Opracował L. Kocoń

BOROWSKI Ludwik Karol w służbie za parobka w Kossutach zamieszkały, urodzony w Czuraju parafii Brokowskiej 02.10.1802, syn Jana i Marianny z Pierzchanowskich, wyrobników z Weroniką BEDNARCZYK urodzoną w Kossutach 05.11.1809 i tamże zamieszkałą, córką Szymona i Scholastyki, ślub 05.11.1827, 19/1827.

DĄBROWSKI Ignacy urodzony w Zarębach Kościelnych 28.03.1803, tamże zamieszkały, wyrobnik, syn Karola i Marianny z Ościłowskich, wyrobników z Franciszką ZAREMBĄ urodzoną w Grabowie 20.03.1790, córką Kazimierza i Rozalii z Godlewskich na pokomornym w tejże wsi zamieszkałych i przy rodzicach zostającą, ślub 06.02.1827, 3/1827.

DMOCHOWSKI Piotr Bernard, wdowiec, z służby w Zarębach Kościelnych się utrzymujący, urodzony w Dmochach Mroczy parafii Czyżewskiej 20.05.1775, syn Jakuba i Balbiny z Uścińskich, już nieżyjących, byłych dziedziców z Małgorzatą CZAPIERZAK urodzoną w Zagrobach parafii Zarębskiej 07.07.1776, w służbie w Kępistych Borowych zostającą, córką nieżyjących już Stanisława i Barbary, byłych wyrobników, ślub 26.02.1827, 12/1827.

IWANOWSKI Aleksander urodzony w Tyszkach Wiechach parafia Sarbiewo 22.06.1806, syn urodzonych Feliksa, już nieżyjącego, byłego Podleśnego Borów i Lasów Rządowych i żyjącej Wiktorii z Bronowskich, w Kaliniowie parafii Złotoryjsko – Jasienieckiej przy matce zamieszkały z Jozefatą DĄBKOWSKĄ urodzoną w Leśniewku 28.03.1805, tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką urodzonych Szymona i Katarzyny z Kiempistych, ślub 13.02.1827, 8/1827.

JANCZEWSKI Marcin, wdowiec, urodzony w Janczewie Sukmankach parafii Zuzelskiej 10.11.1802, tamże zamieszkały, syn urodzonych Wojciecha, dziedzica części i nieżyjącej już Magdaleny z Zakrzewskich z Wiktorią ROSTKOWSKĄ urodzoną w Kępistych Borowych 22.01.1807, córką urodzonych Antoniego i Łucji dziedzicznie w tejże wsi zamieszkałych i przy nich zostającą, ślub 06.02.1827, 5/1827.

KAMIEŃSKI Ignacy urodzony w Nienałtach Doniczkach 20.02.1802 i tamże dziedzicznie osiadły, syn urodzonych Jana i Franciszki z Spławińskich z Rozalią SKŁODOWSKĄ lat 17, córką urodzony Jana i Marianny z Świerżewskich, dziedziców części, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach Stachach, ślub 12.11.1827, 20/1827.

KIETLIŃSKI Wojciech, dziedzic części, urodzony w Uścianku Wielkim 03.04.1797 i tamże zamieszkały, syn Jana i Julianny z Grabowskich, już nieżyjących z Franciszka SARNECKĄ lat 21, urodzoną w Brańsku, zamieszkałą w Uścianku Wielkim, ze służby się utrzymującą, córką Wawrzyńca, na pokomornym we wsi Koszarze parafii Boguckiej mieszkającego i nieżyjącej już Zofii z Popławskich, ślub 08.07.1827, 17/1827.

KRASNODĘBSKI Kajetan urodzony w Długich Grzymkach parafii Ceranowskiej 05.05.1806, w Zarębach Kościelnych zamieszkały, syn urodzonych Antoniego i Jozefaty z Wężów, już nieżyjących z Teklą PONIATOWSKĄ urodzoną w Długich Grzymkach 23.09.1798, córka urodzonych Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Dłuskich, ślub 15.05.1827, 15/1827.

KRUSZEWSKI Wincenty z służby w Kossutach utrzymujący się, urodzony w Długich parafii Ceranowskiej 18.07.1797, syn Macieja i Petroneli, rolników z Ewą Anastazją MACIEJAK  urodzoną w Rostkach Wielkich parafii Zuzelskiej 28.12.1795, w służbie w dowrze Kossuckim zostającą, córką Stefana i Marcjanny, rolników, ślub 22.11.1827, 23/1827.

KULESZA Wojciech urodzony w Kuleszkach 20.04.1795, syn urodzonych Jana i Franciszki, dziedzicznie w tejże wsi osiadłych z Angielą DREWNOWSKĄ urodzoną w Janczewie Kawałkach parafii Czyżewskiej 24.04.1803, córką Augustyna i Jozefaty z Godlewskich, dziedziców części w Grędzicach zamieszkałych, ślub 20.02.1827, 10/1827.

LIPSKI Walerian, wdowiec, profesji ciesielskiej, urodzony w Żelazach parafii Czyżewskiej 20.04.1795, w Świerżach Leśniewku zamieszkały, syn Adama, byłego dziedzica części i Marianny z Janczewskich z Marianną KULESZĄ urodzoną w Świerżach Leśniewku 20.01.1799 i tamże zamieszkałą, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Świerżewskich, ślub 18.08.1827, 18/1827.

NIEMIERA Andrzej urodzony w Kępistych Borowych 20.11.1796, syn Franciszka, dziedzica części tamże osiadłego i nieżyjącej już Marianny z Godlewskich z Rozalią SZULBORSKĄ urodzoną w Świerżach Kończanach 26.10.1806, córką Wincentego i Marianny z Gutowskich, już nieżyjących, w tejże wsi przy ciotce zostającej, ślub 07.02.1827, 6/1827.

NIENAŁTOWSKI Antoni urodzony w Nienałtach Szymanach 09.11.1792, syn urodzonych Marcina i Katarzyny z Skłodowskich, dziedziców części tamże osiadłych z Julianną ŚWIERŻEWSKĄ urodzoną w Świerżach Zielonych 07.05.1804, córką urodzonych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Świerżewskich, tamże przy matce zamieszkałą, ślub 13.02.1827, 7/1827.

OŁTARZEWSKI Antoni urodzony w Ołtarzach parafii Nur 03.04.1792, tamże zamieszkały, syn urodzonych Augustyna i Marcjanny z Jozefatą NIEMIERĄ urodzoną w Kępistych Borowych 30.09.1803, w Wiechach zamieszkałą, córką urodzonych Mateusza i Krystyny z Kietlińskich, byłych dziedziców, ślub 30.01.1827, 1/1827.

RADZIWAN Mikołaj urodzony w Słupie parafii Zuzelskiej 05.12.1803, syn uczciwych Jana i Katarzyny, gospodarzy rolnych w Kossutach osiadłych z Marianną KOLIŃSKĄ urodzoną w Smlodowie ( Śniadowie ) 25.02.1804, wyrobnicą, córką uczciwej Apolonii, wyrobnicy, zamieszkałą przy matce w Kossutach, ślub 06.02.1827, 4/1827.

RAWA Benedykt urodzony w Rawach Gackowo 19.03.1780, syn urodzonych Jana i Zofii z Godlewskich, przy ojcu w tejże wsi zamieszkały z Ludwiką SZULBORSKĄ urodzoną w Nienałtach Wiechach 15.10.1808, w Nienałtach Niestępowie zamieszkałą, córką urodzonych Jana i Marianny z Nienałtowskich, już nieżyjących, ślub 18.02.1827, 9/1827.

RYTEL Jakub, wdowiec, urodzony w Rytelach parafii Kossowskiej 27.04.1773, zamieszkały w Rostkach Wielkich parafii Zuzelskiej, syn Józefa, już nieżyjącego, byłego dziedzica części i żyjącej Zofii z Rytelów z Marianną NIEMIERĄ urodzoną w Kępistych Borowych 03.04.1796 i tamże zamieszkałą, córką Dominika, już nieżyjącego i żyjącej Justyny z Rytelów, ślub 08.07.1827, 16/1827.

SKŁODOWSKI Franciszek, dziedzic części urodzony w Zarębach Leśnych 05.04.1797 i tamże zamieszkały, syn Marcina i Katarzyny z Zakrzewskich, już nieżyjących z Julianną PUTKOWSKĄ lat 20, w Jabłonce kraju Rosyjskim urodzoną, w Kossutach w służbie rocznej zostającej, córką Stanisława, już nieżyjącego byłego wyrobnika i żyjącej Franciszki, ślub 21.11.1827, 22/1827.

ŚLIWOSKI Jan, gancarz, urodzony w Ossowce obwodzie Białostockim, zamieszkały w Złotoryi parafii Jasienickiej, lat 20, syn Piotra i Marianny z Dudów, byłych gospodarzy z Franciszką DMOCHOWSKĄ urodzoną w Kępistych Borowych 12.02.1809, tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Stefana i Katarzyny z Pietrzykowskich, w tejże wsi dziedzicznie osiadłych, ślub 21.11.1827, 21/1827.

ŚWIERŻEWSKI Wojciech, wdowiec, urodzony w Świerżach Kończanach i tamże zamieszkały, lat 50, syn urodzonych Mateusza i Krystyny z Kalinowskich, już nieżyjących z Wiktorią RADGOWSKĄ wdową po Franciszku zmarłym 06.02.1826, córką Maurycego i Marcjanny z Rytelów małżonków Świerżewskich, już nieżyjących, w Świerżach Kończanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.02.1827, 13/1827.

WIELĄDEK Józef urodzony w Kossowie 10.03.1805, gancarz w Zarębach Kościelnych zamieszkały, syn Wojciecha i Katarzyny, już nieżyjących z Katarzyną JAKUBOWSKĄ urodzoną w Chmielewie parafii Jasienickiej 20.11.1796, córką Łukasza i Anny z Konradowiczów, profesji kuśnierskiej w Zarębach Kościelnych osiadłych, ślub 21.02.1827, 11/1827.

WYSZOMIERSKI Maciej urodzony w Dmochach Wypychach 19.01.1796, tamże przy rodzicach zamieszkały, syn urodzonych Pawła i Katarzyny z Jaźwińskich z Rozalią SKŁODOWSKĄ urodzoną w Skłodach Piotrowicach 12.05.1805, córką urodzonych Urbana, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Rykaczewskich, w tejże wsi przy matce zostającą, ślub 26.02.1827, 14/1827.

ZAWISTOWSKI Michał urodzony w Zawistach Dworakach parafia Nur 02.10.1803, w tejże wsi zamieszkały, syn urodzonych Wojciecha, dziedzica części już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Sienickich z Marianną NIEMIERĄ urodzoną w Rawach 26.06.1810, córką urodzonych Józefa i Katarzyny z Rawów, dziedzicznie w Nienałtach Brewkach zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 30.01.1827, 2/1827.