Opracował L. Kocoń

ARASZYMCZYK Michał lat 42 ( parafia Zambrowska ), włościanin, wdowiec w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn Szymona od lat 42 nieżyjącego i Katarzyny z Romanowiczów od lat 36 nieżyjącej z Jozefatą PIEKUTOWNĄ  lat 25 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Tomasza lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Woli Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Liżewskich lat 45, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 27.01.1810.

BOGUCKI Szymon lat 19, urodzony, syn Antoniego lat 75, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Perysiach Kutyłowie gminie Nurskiej zamieszkałego i Julianny z Tymińskich lat 40, przy rodzicach zostający z Wiktorią MIANOWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Michała lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Zagrobach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Petroneli z Grochowskich lat 45, przy rodzicach zostającej, ślub 11.02.1810.

CIECIERSKI Stanisław lat 20 ( parafia Praga Warszawska ), urodzony, syn Józefa lat 64, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Cieciorkach Dąb gminy Zambrowskiej urodzonego i zamieszkałego i Marianny z Kamińskich lat 60, w tejże wsi przy rodzicach swych zostający z Marianną z Ciecierskich BACZEWSKĄ lat 25 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wawrzyńca lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Cieciorkach urodzonego i zamieszkałego Katarzyny z Saniewskich od lat 7 i miesięcy 5 nieżyjącej, wdową po Antonim od roku i trzech miesięcy nieżyjącego, w wymienionej wyżej wsi na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałej, ślub 09.08.1809.

DJONIZIAK Andrzej lat 26 ( parafia Dąbrowa Wielka ), włościanin z rolnictwa żyjący, w Nowej Wsi gminie Dąbrowa Wielka zamieszkały, syn Wojciecha lat 80 i Katarzyny lat 70 z Anną SIEMIATYCKĄ  lat 23 ( parafia Zambrowska ), włościanką, córką Antoniego lat 60 w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Zuzanny z Szepietowskich lat 52, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 08.11.1809.

KACZYŃSKI Mikołaj lat 22 miesięcy 3 ( parafia Dąbrowa Wielka ), syn urodzonego Jerzego lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Zarembach Kromkach gminie Rosochackiej zamieszkałego i Eufemii z Krajewskich lat 50, przy rodzicach zamieszkały z Ewą GODLEWSKĄ lat 20 miesięcy 2 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Pawła lat 57, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Rykaczach Sulkowym Stoku gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Antoniny z Brajczewskich lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 28.02.1810.

KARPIŃSKI Andrzej lat 33, włościanin, w Chorzelach Jaskółkach gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Witalisa Cichockiego, dzierżawnego tejże wsi posesora w służbie za parobka rok trzeci zostający, we wsi Woronicy Kościelnej guberni Kamieniec Podolski urodzony, syn Filipa i Omylarji z Łucją PAŁUBIANKĄ lat 25 ( parafia Jabłonkowska ), włościanką, córką Anny, niegdy Jana Mazury żony, ojca zaś niewiadomego, lat 50, w tejże wsi Chorzelach u tegoż Cichockiego w służbie za dziewkę zostającą, ślub 29.11.1809.

KIERSZNOWSKI Jan lat 24 ( parafia Topczewska ), Sędzic Ziemski Ziemi Bielskiej, Powiatu Brańskiego, syn Wielmożnego Tadeusza lat 67, Sędziego Ziemskiego Ziemi Bielskiej, wsi Zalesia Starego w Parafii Topczewskiej dziedzica i Urszuli z Budwiłów lat 50, w tejże wsi przy rodzicach zamieszkały z Scholastyką Julianną ZALESKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką Wielmożnego Jana, Stolnikowicza Liwskiego, dziedzica wsi Wierzbowa w gminie Zambrowskiej, od lat 4 nieżyjącego i Wiktorii z Dombrowskich lat 52, w tymże Wierzbowie przy Wielmożnym Wojciechu Zaleskim, Poruczniku Wojsk bywszych Pruskich, bracie swym zostającą, ślub 01.03.1810.

KOŁOCIAK Tomasz lat 25 miesięcy 7 ( parafia Lubotyńska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Koskowie gminie Lubotyńskiej urodzony i zamieszkały, syn Jana od 5 miesięcy nieżyjącego i Małgorzaty z Wronów lat 46 z Ewą GAWKOWSKĄ lat 29 ( parafia Zambrowska ), włościanką, córką Franciszka lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Agnieszki z Konopków lat 40, w Sandziwujach Prątniku gminy Zambrowskiej przy rodzicach zostającą, ślub 18.06.1809.

KOTOWSKI Józef lat 41 ( parafia Kołakowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, wdowiec, w Gronostajach gminy Puchalskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Macieja od lat 17 nieżyjącego i Perpetui z Dmochowskich od lat 30 nieżyjącej z Teklą WYRZYKOWSKĄ lat 28 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Macieja od lat 19 nieżyjącego i Wiktorii z Łubów lat 60, w Wiśniewie Dąb gminy Zambrowskiej przy matce zostającą, ślub 06.07.1809.

KOZACKI Jan lat 28 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, sławetny, gospodarz z rolnictwa żyjący w Zambrowie zamieszkały, syn Franciszka od lat 20 nieżyjącego i Rozalii z Czeczkowskich pierwszego ślubu Kozackiej, powtórnego Duchnowskiej, od lat 3 nieżyjącej z Marianną KULESIANKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Wincentego od lat 7 nieżyjącego i Weroniki z Turosińskich lat 45, w Zambrowie przy matce zostającą, ślub 25.11.1809.

KRAJEWSKI Wiktor Romuald lat 20 ( parafia Zambrowska ), w Krajewie Łantowie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Leona od lat dwóch nieżyjącego i Konstancji z Niecieckich lat 50 z Agnieszką DŁUGOBORSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Michała lat 45, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Długoborzu Szlacheckim gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Wyrzykowskich lat 45, przy rodzicach zostającą, ślub 15.02.1810.

LEŚNIEWSKI Antoni lat 32 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Jana od lat 21 nieżyjącego i Marianny z Śledziewskich od lat 11 nieżyjącej z Salomeą DUCHNOWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Kazimierza lat 70, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Rozalii z Kacprów lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 17.02.1810.

LEŚNIEWSKI Franciszek lat 23 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Cieciorkach Dąb gminy Zambrowskiej zamieszkały, syn Jana od lat 10 nieżyjącego i Franciszki z Górskich lat 45 z Teresą KLIMASZEWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Pawła lat 55, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Klimaszach Jabłoni gminy Zambrowskiej zamieszkałego i Agnieszki z Gostków od lat 2 nieżyjącej, przy ojcu zostającą, ślub 19.10.1809.

LIŻEWSKI Andrzej lat 33 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w mieście Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Kazimierza od lat 15 nieżyjącego i Agnieszki z Sasinowskich od lat 24 nieżyjącej z Franciszką ZAMBROWSKĄ lat 16 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Marcina od lat 13 nieżyjącego i Heleny z Bączków od lat 14 nieżyjącej, w Zambrowie przy sławetnym Wojciechu Bączku, wuju swym zostającą, ślub 20.02.1810.

ŁADA Jakub lat 27 ( parafia Puchalska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Ładach Polnych gminy Puchalskiej urodzony i zamieszkały, syn Jana nie wiadomo gdzie się znajdującego i czy żyjącego i Franciszki z Konopków lat 50 z Jozefatą z Dmochowskich KONOPKĄ lat 42 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Franciszka od lat 26 nieżyjącego i Anny z Nagórków od lat 17 nieżyjącej, wdową po Ludwiku od lat trzech nieżyjącego, w Konopkach Jabłoni gminy Zambrowskiej zamieszkałą, ślub 15.07.1809.

MARCYK Jan lat 19 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Woli Zambrowskiej gminy Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn Macieja od lat 9 nieżyjącego i Anny z Liżewskich lat 40 z Anastazją PEKUTOWNĄ lat 24 ( parafia Zambrowska ), włościanką, córką Jakuba lat 90, gospodarza z rolnictwa żyjącego Marianny z Michałów lat 50, w tejże Woli zamieszkałą, ślub 16.10.1809.

MARKOWSKI Jan lat 30 ( parafia Zambrowska ), włościanin z rolnictwa żyjący, syn Jakuba lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Krystyny z Grądzkich lat 50, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej przy rodzicach zostający z Magdaleną ŻUKIEWICZ lat 22 ( parafia Andrzejewska ), włościanką urodzoną w Godlewie Cechnach, córką Jana od lat 3 nieżyjącego i Małgorzaty z Lutostańskich od roku nieżyjącej, w Porytem u włościanina Jakuba Markowskiego w służbie za dziewkę zostającą, ślub 17.05.1809.

MILEWSKI Wojciech lat 28, majster kunsztu garbarskiego w mieście Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Mateusza i Anny, we wsi Kukowie przy samym mieście Oledzku w Państwie Pruskim zamieszkałych z Julianną CHOSZCZEWSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Tomasza od lat trzech nieżyjącego i Marianny z Zyglejczów lat 70, w tymże Zambrowie przy matce zostającą, ślub 28.02.1810.

MIODUSZEWSKI Franciszek lat 23 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący w Krajewie Ćwikłach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Wincentego od lat trzech nieżyjącego i Anny z Kamińskich od lat 13 nieżyjącej z Agnieszką JASTRZĘBSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Kazimierza lat 70, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Śledziach Nowych gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Rozalii z Śledziewskich lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 15.02.1810.

MODZELEWSKI Hilary lat 31 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Kozikach gminie Puchalskiej zamieszkały, syn urodzonego Stanisława od lat 11 nieżyjącego i Jadwigi z Jałbrzykowskich lat 50 z Jadwigą JAWOROWSKĄ lat 25, córką urodzonego Cypriana od lat 26 nieżyjącego i Marianny z Zaleskich lat 50, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej przy urodzonym Stanisławie Jaworowskim, bracie swym rodzonym zostającą, ślub 22.02.1810.

NAGORKA Wojciech lat 28 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonego Bartłomieja lat 65, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Nagórka Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Konopków lat 50, przy rodzicach zamieszkały z Marianną TYSZKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Mikołaja lat 51, gospodarza z rolnictwa żyjącego w wyżej wspomnianej wsi zamieszkałego i Franciszki z Lutostańskich lat 40, przy rodzicach zostającą, ślub 01.03.1810.

OŁOWIŃSKI Jan Kanty lat 32 ( parafia Zambrowska ), sławetny, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn sławetnego Leona  od lat 15 nieżyjącego i Marianny z Szudrawskich od lat 9 nieżyjącej, w Zambrowie zamieszkały z Teklą KULESZĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Wincentego od lat 8 nieżyjącego i Weroniki z Turosińskich lat 45, w tymże mieście przy matce swej zostającą, ślub 07.02.1810.

PAŁUBA Piotr Paweł lat 31 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Chorzelach gminy Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn Wiktora od lat sześciu nie wiadomo gdzie się znajduje i Marianny z Ruszymów od lat 25 nieżyjącej z Krystyną z Kozłowskich KALINOWSKĄ lat 29 ( parafia Zambrowska ), córką Macieja, włościanina od lat 9 nieżyjącego i Apolonii z Kozłowskich od lat 6 nieżyjącej, wdowa po sławetnym Ignacym od lat 8 nieżyjącym, w Woli Zambrowskiej gminy Zambrowskiej od lat czterech zamieszkałej, ślub 27.05.1809.

PĘSKI Maciej lat 22 ( parafia Puchalska ), urodzony, syn Gabriela lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Ładach Borowych gminie Puchalskiej zamieszkałego i Felicjanny z Gosiewskich lat 40, tamże przy rodzicach swych zamieszkały z Scholastyką LEŚNIEWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Jana od lat 10 nieżyjącego i Franciszki z Górskich pierwszego ślubu Leśniewskiej powtórnego zaś Saniewskiej, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej przy urodzony Franciszku, bracie swym rodzonym zostającą, ślub 23.11.1809.

PĘSKI Paweł lat 30 ( parafia Puchalska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Pęsach Lipnie gminie Puchalskiej zamieszkały, syn urodzonego Ignacego i Marianny z Szabłowskich od lat trzech nieżyjących z Scholastyką Antoniną SASINOWSKĄ lat 25 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Macieja od lat 16 nieżyjącego i Marianny Guzikowskich (?) lat 70, w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej przy matce swej zostającej, ślub 22.02.1810.

PIEKUT Józef lat 39 ( parafia Zambrowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, syn Jakuba lat 90 i Marianny z Kozłowskich od lat 32 nieżyjącej, w Woli Zambrowskiej gminy Zambrowskiej urodzony i zamieszkały z Joanną LIŻEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), sławetną, córką Jana lat 80, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Katarzyny z Puciłów lat 60, w tejże wsi w domu rodzicelskim zostającą, ślub 14.06.1809.

PRZEŹDZIECKI Wojciech lat 58 ( parafia Andrzejewska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Przeździecku Dworakach gminy Andrzejewskiej zamieszkały, syn urodzonego Andrzeja od lat 9 nieżyjącego i Ewy z Zarębów od lat 44 nieżyjącej, wdowiec z Konstancją z Filochowskich DĄBKOWSKĄ lat 34 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wojciecha lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Grochach Łantownicy gminy Zambrowskiej zamieszkałego i Franciszk z Fąbkowskich od lat 24 nieżyjącej, wdową po Franciszku od lat 2 nieżyjącego, w tejże wsi przy ojcu swym zamieszkałą, ślub 19.07.1809.

SANIEWSKI Józef lat 27 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Gardlinie Dąb gminy Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Tomasza od lat 7 nieżyjącego i Rozalii z Ciecierskich lat 50 z Katarzyną z Krajewskich CIECIERSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wojciecha od lat 8 nieżyjącego i Marianny z Wądołkowskich lat 50, wdową po Ignacym od 8 miesięcy nieżyjącym, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałą, ślub 06.09.1809.

SASINOWSKI Franciszek lat 36 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Krajewie Starym gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Józefa lat 72, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w tejże wsi zamieszkałego i Marianny z Laskowskich od lat 2 nieżyjącej z Magdaleną KRAJEWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowską ), córką urodzonego Augustyna od lat 15 nieżyjącego i Jozefaty z Krajewskich lat 45, w Krajewie Borowie przy matce zostającą, ślub 28.11.1809.

SASINOWSKI Wojciech lat 25 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Sasinach Łantownicach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn Jana od lat 14 nieżyjącego i Agnieszki z Sierzputowskich lat 50 z Joanną Heleną GROCHOWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Macieja od lat 10 nieżyjącego i Franciszki z Mianowskich lat 45, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 25.01.1810.

SIEMIATYCKI Łukasz lat 33 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościanina Wawrzyńca od lat 32 nieżyjącego i Franciszki z Michałowskich od lat 31 nieżyjącej z Marianną CZARKOWSKĄ lat 23, córką sławetnego Wojciecha lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Poświątnym Zambrowskim zamieszkałego i Rozalii z Piaszczyńskich lat 40, przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.02.1810.

SIERZPUTOWSKI Wojciech lat 33 ( parafia Puchalska ), urodzony, syn Wawrzyńca lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Baczach Mokrych gminie Puchalskiej zamieszkałego i Antoniny z Modzelewskich lat 50, przy rodzicach zostający z Marianną SASINOWSKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wojciecha od lat 4 nieżyjącego i Eleonory z Rykaczewskich od lat 11 nieżyjącej, w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej przy Adamie Sierzputowskim, swym wuju zostającą, ślub 04.02.1810.

SIWICKI Wojciech lat 27 ( parafia Jabłonkowska ), włościanin, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wdziękoniu gminy Zambrowskiej zamieszkały, syn Tomasza od lat pięciu nieżyjącego i Agnieszki od lat 14 nieżyjącej z Franciszką IDZIUKOWNĄ  lat 24 ( parafia Jabłonkowska ), włościanką, córką Mateusza od lat pięciu nieżyjącego i Katarzyny od lat 2 nieżyjącej, w Wdziękoniu gminy Zambrowskiej u Walentego Sikorskiego, włościanina, swego wuja w opiece zostającą, ślub 02.11.1809.

SKARZYŃSKI Florian lat 45 ( parafia Jabłonkowska ), urodzony, wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Skarzynie Nowym gminie Rosochackiej zamieszkały, syn Baltazara od lat 24 nieżyjącego i Marianny z Suskich od lat 33 nieżyjącej z Franciszką RYKACZEWSKĄ lat 35 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Jakuba od lat 28 nieżyjącego i Teodory z Przeździeckich pierwszego ślubu Rykaczewskiej powtórnego Brajczewskiej, od lat 18 nieżyjącej, w Rykaczach przy urodzonym Janie, bracie swym  zostającą, ślub 20.11.1809.

TRZASKA Jan lat 27 ( parafia Rutkowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Śliwowie Łopienitym gminie Rutkowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Pawła od lat 20 nieżyjącego i Anny z Kuleszów od lat 15 nieżyjącej z Marianną GROCHOWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Piotra od lat 8 nieżyjącego i Kunegundy z Mianowskich lat 50, w Zagrobach Łantownicy gminy Zambrowskiej przy matce zostającą, ślub 02.07.1809.

TRZESZCZKOWSKI Tomasz lat 35, sławetny, służbą za parobka trudniący się, w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Michała, gospodarza we wsi kościelnej Topczewie parafii tejże zamieszkałego i Franciszki z Topczewskich od roku nieżyjącej z Franciszką GOSK lat 31 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Franciszka od lat 13 nieżyjącego i Marianny z Brokowskich od miesiąca nieżyjącej, w tymże mieście Zambrowie przy sławetnym Stefanie Dąbkowskim szwagrze swym zostającą, ślub 24.02.1810.

WDZIĘKOŃSKI Antoni lat 23 ( parafia Jabłonkowska ), gospodarz z rolnictwa żujący, syn urodzonych Wawrzyńca i Elżbiety z Białych od lat trzech nieżyjących, w Wdziękoniu zamieszkały z Barbarą KRAJEWSKĄ lat 26 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Joachima od lat trzech nieżyjącego i Franciszki z Zarembów od lat 8 nieżyjącej, w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej przy urodzonym Hilarym Krajewskim, bracie swym zostającą, ślub 21.02.1810.

WIŚNIEWSKI Ignacy lat 29 ( parafia Zambrowska ), urodzony, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wiśniewie Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Jakuba od lat 27 nieżyjącego i Tekli z Gosiewskich od lat 15 nieżyjącej z Marianną SIERZPUTOWSKĄ lat 24 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Macieja lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Antoniny z Mioduszewskich lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 25.01.1810.

WIŚNIEWSKI Wojciech lat 23 ( parafia Zambrowska ), urodzony, syn Macieja lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Agnieszki z Saniewskich lat 57, w Wiśniewie Dąb gminy Zambrowskiej przy rodzicach zostający z Marianną Dorotą ŁOSZEWSKĄ lat 27 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Jana od lat 5 nieżyjącego i Marianny z Krajewskich, w Zagrobach Łantownicy gminy Zambrowskiej przy matce zamieszkałą, ślub 05.11.1809.

ZAGROBA Michał lat 26 ( parafia Zambrowska ), urodzony, wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Zagrobach Zakrzewie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Bartłomieja od lat trzech nieżyjącego i Katarzyny z Śledziewskich od lat pięciu nieżyjącej z Jozefatą OŁDAKOWSKĄ lat 28 ( parafia Zambrowska), córką urodzonego Mikołaja od lat 18 nieżyjącego i Ewy z Pstrągowskich od lat 9 nieżyjącej, w Krajewie Starym przy urodzonym Aleksandrze Ołdakowskim, bracie swym zostającej, ślub 07.02.1810.