Opracował L. Kocoń

BORKOWSKI Kazimierz lat 22 miesięcy 9 ( parafia Czyżewska ), w Sandziwujach gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Stanisława Badowskiego za parobka zostający, syn uczciwych Mikołaja i Marianny od lat 19 nieżyjących z uczciwą Justyną PIOTROWNĄ lat 24 miesięcy 8 ( parafia Rosochacka ), w tejże wsi u tegoż Badowskiego w służbie za dziewkę zostającą, córką uczciwej Małgorzaty od lat 17 nieżyjącej, ślub 10.11.1811.

CHMIELEWSKI Idzi Adam lat 26 ( parafia Jasienicka ), w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Piotra Mleczka w obowiązku ogrodnika zostający, syn sławetnych Andrzeja, ogrodnika od lat 4 nieżyjącego i Magdaleny od lat 13 nieżyjącej z uczciwą Katarzyną BORYCHOWSKĄ lat 19 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Kazimierza lat 60, z rolnictwa żyjącego i Rozalii lat 50, w Porytem Jabłoni zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 12.10.1811.

GOŁYŃSKI Michał lat 20, służbą za parobka trudniący się w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej zamieszkały zaś w Kordonie Rosyjskim urodzony, syn uczciwych Piotra i Marianny, nie wiadomo gdzie przed śmiercią zamieszkałych z uczciwą Anielą KRUKOWSKĄ lat 17, służbą za dziewkę trudniącą się, w tejże wsi zamieszkałą, córką uczciwych Antoniego i Marianny, w Zalesiu parafii Topczewskiej przed śmiercią zamieszkałych, ślub 22.11.1811.

GUTOWSKI Teodor Jan lat 27 ( parafia Ostrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Gutach gminie Ostrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Łukasza, gospodarza od lat 5 nieżyjącego i Katarzyny z Jarnickich od lat 24 nieżyjącej, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Anną DĄBKOWSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Michała lat 65, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Dąbkach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Krajewskich lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 02.02.1812.

KALINOWSKI Antoni lat 27 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący w Długoborzu Chłopskim zamieszkały, syn uczciwego Antoniego lat 50, rolnika w tejże wsi zamieszkałego i Krystyny z Wądołkowskich lat 40 z uczciwą Marianną SARNACKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Jakuba lat 50, z rolnictwa żyjącego, w Grzymałach gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Agnieszki lat 46, w domu rodzicielskim zostającej, ślub 14.11.1811.

KRAJEWSKI Damazy lat 38 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący w Nagórka Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonego Marcina lat 90, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Julianny z Szumowskich lat 54, w tejże wsi zamieszkałych z urodzoną Barbarą DŁUGOBORSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Franciszka, gospodarza od lat 9 nieżyjącego i Teresy z Grochowskich zmarłej 16.11.1811, w Długoborzu Szlacheckim przed śmiercią zamieszkałych, przy urodzonym Leonie Długoborskim lat 63, z rolnictwa żyjącego w tejże wsi na gospodarstwie osiadłego, brata ojca swego i opiekuna zostającą, ślub 24.11.1811.

KRAJEWSKI Wawrzyniec lat 25 ( parafia Zambrowska) majster kunsztu zduńskiego w Zambrowie zamieszkały, syn szlachetnych Andrzeja i Franciszki od lat 17 nieżyjących, w Zambrowie przed śmiercią zamieszkałych z szlachetną Marianną PRUSZYŃSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Franciszka lat 57, w Szpitalu przy Kościele Zambrowskim za dziada zostającego i Anny lat 41, przy rodzicach zostającą, ślub 02.02.1812.

MURAWSKI Jan lat 24 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn sławetnego Antoniego, rolnika od lat 17 nieżyjącego i Katarzyny z Nowackich lat 50 w tejże wsi zamieszkałej z sławetną Marianną SUPNIEWSKĄ  lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Piotra lat 50, z rolnictwa żyjącego i Anny z Gołembiewskich lat 45, w tejże wsi zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 21.11.1811.

MYSZYŃSKI Jan lat 33 miesięcy 5 ( parafia Jabłonkowska ), majster kunsztu szewskiego, w Wiśniówku gminie Dąbrowy Wielkiej zamieszkały, syn uczciwych Wawrzyńca od lat 17 nieżyjącego i Barbary od lat 4 nieżyjącej z uczciwą Marianną ŻURAWSKĄ lat 22 miesięcy 3 ( parafia Jabłonkowska ), córką uczciwego Antoniego lat 51, majstra kunsztu szewskiego  w Krajewie Białym zamieszkałego i Zofii z Święcickich lat 54, przy rodzicach zostającą, ślub 07.11.1811.

OŁDAKOWSKI Jakub lat 20 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Krajewie Starym gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Mikołaja od lat 19 nieżyjącego i Ewy z Pstrągowskich od lat 9 nieżyjącej z urodzoną Marianną KONOPKĄ lat 19 miesięcy 8 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Bartłomieja lat 53, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Konopkach Jabłoni na gospodarstwie osiadłego i Małgorzaty z Leśniewskich lat 50, przy rodzicach zostającą, ślub 21.11.1811.

PIECZYŃSKI Walenty lat 23 ( parafia Troszyńska ), w Grzymałach gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Jana Święckiego w służbie za furmana zostający, syn uczciwych Andrzeja, wyrobnika od roku nieżyjącego i Moniki lat 50, wyrobnicy w Grzymałach zamieszkałej z szlachetną Rozalią JAKACKĄ lat 21 ( parafia Miastkowska ), córką szlachetnego Jana, rolnika już nieżyjącego i Krystyny z Pstrągowskich lat 63, z wyrobku żyjącej, w Grzymałach przy matce zostającą, ślub 23.01.1812.

ROMAŃCZUK Kacper lat 25 miesięcy 9 ( parafia Zambrowska ), syn uczciwego Walentego lat 63, z wyrobku żyjącego w Grzymałach gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Anny z Murawskich lat 50, przy rodzicach dotąd zostający z uczciwą Anielą PODBIELSKĄ lat 21 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwych Mikołaja lat 80, z wyrobku żyjącego w tejże wsi Grzymałach zamieszkałego i Marianny z Kolatorów lat 60, przy rodzicach zamieszkałej, ślub 12.10.1811.

SASINOWSKI Adam lat 54 miesięcy 1 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Antoniego, gospodarza od lat 32 nieżyjącego i Marianny z Pieńkowskich od lat 41 nieżyjącej, w tejże wsi przed śmiercią zamieszkałych z urodzoną Kunegundą RYKACZEWSKĄ lat 39 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jakuba, gospodarza od lat 30 nieżyjącego i Teodory z Przeździeckich od lat 20 nieżyjącej, w Rykaczach gminie Zambrowskiej przed śmiercią zamieszkałych, w wymienionej wsi Sasinach u urodzonego Adama Sasinowskiego w służbie za gospodynię zostającą, ślub 22.01.1812.

SASINOWSKI Benedykt lat 46 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący w Krajewie Starym zamieszkały, syn urodzonych Józefa lat 68, również gospodarza w tejże wsi zamie3szkałegoi i Marianny z Laskowskich od lat 4 nieżyjącej z urodzoną Jozefatą DĄBROWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Kacpra lat 64, gospodarza z rolnictwa żyjącego, w Krajewie Ćwikłach gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Marianny z Pstrągowskich już nieżyjącej, przy ojcu swym zostającej, ślub 21.11.1811.

SZELIGOWSKI Stanisław lat 36 miesięcy 2 ( parafia Puchalska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Szeligach gminie Puchalskiej zamieszkały, syn urodzonego Jakuba, gospodarza od lat 15 nieżyjącego i Teresy z Saniewskich lat 70, w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałej z urodzoną Franciszką SANIEWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), , córką urodzonego Jana, gospodarza od lat 8 nieżyjącego i Jozefaty z Wyrzykowskich lat 40, w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałej, przy matce zostającej, ślub 02.02.1812.

WDZIĘKOŃSKI Ludwik lat 52 ( parafia Kołakowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Jana i Ewy z Mroczków, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Magdaleną CIECIERSKĄ lat 31 ( parafia Zambrowska ), w Cieciorkach Dębie przy urodzonym Ignacym Wyrzykowskim, gospodarzu rolniczym, szwagrze swym zostającą, córką urodzonych Józefa i Brygidy z Pęskich od lat 14 nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem zamie3szkałych, ślub 06.02.1812.

WDZIĘKOŃSKI Tomasz lat 52 ( parafia Jabłonkowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wdziękoniu zamieszkały, syn urodzonych Andrzeja od lat 18 nieżyjącego i Konstancji z Krajewskich od lat 36 nieżyjącej z urodzoną Urszulą z Mioduszewskich WDZIĘKOŃSKĄ lat 42 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonych Pawła od lat 15 nieżyjącego i żyjącej Łucji z Dąbrowskich lat 75, wdową po Pawle zmarłego 4 lata temu, w Krajewie Białym po tymże mężu na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 12.09.1811.

WIERZBOWSKI Bartłomiej lat 29 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Wiśniewie Dąb gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Mikołaja, gospodarza i Brygidy z Łubnickich od lat 13 nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Jozefatą CIECIERSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), w Cieciorkach Dębie gminie Zambrowskiej po swym ojcu na gospodarstwie zamieszkałej, córką urodzonych Wawrzyńca, gospodarza od 5 miesięcy nieżyjącego i Katarzyny z Saniewskich od lat 10 nieżyjącej, ślub 15.04.1812.

WŁOCHOWSKI Józef lat 30, ogrodnik w Długoborzu Chłopskim gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Pawła, również ogrodnika i Anny z Kulewiczów w Jakaci gminie Śniadowskiej zamieszkałych z uczciwą Agatą KALIŃSKĄ lat 18 miesięcy 9 ( parafia Zambrowska ), w Długoborzu Chłopskim u Wielmożnego Tomasza Wierzbickiego w służbie za dziewkę zostającą, córką uczciwych Mikołaja, który nie wiadomo gdzie się znajduje i Julianny lat 50, z wyrobku żyjącej w tejże wsi zamieszkałej, ślub 27.11.1811.

ZAKRZEWSKI Piotr Paweł lat 34 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Zakrzewie Starym gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Wojciecha i Brygidy z Wiśniewskich od lat 27 nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Rozalią z Zagrobów ZAKRZEWSKĄ lat 39 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Marcina i Konstancji z Zakrzewskich od lat 5 nieżyjących, wdową po Łukaszu od lat 5 nieżyjącego, w tejże wsi na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałej, ślub 08.02.1812.