrów 08.05.1772, w służbie za gospodarza w mieście Śniadowie zamieszkały, syn uczciwych Mateusza i Małgorzaty już nieżyjących, w Pstrągach na gospodarstwie dawniej zamieszkałych z Marianną WRÓBEL urodzoną w parafii Śniadowo 03.02.1785, córką uczciwych Jana już nieżyjącego, dawniej w Ratowie Starym zamieszkałego i żyjącej Heleny, w Śniadowie z matką swą zamieszkałą, ślub 30.01.1811, 50/1811.

JASTRZĘBSKI Adam urodzony w parafii Śniadowo 24.08.1786. Syn urodzonych Stanisława zmarłego 05.06.1804 i Wiktorii Gostkowskiej zmarłej 09.05.1790, dziedziców rolnych w Jastrząbce Młodej zamieszkałych, na tymże dziedzictwie osiadły z Salomeą PROSIŃSKĄ urodzoną w parafii Śniadowo 22.10.1788, córką urodzonych Stanisława i Teresy z Dąbkowskich, dziedziców rolnych w Duchnach Starych zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 16.10.1810, 29/1810.

KONOPKA Walenty urodzony w parafii Śniadowo 06.02.1784, syn urodzonych Wojciecha i Marianny z Jastrzębskich, dziedziców rolnych w Szabłach Starych zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostający z Heleną JAKACKĄ  urodzoną w parafii Śniadowo 01.03.1780, córką urodzonych Jana zmarłego 18.04.1795 i Rozalii z Wierzbowskich zmarłej 11.05.1807, dziedziców rolnych w Jakaci Borkach dawniej zamieszkałych i tamże przy bracie swym Jakubie na tym dziedzictwie zostającą, ślub 11.11.1810, 38/1810.

KORYTKOWSKI Ignacy urodzony w parafii Śniadowo 22.07.1787, syn urodzonych Aleksandra zmarłego 14.02.1798 i Franciszki z Zalewskich pierwszym ślubem Korytkowskiej, drugim Modzelewskiej zmarłej 09.01.1804, w Zalesiu Wypychach dziedziców rolnych zamieszkałych, na tymże dziedzictwie osiadły z Katarzyną JASTRZĘBSKĄ urodzoną w parafii Śniadowo 10.06.1784, córką urodzonych Piotra zmarłego 02.12.1790 i Katarzyny z Strzeszewskich zmarłej 20.03.1810, dziedziców rolnych w Duchnach Młodych dawniej zamieszkałych, przy bracie swym Pawle zostającą, ślub 11.11.1810, 36/1810.

MODZELEWSKI Jan lat 24 ( parafia Szczepankowska ), dziedzic rolny części szlacheckiej w Sierzputach Starych gminie Szczepankowskiej, syn urodzonych Kazimierza zmarłego 26.02.1807 i żyjącej Katarzyny z Dłużniewskich z Małgorzatą CHOJNOWSKĄ lat 26 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Pawła, chorobą złożonego i Konstancji z Kamionowskich w Sierzputach Starych gminie Śniadowskiej zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 17.06.1810, 4/1810.

MODZELEWSKI Kazimierz urodzony w parafii Śniadowo 01.03.1779, syn urodzonych Macieja i Nastazji z Konopków już nieżyjących, dziedziców rolnych w Konopkach Młodych zamieszkałych, na tymże dziedzictwie osiadły z Marianną SIERZPUTOWSKĄ urodzoną w tejże parafii 15.04.1787, córką urodzonych Walentego już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Jankowskich, dziedziców rolnych w Sierzputach Markach zamieszkałych i tamże przy matce zostającą, ślub 23.01.1811, 47/1811.

NIEDŹWIEDZKKI Walenty urodzony w parafii Śniadowo 15.02.1781, syn urodzonego Jakuba, dziedzica rolnego w Truszkach Krukach zamieszkałego i Elżbiety z Strzeszewskich zmarłej 13.06.1807, przy swym ojcu zostający z Małgorzatą JAKACKĄ urodzoną w parafii Śniadowo 11.06.1784, córką urodzonych Franciszka i Marianny z Baczewskich zmarłej 26.02.1808, dziedziców rolnych  w Jakaci Borkach zamieszkałych, z pracy rąk żyjącą, ślub 11.11.1810, 37/1810.

PSTRĄGOWSKI Stanisław urodzony w parafii Śniadowo 27.11.1787, syn urodzonego Antoniego zmarłego 16.05.1809 i żyjącej Rozalii z Olszewskich, dziedziców rolnych w Olszewie zamieszkałych, tamże przy matce zostający z Katarzyną MODZELEWSKĄ urodzoną w tejże parafii 22.04.1777, córką urodzonych Mikołaja zmarłego 26.09.1807 i żyjącej Marianny z Boguskich, dziedziców rolnych w Konopkach Młodych zamieszkałych i tamże przy matce swej zostającą, ślub 13.02.1811, 58/1811.

PUCHAŁA Andrzej urodzony w parafii Jasienickiej 28.11.1786, w Jakaci Starej w służbie będący, syn uczciwych Piotra zmarłego 28.02.1807 i Urszuli Krupianki zmarłej 27.09.1807 we wsi Krulach gminy Jasienickiej zamieszkałych, gospodarzy rolnych z Agatą ANDRZEJCZYKOWNĄ lat 18 ( parafia Śniadowska ), córką uczciwych Piotra i Salomei, włościan, gospodarzy rolnych w Jakaci Starej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 13.10.1810, 28/1810.

SZABŁOWSKI Władysław lat 54 ( parafia Kleczkowska ), syn urodzonych Piotra i Agnieszki z Choromańskich już nieżyjących, w Zawadach gminie Kleczkowskiej powiecie Ostrołęckim zamieszkały, wdowiec po Mariannie z Choromańskich zmarłej 20.01.1807 z Dorotą TYSZKĄ lat 46 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Adama Brulińskiego zmarłego 08.05.1788 i Agnieszki zmarłej 02.02.1776, wdową po Grzegorzu zmarłym 16.08.1807, w Duchnach Starych pewnych części szlacheckich dziedzicu, w Brulinie przy bracie swoim Stanisławie zostającą, ślub 24.06.1810, 6/1810.

TRUSZKOWSKI Walenty urodzony w parafii Śniadowo 19.04.1789, syn urodzonych Stanisława i Rozalii z Ogonowskich zmarłej 14.08.1799, dziedziców rolnych w Ratowie Starym zamieszkałych i tamże przy ojcu swym zostający z Marianną ZARĘBĄ urodzoną w tejże parafii 30.09.1795, córką urodzonych Mateusza zmarłego 24.12.1797 i żyjącej Heleny Łubianki pierwszym ślubem Zarębiny, drugim Olszewskiej, dziedziców rolnych w Mężeninie zamieszkałych, tamże przy matce zostającą, ślub 16.02.1811, 59/1811.

WRÓBLEWSKI Walenty lat 24 ( parafia Śniadowska ), w Jakaci Starej w służbie zostający, syn sławetnych Waleriana zmarłego 26.01.1795 i Agnieszki zmarłej 14.06.1787 w mieście Śniadowie zamieszkałych, gospodarzy rolnych z Franciszką PRZYBYŁOWSKĄ lat 26, w służbie z wyrobku w Jakaci Starej żyjącej, córką uczciwych Wojciecha zmarłego 03.05.1806 i Elżbiety Starzkowny zmarłej 10.10.1807 w Jakaci Starej zamieszkałych, gospodarzy rolnych, ślub 13.10.1810, 27/1810.

WYRZYKOWSKI Jan urodzony w parafii Puchały 22.05.1780, syn urodzonych Mateusza zmarłego 05.07.1794 i Marty Wyrzykowskiej zmarłej 28.04.1806 dziedziców rolnych w Wyrzykach Nowej Wsi dawniej zamieszkałych i tamże na tym dziedzictwie zostający a po zmarłej Apolonii z Wyrzykowskich 27.01.1810 wdowiec z Katarzyną TRZASKĄ urodzoną w parafii Śniadowo 29.11.1789, córką urodzonych Antoniego zmarłego 31.05.1808 i Marianny z Kołaczkowskich zmarłej 04.03.1804 dziedziców rolnych dawniej w Jemielitym Wypychach zamieszkałych, na tymże dziedzictwie zostającą, ślub 28.11.1810, 40/1810.

ZAORSKI Stanisław lat 21 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Franciszka i Małgorzaty z Jastrzębskich, dziedziców rolnych w Truszkach Krukach zamieszkałych, przy rodzicach zostający z Jadwigą STRZESZEWSKĄ lat 26 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Samuela zmarłego 06.06.1795 i Marianny z Truszkowskich zmarłej 20.03.1810, dziedziców rolnych w Truszkach Pikulach dawniej zamieszkałych, tamże przy bracie swym Kazimierzu zostającą, ślub 21.07.1810, 14/1810.

ZAORSKI Walenty lat 59 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Jana zmarłego 30.11.1794 i Łucji z Ratowskich zmarłej 20.11.1785, wdowiec po urodzonej Justynie z Choromańskich zmarłej 21.09.1807, dziedzic na wsi Truszkach Krukach z Anną TRUSZKOWSKĄ lat 35 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Andrzeja zmarłego 24.01.1796 i Elżbiety z Krzeczkowskich zmarłej 21.08.1793, przy bracie swym Dionizym Truszkowskim w Truszkach Krukach zostającą i z wyrobku żyjącą, ślub 08.07.1810, 12/1810.

ŻEBROWSKI Tomasz urodzony w parafii Szczepankowo 05.03.1789, syn urodzonego Mikołaja i Marianny z Żebrowskich zmarłej 05.05.1810, dziedziców rolnych w Żebrach gminie Szczepankowskiej zamieszkałych, przy ojcu swym zostający z Marianną KAMIONOWSKĄ urodzoną w parafii Śniadowo 24.03.1789, córką urodzonych Stefana i Małgorzaty z Szabłowskich zmarłej 20.11.1797, dziedziców rolnych w Szabłach Młodych zamieszkałych, przy swym ojcu zostającą, ślub 03.02.1811, 57/1811.