Opracował L. Kocoń

BOBROWSKI Stanisław lat 28, syn Jana i nieżyjącej już Katarzyny z Żurowskich, rolników, urodzony w Klukowie powiat Mazowiecki, zamieszkały w Nienałtach z Marianną SWIERŻEWSKĄ lat 19, córką Ignacego i Ewy z Wierzbowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 26.11.1902, 20/1902.

DZIECIONTKO Jan lat 29, syn Feliksa i nieżyjącej już Franciszki Mikiłowny, robotników, urodzony i zamieszkały w Rytelach Wszołkach z Marianną KULESZĄ lat 18, córką Jana i Katarzyny z Walerczuków, urodzoną i zamieszkałą w Niemierach, ślub 22.09.1902, 14/1902.

ERONFOCH Tomasz Jan lat 39, syn Anny, urodzony w Zakroczymiu, zamieszkały w Andrzejewie, oprawca z Zofią NIESZCZERĄ lat 18, córką Józefa i Walerii z Pawłowskich, urodzoną w parafii Nasielsk, zamieszkałą w Zarębach, ślub 08.09.1902, 13/1902.

GOTOWICKI Stanisław lat 26, syn nieżyjącego już Szymona i żyjącej Pelagii z Rostkowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Kaczkowie z Marcjanną GRACZYK lat 24, wdową po Franciszku zmarłym 09.04.1901, córką Franciszka i nieżyjącej już Katarzyny z Dzieżów małżonków Żyśków, rolników, urodzoną w Małkini, zamieszkałą przy ojcu w Kańkowie, ślub 04.02.1902, 4/1902.

LEWANDOWSKI Józef lat 22, syn Stanisława i Marianny z Szymańskich, robotników, urodzony w Dobrzelinie parafia Żylin, zamieszkały w Warszawie, robotnik z Julią JABŁOŃSKĄ lat 27, córką Juliana i Karoliny z Gierałtowskich, robotników, urodzoną w Zarębach, zamieszkałą w Pruszkowie, ślub 28.09.1902, 15/1902.

ŁUNIEWSKI Władysław lat 41, syn Józefa i Ewy  z Szymoniaków, urodzony w Gostkowie, zamieszkały w Kietlance z Cecylią ŻEBROWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Piętków, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 26.11.1902, 22/1902.

MROZ Stanisław lat 34, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Moniki z Gosiów, urodzony i zamieszkały w Małkini z Teofilą SOCIK lat 19, córką Adama i Katarzyny z Borowych, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kańkowie, ślub 15.07.1902, 12/1902.

MURAWSKI Bronisław lat 22, syn Maksymiliana i nieżyjącej już Marianny z Chmielewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Szulborzu Kozach z Heleną UŚCIŃSKĄ lat 18, córką Antoniego i Rozalii z Grabowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 12.11.1902, 19/1902.

PASZTALENIEC Jan lat 41, wdowiec po Elżbiecie z Rajchenbachów zmarłej 20.05.1902, syn nieżyjących już Jakuba i Ludwiki z Rostków, rolników z Martą WILEŃSKĄ lat 23, córką Franciszka i Apolonii z Jastrzembów, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 26.11.1902, 23/1902.

PECURA Wincenty lat 28, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Nowaków, robotników, urodzony i zamieszkały przy bracie w Nieskorzu z Teofilą ZALEWSKĄ lat 18, córką Stanisława i Agnieszki z Duckich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Złotoryi Nowej, ślub 04.02.1902, 2/1902.

PŁOTCZYK Adam lat 26, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Elżbiety z Zalewskich, rolników z Bolesławą DZIEŻĄ lat 16, córką Mateusza i Rozalii z Misarzów, dróżników przy Sankt Petersburskiej Linii Kolejowej, urodzoną w Małkini, zamieszkałą na przejeździe Uścianek, ślub 26.11.1902, 21/1902.

PŁOTCZYK Marceli lat 24, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Elżbiety z Zalewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Julianną SADOWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Michaliny z Chudzików, rolników, urodzoną w Carskiej Łasce, zamieszkałą na przejeździe Kempiste, ślub 06.10.1902, 16/1902.

RATEŃSKI Paweł lat 28, syn Walerego i Marianny z Dzieżów, urodzony i zamieszkały w Niemirach z Bronisławą SIEJK lat 17, córką Piotra i Rozalii z Młyńskich, urodzoną i zamieszkałą w Kosutach, ślub 14.10.1902, 17/1902.

SIENICKI Jan lat 70, wdowiec po Antoninie z Zawistowskich zmarłej 06.11.1899, syn nieżyjących już Franciszka i Józefy z Pakowiczów, urodzony i zamieszkały w Kempistych, rolnik z Karoliną SIEJK lat 54, wdową po Tomaszu zmarłym 16.09.1901, córką nieżyjących już Andrzeja i Anieli z Rawów małżonków Fryczyńskich, rolników, urodzoną w Rawach, zamieszkałą w Nienałtach Wiechach, ślub 07.06.1902, 11/1902.

SKŁODOWSKI Antoni lat 51, wdowiec po Anieli z Radgowskich zmarłej 18.01.1901, syn nieżyjących już Macieja i Franciszki z Wieprzczyków, rolników, urodzony w Świerżach Zielonych, zamieszkały w Świerżach Kończanach z Aleksandrą WOJTKOWSKĄ lat 40, wdową po Piotrze zmarłym 19.05.1899, córką Piotra i nieżyjącej już Katarzyny z Skłodowskich małżonków Zawistowskich, rolników, urodzoną w Świerżach Zielonych, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 10.02.1902, 8/1902.

SKŁODOWSKI Julian lat 29, syn nieżyjącego już Leona i żyjącej Feliksy z Swierżewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach z Zofią SWIERZYŃSKĄ lat 33, wdową po Filipie zmarłym 24.04.1901, córką Stanisława i Antoniny z Załusków małżonków Rytelów, rolników, urodzoną w Świerżach Zielonych, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 09.02.1902, 7/1902.

SZYMAŃSKI Bronisław lat 34, wdowiec po Mariannie z Szejków zmarłej 05.08.1900, syn nieżyjących już Aleksandra i Joanny z Kamieńskich, rolników, urodzony Niemierach, zamieszkały w Nienałtach Wiechach z Józefą ŻEBROWSKĄ lat 24, córką Wacława i nieżyjącej już Antoniny z Trzcińskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 04.02.1902, 6/1902.

URBANIAK Jakub lat 22, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Marianny z Politów, rolników, urodzony w Rybnie parafia Wyszków, zamieszkały w Daniłowie z Teofilą MICHALSKĄ lat 23, córką Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Karpińskich, urodzoną i zamieszkałą w Pieckach, ślub 04.02.1902, 3/1902.

UŚCIŁOWSKI Andrzej lat 27, wdowiec po Katarzynie z Malinowskich zmarłej 31.03.1901, syn Pawła i Anny z Wojtczuków, urodzony w Chmielewie, zamieszkały w Kempistych z Aleksandrą SZULBORSKĄ lat 22, córką Karola i Pauliny z Zakrzewskich, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 09.02.1902, 9/1902.

WOJTKOWSKI Hipolit Grzegorz lat 26, syn Stanisława i nieżyjącej już Franciszki z Lipskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Janczewie Wielkim z Bolesławą ROSTKOWSKĄ lat 23, córką Wiktora i Marianny z Pogorzelskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 12.05.1902, 10/1902.

WYSZOMIERSKI Michał lat 30, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Rozalii z Kietlińskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Rostkach Daćbogach z Marianną GODLEWSKĄ lat 22, córką Franciszka i Cecylii z Dmochowskich, rolników, urodzoną w Godlewie Gorzejewie, zamieszkałą w Zarębach, ślub 04.02.1902, 1/1902.

ZAWISTOWSKI Adolf lat 27, syn Filipa i nieżyjącej już Katarzyny z Podbielskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Kietlance z Józefą WYSZOMIERSKĄ lat 23, córką Tomasza i Marianny z Misztalewskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 04.02.1902, 5/1902.

ŻACH Stanisław lat 19, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Emilii z Baranowskich, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej z Florentyną SULĘCKĄ lat 23, córką Józefa i Teofili z Dzieżów, urodzoną i zamieszkałą w Niemirach, ślub 14.10.1902, 18/1902.