Opracował L. Kocoń

BRULIŃSKI Ambroży urodzony 09.12.1788 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonego Adama, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Brulinie gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 30.09.1807 zmarłego i Petroneli z Żyznowskich, na tymże dziedzictwie przy matce swej zostający z Ewą BRULIŃSKĄ urodzoną 06.03.1798 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Stanisława zmarłego 24.12.1813, w Zalesiu Poczynkach gospodarza z rolnictwa żyjącego i Zuzanny z Szumowskich, tamże przy matce swojej zamieszkałej, ślub 08.02.1814, 81/1814.

CHLUDZIŃSKI Wacław urodzony 29.12.1780 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Szymona, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Nagórkach Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Jozefaty z Nagórków zmarłej w czerwcu 1810, na tymże dziedzictwie przy swym ojcu zamieszkały z Marianną MIERZEJEWSKĄ urodzoną 05.11.1786, córką urodzonych Jana i Scholastyki z Jastrzębskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Duchnach Starych gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 08.08.1813, 35/1813.

CICHOCKI Wojciech Benedykt urodzony 16.03.1767 ( parafia Ciepielowska ), majster kunsztu szewskiego w Łomży zamieszkały, syn sławetnych Franciszka i Agnieszki z Losków w mieście Ciepielowie Cyrkułu Radomskiego zamieszkałych i tamże zmarłych, wdowiec po Helenie z Płońskich zmarłej 11.01.1813 z Ewą KUTYŁOWSKĄ urodzoną 11.11.1792 ( parafia Śniadowska ), córką sławetnych Grzegorza i Franciszki, kunszty szewskiego w Śniadowie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 12.05.1813, 2/1813.

DUCHNOWSKI Łukasz urodzony 16.07.1780 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonego Stanisława, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Truszkach Krukach zamieszkałego i Antoniny z Jaworowskich zmarłej 04.09.1804, na tymże gospodarstwie zamieszkały z Józefą KAMIONOWSKĄ urodzoną 19.03.1790 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Fabiana i Rozalii z Kamionowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Truszkach Sapkach gminie Śniadowskiej zamieszkałych, przy rodzicach swych zostająca, ślub 16.02.1814, 85/1814.

GŁĘBOCKI Stanisław urodzony 22.11.1778 ( parafia Szumowska ), syn urodzonych Adama w Kaczynku gminie Szumowskiej z rolnictwa żyjącego i nieżyjącej Elżbiety z Brulińskich, przy ojcu zostający z Magdaleną  z Jastrzębskich JEMIELITĄ urodzoną 28.03.1785 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Jakuba, już zmarłego i żyjącej Sabiny z Podoskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Duchnach Starych zamieszkałych, wdową po urodzonym Franciszku zmarłym w roku 1813, w Jemielitym Wypychach zamieszkałą, ślub 16.02.1814, 87/1814.

GRABOWSKI Walenty urodzony 12.02.1794, syn urodzonych Piotra zmarłego 02.12.1810 i Salomei z Jastrzębskich zmarłej 18.04.1811, w Grabowie zamieszkałych i tamże zmarłych, gospodarzy z rolnictwa żyjących, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Antoniną TYMIŃSKĄ urodzoną 28.12.1797 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Mikołaja i Kunegundy z Kołaczkowskich, przy kościele Śniadowskim w służbie zostających, przy swych rodzicach zamieszkałej, ślub 27.07.1813, 28/1813.

JAKACKI Stanisław urodzony 20.05.1793, syn urodzonych Szymona i Agnieszki z Jemielitych, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jakaci Borkach gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostający z Kunegundą JAKACKĄ urodzoną 12.11.1792 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Jana zmarłego 15.09.1802 i Cecylii z Kołaczkowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jakaci Borkach przy matce zamieszkałej, ślub 07.11.1813, 49/1813.

JANKOWSKI Jan urodzony 26.02.1782 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Pawła, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Grabowie gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 24.07.1808 zmarłego i Marianny z Szabłowskich, przy matce swej zamieszkały z Marianną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 02.02.1797 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Antoniego, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Jakaci Młodej dzierżawcy i Łucji z Choromańskich zmarłej 27.08.1800, przy swym ojcu zostającą, ślub 16.02.1814, 88/1814.

JASTRZĘBSKI Alojzy urodzony 22.06.1749 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Samuela i Marianny z Kołaczkowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Menżeninie gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże gospodarstwie zamieszkały, wdowiec po Katarzynie z Truszkowskich zmarłej 09.07.1813 z Petronelą z Duchnowskich JASTRZĘBSKĄ urodzoną 26.06.1760 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Stefana i Ewy z Bukowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Grabowie zamieszkałych i tamże zmarłych, wdowa po Grzegorzu zmarłym 22.10.1811, w Duchnach Młodych zamieszkałą, ślub 19.01.1814, 65/1814.

JASTRZĘBSKI Błażej urodzony 03.02.1791 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Michała zmarłego 23.11.1791 i Katarzyny z Jankowskich zmarłej 15 06.1807, w Grabowie gminie Śniadowskiej przedtem zamieszkałych i zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Zuzanną BRULIŃSKĄ urodzoną 20.07.1790 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Adama zmarłego w Brulinie 30.09.1807 i żyjącej Petroneli z Żyznowskich na tymże dziedzictwie zamieszkałej i tamże przy matce zostającą, ślub 06.06.1813, 13/1813.

JASTRZĘBSKI Franciszek urodzony 31.01.1791 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Grzegorza, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Jastrząbce Starej zamieszkałego i Małgorzaty z Duchnowskich zmarłej 24.08.1805, przy swym ojcu zostający z Balbiną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 27.10.1798 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Franciszka i Anny z Ogonowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zamieszkałej, ślub 09.11.1813, 55/1813.

JASTRZĘBSKI Józef urodzony 24.03.1778 ( parafia Śniadowska ), w Jastrząbce Starej gminie Śniadowskiej gospodarz, z rolnictwa żyjący, syn urodzonych Ignacego i Marianny z Gostkowskich, w wspomnianej wsi z rolnictwa żyjących i tamże zmarłych, wdowiec po Franciszce z Jastrzębskich zmarłej 06.09.1813 z Józefą RATOWSKĄ urodzoną 06.02.1794, córką urodzonych Jana zmarłego 27.03.1796 i Konstancji z Chojnowskich zmarłej 09.02.1808, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Truszkach Krukach zamieszkałych i zmarłych, w Jastrząbce Starej zamieszkałej, z wysług żyjącej, ślub 09.11.1813, 54/1813.

JASTRZĘBSKI Stanisław urodzony 22.01.1789 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Jana, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Jastrząbce Starej gminie Śniadowskiej zamieszkałego i Kunegundy z Jastrzębskich zmarłej  17.03.1807, w tejże wsi przy ojcu zamieszkały z Balbiną TYSZKĄ urodzoną 26.06.1798 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Benedykta zmarłego 20.02.1800 i Magdaleny z Truszkowskich zmarłej 09.09.1811, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jastrząbce Starej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkałą, ślub 20.10.1813, 47/1813.

JEMIELITY Ignacy urodzony 01.08.1766 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Marcina i Marianny z Sierzputowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jemielitym Starym gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, w tejże wsi na gospodarstwie rolniczym osiadły, wdowiec po Rozalii z Jemielitych zmarłej 14.05.1813 z Wiktorią KOŁACZKOWSKĄ urodzoną 29.02.1794 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Kaliksta i Rozalii z Prosińskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Ratowie Piotrowie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 08.08.1813, 34/1813.

KLAMA Marcin lat 28, majster kunsztu stolarskiego, w Śniadowie zamieszkały, syn sławetnych Gotfryda od lat 15 w mieście Andzborgu kraju Pruskim zamieszkałego i tamże zmarłego, majstra kunsztu krawieckiego i żyjącej Anerty (?) Dudeczowny z Antoniną JÓŹWIK lat 27, córką sławetnych Franciszka, kunsztu malarskiego i Marianny z Szmytów w Dziergach gminie Nowogrodzkiej zamieszkałych, ślub 21.11.1813, 56/1813.

KRAJEWSKI Antoni urodzony 10.05.1778 ( parafia Kołakowska ), syn urodzonych Stanisława i Marianny z Wiśniewskich w Krajewie Ćwikłach Dąb gminie Kołakowskie gospodarzy z rolnictwa żyjących i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Franciszką JASTRZĘBSKĄ urodzoną 04.08.1793 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Stanisława, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Grabowie gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tam 17.10.1801 zmarłego i Apolonii z Strzeszewskich, przy swej matce zostającą, ślub 07.02.1814, 80/1814.

KRAJEWSKI Jan lat 32, w Giełczynie w służbie dworskiej zamieszkały, syn urodzonych Andrzeja i Ludwiki z Krajewskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Krajewie Starym gminie Zambrowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych z Scholastyką z Opęchowskich ZAORSKĄ urodzoną 14.02.1763 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Kacpra i Marianny z Bukowskich małżonków Opęchowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Truszkach Pikulach gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, wdową po urodzonym Walentym, zmarłym 24.05.1811, w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 05.09.1813, 39/1813.

KRUPIEWSKI Franciszek lat 22, w Konopkach Młodych gminie Śniadowskiej w służbie zamieszkały, syn sławetnych Marcina i Doroty, w mieście Royszczy Departamencie Krakowskim gospodarzy z rolnictwa żyjących z Marianną JAKACKĄ urodzoną 25.09.1786 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Zachariasza, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Konopkach Młodych zamieszkałego i tamże zmarłego i Moniki z Konopków, przy matce zostającej, ślub 30.01.1814, 76/1814.

KUKLIŃSKI Franciszek urodzony 01.10.1791 ( parafia Śniadowska ), majster kunsztu szewskiego w Śniadowie zamieszkały, syn sławetnych Piotra, majstra tegoż kunsztu i Apolonii z Popławskich zmarłej 25.12.1812 z Balbiną KOLESZYŃSKĄ urodzoną 06.03.1798, córką sławetnych Kacpra i Marianny, traczów w Śniadowie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 13.06.1813, 16/1813.

KUKLIŃSKI Piotr urodzony 16.02.1768 ( parafia Śniadowska ), majster kunsztu szewskiego w Śniadowie zamieszkały, syn sławetnych Józefa i Ewy z Biernatów, kunsztu szewskiego, w tymże mieście Śniadowie zamieszkałych i zmarłych, wdowiec po Apolonii z Popławskich zmarłej 25.12.1812 z Marianną BIELSKĄ lat 24, w służbie w mieście Śniadowie zamieszkałą, córką sławetnych Augustyna, kunsztu szewskiego w Śniadowie zamieszkałego i Franciszki Sielawianki zmarłej 26.06.1800, ślub 17.10.1813, 46/1813.

MAKOWSKI Leon urodzony 12.04.1771 ( parafia Śniadowska ), syn uczciwych Kazimierza i Anny Czałpiaków, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jakaci Młodej zamieszkałych i zmarłych, na swym gospodarstwie w tejże wsi zamieszkały z Marcjanną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 01.01.1792 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Grzegorza, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Jastrząbce Młodej zamieszkałego i tamże 22.12.1801 zmarłego i Elżbiety z Szabłowskich, przy matce zamieszkałą, z wyrobku i usług żyjącą, ślub 16.02.1814, 86/1814.

MODZELEWSKI Kazimierz urodzony 01.03.1779 ( parafia Śniadowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący w Konopkach Młodych gminie Śniadowskiej zamieszkały, syn urodzonych Macieja i Nastazji z Konopków, gospodarzy z rolnictwa żyjących w tejże wsi zamieszkałych i zmarłych, wdowiec po Mariannie z Sierzputowskich, zmarłej w Sierzputach Markach 27.05.1812 z Rozalią GOSTKOWSKĄ urodzoną 18.08.1787 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Tomasza od lat kilkunastu zmarłego i Marianny z Jemielitych, gospodarzy z rolnictwa żyjących przedtem w Ratowie Piotrowie zamieszkałych, teraz w Jemielitym Starym przy matce zamieszkałą, ślub 09.02.1814, 82/1814.

MONIUSZKO Kacper urodzony 01.01.1793 ( parafia Dobrzyjałowska ), syn urodzonych Wawrzyńca, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Olszewie gminie Romańskiej zamieszkałego a w Górkach Szewkowie gminie Dobrzyjałowskiej 17.02.1801 zmarłego i Franciszki z Kołaczkowskich pierwszym ślubem  Moniuszczynej powtórnym Kołaczkowskiej, w Górkach Szewkowie zamieszkałej i tamże przy matce swej zostający z Barbarą BRULIŃSKĄ urodzoną 27.11.1778 ( parafia Śniadowska ), córką Adama, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Brulinie zamieszkałego i tamże zmarłego i Teresy z Żebrowskich, przy swej matce zamieszkałej, ślub 02.02.1814, 77/1814.

PRZYGODA Wawrzyniec urodzony 10.08.1764 ( parafia Czerwińska ), dzierżawca części szlacheckiej w Jastrząbce Młodej gminie Śniadowskiej, syn uczciwych Jana i Jadwigi w Czerwinie na gospodarstwie zamieszkałych i tamże zmarłych, wdowiec po Małgorzacie z Grądzkich zmarłej 01.09.1813 z Salomeą KOTOWSKĄ urodzoną 15.11.1787 ( parafia Śniadowska ), córką sławetnej Gertrudy , z wyrobku żyjącej, w Śniadowie zamieszkałej i tamże zmarłej, w tymże mieście w służbie zostającej, ślub 22.01.1814, 66/1814.

RADGOWSKI Stanisław urodzony 12.05.1778 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Kaliksta i Barbary z Tyszków nieżyjących w Jemielitym Starym przed zejściem zamieszkałych, na tymże dziedzictwie osiadły z urodzoną Agatą JEMIELITĄ urodzoną 16.02.1792 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Pawła i Justyny z Bielickich, w Jemielitym Starym zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 18.07.1813, 19/1813.

RATOWSKI Karol lat 41 ( parafia Śniadowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Ratowie Piotrowie gminie Śniadowskiej zamieszkały, wdowiec po Dorocie z Kołaczkowskich zmarłej 26.01.1813, syn urodzonych Wojciecha przy nim zamieszkałego i Klary z Szabłowskich od lat kilkunastu nieżyjącej z Małgorzatą ZAORSKĄ urodzoną 10.07.1768 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Macieja i Agaty małżonków Jastrzębskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jastrząbce Młodej zamieszkałych i zmarłych, wdową po Franciszku zmarłym 16.07.1811, w Truszkach Krukach na gospodarstwie po zmarłym mężu zamieszkałą, ślub 21.11.1813, 57/1813.

SIERZPUTOWSKI Mikołaj urodzony 06.12.1781, syn urodzonych Franciszka i Katarzyny z Buczyńskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Szabłach Młodych gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Marianną SZABŁOWSKĄ urodzoną 24.03.1794 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Wojciecha i Katarzyny z Jastrzębskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Szabłach Starych zamieszkałych i yamże przy rodzicach zostającą, ślub 24.11.1813, 58/1813.

SZABŁOWSKI Ambroży urodzony 02.02.1792 ( parafia Kleczkowska ), syn urodzonych Jakuba zmarłego w Wysokiem Mazowiecku 14.04.1807 i Katarzyny z Dąbkowskich zmarłej w Zawadach gminie Kleczkowskiej11.02.1807, na dziedzictwie w Zawadach zamieszkały z Franciszką JASTRZĘBSKĄ urodzoną 10.11.1793 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Karola i Heleny z Jastrzębskich, dziedziców w Jastrząbce Młodej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 06.06.1813, 12/1813.

SZEWSKI Jan lat 35, kunsztu szewskiego, kolonista w Chomętowie gminie Śniadowskiej zamieszkały, syn sławetnych Daniela, kunsztu szewskiego i Marty Fabianownej w mieście Karmendzie kraju Pruskim zamieszkałych, wdowiec po Dorocie Brantownej zmarłej 12.12.1812 z Louizą KAJKOWNĄ  lat 31, z wyrobku żyjącą, w Chomentowie zamieszkałą, córką urodzonych Jana i Karoliny z Zawadzkich, w mieście Andzborgu kraju Pruskim zamieszkałych, ślub 01.08.1813, 32/1813.

ŚWIERZEWSKI Stanisław urodzony 01.11.1788 ( parafia Śniadowska ), syn uczciwych Józefa, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Jakaci Starej gminie Śniadowskiej zamieszkałego i Agaty Bieńkownej, przy swych rodzicach zamieszkały z Jadwigą PAZIK  urodzoną 11.02.1798 ( parafia Wąsewska ), córką uczciwych Rocha zmarłego 27.03.1813, w Mokrym Lesie gminie Wąsewskiej zamieszkałego i tam zmarłego i Marianny Jambrozianki w Jakaci Starej zamieszkałej i tamże przy matce zostającej, ślub 24.10.1813, 48/1813.

TRUSZKOWSKI Tomasz urodzony 17.12.1777 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Stanisława i Katarzyny z Sierzputowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących w Truszkach Pikulach zamieszkałych a w Ratowie Starym zmarłych, na tymże gospodarstwie osiadły z Scholastyką TYSZKĄ urodzoną 23 01.1774 ( parafia Kleczkowska ), córką urodzonych Szymona i Antoniny z Żebrowskich małżonków Kamionowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Kamionowie gminie Kleczkowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, wdową po urodzonym Franciszku Tyszce, zmarłym 09.04.1806, w Grabowie zamieszkałą, ślub 08.08.1813, 33/1813.

WYSOCKI Jakub urodzony 12.06.1783 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Jana i Rozalii z Głębockich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Grabowie gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zostający, wdowiec po Franciszce z Duchnowskich zmarłej 21.12.1813 z Balbiną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 28.01.1791 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Jakuba, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Jastrząbce Młodej zamieszkałego i Jadwigi z Jastrzębskich zmarłej 16.04.1809, przy swym ojcu zostającą, ślub 13.02.1814, 83/1814.

ZALEWSKI Jan urodzony 30.03.1787 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Rocha zmarłego w Tabądzu 19.03.1811 i Agnieszki z Duchnowskich zmarłej w Duchnach Starych 06.11.1794, w Duchnach Starych na gospodarstwie zamieszkały z Magdaleną MIERZEJEWSKĄ urodzoną 30.12.1792 ( parafia Piskowska ), córką urodzonych Wojciecha i Tekli z Mieczkowskich, dzierżawców w Brulinie gminie Śniadowskiej zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 01.08.1813, 31/1813.

ŻEBROWSKI Dominik urodzony 14.09.1790 ( parafia Szczepankowska ), syn urodzonych Adama i Aleksandry z Brulińskich zmarłej 04.03.1797, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Konopkach Starych zamieszkałych i tamże przy ojcu zostający z Józefą KOŁACZKOWSKĄ urodzoną 15.03.1795 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Rocha i Magdaleny z Misztalewskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Kołaczkach Lemieszach gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 08.08.1813, 36/1813.

ŻEBROWSKI Seweryn urodzony 01.04.1791 ( parafia Szczepankowska ), syn urodzonych Wojciecha, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Konopkach Starych gminie Szczepankowskiej zamieszkałego i tamże 15.04.1792 zmarłego i Agnieszki z Skarzyńskich zmarłej 01.05.1793, na tymże gospodarstwie zamieszkały z Franciszką TYSZKĄ urodzoną 06.10.1796 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Antoniego, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Olszewie Gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 28.05.1804 zmarłego i żyjącej Katarzyny z Strzeszewskich, przy matce swej na tymże gospodarstwie zostającą, ślub 16.02.1814, 84/1814.

ŻYZNOWSKI Franciszek urodzony 17.10.1786 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Wacława, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Duchnach Młodych gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tam zmarłego i Franciszki z Jarnutowskich, na tymże dziedzictwie przy matce swej zostający z Moniką BRULIŃSKĄ urodzoną 08.05.1783, córką urodzonych Macieja i Ewy z Nowowieskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Brulinie gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, w tejże wsi z wyrobku żyjącą, ślub 15.08.1813, 37/1813.