Opracował L. Kocoń

BURCZAK Piotr lat 23, syn Jana i Marianny z Adamczyków, dworskich służących, urodzony w Smolewie, zamieszkały w Niemirach z Anielą Stefanią KRYSTOSIAK lat 30, córką Grzegorza i nieżyjącej już Salomei z Zielińskich, dworskich służących, urodzoną w Białej, zamieszkałą w Niemirach, ślub 27.09.1903, 26/1903.

CHOJNOWSKI Władysław lat 25, syn nieżyjących już Macieja i Julianny z Jakubików, rolników, urodzony w Złotkach parafia Prostyń, zamieszkały w Niemierach, sługa dworski z Józefą RADOMSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Władysława i żyjącej Marianny z Kowalewskich, dworskich służących, urodzoną w Pułaziu, zamieszkałą w Niemirach, ślub 17.08.1903, 22/1903.

CIEĆKOWSKI Marcel lat 29, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Marianny z Fabijańskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Nieskorzu z Marianną SAPIECHĄ lat 17, córką Andrzeja i Bolesławy z Rostkowskich, robotników, urodzoną w Rostkach Daćbogach, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 09.09.1903, 24/1903.

FIGAT Franciszek lat 21, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Franciszki z Parysów, urodzony i zamieszkały w Kaczkowie z Marianną KARPIŃSKĄ lat 19, córką Franciszka i Anny z Gromków, urodzoną i zamieszkałą w Pieckach, ślub 18.02.1903, 12/1903.

FLORYSZCZYK Józef lat 34, wdowiec po Julii z Godlewskich zmarłej 12.12.1902, syn nieżyjących już Michała i Wiktorii z Mowlów, rolników, urodzony w Białych Misztalach, zamieszkały w Zuzeli z Karoliną GRACZYK Lat 32, córką nieżyjących już Wincentego i Rozalii z Biegajów, rolników, urodzoną w Kańkowie, zamieszkałą przy bracie w Grabowie, ślub 09.02.1903, 7/1903.

FRYCZYŃSKI Andrzej lat 24, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Teofili z Misztalewskich, drobnych właścicieli, urodzony  i zamieszkały w Rawach z Michaliną ŚWIERŻEWSKĄ lat 19, córką Franciszka i Antoniny z Dąbkowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 18.02.1903, 13/1903.

GAJDOWSKI Edward Paweł lat 27, syn Józefa i Julii z Świderskich, urodzony w Dąbrówce, zamieszkały na stacji Grytino guberni Jekaterińskiej, były maszynista z Leokadią SYROCKĄ lat 19, córką Walentego i Wincenty z Godlewskich, strażników ziemskich, urodzoną w Czyżewie, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 30.08.1903, 23/1903.

JABŁONKA Stanisław lat 20, syn Adama i Marianny z Zawistowskich, drobnych właścicieli, urodzony w Kempistych, zamieszkały w Łapach, stróż na Petersbursko – Warszawskiej Linii Kolejowej z Bronisławą SKŁODOWSKĄ lat 18, córką Wiktora i Józefy z Rytelów, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 04.02.1903, 6/1903.

JADCZAK Karol lat 28, syn Franciszka i Ewy z Stańczuków, rolników, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Leśniewie z Bolesławą SEKUŁĄ lat 22, córką Jana i Teofili z Kalisiów, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 17.02.1903, 11/1903.

KARWACKI Władysław lat 26, syn Stanisława i Emilii z Błędowskich, stróż linii kolejowej, urodzony i zamieszkały w Zawistach Podleśnych z Bronisławą KULESZĄ lat 23, córką Karoliny, urodzoną i zamieszkałą w Grędzicach, ślub 28.09.1903, 27/1903.

KULESZA Jan lat 23, syn Macieja i Marty z Kempistych, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kuleszkach Małych z Anną ZAKRZEWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Kajetana i Antoniny z Uścińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, służącą, ślub 22.02.1903, 14/1903.

LASKOWIECKI Stanisław lat 25, syn Grzegorza i Marianny z Kursów, rolników, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Rytelach Suchych z Anną GRABOWSKĄ lat 22, córką Andrzeja i Karoliny z Grabowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Grabowie, ślub 09.02.1903, 8/1903.

LIPIŃSKI Mieczysław lat 24, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Emilii z Grodzkich, rolników, urodzony i zamieszkały w Uścianku Dębiance z Zuzanną ROSCHE lat 24, córką Karola i Doroty z Rydelów, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach, ślub 03.02.1903, 5/1903.

MICHALSKI Tomasz lat 55, wdowiec po Mariannie z Karpińskich zmarłej 08.02.1897, syn nieżyjących już Franciszka i Małgorzaty z Kraszewskich, robotników, urodzony w Daniłowie, zamieszkały w Pieckach z Marcjanną BRZOZKĄ lat 32, wdową po Wawrzyńcu zmarłym 27.04.1902, córką Ignacego i Anny z Rostkowskich małżonków Raciborskich, urodzoną w Kosutach, zamieszkałą w Pieckach, ślub 27.01.1903, 3/1903.

OŁTARZEWSKI Jan lat 25, syn nieżyjącego już Modesta i żyjącej Konstancji z Żebrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Weroniką NIENAŁTOWSKĄ lat 19, córką Walentego i Teofili z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 20.10.1903, 28/1903.

PARAFIJANOWICZ Adam lat 27, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Eleonory z Kaczprzyków, służących dworskich, urodzony w Lubotyniu, zamieszkały w Złotoryi Nowej z Franciszką SZKODĄ lat 24, córką Michała i nieżyjącej już Pauliny z Malinowskich, służących dworskich, urodzoną w Smolechach, zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 10.05.1903, 19/1903.

RADGOWSKI Józef lat 52, wdowiec po Emilii z Nienałtowskich zmarłej 04.07.1898, syn nieżyjących już Tomasza i Emilii z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach z Marcjanną NIENAŁTOWSKĄ lat 49, wdową po Adolfie zmarłym 10.01.1899, córką nieżyjących już Feliksa i Anny z Żebrowskich małżonków Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach Niestempnowie, ślub 24.02.1903, 18/1903.

RYTTEL Jan lat 32, syn Józefa i Anny z Zakrzewskich, rolników, urodzony w Zakrzewie Wielkim, zamieszkały w Moskwie, konduktor Jarosławskiej Linii Kolejowej z Marianną DĄBKOWSKĄ lat 28, wdową po Piotrze zmarłym w Warszawie 07.03.1902, córką Aleksandra i Magdaleny z Skłodowskich małżonków Skłodowskich, drobnych posiadaczy, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Stachach, ślub 21.01.1903, 1/1903.

SKŁODOWSKI Hipolit lat 24, syn Rocha i nieżyjącej już Karoliny z Rostkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Katarzyną SKŁODOWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Teresy z Budziszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1903, 15/1903.

SKONIECZNY Piotr lat 37, wdowiec po Elżbiecie Kutia zmarłej 10.03.1903, syn Wojciecha i Katarzyny z Fiugatów, urodzony i zamieszkały w Sumiężnem z Rozalią FABIJAŃSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marcjanny z Graczyków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 26.05.1903, 20/1903.

SOBIESKI Piotr lat 35, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marty z Krupów, urodzony we wsi Orło, zamieszkały w Złotoryi Nowej z Albiną ORŁOWSKĄ lat 22, córką Karola i Jadwigi z Zyśków, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 17.06.1903, 21/1903.

STAŃCZUK Tomasz lat 21, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Zawistowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Leśniewie z Ewą ŚWIDWIŃSKĄ lat 21, córką Stanisława i Małgorzaty z Dawickich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 03.02.1903, 4/1903.

SULENCKI Jakub lat 25, syn Rocha i Agnieszki z Chrapczyńskich, urodzony w Łętownicy parafia Andrzejewo, zamieszkały w Niemierach z Elżbietą PŁOTCZYK lat 20, córką Jana i Katarzyny z Skrzeczków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 23.02.1903, 16/1903.

SZULBORSKI Józef lat 21, syn Juliana i Antoniny z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Wiechach z Katarzyną DUSZYŃSKĄ lat 16, córką Aleksandra i Elżbiety z Knajpów, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kralach, zamieszkałą w Rawach, ślub 23.02.1903, 17/1903.

ŚWIERŻEWSKI Franciszek lat 65, wdowiec po Bronisławie z Rakowskich zmarłej 18.06.1895, syn nieżyjących już Stanisława i Katarzyny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Świerżach Kończanach, zamieszkały w Grędzicach z Karoliną KULESZĄ lat 49, córką nieżyjących już Feliksa i Eleonory z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Uścianku, zamieszkałą w Grędzicach, ślub 21.09.1903, 25/1903.

UŚCIŃSKI Józef lat 24, syn Wiktora i Anny z Kołomińskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Uścianku z Bolesławą SKŁODOWSKĄ lat 22, córką Józefa i Pauliny z Skłodowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 21.01.1903, 2/1903.

UŚCIŃSKI Stanisław lat 22, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Julianny z Grabowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Brewkach z Marianną SKŁODOWSKĄ lat 23, córką Jana i Ludwiki z Murawskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 04.11.1903, 29/1903.

WARELCZUK Piotr lat 40, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Rozalii z Żachów, rolników, urodzony i zamieszkały w Kańkowie z Rozalią MIKOŁAJCZYK lat 37, wdową po Józefie zmarłym w Brazylii 17.03.1892, córką nieżyjącego już Adama i żyjącej Petroneli z Fidurów małżonków Skoniecznych, rolników, urodzoną w Małkini, zamieszkałą w Kańkowie, robotnicą, ślub 24.11.1903, 30/1903.

WOJTKOWSKI Karol lat 60, wdowiec po Elżbiecie z Lipskich, syn nieżyjących już Kacpra i Magdaleny z Dłuskich, rolników, urodzony w Kramkowie, zamieszkały w Uścianku, robotnik z Emilią ZAKRZEWSKĄ lat 40, córką Tomasza i Karoliny z Grodzkich, drobnych właścicieli, urodzoną w Pętkowie, zamieszkałą w Uścianku, robotnicą, ślub 09.02.1903, 9/1903.

ZABOROWSKI Kazimierz lat 23, syn Franciszka i Aleksandry z Odynowiczów, właścicieli domu, urodzony i zamieszkały w Zarębach z Marianną WYSOCKĄ lat 25, córką nieżyjących już Ignacego i Eufrozyny z Tarlickich, urodzoną i zamieszkałą przy siostrze w Warszawie, ślub 15.02.1903, 10/1903.

ŻEBROWSKI Ignacy lat 27, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Piętków, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Józefą SKŁODOWSKĄ lat 21, córką Rocha i Karoliny z Rostkowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 25.11.1903, 31/1903.

ŻEBROWSKI Wacław lat 59, wdowiec po Elżbiecie z Swierzewskich zmarłej 26.03.1903, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Skłodowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Uścianku z Katarzyną ROSTKOWSKĄ lat 56, wdową po Wiktorze zmarłym 17.06.1893, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Konstancji z Niemirów, małżonków Zawistowskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Leśnych, zamieszkałą w Godlewie Milewku, ślub  27.11.1903, 32/1903.