Opracował L. Kocoń

ADAMCZUK Stanisław lat 23 ( parafia Jabłonkowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn włościanina Macieja ( nazywanego Jarząbkiem ), gospodarza z rolnictwa żyjącego, od lat trzynastu nieżyjącego i Magdaleny z Andrzejczuków lat 48, w Chorzelach gminie Zambrowskiej zamieszkały z włościanką Agnieszką GORALCZUK lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką Macieja lat 56, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Marianny z Antoniaków lat 46, w Grzymałach gminie Zambrowskiej przy rodzicach zostającą, ślub 27.10.1808.

BACZEWSKI Stanisław, urodzony, lat 27 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Cieciorkach Dębie gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Tadeusza od lat 2 nieżyjącego i Rozalii z Konopków od roku nieżyjącej z urodzoną Franciszką CIECIERSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wawrzyńca lat 45, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Katarzyny z Saniewskich od lat 7 nieżyjącej, w tychże Cieciorkach Dębie przy ojcu zostającą, ślub 01.02.1809.

BIELICKI Franciszek, sławetny, lat 24 ( parafia Kołakowska ), majster kunsztu szewskiego w mieście Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Józefa, majstra tegoż kunsztu od lat 2 nieżyjącego i urodzonej Brygidy z Zawistowskich od lat 3 nieżyjącej z sławetną Balbiną ORŁOWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Tadeusza, majstra kunsztu kowalskiego od lat 2 nieżyjącego i Franciszki z Kalinowskich lat 36, przy matce swej w Zambrowie zostającą, ślub 01.02.1809.

DĘBOWSKI Jakub lat 30, włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn żyjącego Tomasza, włościanina lat 70 i Ewy z Łebkowskich lat 60, we wsi Narodowej Giełczynie gminie Łomżyńskiej urodzony i zamieszkały z sławetną Marianną PĘSKĄ lat 21, córką sławetnego Stanisława, gospodarza z rolnictwa żyjącego, od lat siedmiu nieżyjącego i Anny z Surazkich w roku bieżącym zmarłej, w Mieście Zambrowie urodzoną i zamieszkałą, ślub 23.06.1808.

GRĄDZKI Kazimierz lat 30 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn włościanina Rocha, gospodarza z rolnictwa żyjącego od lat dwóch nieżyjącego i Katarzyny z Łempickich lat 60, w Porytem gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały z włościanką Agnieszką Stenańczukowną lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Józefa lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Felicjanny z Kacprzuków lat 49, w Porytem gminie Zambrowskiej przy rodzicach zostającą, ślub 05.11.1808.

JASIONOWSKI Michał lat 25 ( parafia Zambrowska ), włościanin w służbie za parobka zostający, syn włościanina Walentego, gospodarza z rolnictwa żyjącego, od lat 24 nieżyjącego i Marianny z Łempickich lat 70, w Porytem gminie Zambrowskiej zamieszkały z włościanką Marianną MARKOWSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką Jakuba, gospodarza z rolnictwa żyjącego  lat 50 i Krystyną z Grądzkich lat 45, przy rodzicach w Porytem zamieszkałą, ślub 12.11.1808.

KOSSAKOWSKI Maciej lat 23 ( parafia Kołakowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Czosakach gminie Kołakowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Piotra, gospodarza z rolnictwa żyjącego, od lat 9 nieżyjącego i Katarzyny z Kołakowskich od lat 6 nieżyjącej i urodzoną Wiktorią WYRZYKOWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Jana od lat 2 nieżyjącego i Urszuli z Grochowskich lat 64, przy matce w Wiśniewie Dębie gminie Zambrowskiej zamieszkałą, ślub 16.11.1808.

KOWALCZUK Szymon lat 31, wdowiec, włościanin z rolnictwa żyjący, syn włościanina Kazimierza lat 70, z wyrobku żyjącego i Katarzyny Grześkowny już nieżyjącej, w Laskowcu gminie Zambrowskiej zamieszkały z włościanką Jozefatą Waszczukowną lat 22, córką włościanina Jana lat 55, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Franciszki z Gwiazdowskich lat 49, w Laskowcu przy rodzicach zostającą, ślub 23.10.1808.

KRAJEWSKI Filip, urodzony, lat 46 ( parafia Jabłonkowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Łukasza od lat 24 nieżyjącego i Katarzyny z Krajewskich od lat 3 nieżyjącej, wdowiec z urodzoną Franciszką KRAJEWSKĄ lat 31 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Izajasza od lat 10 nieżyjącego i Marianny z Krajewskich od lat 9 nieżyjącej, w Krajewie Białym przy urodzonym Michale Krajewskim, bracie swym zostającą, ślub 15.02.1809.

KRAJEWSKI Tadeusz, urodzony, lat 45 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Walentego od lat 25 nieżyjącego i Brygidy z Dmochowskich od lat 17 nieżyjącej, wdowiec z urodzoną Franciszką SASINOWSKĄ lat 27 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Tomasza od lat 14 nieżyjącego i Rozalii z Dąbrowskich lat 50, w Sasinach Łantownicy przy matce swej zostającą, ślub 08.02.1809.

KRAJEWSKI Tomasz lat 33 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Krajewie Starej Wsi gminy Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Andrzeja od lat 28 nieżyjącego i Ludwiki z Krajewskich od lat 6 nieżyjącej z urodzoną Zofią z Baczewskich KRAJEWSKĄ lat 48 ( parafia Zambrowska ), córką Benedykta od lat 41 nieżyjącego i Barbary z Wyrzykowskich pierwszego ślubu Baczewskiej, powtórnego Konopczynej od lat 13 nieżyjącej, wdową po urodzonym Tomaszu od lat 4 nieżyjącego, w Krajewie Starej Wsi zamieszkałą, ślub 26.01.1809.

LESZCZEŃSKI Łukasz lat 35 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn Macieja lat 70, z wyrobku żyjącego i Marianny z Paderewskich lat 54, w Czartosach gminie Zambrowskiej zamieszkały z włościanką Jozefatą JAROSIEWICZOWNĄ lat 21 ( parafia Rosochate ), córką Jakuba lat 60, z wyrobku żyjącego, w Sulencinie gminie Jelonkowskiej rok pierwszy mieszkającego i Małgorzaty z Waszczuków lat 43, u urodzonego Mikołaja Mianowskiego we wsi Zagrobach Łantownicy rok czwarty za dziewkę służącą, ślub 23.11.1808.

LISZEWSKI Tomasz lat 42 ( parafia Zambrowska ), włościanin, wdowiec, we wsi Poryte u włościanina Mateusza Jesionowskiego za parobka służący, w tejże wsi urodzony i zamieszkały, syn Adama od lat 19 nieżyjącego i Franciszki z Zalewskich od lat 5 nieżyjącej z włościanką Franciszką KOŁODZIEJCZYKOWNĄ lat 29 ( parafia Andrzejewska ), we wsi Porytem u włościanina Adama Baranowskiego za dziewkę służącą, córką włościanina Filipa lat 80, z wyrobku żyjącego, w Godlewie Cechnach gminie Andrzejewskiej zamieszkałego i Justyny z Nowackich od lat 25 nieżyjącej, ślub 12.11.1808.

MATYSZEWICZ Jan lat 23, włościanin, majster kunsztu szewskiego, syn Macieja lat 70, majstra kunsztu szewskiego w Kownatach gminie Dobrzyjałowskiej zamieszkałego i Marianny z Sokołowskich lat 55, w Zambrowie od lat sześciu zamieszkały z Jadwigą KISZELEWSKĄ lat 18, córką Rafała, majstra kunsztu szewskiego od lat trzynastu nieżyjącego i Marianny z Konopków lat 45, w Zambrowie zamieszkałą, ślub 26.07.1808.

MIODUSZEWSKI Kajetan lat 28 ( parafia Jabłonkowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Mioduszach Stoku gminie Jabłonkowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Kazimierza od lat 19 nieżyjącego i Franciszki z Zakrzewskich lat 60 z urodzoną Antoniną GODEWSKĄ lat 24 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Tomasza od lat 20 nieżyjącego i Katarzyny z Jałbrzykowskich lat 55, w Faszczach Jabłoni przy matce swej zostającą, ślub 21.01.1809.

MOCZARSKI Walenty lat 21 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wierzbowie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościanina Kazimierza lat 55, z wyrobku żyjącego i Petroneli z Żochowskich lat 54 z włościanką Marianną ZALEWSKĄ lat 27 ( parafia Wysoko Mazowiecka ), córką włościanina Piotra o d lat 23 nieżyjącego i Marianny z Baczewskich pierwszego ślubu Zalewską, powtórnego zaś ślubu Bieleńską, od lat 14 nieżyjącej, w Wierzbowie gminie Zambrowskiej u włościanina Szczęsnego Sieniatyckiego rok pierwszy za dziewkę służącą, ślub 17.11.1808.

MODZELEWSKI Franciszek Rajmund, urodzony, lat 24 ( parafia Puchalska ), syn urodzonego Waleriana lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Antoni z Modzelewskich lat 45, w Modzelach Skudoszach gminie Puchalskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z urodzoną Dorotą JASTRZĘBSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Antoniego, gospodarza z rolnictwa żyjącego lat 50 i Apolonii z Krajewskich lat 45, w Krajewie Starej Wsi gminie Zambrowskiej przy rodzicach zostającą, ślub 11.02.1809.

SAPIŃSKI Wojciech lat 21 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn włościanina Marcela lat 80, gospodarza i Anny z Liżewskich lat 70 z włościanką Katarzyną KOZŁOWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką Marcina od lat 21 nieżyjącego i Małgorzaty z Jesionowskich od lat 5 nieżyjącej, w Woli Zambrowskiej przy Jakubie Kozłowskim, bracie swym rodzonym w opiece zostającą, ślub 01.02.1809.

STAŃCZUK Maciej, włościanin, lat 23 ( parafia Zambrowska ), w Chorzelach gminie Zambrowskiej u włościanina Szymona Jakubowskiego za parobka rok drugi służący, w tejże wsi urodzony, syn włościanina Jana od lat 17 nieżyjącego i Anny Andrzejowny lat 56 z włościanką Dorotą Nowakowną lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Jana lat 90, z wyrobku żyjącego i Franciszki Jakubownej od lat 2 nieżyjącej, w Chorzelach u włościanina Szymona Jakubowskiego rok drugi za dziewkę służącą, ślub 11.02.1809.

STRZESZEWSKI Jan lat 41 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, urodzony, syn Jakuba od lat 34 nieżyjącego i Katarzyny z Tabędzkich od roku nieżyjącej, w Tabądzu gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały z urodzoną Anną ZAKRZEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Mateusza od lat 14 nieżyjącego i Wiktorii z Modzelewskich od lat 4 nieżyjącej, w Zagrobach Zakrzewie gminie Zambrowskiej przy urodzonym Ludwiku Zakrzewskim, braci swym rodzonym zostającą, ślub 23.11.1808.

TYSZKA Tomasz lat 29 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Pstrągach gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn włościanina Łazarza od lat 7 nieżyjącego i Anny Radziejewskiej lat 50 w tejże wsi zamieszkałej z włościanką Marianną GOĘBIEWSKĄ lat 15 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Andrzeja lat 37, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Franciszki z Wilczków lat 38, w Pruszkach Jabłoni przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.11.1808.

WĄDOŁKOWSKI Wojciech lat 30 ( parafia Zambrowska ), urodzony, syn urodzonego Wawrzyńca lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Rozalii z Jastrzębskich lat 50, w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały z urodzoną Magdaleną PĘSKĄ lat 22 ( parafia Puchalska ), córką urodzonego Kazimierza z wyrobku żyjącego, od lat 3 nieżyjącego i Marianny z Zalewskich od at 14 nieżyjącej, w Wądołkach gminie Zambrowskiej u urodzonego Walentego Kamienowskiego, Pisarza Aktowego rok drugi za dziewkę służącą, ślub 26.01.1809.

WDZIĘKOŃSKI Wojciech lat 25 ( parafia Jabłonkowska ), urodzony, syn Tadeusza lat 45, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Marianny z Stęmpieńskich lat 40, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały z urodzoną Franciszką ZAŁUSZCZANKĄ lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Bartłomieja od lat 21 nieżyjącego i Julianny z Kuleszów lat 45, w tejże wsi Wdziękoniu przy matce swej zostającą, ślub 29.01.1809.

WIŚNIEWSKI Wawrzyniec lat 51, urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn urodzonego Łukasza od lat 26 nieżyjącego i Ewy z Zakrzewskich również nieżyjącej, wdowiec w Zakrzewie Starym urodzony i zamieszkały z urodzoną Zuzanną MODZELEWSKĄ lat 57, wdową po Karolu Zaniewskim, zmarłym w roku bieżącym, córką Antoniego od roku nieżyjącego i Julianny z Wyszomierskich lat 76, w Tabądzu Wielkim przy matce swej zostającą, ślub 10.08.1808.

WOJTCZAK Jan, włościanin, lat 32 ( parafia Zambrowska ), u Wielmożnego Józefa Sutkowskiego we wsi Grochach Pogorzeli rok pierwszy za parobka służący, w tejże wsi urodzony, syn Jakuba lat 78, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Franciszki Janowny lat 67 z sławetną Marianną RUTKOWSKĄ lat 27 ( parafia Rutkowska ), córką sławetnego Wojciecha, majstra kunsztu krawieckiego i Konstancji z Dąbrowskich, którzy nie wiadomo gdzie się znajdują i czy żyją, od młodych lat u sławetnego Wawrzyńca Dąbrowskiego, majstra kunsztu szewskiego, brata rodzonego swej matki w Zambrowie w opiece zostającą, ślub 04.02.1809.

WYRZYKOWSKI Ignacy lat 25 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wiśniewie Dębie gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Macieja od lat 19 nieżyjącego i Wiktorii z Łubów lat 46 z urodzoną Cecylią Barbarą z Tyszków CIECIERSKĄ lat 31 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Jana lat 64, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Krystyny z Podbielskich od lat 22 nieżyjącej, wdową po urodzonym Jakubie od roku nieżyjącego, w Cieciorkach Dębie zamieszkałą, ślub 18.01.1809.

ZAGROBA Wawrzyniec, urodzony, lat 32 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Zagrobach Zakrzewie gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Bartłomieja od lat 2 nieżyjącego i Katarzyny z Szledziewskich od lat 3 nieżyjącej z urodzoną Anną PUCHALSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Macieja lat 42, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Marcjanny z Konopków od lat 2 nieżyjącej, w Zakrzewku gminie Zambrowskiej przy ojcu zostającą, ślub 01.02.1809.

ZAŁUZKA Walenty, urodzony, lat 24 ( parafia Jabłonkowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Bartłomieja od lat 22 nieżyjącego i Julianny z Kuleszów lat 45 z urodzoną Franciszką BRULIŃSKĄ lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Józefa od lat 14 nieżyjącego i Franciszki z Cholewickich od lat 12 nieżyjącej, w Wądołkach Starych gminie Zambrowskiej u urodzonego Jana Cholewickiego, brata rodzonego swej matki w opiece zostającą, ślub 05.02.1809.

ZAWISTOWSKI Piotr lat 44, urodzony, wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn nieżyjącego od lat sześciu urodzonego Leona, gospodarza z rolnictwa żyjącego i urodzonej Franciszki z Goszewskich od lat trzech nieżyjącej, w Kruszach gminie Kołakowskiej urodzony i zamieszkały z urodzoną Marianną GROCHOWSKĄ lat 28, córką urodzonego Adama, gospodarza z rolnictwa żyjącego od lat 27 nieżyjącego i urodzonej Franciszki z Żyłowskich lat 66, żyjącej, w Sasinach Skupiach gminy Zambrowskiej zamieszkałą, ślub 15.06.1808.