Opracował L. Kocoń

DĄBKOWSKI Stanisław urodzony 20.03.1783 ( parafia Piskowska ), syn urodzonych Pawła i Franciszki z Buczyńskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Żochach gminie Piskowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Julianną MIERZEJEWSKĄ urodzoną 17.09.1786 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Pawła i Rozalii z Szabłowskich, w Mężeninie zamieszkałych i tamże zmarłych, w Jastrząbce Młodej przy swym szwagrze Piotrze Jastrzębskim zamieszkałą, ślub 22.05.1814, 8/1814.

DUCHNOWSKI Stanisław urodzony 25.05.1787 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonego Pawła , gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Truszkach Pikulach gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 05.08.1802 zmarłego i Elżbiety z Opęchowskich, na tymże gospodarstwie przy swej matce zamieszkały z Marianną TRUSZKOWSKĄ urodzoną 05.04.1786 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Franciszka, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Truszkach Sapkach zamieszkałego i nieżyjącej od lat 20 Teresy z Chomętowskich, przy ojcu zostającą, ślub 06.02.1815, 48/1815.

KAMIONOWSKI Jakub urodzony 25.07.1785 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Fabiana i Rozalii z Kamionowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Sapkach Truszkach gminie Śniadowskiej zamieszkałych, tamże przy swych rodzicach zostający z Marianną JAKACKĄ urodzoną 11.04.1791 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Joachima, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Teresy z Jasińskich zmarłej 18.02.1811, w Szabłach Starych przy swym ojcu zamieszkałą, ślub 05.02.1815, 46/1815.

KONOPKA Tomasz urodzony 22.12.1773 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Jakuba, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Konopkach Młodych gminy Śniadowskiej zamieszkałego i tamże zmarłego i żyjącej Salomei z Żyznowskich, na tymże gospodarstwie zamieszkały z Petronelą JAKACKĄ urodzoną 30.04.1794 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Zachariasza, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w tejże wsi zamieszkałego i tamże 07.04.1794 zmarłego i Moniki z Konopków na tymże gospodarstwie zamieszkałej, przy matce zostającej, ślub 17.07.1814, 16/1814.

KUTYŁOWSKI Józef urodzony 14.03.1792 ( parafia Śniadowska ), syn sławetnych Grzegorza i Franciszki z Baczewskich, kunsztu szewskiego w Śniadowie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający z Barbarą WIŚNIEWSKĄ  urodzoną 14.04.1799 ( parafia Śniadowska ), córką sławetnego Wincentego, kunsztu szewskiego w Śniadowie zamieszkałego i tamże 05.11.1811 zmarłego i Marianny z Konopków, przy matce zamieszkałej, ślub 02.05.1814, 2/1814.

ŁADA Szymon urodzony 19.07.1770 ( parafia Śniadowska ), wyrobnik w Duchnach Starych zamieszkały, syn urodzonych Bonifacego i Marianny z Sierzputowskich, gospodarzy rolnych w tejże wsi zamieszkałych i zmarłych, wdowiec po urodzonej Klarze z Jastrzębskich zmarłej 27.04.1814 z Teresą z Tyszków BRULIŃSKĄ urodzoną 22.09.1775 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Antoniego i Gertrudy z Szabłowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Szabłach Starych zamieszkałych i tamże zmarłych, wdową po urodzonym Wincentym zmarłym 27.03.1812, w Duchnach Starych zamieszkałą, ślub 28.01.1815, 44/1815.

MODZELEWSKI Stanisław urodzony 28.10.1787 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Szymona zmarłego 22.03.1795 i Małgorzaty z Jemielitych zmarłej 03.03.1795, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Konopkach Młodych przed zejściem zamieszkałych, na tymże gospodarstwie osiadły z Konstancją WYRZYKOWSKĄ urodzoną 17.11.1793 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Walentego, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Jemielitym Wypychach zamieszkałego i Marianny z Jemielitych zmarłej 08.01.1811, przy swym ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1814, 27/1814.

POPŁAWSKI Joachim urodzony 08.09.1762 ( parafia Śniadowska ), w Sierzputach Starych gminie Śniadowskiej w służbie zamieszkały, syn uczciwego Jędrzeja i Ewy, w Jakaci  Starej gminie Śniadowskiej gospodarzy z rolnictwa żyjących zamieszkałych i tamże zmarłych, wdowiec po Annie Jaskółkownej zmarłej 01.08.1809 z Marianną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 02.08.1791 ( parafia Szczepankowska ), córką uczciwych Mikołaja i Rozalii wyrobników w tejże wsi zamieszkałych, przy rodzicach swych zostającą, ślub 15.05.1814, 4/1814.

PROSIŃSKI Andrzej urodzony 27.11.1785 ( parafia Śniadowska ), sy6n urodzonych Stanisława i Teresy z Dąbrowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Duchnach Starych zamieszkałych, przy rodzicach zostający z Magdaleną JASTRZĘBSKĄ urodzoną 22.07.1798 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Walentego i Nastazji z Gostkowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Grabowie zamieszkałych, przy rodzicach tamże zostającą, ślub 30.01.1815, 45/1815.

RADGOWSKI Jan urodzony 02.05.1788 ( parafia Miastkowska ), syn urodzonych Stanisława i Barbary z Trzasków, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Łubach Wielkich gminie Miastkowskiej zamieszkałych, przy rodzicach zostający z Katarzyną ŚWIERSZCZ urodzoną 02.05.1797 ( parafia Lubotyńska ), córką uczciwych Macieja zmarłego 19.03.1804 i Anastazji, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Jakaci Młodej zamieszkałych, przy matce zostającą, ślub 05.02.1815, 47/1815.

SAŁASKI Marek Marian urodzony 07.10.1776 ( parafia Śniadowska ), majster kunszty szewskiego w Mieście Śniadowie zamieszkały, syn sławetnych Hilarego i Agnieszki z Ołoszczewiczów, tegoż kunsztu, w Śniadowie zamieszkałych i zmarłych, wdowiec po Rozalii z Pobikrowskich zmarłej 03.09.1814 z Marianną DUNIKOWSKĄ urodzoną 09.03.1792 ( parafia Ostrowska ), w służbie w Śniadowie zamieszkałą, córką urodzonego Marcina, w Krasce powiatu Łomżyńskiego na dzierżawie zamieszkałego i tamże 23.12.1811 zmarłego i Julianny z Zakrzewskich w Zagrobach gminie Zambrowskiej zamieszkałej i tamże 21.01.1810 zmarłej, ślub 02.10.1814, 23/1814.

SIERZPUTOWSKI Grzegorz urodzony 20.02.1791 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Andrzeja i Elżbiety z Modzelewskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Ratowie Starym zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostający z Marianną TYSZKĄ urodzoną 02.10.1792 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Adama, gospodarza z rolnictwa żyjącego , w Olszewie gminie Śniadowskiej zamieszkałego i Klary z Duchnowskich zmarłej 03.06.1812, przy swym ojcu zamieszkałej, ślub 21.11.1814, 26/1814.

SZABŁOWSKI Stanisław urodzony 12.05.1795 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonego Wojciecha, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Sierzputach Starych gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 16.04.1807 zmarłego i Marianny z Chojnowskich, przy swej matce zamieszkały z Katarzyną DŁUŻNIEWSKĄ urodzoną 22.11.1794 ( parafia Szczepankowska ), córką urodzonych Kazimierza i Barbary, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Sierzputach Starych zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 20.07.1814, 18/1814.

TRUSZKOWSKI Mateusz urodzony 08.09.1783 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Franciszka, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Truszkach Sapkach gminie Śniadowskiej zamieszkałego i nieżyjącej Teresy z Chomętowskich, przy swym ojcu zamieszkały z Marianną DUCHNOWSKĄ urodzoną 30.01.1794 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Jakuba, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Truszkach Sapkach zamieszkałego i tamże 16.05.1809 zmarłego i Nastazji z Niedźwiedzkich, przy swej matce zamieszkałej, ślub 23.11.1814, 28/1814.

TYSZKA Walerian urodzony 14.04.1784 ( parafia Piskowska ), syn urodzonych Wojciecha i Agnieszki z Dąbkowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Nadborach gminie Piskowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały z Balbiną PROSIŃSKĄ urodzoną 24.05.1792 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonego Szymona, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Strzeszewie gminie Śniadowskiej zamieszkałego i tamże 27.05.1795 zmarłego i Marianny z Tyszków na tymże gospodarstwie zamieszkałej, przy matce zostającą, ślub 24.08.1814, 21/1814.

WYSOCKI Antoni urodzony 21.06.1794 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonego Mikołaja, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Brulinie zamieszkałego i tamże 01.07.1807 zmarłego i Marianny na tymże gospodarstwie zamieszkałej, przy swej matce zostający z Agnieszką z Brulińskich SIERZPUTOWSKĄ urodzoną 27.01.1783 ( parafia Śniadowska ), córką Adama i Teresy z Żebrowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących w Brulinie zamieszkałych i tamże zmarłych, wdową po urodzonym Franciszku zmarłym 18.01.1812, w Brulinie zamieszkałą, ślub 23.01.1815, 43/1815.

WYSOCKI Jan urodzony 26.05.1757 ( parafia Śniadowska ), syn urodzonych Andrzeja i Zofii z Strzeszewskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Grabowie gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże gospodarstwie zamieszkały, wdowiec po Rozalii z Głębockich zmarłej 28.12.1813 z Małgorzatą  z Tyszków MIERZEJEWSKĄ urodzoną 16.06.1772 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Jana i Petroneli z Jastrzębskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Duchnach Starych zamieszkałych i tamże zmarłych, wdową po Marcinie, zmarłym 02.05.1812, w Duchnach Starych przy swym bracie zamieszkałą, ślub 14.01.1815, 34/1815.

ŻEBROWSKI Franciszek urodzony 20.03.1753 ( parafia Szczepankowska ), syn urodzonych Tomasza i Marianny z Grzymałów, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Konopkach Starych gminy Szczepankowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, na tymże dziedzictwie zamieszkały, wdowiec po Katarzynie z Dzwąkowskich zmarłej 18.05.1814 z Marianną SIERZPUTOWSKĄ urodzoną 29.01.1782 ( parafia Śniadowska ), córką urodzonych Błażeja i Petroneli z Duchnowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, w Sierzputach Starych gminie Śniadowskiej zamieszkałych i tamże zmarłych, w Kozikach w służbie zamieszkałą, ślub 26.06.1814, 13/1814.