Opracował L. Kocoń

KARPIŃSKI Adam lat 29, syn nieżyjących już Stanisława i Marianny z Gierów, rolników, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Elżbietą JUDASZ lat 36, wdową po Stanisławie zmarłym 11.06.1895, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Piotrowskich małżonków Wilków, rolników, urodzona w Daniłowie, zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 26.10.1896, 13/1896.

KEMPISTY Stanisław lat 24, syn Józefa i Marianny z Zarembów, rolników, urodzony w Zarębach Leśnych, zamieszkały w Kempistych z Florentyną ZAWISTOWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Juliana i żyjącej Salomei z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 08.07.1896, 11/1896.

KIETLIŃSKI Wincenty lat 45, wdowiec po Aleksandrze z Zawistowskich zmarłej 30.08.1895, syn nieżyjących już Franciszka i Rozalii z Raczyńskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Zofią WYSZOMIERSKĄ lat 36, córką nieżyjących już Antoniego i Agaty z Ordyniaków, właścicieli cząstkowych, urodzoną urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 11.02.1896, 5/1896.

KOŁODZIEJCZUK Piotr lat 32, syn Antoniego i Józefy z Siejków, rolników, urodzony i zamieszkały w Mianowie z Katarzyną SOBIESKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Katarzyny z Mikołajczyków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 16.02.1896, 7/1896.

KORCZAKOWSKI Antoni lat 48, wdowiec po Mariannie z Podlesiów zmarłej 30.10.1895, syn Józefa i Marianny z Opalińskich, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej z Rozalią ZIENGOTĄ lat 28, córką nieżyjących Pawła i Anny z Popławskich, rolników, urodzoną w Przewoziu, zamieszkałą w Skłodach Piotrowicach, ślub 03.02.1896, 3/1896.

MIKOŁAJCZYK Stanisław lat 22, syn Błażeja i Katarzyny z Jastrzębskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Katarzyną RZEMPOŁUCH lat 22, córką nieżyjących już Jana i Anny z Fabijańskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Kańkowie, ślub 29.01.1896, 2/1896.

NIEMIERA Józef lat 24, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Eleonory z Jaworowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Brewkach z Pauliną KARPIŃSKĄ lat 22, córką Stanisława i Kunegundy z Jabłonków, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Gąsiorowie, zamieszkałą w Nienałtach, ślub 05.02.1896, 4/1896.

NIEMIERA Stanisław lat 26, syn Jana i Julianny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Franciszką NIENAŁTOWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Józefy z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkała w Skłodach Średnich, ślub 25.11.1896, 17/1896.

PISAŃSKI Henryk lat 35, syn nieżyjącego już Henryka i żyjącej Olimpii z Mieczkowskich, urodzony w Ryżiniu gubernia Kijowska, zamieszkały w Zarębach z Stanisławą GIERAŁTOWSKĄ lat 20, córka Juliana i Marianny z Balukiewiczów, właścicieli domu, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach, ślub 05.09.1896, 12/1896.

PSKIET Jan lat 35, wdowiec po Józefie z Sobieskich zmarłej 16.02.1895, syn Anieli z Malców, wdowy, robotnicy, urodzony w Jasienicy, zamieszkały w Uścianku z Barbarą MIŁOSZEWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Katarzyny z Gutowskich, urodzona w Gaczkowie, zamieszkałą w Niemierach, ślub 26.02.1896, 8/1896.

STANIEC Onufry lat 62, wdowiec po Mariannie z Kalupów zmarłej 01.05.1895, syn nieżyjących już Antoniego i Antoniny z Nalewków, urodzony w Łętownicy, zamieszkały w Ruskołękach z Urszulą SZULBORSKĄ lat 52, wdowa po Feliksie zmarłym 24.12.1891, córką nieżyjących już Stanisława i Katarzyny z Uścińskich małżonków Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Rawach, zamieszkałą na służbie w Zarębach, ślub 24.11.1896, 16/1896.

STRYJEŃSKI Władysław lat 21, syn Józefa i Katarzyny z Siłków, robotników, urodzony w Rostkach Piotrowicach, zamieszkały na służbie w Kosutach z Albiną GROMEK lat 18, córką Wincentego i Kamili z Sołowińskich, robotników, urodzoną w Niemierach, zamieszkałą w Kosutach, ślub 03.05.1896, 10/1896.

WAJSZCZUK Bolesław lat 25, syn Antoniego i Marianny z Szafarskich, robotników, urodzony w Pułaziu, zamieszkały w Leśniewku z Felicjanną SKŁODOWSKĄ lat 23, córką Wincenty, robotnicy, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 11.11.1896, 14/1896.

WILEŃSKI Franciszek lat 27, syn Wawrzyńca i Franciszki z Sieradzkich, urodzony i zamieszkały w Pieckach, robotnik z Marianną RACIBORSKĄ lat 23, córką Ignacego i Anny z Rostkowskich, urodzoną w Złotoryi, zamieszkałą w Pieckach, ślub 29.01.1896, 1/1896.

WILEŃSKI Stanisław lat 22, syn Pawła i Rozalii z Polaków, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Józefą SIEJK lat 24, córką Franciszka i Marianny z Ducków, urodzoną i zamieszkała w Złotoryi Starej, ślub 12.02.1896, 6/1896.

ZAREMBA Jan lat 23, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Antoniny z Szulborskich, urodzony w Dąbrowie, zamieszkały w Zarębach z Rozalią OŚCIŁOWSKĄ lat 22, córka Michała i Julii z Rukatów, rolników, urodzoną w Ruskołękach, zamieszkałą na służbie w Świerżach Kończanach, ślub 22.11.1896, 15/1896.

ŻEBROWSKI Jan lat 35, wdowiec po Teofili z Ogonowskich zmarłej 19.10.1891, syn Antoniego i Katarzyny z Górskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Dąbrowie z Antoniną SWIERZEWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Adama i Józefy z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Swierzach Kończanach, ślub 16.02.1896, 9/1896.